De Witte Eenhoorn en de genezer in het Aquariustijdperk

De Witte Eenhoorn
en
De Genezer
in het
Aquariustijdperk


Dit prachtige zinnebeeld, een Witte Eenhoorn, kenden wij voornamelijk vanuit de mythologie. Dit van oorsprong mystieke symbool is als gevolg van het verdichtingsproces heel lang naar het land der fantasieŽn verbannen geweest.

Voor de wat naÔeve dromerige mens had de
Witte Eenhoorn misschien nog iets te betekenen, maar de nuchtere mens met een ver doorgevoerde mentale levenshouding vond het tijd verspillen zich met dergelijke fabeltjes bezig te houden.

Hoe schitterend - nu de harde werkelijkheid van een materiŽle, supermentale maatschappij zijn hoogtepunt heeft bereikt - verschijnt in al zijn verhevenheid de Eenhoorn weer in ons bewustzijn.

Zoals de
God in het Oude Testament dikwijls afgespiegeld werd als een wreed en boosaardig straffend wezen, werd ook in oude tijden de Eenhoorn razernij en driftbuien toegekend. Een heldere projectie van het bewustzijnsniveau van de mens.

In deze tijd, nu de overstap naar het hart wordt gemaakt en het fysieke brein toch wat ruimte moet geven aan de meer stille gevoelens en een ander soort weten, wordt ook de
Eenhoorn meegenomen naar een hogere trede van volmaaktheid. Hij wordt weer herkend in zijn getransformeerde staat.
Sneeuwwit , Gouden Hoorn en Gouden Hoeven duiden op zijn maagdelijkheid en de verbinding met diepere lagen in de Akasha.Dit ranke wezen straalt goddelijke intelligentie uit. Lichtvoetig betreedt het de aardse sfeer en onder zijn voeten transmuteert de aarde in helder kristal. Niets is ongevoelig voor zijn aanraking. Alles wordt meegenomen in de grootscheepse zuivering, zoals volop is te constateren in de wereld om ons heen.

Zijn
gouden hoorn symboliseert het Eeidsbewustzijn en zijn gouden hoeven geven aan dat hij volledig het spoor van zijn eigen goddelijkheid volgt. Niets wijst nog op de lage dierlijke aard met al zijn grillige emotionele uitspattingen. Hoewel het dier nog jong is straalt het vertrouwen en wijsheid uit.


Schets van de Witte Eenhoorn
Zijn vleugels accentueren zijn geestkracht om nog eens extra te benadrukken dat hij niet aan de aarde is gebonden, maar aan het begin staat van nieuwe avonturen, het overstijgen van grenzen. Zijn expansiedrift zal hem voeren naar nieuwe regionen, nieuwe dimensies met onnoemelijk veel potentiŽle mogelijkheden.

Nu in 2011 is het al weer ruim elf jaar geleden dat Sonia in de Kerstlezing een diepere betekenis van dit magistrale, mystieke symbool aan de mensheid mocht doorgeven.
Deze onthulling voelde als een sprookje, ragfijn en teer, maar tevens als een krachtig weten. Als een definitief Licht van een nieuwe tijd. Het was alsof we er al heel lang op gewacht hadden en ineens was het zover! Een stralend wezen kwam weer tot leven...!


De Witte Eenhoorn fungeerde heel lang als slot op de hoogste lichtenergieŽn in deze schepping, dat wil zeggen in contact komen met een glimp verder of intenser dan dit lichtende bewustzijn was nauwelijks mogelijk.

Zolang de mens geen draagkracht voldoende had opgebouwd in zijn materieel bewustzijn, bleef het slot bestaan en was de Eenhoorn het hoogste mystieke symbool in het Vissentijdperk. Op deze manier kon de mens zich zelfstandig tot een zelfbewustzijn ontwikkelen en werd hij behoed voor te krachtige energieŽn.


Wij zijn een nieuwe cirkelgang van leven binnen gegaan. We verlaten de beperking van ons zevenvoudig aardebewustzijn en kunnen steeds krachtiger bewustzijn in ons toelaten. Steeds verder reiken wij om ons voelbaar te kunnen verbinden met onze oorsprong, met ons God-zijn.

Wij als mensheid zijn de
Poort om de energie van de Witte Eenhoorn toe te laten, de Christuskracht , zuivere hartenergie als voeding voor het leven.

Dit is tevens de basis waarop hogere machten uitgenodigd kunnen worden en wij onze
Eenheid steeds bewuster kunnen beleven.
Elk mens volgt hierin zijn individuele weg als een zelfstandig wezen, gehuld in Universaliteit. Op deze wijze leg je een verbinding naar nieuwe krachtvelden die leiden naar het hart van de Gouden Eenhoorn en verder.

Omdat je werkt met scheppingskracht -
expanderende Liefde - groeit je draagkracht enorm en bereikt het kritieke punt van een omslag: de Witte Eenhoorn transformeert in zuiver Goud. Maar de weg van groei gaat altijd door en Goud wordt Kristallijn tot de graad van zuivere Transparantie kan worden doorleefd. Ook hier zie je de symboliek van de drie komende tijdperken op een schitterende wijze weerspiegeld.

