De Gouden Poort

De Gouden Poort

Voor je de tekst gaat lezen, die uitleg over de tekening geeft, ga ik een manier aanreiken om de tekening als opstap te gebruiken naar een verdieping, een stukje universum in jezelf.
Bekijk de tekening met je hart en een open mind. Ga niet in je hoofd zitten om te verklaren en je van alles af te vragen.

Neem waar zonder oordeel.
Wees opmerkzaam. Zijn er lichamelijke reacties, bepaalde gevoelens of komen er specifieke gedachten in je op?
Alles is goed. Blijf hier een poosje zonder te zijn beďnvloed door een verklarende uitleg.


Je oog - het zintuig om te zien - brengt de kleuren, de lichtfrequentie, bij jou binnen.
Je schakelt je hersenen in om het beeld te herkennen of op een nog dieper niveau tast je dit af met je bewustzijn.
Dikwijls constateer je dat er bijna onmiddellijk gedachten binnenkomen, een informatie of associaties die worden aangetrokken omdat jij een bepaalde resonantie uitzendt.

Beschouw deze gedachten als een vertaler van de realiteit die de tekening verbeeldt. Ik zeg duidelijk realiteit. De tekening geeft namelijk symbolen weer als dragers van energieën die niet gemakkelijk door ons kunnen worden waargenomen, maar wel aanwezig zijn. Op deze manier komt de energie toch heel eenvoudig binnen en kan ons diep raken.

Observeer wat zich aandient. Wil je de gedachten en gevoelens laten vervagen of wil je ze uitbreiden met jouw verbeeldingskracht?

Gun jezelf ook hier weer een meditatief moment en laat je er in meenemen zolang je wilt.Je voelt waarschijnlijk een rust in je komen en wat peinzend en starend glijd je de weg nog meer naar binnen. Misschien heb je de neiging om je ogen te sluiten. Verzet je niet maar geef je hieraan over en laat in dit geval de tekening ook rustig los. Voel wat voor jou goed is.

Breng je aandacht - terwijl je ogen gesloten zijn - naar het centrum van je hoofd, tussen je ogen en blijf geconcentreerd op deze plek. Hier zetelt een ‘toegangspoort’ naar hoger bewustzijn, een verbinding, een corridor van
Liefde en Licht. Een Gouden Poort naar innerlijke dimensies. Je voelt de nauwe connectie met je hartcentrum, jouw liefdesgevoel.

Houd je ogen nog steeds gesloten. Blijf je aandacht daar gericht houden en haal diep en bewust adem… adem in... en bij de uitademing laat je de stroom richting je hartcentrum gaan, achter je
thymuschakra… adem in… en … uit! Herhaal dit een paar maal om de stroom te voelen.

Bij elke inademing vul je jezelf met
Licht, levenskracht van de hoogst goddelijke kwaliteit en vermengd met jouw liefdestrillingen laat je deze adem via je hart en al jouw poriën weer vrij.


Als een geneeskrachtige bewustzijnstroom zal deze adem al jouw cellen voeden en uitstralen naar alle wezens die van een levensadem afhankelijk zijn. Wat ademt er eigenlijk niet in onze wereld…! Adem is ons bestaan, adem is leven!

Weet dat deze geconcentreerde ademhaling, die jij bewust vanuit en met jouw Liefde begeleidt, een opening creëert naar de expanderende energievelden.
Een realiteit die je doet uitstijgen boven de beperking van de fysieke wereld. Een opening naar een nieuw bestaan.

Eigenlijk breid je jouw realiteit uit door een reis naar binnen te maken, een
interdimensionale reis onafhankelijk van tijd en ruimte zoals wij kennen in onze driedimensionale wereld.

Herhaal deze oefening zo vaak je wilt en observeer je opkomende gevoelens. Mogelijk voel je een bepaalde nieuwsgierigheid en wil je onderzoeken hoe het is om door de ‘
Poort’ te gaan om je reis naar binnen verder te onderzoeken en uit te breiden. Experimenteer en verwonder je over jouw expansie en expressiemogelijkheden.

Dit is beslist anders dan een visualisatie of een meditatie.Ben je ongeduldig en wil je gauw de tekst lezen? Zeg je van tevoren al: hoe kan ik nu weten wat hiermee wordt bedoeld, dan blokkeer je deze diepe werkelijkheid in jezelf.

Ook dan kom je natuurlijk allerlei gedachten tegen. Ze zijn duidelijk van een ander gehalte, een andere frequentie. Misschien ervaar je deze gedachten als storend en beperkend en wil je ze eigenlijk niet denken, maar ze blijven zich aan je opdringen. Je lijkt je ermee te identificeren. Je doet alsof die gedachten helemaal van jou zijn. Het lijkt wel of je de gedachten bent geworden!

Vecht er niet tegen, maar beschouw je denken als een zintuiggebeuren net als het zien van je ogen. Als je een beeld niet wilt zien, kijk je een andere kant uit. Nu, als er een gedachte binnenkomt die je niet wilt, zeg je tegen jezelf: deze gedachte produceer ik niet, maar die komt van buiten naar binnen en maakt mij iets duidelijk over het systeem waarin ik leef.

