De mens: een instrument van Liefde

De mens:
een instrument van LiefdeDit tafereel behoeft als plaatje natuurlijk geen beschrijving.

Je kunt besluiten na een vluchtige blik al of niet verder te gaan met de tekst.

Aandachtig het beeld tot je laten doordringen en voelen wat dit teweegbrengt, is eveneens een mogelijkheid.
In beide gevallen is het interessant om zorgvuldig je opkomende gedachten en gevoelens te volgen.


Sommige mensen beschouwen dit als fantasie en bedoelen daarmee dat deze verbeelding geen werkelijkheidswaarde in zich draagt.


Tijdens het tekenen ervaar ik dat een binnenkomende gedachte, een idee, een keuze betekent om er wel of niet verder op in te gaan.
Voor ik begin met het vormgeven, verbind ik mij met mijn innerlijke Bron en zo weet ik dat de ideeŽn afkomstig zijn uit het goddelijke reservoir.

Het geeft een spannend en gelukkig gevoel om zo'n gedachte uit te werken. De tekening is dan voor mij een werkelijkheid die ik op papier heb verbeeld, verstoffelijkt. Een eerste aanzet naar nog vele stappen verder en als de tekening klaar is, ga ik er natuurlijk in mijn persoonlijkheid dieper over nŠdenken.

Dit nadenken - de binnengekomen impuls aandacht geven en overdenken - is een vrije keus van de mens. Als we hier meer bij stil zouden staan, zouden wij merken dat er elke dag vele impulsen uit diverse regionen tot ons komen. Aan ons de keus om ze te onderscheiden en er ons voordeel mee te doen.

* We zien een majestueus mens als een monumentale vrouw over de aarde gaan. Zij heeft de kwaliteiten van haar hart verduizendvoudigd en de energie naar buiten gekeerd. Dit wil zeggen dat zij als de kosmische mens haar chakra's gevend laat zijn. De energie is niet meer op eigen daadkracht, op zelfbevestiging gericht, maar de liefde van het hart is universeel geworden. Een onbaatzuchtig, onvoorwaardelijke liefde is toegewijd aan al-wat-is. De kosmische mens - zowel man als vrouw - gaat in de eerst tijd van het Aquariustijdperk het hartchakra volledig ontplooien
.
Een enorme liefdeskracht zal groeien om daarmee de pijnen in de wereld te beŽindigen. Er is geen verdriet zo groot of het kan door de liefde worden opgelost. Het hongerige kind staat symbool voor al het leed in deze wereld. De ogen weerspiegelen het intense verlangen naar liefde en geluk, zowel stoffelijk als geestelijk.

Meestal maken wij mensen alles erg ingewikkeld, terwijl de goddelijke blauwdruk in elke ziel aanwezig is. We hoeven dus nooit te zoeken, alleen maar te zijn, te leven en lief te hebben. We zijn namelijk een manifestatie van God, van de alles doordringende en omvattende levenskracht. We zijn een deel van Hem en dragen tevens Zijn totaliteit in ons.
Dat is voor ons menselijk verstand natuurlijk niet te bevatten, maar wel een heerlijke geruststellende gedachte. Waarom zouden wij ons niet overgeven aan deze tijdloze, goddelijke energie. Dat is toch veel vruchtbaarder dan ons dagelijks bezig te houden met allerlei beperkende doemscenario's, waardoor wij krimpen en onszelf ontkrachten.

Bij het gebruik van het woord
Hem en Zijn heb ik absoluut geen persoon in mijn gedachten, maar een soort pulserende bewustzijnsmassa met wervelende, dansende creŽrende lichtpuntjes en kleurschakeringen van de grootse kracht en schoonheid. Dit beeld maak ik, om het voor mijzelf een beetje helder te krijgen.

Natuurlijk ben ik ervan overtuigd dat mijn menselijk brein, mijn fysieke hersenen, God niet kan bevatten. Ook is het voor mij duidelijk dat al de ideeŽn en waarheden op dit moment over een x aantal jaren weer volkomen moeten worden bijgesteld.
Wij mensen evolueren, maar alles om ons heen evolueert mee. De materie is immers ook in een verlichtingsproces gehuld. De hele schepping is onderhevig aan een groeiproces en dat betekent voortdurend verandering. Laten wij ons dus heel flexibel opstellen.


* Hier is het hart van de vrouw goud geworden en functioneert in eenheid met het Universele Hart van de Schepping onder de hoede van De Gouden Kroon.

De
Gouden Kroon draagt de blauwdruk van het Hoger Zijn in de schepping. Zoals de Ark des Verbonds destijds was gegeven voor het lagere zijn, beoogt het verdiepte verbond, de Ark van het Behoud, het plan van het hogere scheppingswezen.


