We zijn begonnen aan een totale ommekeer, de trillingen van het Vissentijdperk verdiepen zich tot inspiratietrillingen van het Aquariustijdperk. Een scala aan nieuwe mogelijkheden wacht op de mens om tot ontwikkeling te worden gebracht. De gigantische Lichtactiviteit - een megacyclus van lichtimpulsen - die overal haar informatie zendt, begeleidt de mens en helpt hem te vertrouwen op zijn innerlijke leiding. Alles en iedereen wordt hierdoor aangeraakt en zal - bewust of onbewust - er uitdrukking aan geven.


Onder Beschouwing heb ik met enige enige regelmaat een Zinne(n)beeld geplaatst dat geïnspireerd wordt door wat de tekening weerspiegelt. Daarna zijn deze thema's onder Juweeltjes blijvend terug te vinden.
Ik moet een lichte schroom overwinnen nog een site aan het netwerk toe te voegen. Ik vraag mij oprecht af of ik mijn passie - aquariussymboliek in woord en beeld - wel voldoende kan accentueren. Ineens lijken mijn tekeningen extra eenvoudig, misschien toch iets te sprookjesachtig…!

De Gevleugelde Roos
Door mijn gedachten passeert dat het kleinste hart ook een Gouden Poort kan openen en de meest eenvoudige vorm even belangrijk is als de spectaculairste filmtechniek. Elk mens is uniek en draagt de mogelijkheid in zich te participeren in de komende veranderingen, geheel naar eigen aanleg, eigen couleur locale. De Universele Liefde maakt immers geen onderscheid tussen grote of kleine werken. Het gaat om onze intentie, onze liefdevolle aandacht naar onszelf en naar de wereld.

Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
 
Informatie deelname
Gedachten manifesteren een werkelijkheid, symbolen zijn dragers van deze werkelijkheden met een eigen frequentiebereik dat steeds verdiept kan worden. Universele Symbolen zijn gevuld met zuivere liefde, dus geschenken van Goddelijke energie. Iedereen is uitgenodigd door de Gouden Poort te gaan om de klanken van de Gouden Viool op te halen en te laten resoneren als een nieuwe dimensie in deze wereld! Een nieuwe hemel - een ontwaakt bewustzijn - in, op en om een nieuwe aarde.

De Gouden Poort
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Top