Samen verdiepen
Als een natuurlijk gevolg van mijn openheid naar de aquariusmystiek en het verbeelden ervan, zet ik mij in deze kennis te laten stromen en te bundelen door middel van meditatieve avonden, workshops en lezingen. Op deze manier zijn twintig jaar verstreken en vanaf 2012 plan ik geen vaste avonden meer.
Wel verzorg ik op uitnodiging lezingen over de aquariussymboliek en ons bewustzijn.  Hierover kunt u meer lezen bij het onderdeel 'Informatie'  en in het uitgebreide thema '
Symbolen, de taal van het Licht'.

Het doel van '
individueel-samen-zijn', is eigen uniek-zijn verenigen en onze groei naar zelfverwezenlijking versterken.
De laatste jaren hebben wij met elkaar geoefend het accent te verleggen naar meer eigen verantwoordelijheid voor eenheid in onszelf, de groep en de wereld. Dat maakt van ons Meesters in plaats van afhankelijke doetjes.

Juist door het samenbundelen van fijnstoffelijke energieën kan een groep een sterke draagkracht opbouwen waarmee intens gewerkt kan worden op gebied van transformeren, transmuteren en creëren.

Kosmisch doorstromingschakra
Incidenteel en in overleg ben ik bereid een workshop te geven met als thema, u raadt het al: Aquariussymboliek
Hoe een dergelijke dag of avond wordt ingevuld hangt nauw samen met de oproepende kracht en de inspiratie van het moment.Er is altijd gelegenheid tot uitwisseling van gevoelens en ervaringen. Er kan worden gewerkt met symbolen, tekenen, schilderen, teksten of wat door de deelnemers wordt ingebracht in overeenstemming met de
Bronkracht op dat moment.
Het zal niemand verbazen dat de bijeenkomsten een meditatief karakter dragen en de thema’s belicht worden door de
Kristallijnen Schittervonkjes van ons eigen hoger zelf.
Aquariussymboliek
Menu
 
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Niemand hoeft een bepaalde opleiding gevolgd te hebben of over tekenvaardigheid te beschikken. Het enige dat gevraagd wordt, is de bereidheid eerlijk te zijn naar jezelf, je eigen innerlijk hoog achten.
Vol vertrouwen met liefdevolle aandacht aanwezig zijn, als een functionerend radertje in het geheel. Jezelf weer kosmische waarde geven, zonder aan het oordelende ego met zijn beperkende gedachten een kans te geven deze waarheid te vertroebelen.Weet dat je altijd op het juiste moment op de juiste plaats bent om de juiste keuzes te maken. Er is eigenlijk steeds maar één top-mogelijkheid, de keuze vanuit je hart, vanuit eigen waarheid, je diepste zijn, bijgestaan door je verstand. Zo maak je contact met onvoorwaardelijke liefde. De energie van de geïntegreerde Vader-Moeder-God, Universaliteit.

Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Top