Zo haal je het persoonlijke eraf en kan je veel gemakkelijker bepalen of je deze gedachte nog wilt hebben. Na een paar maal oefenen merk je dat je veel meer zeggenschap over je denken hebt dan je tot nu toe dacht en dat dit zeker niet tot een ‘denkmonstertje’ hoeft uit te groeien.
In ‘
Geef jezelf de ruimte’ treffen wij het ‘denkmonstertje’ dat zich heerlijk aan je vast kan klampen als je hem die kans geeft.
Je blijkt duidelijk te kunnen kiezen voor gedachten, bijvoorbeeld gedachten die je blij maken net als je kunt kiezen om naar beelden te kijken die je met vreugde vervullen.De Gouden Poort is voor mij een beeld dat stilte oproept en een glimlach die door mijn hartstreek gaat, duidelijk voelbaar in mijn borst achter mijn thymuschakra.
Daarna ontstaat er als vanzelf een diepe verbindende zucht en voel ik een heel teer verlangen. Ik laat mij meenemen door de
Poort en geef mij over aan wat zich aandient.
Er kunnen patronen ontstaan of kleuren, maar ook taferelen of landschappen. Neem waar zonder te definiëren en geef je denken geen kans het over te nemen, anders is de kans groot, dat waar je voor openstond ineens is verdwenen, verborgen achter de sluier...!
Natuurlijk ontmoet ieder zijn eigen ervaring, ik schrijf vanuit mijn experiment.


Jaren terug, noemde ik dit proces gedurende een lange tijd ‘achter mijn ogen kijken’ en deed dit als een spel, bijvoorbeeld voor ik ging slapen, onbewust van de mogelijkheden en de reikwijdte.
Later gebruikte ik dit heel veel om de tekeningen op te halen. Zo noemde ik dat.
In deze tijd oefen ik mij om steeds dieper mijn innerlijke ruimten te verkennen.


Nu weet ik dat dit mogelijk gemaakt wordt met behulp van mijn neocortex. Door mijn aandacht naar binnen te richten op de plaats achter mijn voorhoofd, activeer ik mijn verbeeldingskracht, niet te verwarren met fantaseren.
Verbeeldingskracht breidt zich uit door het waarheidsgehalte en beweegt zich richting creëren, terwijl fantaseren oppervlakkig is, niet blijvend en ook niet dat stille diepe gevoel oproept.


Natuurlijk ligt hier een duidelijke verbinding met de
pijnappelklier, het hypofysechakra en het verder in het
achterhoofd liggende epifysechakra dat de mens
gebruikt om de overstap te maken naar een kosmisch
mens.


De grenzen tussen jouw energiecentra onderling en naar anderen, zijn steeds minder aanwezig. De extra chakra’s van de kosmische mens verwerken verdiepende bewustzijnsenergie en zijn gericht op het vormen van Eenheid. Eenheid kent geen grenzen. Alle energiewielen werken samen, vormen een samenhang met vele etherische wezens, Engelen, Meesters van Licht en wij als menselijke Engelen.


hypofysechakra
epifysechakra
Eenheidsbewustzijn is het doel!
De liefde die wij als aardemens kennen is gebaseerd op een magnetische kracht, de ene keer aantrekken, een volgende keer afstoten. De Nieuwe Wereld is gevuld met Universele Liefde, een hartenergie van zuivere levenskrachtenergie, overal werkzaam zonder onderscheid. Hier is geen sprake meer van aantrekken en afstoten..

Wanneer wij ons innerlijk, ons zielenleven steeds meer boven halen, brengen wij ons
hogerzelf, ons Godzijn aan de oppervlakte. Bewust van het feit dat wij ook God zijn biedt ongelooflijk veel nieuwe mogelijkheden, die wij nu durven accepteren en ons steeds meer eigen gaan maken.

Onze ‘
innerlijke wereld’ is niet afhankelijk van aardegebonden energieën als magnetisme en zwaartekracht. Ook is het Zelf, de God in ons niet beperkt door materie of welke fysieke structuur dan ook. Gebruikt dus ook geen aardse tijd om zich in een de ruimte te verplaatsen. Reizen in je binnenwereld is een realiteit die buiten de grenzen van het fysieke plaatsvindt. In onze dromen deden wij dat al zo dikwijls.

Het
Hoogste Zelf verplaatst zich niet, want het heeft de mogelijkheid overal gelijktijdig aanwezig te zijn. Als wij dit beseffen kunnen wij ook aannemen dat naar mate ons bewustzijn toeneemt de grenzen tussen de dimensies er niet blijken te zijn. Waar Eenheid is, wordt elke grens vanzelf overbodig.

Ons Niet-Zelf , het fysieke lijf met alles wat daartoe behoort, heeft tijd nodig om van A naar B te reizen en ruimte nodig om tijd te ervaren. Dit Niet-Zelf gaat nu versmelten met het Zelf.

We kunnen weer iets meer invoelen en dat geeft moed om al die prachtige beloften over de
Nieuwe Aarde waar te maken.


Zoveel informatie moet nog doorleefd en gerealiseerd worden.
Er ontstaan nieuwe woorden en termen om de veranderingen aan te duiden.
Benoemen is snel gebeurd, maar als het daarbij blijft, is er geen levensvatbaarheid en trekt de energie ervan zich terug.
Het leven vraagt om geleefd te worden en dat vraagt uiteraard oefening. Maak er een heerlijk spel van,
een spel van vrijheid, vreugde en vervulling!

Geduldig maar gestaag!
De kosmische mens; ascensie; boven tijd en ruimte uitstijgen; liefde is en kent geen meer of minder; binnen en buiten is gelijk; zijn maakt je tot een soeverein wezen; de wereld van illusie en wat allemaal nog gaat komen. Vergeet echter niet:

jij bent ook God!


Het zijn steeds verwijzingen naar wie wij werkelijk zijn, het Zelf. De tijd is aangebroken om in de kosmische tijd te stappen (hoe?) en dat gaan wij de komende eeuw verkennen.

Als je als lezer denkt je niet te kunnen verbinden met wat ik beschrijf, weet dat dit onjuist is, een idee van het Niet-Zelf, dus wat je ego graag als waarheid wil vasthouden. Al dit nieuwe gaat het egopetje gewoon te boven.

Je bent namelijk verbinding, het innerlijk, het Zelf, God, het Hart van Alles!


Een nieuw bestaan, waarin alle aspecten van ons
Zijn weer versmelten tot Eén-Zijn, heelheid, totaliteit. Steeds kunnen we kwantumstapjes toevoegen aan onze bewustzijnsroute, omdat wij de hele bewustzijnsweg al als essentie in ons innerlijk dragen.

We keren ons binnenste naar buiten! Wij zijn begonnen alle verdichtingen en kleinmakende beperkingen op te heffen. Al onze cellen zullen zich weer vullen met
Liefde en Licht en daarmee de inkrimpende, ziekmakende onbalans opheffen.

Met elke puls, elke lichtademhaling zal de energie in onze cellen zich vernieuwen en meer uitdrukking geven aan de originele
Bronkracht, zuiver creërende scheppingskracht, zowel naar binnen als naar buiten. Samen met ons Godbewustzijn zal ons fysieke lichaam ook verfijnder en stralender worden. Onze chakra’s zullen steeds harmonischer roteren en afgestemd kunnen worden op hogere Lichfrequenties om zo de toegang tot vele dimensies te vergemakkelijken.

* De Gouden Poort is het symbool van een toegang, een opening om de scheppingskracht - de Levende Lichtpartikels - doorgang te verlenen. Je kunt in je binnenwereld door de Poort gaan en daar de zuivere Lichtklanken, de verfijnde resonantie van de Gouden Viool ophalen en mee terug nemen naar je aardse werkelijkheid om ook hier de Gouden Rozen te laten bloeien. Zo bouwen we een krachtveld van Licht, opdat het volle Lichtspectrum weer gebruikt kan worden voor het hoogste goed van allen.


* Het Dubbele Gouden Hart in de top van de boog verwijst naar het Godzijn van de mens. Het menselijke hart is ingebed in het Goddelijke Schepperhart en behoort toe aan de kosmische mens. Door dit symbool in jezelf toe te laten, kies je voor jouw Godzijn met alle consequenties, zonder terughoudendheid.

* Het is tijd dat de mens die het Pad van Ascensie heeft ontdekt ook duidelijk een keus maakt en zich geheel wijdt aan de hogere Lichtfrequenties. Hij moet zich inzetten om meer Schepperlicht aan te trekken en met deze wijsheid, deze prachtige kleurenpracht de aarde te bezielen.

* De Witte Duif en de druiven zijn geascendeerd tot stralend goud en daarmee is de weg geopend naar de Kristallijnen Sferen waar ook de Lichtmeesters in hun Steden van Licht verblijven. In onze nachtelijke uren voegen de gevorderden onder ons zich dikwijls in hun nabijheid om inzicht te ontvangen en daarmee de verlichtingsprocessen helpen te versnellen en in goede banen te leiden.


* De Gouden Adelaar toont ons hoe scherp en overzichtelijk het goddelijk inzicht is. Sla je vleugels (geestkracht) uit en overstijg daarmee de zwaartekracht om je te bekwamen in de taken van meervoudige dimensionale wezens. Kosmische wezens die hun werkelijkheid uitbreiden met goddelijke vermogens. Dat betekent dat wij ons kunnen afstemmen op meerdere dimensies tegelijk en perfect kunnen samenwerken met de Lichtwezens in diverse sferen.

* Wanneer alle chakra’s op volle sterkte draaien en al het Levende Licht onbelemmerd kan stromen zal onze ruggengraat een Staf van Licht zijn. Ook nu kun je de Staf van Universaliteit al hanteren en in jouw goddelijke hand werkzaam laten zijn om het Ascensieproces te versnellen en op kunstzinnge wijze het leven tot expressie te brengen.


Gea, juni 2009.

HetTransparante Zwaard, transformatiesymbool
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
 
 
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes