De aquariusmystiek geeft lering vrij voor de komende drie tijdperken en wijst de mens steeds weer op zijn cruciale rol als kosmisch mens.

De mutatie van een zevenvoudig naar een dertienvoudig chakrasysteem geeft de aquariusmens toegang tot eigen goddelijke vermogens (de Akasha's) om zijn allesomvattend bewustzijn tot ontwikkeling te brengen
Eindelijk is de schepping zo ver dat deze een ongekende quantumsprong mag maken en alle levensvormen op elk niveau gaan daarin mee, bewust of onbewust. Alles en iedereen gaat een treetje hoger op de jakobsladder existeren. De mens heeft als transformerende cel in deze opwaartse beweging een belangrijke taak. Hij kan als bewust wezen steeds ijler bewustzijnsvelden in zijn wezen integreren en daarmee de noodzakelijke processen - die bij deze grote omwenteling natuurlijk plaats vinden - begeleiden en waar nodig verzachting brengen door zijn liefdevolle aandacht. De Wetten van Universaliteit voorrang verlenen boven eigen gewin en machtsstructuren is kenmerkend voor de mens die kiest voor Licht.

Quantumsprong
Een ieder die zich wil verdiepen in de aquariusmystiek raad ik aan de boeken van Sonia Bos te lezen. Zij werkte jaren als mystica en heeft een schat aan informatie mogen doorgeven. Zij heeft haar werk destijds ondergebracht in de Stichting Sofia en uitgeverij De Gouden Kroon. Een team van hardwerkende mensen heeft deze kennis gebundeld en gesorteerd in de vorm van boeken, cahiers, draften, cdís van opgenomen lezingen en meditaties en korte artikelen.

Inmiddels sieren diverse tekeningen de omslagen van Sonia haar boeken en folders en zijn er door de Gouden Kroon kaarten uitgegeven van de Symbolen die als hulp kunnen dienen bij het transformeren, transmuteren en creŽren.

Met een stil hart vermeld ik hier dat Sonia op 11 januari 2009, haar werkterrein op aards niveau heeft verlaten. Zij heeft haar leven gewijd aan het initiŽren van de Wetten voor het Aquariustijdperk en heeft daarmee een Gouden Wegwijzer in de wereld geplaatst, een uitnodiging voor elk mens.

Meer hierover kunt u vinden in Beschouwing: Zinne(n)beeld '
De Gouden Condor en de Transparante Duif'.

Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
 
Informatie deelname
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Ik sprak al even over een symbool.
Hier nog een extra duiding.

Een symbool is een drager van een bepaalde energiesterkte, waarvan wij de reikwijdte - met ons bewustzijn van dit moment - nauwelijks kunnen bevatten. Symbolen zijn dus hulpmiddelen om puur positieve energie te genereren, inductoren.

Zo gauw je de spirituele energie in jezelf hebt verenigd, ben je als het ware het symbool geworden. Je hebt dan de draagkracht in jouw bewustzijn zo verdiept dat het symbool als hulpmiddel voor jou overbodig is geworden.


* Akasha is de naam voor het oergeheugen van het leven.
Het reservoir van het alles-omvattende-bewustzijn: het universele geheugen, het zielengeheugen en het werkgeheugen.


Top