* Het bekroonde hart toont hier de Poort naar de kosmische en universele mens en tevens siert een Gouden Lotus de kroon..
Met andere woorden: de kosmische mens heeft de synthese van het hart en keel tot stand gebracht. De eenheid van vader en zoon, van schepper en het geschapene, wordt geopenbaard door de synthese van het hartchakra en het keelchakra.
Op deze wijze brengt de mens zijn goddelijke expressie, zijn hoger zelf tot uiting.

* Op haar schouder zit haar zielenvogel. De wijsheid van haar ziel maakt zich kenbaar. Alleen zuivere scheppingskracht zal de wereldvernieuwing tot stand brengen.

De goede fee, van wie wij zoveel houden, hebben wij merkwaardig genoeg naar het rijk der sprookjes verbannen. Nu is echter de tijd aangebroken om haar tot leven te laten komen in de materie.

* Hier opent de Yin-mens - de spirituele mens - haar hart als een bloemkelk om de liefde en het licht op te vangen en uit te stralen over de wereld. Zo evolueert de mensheid van een ik-gerichtheid naar een wij-vorm.
Op deze wijze wordt de menselijke beperking opgeheven ten gunste van een menselijke engelenpositie. Dat is
transformeren en leidt tot transmuteren en creŽren.


* Haar hoornvormig hoofddeksel symboliseert de verbinding met de hoogste scheppende krachten. Zij put via haar innerlijk kanaal uit de Bron van Leven en laat het opgehaalde bewustzijn schijnen over het verdichte leven.
Bewustwording, bewustzijn is genezing.

* Zij straalt gelijk de zon. Zij is meester over haar persoonlijkheid.
De
Gouden Zon - de hypofyse,
gesitueerd in het voorhoofd - brengt vervulling van het individuele leven.
 


Ook de violette kleuren stralen hun hoogwaardige energieŽn uit.

* Al haar werkzaamheden stelt zij in het belang van de schepping. Aan de punt van haar hoed zijn vier lintjes zichtbaar. Vier is het vormgevende getal van de aarde. Zij wenst de vier windstreken te vernieuwen als een instrument van de scheppende kracht.

De keus is aan ons. Ons fysieke lichaam kan een voertuig zijn van verrukking, vreugde en vrijheid, of het kan een gevangenis zijn van pijn en beperking.
We kunnen passief afwachten tot wereldrampen, klimaatveranderingen en vreemde ziekten ons als het ware dwingen wakker te worden, maar waarom zouden wij niet van ons geboorterecht gebruik maken en onze hogere vermogens activeren.

De aarde is de planeet waar we de enorme scheppingskracht van onvoorwaardelijke liefde kunnen leren gebruiken. Het is het verlevendigen van onze goddelijke essentie en als we ons eenmaal hebben verbonden met deze heelheid in ons, weten wij dat wij innerlijk onafhankelijk zijn van alles en iedereen in de stoffelijke wereld en dat is inclusief de angstzaaiende machthebbers.
Macht en onderdrukking is juist op angst gebaseerd en zij die zich daarmee identificeren, kunnen niet anders dan angst zaaien. Angst is eigenlijk een super verdichte trilling van liefde.
Onze gedachten zijn scheppend en als wij ons dat goed realiseren is het op
zijn minst het uitproberen waard.
Maak voor je de dag begint even contact met je
Hoger Zelf zodat
je afgestemd bent op het hoogste goed. Je nodigt dan je zielenniveau uit om jouw persoonlijkheid te inspireren en te begeleiden. Er is een verschil tussen ons ego-denken die de lagere aard vertegenwoordigt en het hogere denken, de goddelijke mind die daar boven staat en met zuiver bewustzijn is verbonden.

Onze ziel evolueert ook mee en richt zich steeds intensiever op het god-zijn in de mens. Hierdoor ontstaat er een bewuste verbinding, een communicatie via onze intuÔtie met de talrijke Lichtwezens in alle sferen van de schepping.
Op deze wijze geven wij toestemming aan de hogere spirituele inspiratiebronnen om ons te helpen bij het maken van de juiste keuzes en ontstaat er een
universele samenwerking.

We spreken dikwijls van een ziel, alsof wij een ziel hebben, maar wij zijn ziel.
De openbaringen zijn begonnen:

'En zie God maakt alle dingen nieuw' via Zijn instrumenten van Liefde...!


Gea, jan. 2008.

De evolutie van de mensheid is niet meer tegen te houden! Het gaat er alleen om hoe wij in deze overgangstijd ons opstellen, welke keuzes wij maken. Kiezen wij voor liefde of voor angst.
Als wij een negatieve energie, angst of twijfel uitzenden draagt dit bij tot het manifest worden van datgene wat wij eigenlijk niet willen, waar wij juist zo bang voor zijn.

              
De goede fee, een instrument van Liefde
Wat wij zaaien, oogsten wij...!
De Graal, universele liefde op collectief niveau.
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname