Aarde, het dragende midden

De Aarde het dragende midden


* De draak staat hier symbool voor de expressie in de materie en drukt met zijn zeven koppen de verleiding uit van de duale wereld in en rondom ons. De koppen kijken allemaal een andere richting uit. Er is geen eenheid, geen samenwerking, geen uitwisseling, alleen versnipperde energie en elke snipper vecht om voorrang. Als dat nog lang zo door gaat, roeit dit onwetende, materiŽle, goedaardige monster zichzelf uit door de knoop in zijn nek steeds sterker aan te trekken.

De aardemens kan met zijn zeven chakra's, zijn zeven bewustzijnspoorten (koppen) prima uit de voeten binnen de aardse sferen, maar wil hij de diepten daarbuiten bevatten, de
Kristallijnen Sferen gaan verkennen, dan zal hij toch een verruiming in zijn bewustzijn moeten bewerkstelligen.

Hij zal moeten kiezen. Wat dient mij nog.., waar haal ik mijn voeding..., wat is voor mij van werkelijk belang, nu ik de weg van een kosmisch mens ben ingeslagenÖ Moet ik mijn verzamelde bagage, oude gewoonten en ideeŽn nog steeds meezeulen?

'O' zeggen velen, 'Maar ik maak wel keuzes hoor!' en zij bedoelen over het algemeen het invullen van persoonlijke wensen en verlangens. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Dit kiezen gaat veel dieper.

Aardse-energie is een oorspronkelijke, basale energie om ons fysieke lichaam, ons emotielichaam en ons mentale lichaam te versterken en te onderhouden. Zo bouwden we volop aan een eigen identiteit, een persoonlijkheid met steeds meer draagkracht. Maar deze energieŽn van de Aarde belichten slechts een deel van wie wij werkelijk zijn.

Nu het Aquariustijdperk is begonnen, heeft er een bewustzijnsverschuiving plaatsgevonden en gaan natuurlijk ook heel veel accenten zich verleggen. Er zijn namelijk nog vele andere energieŽn, met Gaia en de fysieke Aarde verbonden,
bewustzijnsenergieŽn.


Wat is bewustzijn eigenlijk? Eenvoudig weergegeven, zouden we kunnen zeggen een niveau van gewaarworden en gewaarzijn. Een geloofssysteem in ons binnenste dat met ons verstand eigenlijk niet te bevatten is.

Het lijkt uit ons diepe gevoel te komen en beÔnvloedt onze werkelijkheid, hoe wij in dit leven staan, hoe wij onze omgeving vormgeven en welke situaties wij naar ons toetrekken of juist vermijden.

Het zorgt voor een bepaald begrip en overtuiging en zet ons aan tot activiteiten precies passend bij onze bewuste of onbewust uitgezonden trilling.

De bolvormige Kristallijnen Ster
Een geloofssysteem kan heel verruimend werken, maar ook heel star en kleinzielig.

In het laatste geval hoeven wij maar om ons heen te kijken om te concluderen dat er nog heel veel mensen leven met een zeer beperkt bewustzijn, gebaseerd op strakke en vastgeroeste geloofsideeŽn.

Er zijn mensen die menen, dat ik nu aan het oordelen ben en dat mag niet van God, want er staat ergens: gij zult niet oordelen! Maar de God in mij zegt, dat er een duidelijk onderscheid is tussen oordelen en niet alles goedkeuren. Er willen steeds weer nieuwe, verdiepende waarheden geopenbaard worden en dit proces appelleert aan ons onderscheidingsvermogen
.


Bewustzijn groeit door verandering!

Als je nog steeds gelooft dat je allerlei wetten, regels en oude geloften moet naleven om de liefde en gratie van God te verdienen, beperk je natuurlijk enorm je eigen vrijheid en zelfstandigheid. Zo'n God wil ik niet in mij plaatsen.

Als je nog steeds gelooft dat je afhankelijk bent van een God die je tevreden moet stellen door het opblazen van gebouwen en het uitmoorden van volkeren, dan is dit toch een heel inkrimpend en beangstigend geloofssysteem. Welk bewust mens wil zo'n God?

Als je nog steeds gelooft dat God de wereld in zes dagen heeft geschapen, dan kun je toch moeilijk spreken van een ruim kosmisch bewustzijn. Gelukkig kunnen wij aan al dit soort beweringen gaan twijfelen!

Nog maar kort geleden zei een dame, een zachtaardige oude dame: de bijbel is een heilig boek en liegt nooit. Haar grootmoeder had haar dat altijd verteld en ook dat God zelf de auteur was geweest.

Op een heel diep niveau is dit waarheid, maar door allerlei dogmatische toevoegingen is dit zodanig vertroebeld dat de aangekleefde onwaarheden een eigen leven zijn gaan leiden.


We voelen wel dat zo'n uitgesleten paadje diepe sporen trekt, die niet gemakkelijk uit te wissen zijn. Ze zijn soms generaties lang in stand gehouden en meestal gebaseerd op ervaringen uit vele levens.
Het is voor ons niet moeilijk te voelen dat het signaleren van dit soort geloofsovertuigingen niet bedoeld is om de mensen te oordelen. Elk mens draagt het Licht in zich om bewust te worden, maar dan zullen toch de dogmatische stellingen, de extreem rigide levenswijzen in twijfel getrokken moeten worden, om eigen gecreŽerde werkelijkheden aan te kunnen passen.

Heus, wij scheppen onze eigen realiteit, onze eigen wereld. Elk mens trekt precies dat naar zich toe wat hij als levensovertuiging, als geloofssysteem uitzendt. Een matig bewust mens signaleert dat niet en zijn gedrag is eigenlijk niet meer dan een reactie op zijn omgeving en dikwijls ook nog een zeer emotionele reactie. Het leven overkomt hem als een soort noodlot.

Als wij niet meer blij kunnen zijn met onze gecreŽerde leefsituatie, onze realiteit waarin wij dagelijks verkeren, wordt het ernstig tijd, heel serieus onze geloofssystemen onder de loep te nemen. Misschien is het zinnig onze meningen en denkbeelden te herzien en hebben wij al die subgeloven niet meer nodig.

Ik doel natuurlijk niet uitsluitend op het terrein van godsdiensten. Op elk levensgebied kunnen denkbeelden zich vastzetten als overtuigingssystemen die achterhaald zijn, maar door een bepaalde sleur maar blijven sudderen. Mogelijk werken ze inmiddels als ballast tegen ons.

Nu is de tijd aangebroken om ons hiervan bewust te worden. Als soeverein mens, met eigen verantwoordelijkheid, kun je niet volhouden dat de gebeurtenissen jou overkomen, omdat God, je vrouw of je buurman dit wilÖ!

Zo is het nu eenmaal; daar valt niets aan te veranderen; het zal mijn tijd wel uitduren; zijn stellingen die wij als mensen met een dertienvoudig bewustzijnssysteem als eerste kunnen schrappen!


Laten wij eerlijk zijn, de voorbeelden hier genoemd, nemen wij het gemakkelijkst waar bij anderen, maar hoe zit het met ons eigen leven?
Durven wij zelf echt diepe keuzes te maken, rigoureus oude banden door te snijden en oude patronen los te laten?

Wij weten dat er geen slechte mensen bestaan, allen dragen het zelfde
Schepperlicht in zich, maar hun geloof en bewustzijn lijkt zo te zijn samengeperst dat er geen lichtflitsje doorkan. Deze verdichting, deze starheid maakt dat zij in een heel klein wereldje leven, hun hart sluit zich en er is eigenlijk geen plaats voor vernieuwing.

Hoe kunnen wij deze mensen helpen?

Allereerst door zelf bewust te worden, waardoor ons hart zich opent en wij het zuiverende Licht kunnen uitstralen, zonder woorden, zonder enige bekeringsdrang, volkomen vrijlatend in de liefde. Zo brengen wij ons
engelwezen, onze goddelijke ziel of het God-zijn in ons tot beweging. Onze persoonlijke energetische Lichtbron kan weer gaan stralen, ongehinderd door al die opgelegde regels en overtuigingen van buitenaf.

Dit
Kristallijnen Licht, het Christuslicht, is een creatief scheppende Bronkracht die de oorspronkelijke goddelijke identiteit in elk afzonderlijk deel beroert als een eenheid die zichzelf weer wil ontdekken. Daar hoeven wij met ons menselijk verstand niet tussen te komen, want het gaat hier over onze hogere Geest, de kracht van Al-wat-is en die stijgt ver uit boven ons fysieke brein- c.q. materiŽle denkvermogen.

* Op de tekening zien we een opmerkelijke gebeurtenis. Een geweldig scheppende kracht bevrijdt zich uit het Aardebeest. Hij wist zelf niet meer dat hij deze kracht in zich droeg.

