Het tekenen verstaanEen innerlijk dagboek bij onregelmatige tussenpozen in symbolische beelden aan de zichtbare wereld toevertrouwd. Aanvankelijk ging ik ervan uit dat dit tekenwerk uitsluitend voor mijzelf was bedoeld, maar toen ik de eerste tekeningen aan anderen toonde en erover ging vertellen, gaf dat zo'n aparte blijheid en onverwachte reacties bij de toeschouwers dat ik steeds zekerder werd over een mogelijk diepere bedoeling.


Op een dag overpeinsde ik het een en ander en krabbelde zomaar iets op mijn tekenvel. Vanuit een diepte hoorde ik - maar zonder geluid, het was er gewoon - "Gij zult mijn tekenen verstaan!'' In eerste instantie dacht ik aan de tekenen van het leven, om niet stroomopwaarts te roeien, maar mee te gaan met de flow. Doch bijna gelijktijdig voelde ik heel intens 'het tekenen verstaan' en ik wist op hetzelfde moment dat in elke tekening een verhaal schuilging. Een vertelling die vanuit meerdere frequenties kan worden begrepen, maar altijd iets van de essentie - het diepste trillingsniveau - duidelijk maakt. Het een sluit het ander natuurlijk niet uit en de dubbele betekenis gaf gelijk al een hint naar het concept 'voor meerdere uitleg vatbaar’!

De tekeningen beklijven gemakkelijk op je netvlies en werken als 'spiekbriefjes' in goede zin. De vormgegeven symbolen appelleren aan je stille gevoel, waarmee je naar je innerlijk kunt luisteren en zo wordt de bedding gevormd waarin de aquariusmystiek kan gaan stromen. Veel mensen herkennen hun eigen processen in bepaalde afbeeldingen en voelen zich vertrouwd om dit te uiten. Anderen wensen met de symbolen te werken om zo tot een duidelijk inzicht in eigen talenten te komen.
Voor de ‘beelddenkers’ (de dyslectische mens) onder ons zijn de afbeeldingen een welkome aanvulling en het is ronduit verrassend hoe kinderen op bepaalde tekeningen reageren.


Mijn tekeningen verbeelden stukjes aquariusmystiek en vormen weerspiegelingen van onze bewustwordingsweg.
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Kortom, na alles wat is gebeurd de afgelopen jaren, kan ik zonder aarzeling zeggen dat alle tekeningen een schat aan informatie in zich dragen. De ijle kleuren zenden hun eigen specifieke kracht en de verhalen zijn opbouwend. 
De innerlijke liefdevolle verbinding die tot stand komt tijdens het tekenen, weeft als het ware deze energie tot eenheid en het is deze bezieling die als genezende liefdeskracht blijft stralen en voelbaar is voor de toeschouwer, omdat zijn eigen innerlijk veld meevibreert op deze zachte trillingen.

                                                   Eens werd mij toevertrouwd: 
                        
"Jouw tekeningen zijn het gezicht van Aquarius."                                                                                                                                 
                                         Dat voelde als een
Kroon op mijn werk. 

De sybolische verhalen dragen meerdere lagen in zich en groeien met de jaren van Aquarius mee.


Natuurlijk geldt ook hier: innerlijk luisteren vraagt een open hart.
Een gesloten deur nodigt niet tot binnenkomen.


Top