Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
 
Informatie deelname


Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Top
Een kwestie van bewustzijnDe afbeelding verbeeldt een man die goede maatjes is met zijn vriendje de aasgier! De drijfkracht van hun begeerte  vernauwt hun blikveld.
Samen verkneuteren ze zich al op wat er gaat gebeuren. De man heeft geen oog voor de schoonheid van het hert, voor hem telt wat hij op de zwarte markt kan vangen. In gedachten ziet hij de kop al aan de muur hangen en snuift hij de geur van gebraden wild .
De doodsangst van het dier komt bij hem niet binnen.
Het zijn de
Rode Papavers (bloemen zielenliefde) die hun hercreërende kracht uitstralen, waardoor het hert op het laatste nippertje plotseling een scherpe draai maakt midden in zijn sprong... ontsnapt…gered!
Het waarschuwende gekwetter van het vogelpaar -
pootjes uit en pootjes in, samenwerking van yang en yin -
verhogen nog eens extra de vreugde van de grote
ontsnapping en gelijktijdig wordt bij de andere partij de
woede van teleurstelling extra aangewakkerd. Het lijkt
een onschuldig verhaaltje, maar staat symbool voor,
terreur, hebzucht, macht en bedrog, kortom disbalans! 
We hoeven dit tafereel maar even door te trekken naar de vele misstanden overal in de wereld. Het afslachten van een olifant komt nog steeds voor, alleen maar om het ivoor van zijn slagtand te kunnen verpulveren tot een stimulerend seksdrankje. Wat vertellen de vele 'Valse vlag operaties' ons? Oorlogen, fraude in alle hoeken en gaten, vervuiling, slavernij in prostitutie, mishandeling van kinderen, geknoei met voedsel en zaden, teveel om op te noemen.  Hier een afgeluisterd gesprek: VS levert wapens aan Is(is)...! Het is bijna niet te geloven...!
Voor veel mensen is fysieke kracht en macht nog steeds heel belangrijk, toch breidt het terrein van bewustzijn zich uit. Steeds meer mensen maken een wending en verleggen accenten, zijn meer alert om de innerlijke seintjes op te merken en hier ook aandacht aan te besteden.Wij gaan ervan uit dat het Al-omvattend en -doordringend
bewustzijn in alles en iedereen aanwezig is. Een eenheid,
eenzelfde iets voor ieder gelijk, maar door het verschil in
dichtheid, kan niet niet ieder er in een zelfde mate over
beschikken. Zo lijkt dit Al-bewustzijn dikwijls heel beperkt en
aan grote verschillen onderhevig.

De misleiding is o.a.een gevolg van grote verscheidenheid aan
vormen, ontstaan door een ingenieus verdichtingstalent van het
Al-bewustzijn. Miljarden gevarieerde creatievormen zorgen voor
een enorme afwisseling. Er is overal beweging, opbouw en
afbraak, karakteristiek voor opgang en groei!  Omdat wij ons richtten op het scheppen, lag het accent veelal buiten ons. We waren zo verrukt over al die mogelijkheden en de onuitputtelijke energie die wij genereerden uit de levenskracht van de
Bron, dat wij uiteindelijk onze oorsprong onze levensvoeding uit het Al niet meer in ons geheugen konden terugvinden. We raakten steeds verder van de Bron en voelden nauwelijks nog verbinding met het Oerbewustzijn, het Al, onze oorspronkelijke afkomst.

Het Al komt uit het Niets wordt dikwijls gezegd, maar misschien is het wel juister ervan uit te gaan dat in het Absolute -de Bron-  het Niets en het Al een EENheid van Nul is, omdat plus en min elkaar opheft. Een Oppergoddelijke Eenheid!

Hier komen dan waarschijnlijk de termen als nulpuntveld, de grote leegte, het kosmische geheugen, de grote opslagplaats en dergelijk uitdrukkingen vandaan.

Ook gaat het begrip
tijd meer voor ons leven. Het lijkt zo simpel, maar voor mij was het heel verrassend dat ik ineens in mijn gedachten kreeg: geen vormen en beweging, dan ook geen tijd. Ik had er nooit zo over gedacht en vond het moeilijk te begrijpen dat er geen tijd zou bestaan. Ineens drong het tot mij door dat tijdloos of andere tijdsnelheden wel degelijk tot mogelijkheden behoren en daardoor verschillende dimensies tot leven komen.
Wij kunnen met ons verstandelijk denken en onze taal dit ingenieuze super intelligente scheppingsgebeuren natuurlijk niet bevatten, vandaar dat er vele metaforische scheppingsverhalen de ronde doen, waardoor wij toch op het spoor gezet worden om ons oppervlakkige leven in te ruilen voor nieuwe uitdagingen.
Het is toch fascinerend dat wij een goddelijke Kern in ons dragen afkomstig uit het Al met een tijdloos alles omvattend vermogen, pure Wijsheid. Sterker nog dat elke cel - en daar hebben wij er miljoenen van -  met een goddelijke Kern begiftigd is.
Dat betekent dat ik als mens, als 'kleine creator' eigenlijk onbewust toch ook het Albewustzijn in mij draag en daarmee in potentie het proces van scheppen en tevens  al het geschapene, dus het complete eindresultaat, een volledige schepping, zoals het Al-bewustzijn dit  gelijktijdig - als blauwdruk veilig stelde.   
Al die deeltjes, die celletjes zijn door hun kern, - de Alkern -  als het ware vrij gelaten, maar  geprogrammeerd met Alkracht, als  zaadjes gevuld met oneindig veel potentiŽle mogelijkheden. Zo gingen wij -die celletjes met potentie- op avontuur buiten de Bron, geheel in de Geest van de Almacht en ontdekten steeds weer nieuwe vormen van expressie, in alle mogelijke variaties expandeerden de materiŽle werelden.