Vol bewondering , maar ook argwanend kijken de koppen toe hoe er een
Gouden Lotus is gaan bloeien.

Het centrum, de kern, de buik van de Aarde onthult haar lang verborgen geheimen. Dit openbreken kan aanvankelijk voor veel opschudding zorgen. Oude rommel moet worden opgeruimd, opdat de aankondiging van een nieuw tijdperk voor ieder helder wordt en zich zonder weerstand over de Aarde kan verspreiden.

De kosmische mens is geboren en kan opgeleid worden om de taken van Gaia te verlichten.

Gaia is dezelfde geest die in ons actief is, maar zich uitdrukt via de planeet Aarde en van een zeer hoog bewustzijn is. Zij wordt gevoed door energieŽn van grote diversiteit.

De
Gouden Liefdeskracht doorstraalt en omhult de nieuwe mens. Dit is voelbaar aan de transparantie, uitgedrukt door de zachte tinten waarin de drie-eenheid vader, moeder en kind is weergegeven.

De mensheid gaat een leven van opgang en groei tegemoet. Er wordt in deze tijd schoon schip gemaakt, om de
Wetten van Liefde en Eenheid werkelijk te laten wortelen in deze aarde, in deze schepping.

De afsluiting van het Vissentijdperk en het ingaan van het Aquariustijdperk is een overgang naar een nieuwe tijd met een heel nieuwe reikwijdte en dat geeft verwarring in de wereld van nu. De mens wil zo graag het oude blijven vasthouden, dan weet je tenminste wat je kunt verwachten.
Onzekerheid over het nieuwe laat veelal angst naar de oppervlakte komen. Dat voelt in eerste instantie onprettig, maar als je begrijpt dat angst bewustzijn blokkeert, kun je er heel anders naar kijken.Het sleutelwoord voor deze tijd is absoluut Vertrouwen.
De mensheid gaat door de Kristallijnen Kroon, de energiepoort naar een kosmisch mens. Het thymuschakra tussen hart en keel. Het hart verwijst naar de Christusliefde en de keel openbaart het goddelijke weten, het innerlijk weten.

Wij - als kosmisch mens - leggen de wapens van geweld terzijde en gaan de strijd voor de wereld aan met onze innerlijke kracht, ons bewustzijn, door te zijn wie wij werkelijk zijn. Trouw aan onszelf,
het Zelf.


Het zwaard dat zo lang is gehanteerd om scheidingen aan te brengen is eveneens afgebeeld met een Witte Lotus als teken van bewustwording.

Kies bewust om door de
Poort van de Kristallijnen Kroon te gaan en transformeer met deze kristallijnen energie de pijnen, de onwetendheid van het verleden om de vrucht van de Witte Roos uit te laten groeien tot een Kristallijnen Transparantie.

Natuurlijk hebben de koppen, die zo lang hun giftongen hebben gebruikt, hier even moeite mee, maar zich verzetten is vergeefs en veroorzaakt alleen maar meer lijden.

De
Aarde - van waaruit voor een heel belangrijk deel de transformatie en transmutatie plaats vindt - is vanuit dit gegeven het centrum van deze schepping.
De mens is het behulpzame instrument en velen zijn speciaal voor deze taak in deze tijd naar de aarde gekomen.

Schrik niet van de mogelijke stormen. Ze dienen om oude dode takken te verwijderen en weerspiegelen verandering in het bewustzijn. Rampen en vreemde ziekten roepen op tot versneld oplossen van het nog rondhangende collectieve karma.Wij worden aangemoedigd om onze innerlijke voedingsbron te herkennen en deze aan te wenden om ons hart en keel tot synthese te brengen, als een goddelijke engel in menselijke gedaante.

Daar hebben we misschien helemaal geen bijbel meer voor nodig!

In dit nieuwe tijdperk schrijven wij vanuit innerlijk weten een
Gouden Levensboek en dat is strikt genomen eigenlijk nog bijna blanco!

Maar jaÖ, als je vindt dat het oude bekende boek jouw voedingsbron is en er een machtig Vaderfiguur moet zijn die jouw leven bepaalt, dan is dit wel een heel rigoureuze omwenteling Ö! Dit lijkt op een kwantumsprong, is een Kwantumsprong!

Ik zou zeggen: Forceer niets,
sta open voor verandering en vertrouw op jouw eigen Nu-moment. Dat moment is er altijd!


Gea, mrt. 2009.

Het Witte Zwaard, transmutatiesymbool
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Het Gouden Boek, nog weinig beschreven