Leven op een hogere trilling betekent een totale ommekeer, niet meer gericht zijn op materie maar op geest en deze geestkracht laten groeien in de materie. Dat vraagt van ons ego stilte om te kunnen luisteren naar de liefdevolle impulsen van het leven.

Over heel de wereld zijn groepen bezig naar eigen geaardheid de verdiepende energieën te realiseren. Het doel is gelijk: jezelf en je medemens bemoedigen en behulpzaam zijn naar elkaar om in je persoonlijkheid de dualiteit te overstijgen, zodat het lijden in deze wereld kan ophouden zich te manifesteren. Dat begint met het nemen van onze eigen individuele verantwoordelijkheid en in samenwerking met de innerlijke wereld van geest, onze gedachten te vullen met liefde om samen te bouwen aan een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Hemel, aan de eenheid van stof en geest. Bewustzijn.

Kies Bewust
Deze impulsen waren er altijd, zijn nooit opgehouden hun kosmische trillingen uit te zenden, maar in een lawaaierige wereld vol bekrompen gedachten en meestal gerichtheid op materieel geluk, niet zo gemakkelijk te herkennen. Dat kunnen we nu veranderen.

Een ascensiereis in vol vertrouwen 
en zonder oordeel, altijd onderweg...!


Wij zijn perfect zoals we zijn, helemaal van top tot teen van alles voorzien, passend bij ons levensplan. Uitgerust om precies dat naar ons toe te halen wat voor ons geschikt is om de weg van inwijding te gaan.

Aquariussymboliek
Menu
 
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Niets is zinloos of toevallig, alles heeft zijn waarde. Hoe zouden wij anders ooit eenheid kunnen onderscheiden in verscheidenheid!

Weet dat je altijd op het juiste moment op de juiste plaats bent om de juiste keuzes te maken. Er is eigenlijk steeds maar één top-mogelijkheid, de keuze vanuit je hart, vanuit eigen waarheid, je diepste zijn, bijgestaan door je verstand. Zo maak je contact met onvoorwaardelijke liefde. De energie van de geïntegreerde Vader-Moeder-God, Universaliteit.

Zinne(n)beeld, Juweeltjes