De
Witte Eenhoorn, Gouden Eenhoorn, Kristallijnen Eenhoorn en de Transparante Eenhoorn. De opklimmende weg van groei, die leidt naar ons Goddelijk Bewustzijn om dit volledig te kunnen binnengaan, het totaal te zijn.
Nieuwe cirkelgang van leven
Gouden- Kristallijnen en Transparante tijdperk
Je hoeft natuurlijk niet drie tijdperken te gaan zitten wachten tot de verschillende stadia zich voltrekken. De drijfveer van het leven is meebewegen met de flow, experimenteren, ervaring opdoen om te doorleven en volledig ťťn te worden met het ontdekte bewustzijn. De mens speelt een heel belangrijke rol bij het vormgeven van deze tijdperken.

We mogen elke dag onbeperkt deze scheppingskrachten gebruiken. Het zijn hoogwaardige hartenergieŽn, genezend en vreugdevol, die zich vermeerderen door opname in ons bewustzijn. Laat de kosmische stromen vrijelijk gebruik maken van onze overgave om als
transformatoren meer licht en liefde naar het leven te kunnen laten vloeien.


De Witte Eenhoorn staat niet langer aan de einder als een slot, als een 'ho en niet verder', maar leeft te midden van ons. We mogen dit pure bewustzijn leren kennen, ons eigen maken, om ook zelf steeds door hogere Poorten te gaan.

De wil en gerichtheid van de mens bepalen zijn handelingen. De goddelijke wil in de mens en zijn goddelijke doel veroorzaken een goddelijke handeling, met goddelijke gevolgen.

Een wereld zonder negatief karma, zonder lijden, een
Paradijs waarin hemel en aarde zijn verbonden en waarin de mens een symbiose mag aangaan met alle lichtende bewustzijnslagen, ten gunste van het integratieproces van een alles omvattend bewustzijn.

Er is geen onbewust leven meer op aarde. Alle rijken vormen een verbinding en dragen zorg voor elkaar, zich steeds meer bewust wordend van hun gigantische verbindende taak in de schepping. De mens staat weer in het beheer van het paradijselijke bewustzijn en heeft toegang tot de Bron van Leven in zich zelf, zijn eigen God-zijn.

Natuurlijk zijn er nog grote verschillen tussen de mensen, niet moeilijk waar te nemen aan hun gerichtheid en manier van leven. Ieder mens kan echter een kosmisch mens zijn, maar in welk tempo en tot welke hoogte dit zal gaan, is een kwestie van de mens zelf.

Ieder mens mag en kan de scheppingskracht ophalen op zijn eigen niveau en de levensprocessen daarmee beÔnvloeden. Juist door er mee te werken open je de weg. Je hoeft echt niet eerst allerlei graden van meesterschap te hebben behaald om met scheppingsenergie te mogen werken.
Daarom zijn nu juist de
Universele Symbolen gegeven, als overbrugging naar ieders zelfstandig meesterschap, het eigen God-zijn.

De afbeeldingen Ďsprekení vanuit de stilte , daarom adviseer ik de lezer dit eerst met eigen gevoel te verstaan en er meditatief in mee te gaan. Als aanvulling volgt een extra duiding in woorden. Dikwijls te veel woorden, terwijl het stille (aan)schouwen zoveel meer kan 'vertellen'!

De Genezer in het Aquariustijdperk


* De kosmische mens werkt onder het verdiepte verbond, de Ark van het Behoud met als symbool een Gouden Kroon. Deze Universele Liefde wordt uitbundig uitgestraald door de bloem als een ster. Het violette kleed weerspiegeld de energie van de Violette Vlam en vormt de Poort om de christusenergie te laten stromen: De Witte Eenhoorn.

De kosmische mens kan op vele niveaus werkzaam zijn en gelijktijdig.
Parallelle werelden beÔnvloeden elkaar. Vanuit het perspectief van Licht en Liefde kent alles zijn eigen taak en is het kleine even belangrijk als het grote. Het kleine is namelijk onderdeel van het grote en het grote is besloten in het kleine.

Welke taken je ook verricht als mens, zo gauw je gaat werken met scheppingsenergie, met creŽrende kracht sta je als genezer in het leven. De kosmische mens heeft de limieten van zijn materieel bewustzijn getransformeerd. Op elk niveau van zijn zevenvoudig bewustzijn heeft hij het
Gouden Hart werkzaam gemaakt en deze tot een 'ťťn hoorn' aaneen geregen, als oproepende kracht om kosmische energieŽn te kunnen dragen.


De Eenhoorn in zijn getransmuteerde verschijningen naar steeds meer Licht duidt chakraís van ons hogerzelf, de hypofyse, de epifyse, het kruinchakra en het transformatiechakra. De transmutatie naar de hogere mens is daarmee aangezet en kunnen wij ongehinderd door het karma, onze diepere taken aangaan.

* Gestuwd door de Wit-Gouden Vlam en staand in een bed van bloemen straalt de kosmisch mens zijn Lichtenergie naar het leven.
De mens die op deze wijze in het leven staat is als een bloeiende
Lelie op het veld, een rentmeester van het paradijs op aarde, maakt zich los van het massabewustzijn met talloze bekrompen ideeŽn, gewoonten, overtuigingen en gehechtheden.
Niet om anderen te minachten of te veroordelen, maar omdat zij (vrouw op de tekening) voelt dat deze gedachten haar niet meer dienen.

Zij voelt zich soeverein en werkt via haar eigen innerlijke verbinding. Haar innerlijke weten is haar leidsman. Zij wil helpen het leven op een hoger plan te brengen. Afhankelijk van haar eigen niveau van meesterschap, zijn er onnoemelijk veel gradaties van niveau waar zij zich kan inzetten.* Het meest voor de hand liggend is in liefde te zijn, vandaar dat deze vrouw is gaan staan in een bed van bloemen en zij zich beschikbaar stelt als een genezer. Zij laat de keus van haar ziel nestelen in haar persoonlijkheid, waarop de samenwerking met universele geneeskracht kan beginnen.

Door de verbinding te leggen met ons eigen innerlijk, kan elk contact via ons hogerzelf geÔntegreerd worden met de
Bron van Licht, God in ons, of zo je wilt de Meesters van Liefde en Wijsheid.

Op deze wijze gaan wij een innerlijke weg en doorbreken wij de afhankelijkheid van het channelen van andere bewustzijns en het devote vereren van meesters buiten ons.Door als een heel gewoon mens de universele energie aan te roepen en uit te stralen in het dagelijkse leven, groeit je bewustzijn en kun je meer kosmische taken volbrengen. Daar hoef je niet iets speciaals voor te doen.

             Een waardig Meester heeft geen verering nodig...


Een kosmisch mens is zelfstandig en heeft geen manipulatie of tussenkomst van anderen nodig om bij het eigen
Hogerzelf te komen. Voel of hier een diepere betekenis duidelijk wordt van een vrije wil, jouw eigen enige goddelijke wil. De wil van Ik Ben, van God.


Een kosmisch mens leert op elke dimensie werkzaam te zijn. Op de tekening is dit symbolisch af te lezen. Het Hogerzelf draagt de Almacht in haar wezen en fungeert als Poort waardoor voortdurend kosmische energie stroomt van laag naar hoog en omgekeerd.

De
Eenhoorn wit, goud, kristallijn en transparant vertegenwoordigt een eenheid van machten:

Scheppermachten.

God als de synthese van Zoon- en Vaderkracht. Het kristallijnen niveau wordt beheerd door de Logos en in zuivere transparantie werkt de Almacht.

Deze drie niveaus tezamen zijn als eenheid vertegenwoordigd in de Universele Christus genaamd IsmaŽl Emanuel, de Christus voor drie tijdperken.

De
Universele Christus draagt dus de Schepper als drie-eenheid in zijn wezen: God , Logos en Almacht.Dit grootse gegeven is direct verbonden met de mens. Zo boven zo beneden. Het is de mens die deze drie-eenheid in zichzelf zal herkennen en werkzaam maken. God, Logos en Almacht.

Ook de mens draagt de
Schepper als drie-eenheid in zijn wezen, de genezer van Aquarius openbaart dit gegeven.

Vanuit het
Hogerzelf stroomt de energie van Licht en Liefde naar de mens die deze omvormt tot de juiste trilling, passend bij zijn werkterrein. Zijn bewustzijn expandeert krachtig. Evenredig aan dit proces breiden draagkracht en taken zich uit door een steeds intenser integratie van alle niveaus.

Er zijn mensen die dit werken met Symbolen te simpel vinden, omdat zij denken dat ascensie ingewikkeld en moeilijk te bereiken is. Niets is minder waar.

Als je in alle eenvoud dicht bij jezelf blijft, ben je al op weg gegaan en kun je volop van het leven genieten. Koester je gevoel, ware gevoelens doen geen pijn.

Weet dat je kleine gedachten met alle emotie niet de moeite waard zijn ze vast te houden. Laat ze gaan met een lach.

Je hoeft je niet af te zonderen of in een apart ascensiegroepje te gaan leven. Je innerlijke verbinding is je grootste kracht en je grootste bescherming. Natuurlijk gaat de evolutie ook door zonder gebruik van
Symbolen en gebeurt er ook heel veel indirect en onbewust.


   De grenzen tussen de bewustzijnslagen vervagen,

dankzij de
Morgenster en de Witte LeliŽn op het veld!

Gouden Oester, creatiesymbool
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
 
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Extra noot voor de geÔnteresseerde lezer van Aquariussymboliek.

Opgave om toegevoegd te worden aan de adressenlijst voor nieuwe berichtgeving, is mogelijk door het volgende formulier in te vullen.

Klik op Contact hier of in het menu.