We konden vrij en naar eigen vermogen creŽren, alles ging precies volgens de wil van
Goddelijke Almacht. Er was maar een wil actief, de goddelijk wil van de Almacht, meegekregen in onze Kern. Onze veiligstelling, want het was een hachelijke en riskante onderneming, zoals ik er nu tegenaan kijk. Toen was het een onbevangen gebeuren. Van een 'vrije wil' zoals wij dat nu invullen, was heel lang geen sprake. We opereerden nog als eenheid met de Bron en wisten nog helemaal niets van onderscheidingsvermogen.
Dat kwam pas eonen later.
Wij en alle overige vormen van de miljarden creaties zijn een resultaat van het creatiebeginsel van de Alkracht, het Albewustzijn. Inmiddels ingepakt in een gigantische verscheidenheid aan verschijningsvormen, maar tot op de dag van vandaag is dezelfde Creatiekracht  in ons aanwezig - of we er nu bewust of onbewust gebruik van maken of het slapend in ons ligt of actief wordt gebruikt - deze oorspronkelijke oer-creatie-kracht blijft zichzelf.
Er kan geen vorm ontstaan zonder deze scheppende kracht, het is de motor, de drijvende kracht,  het
Perpetuum  Mobile! (de eeuwige beweging buiten de Bron)

Natuurlijk is deze oorspronkelijke kracht generatie na generatie, levenssituatie na levenssitatie meer en meer verdicht. Er ontstonden jaloerse en wrakende goden! De galactische oorlogen en genetische manipulaties getuigen van heel donkere tijden, maar ook van ingenieuze geavanceerde uitvindingen en het ontstaan van machtsbolwerken. In onze huidige bestaanswereld weten nog maar weinig mensen van dit
           
 
                
wonderbaarlijke immateriŽle etherisch beginsel,                                                                                                                                           
Wat weer een vreemde kronkel, wij zijn met ons allen aan dit gigantische avontuur begonnen. Hebben zo'n beetje alles meegemaakt, van paradijselijke gouden tijden tot de grootste vernietigende catastrofen, weten heel weinig terwijl alle kennis in ons is, gaan zogenaamd dood, maar
leven nog steeds!
Dat is toch wonderbaarlijk!
  


   
Innerlijke power, de kracht van bewustzijn brengt wijsheid en liefdestrillingen. Je wilt weten wie je werkelijk bent, of jouw persoonlijke inbreng invloedrijk genoeg is om daadwerkelijk mee te helpen aan de broodnodige wereldwijde transformaties.
Je vraagt je misschien af of je DNA ontvankelijk genoeg is om de gigantische stroom van informatie en nieuwe inzichten te ontvangen en of je jouw kersverse bijzondere idee al met anderen zou kunnen delen!
                                  
                                                   E
en sprong naar het nu
            de tussenliggende eonen van tijd wip ik snel overheen...!
Ik ga nog even terug naar de Bron waar het startpunt ligt van elk wezen om het leven vorm te geven. We waren daar niet dood, maar we waren volkomen in onszelf gekeerd. We waren Niets in het Al of Al in het Niets, tijdloos, grensloos, eindeloos. Van een vorm was natuurlijk nog geen sprake!

Op het moment dat het
Al uitEEN valt, ontstaan miljarden deeltjes en die zijn begrensd, dus eindig, anders kan er geen deeltje zijn, eigen vormpjes, celletjes met een Alkern, aan tijd en ruimte gebonden. Het Tijdloze werd door de fragmentatie in miljoenen deeltjes aan tijd en ruimte gebonden, maar bleef en blijft Zelf als Albewustzijn totaal onbeÔnvloed in elke bestaansmogelijkheid. Misschien moet je over deeltjes van atomen spreken, maar voor het begrip noem ik het celletjes. 
Wat een contrast, hoe vindingrijk en vernunftig!
De Gouden Roos een Lichtwezen van transformatie en          .
Een kwestie van bewustzijn
 
Waarom wij hier zo weinig van merken is een gevolg van deze verhulling, gelijk een cadeautje in laagjes pakpapier, het verdichtingsproces waar wij met ons allen zijn ingegaan. Wij hebben een enorm onbewust veld gecreëerd, waar wij nu steeds meer van begrijpen en waarvan wij ons nu weer bewust willen gaan worden.
Eigenlijk kun je zeggen dat vanaf het moment dat het inherente vermogen van het Al-bewustzijn in beweging is gekomen, gelijktijdig de tegenstelling werd geboren, namelijk roerloos stil naar binnen gekeerd versus vol beweging, pulserend uitgaand naar buiten.
Het Woord: licht, klank en kleur!
In het begin was
Is er nog een groter tegenstrijdigheid te bedenken?
Er heersen ook in het spirituele circuit nog steeds  een paar hardnekkig dwaaldenkbeelden.

.


Dit is de opstap naar ons nieuwe Creatorschap, maar nu bewust liefdevol, zonder wegstoppen of overslaan. Alle oude liefdeloze restanten worden omgezet naar een hogere trilling. Dat kan alleen als misvormingen zichtbaar zijn geworden en wij ze ook als zodanig herkennen om in liefdesenergie te hullen.

                  Universele liefde is onvoorwaardelijk
                           heelmakend en genezend


In dit ontwikkelingsstadium zijn wij nu beland, De wereld wordt niet steeds slechter, maar door het vele licht wordt alles zichtbaar, de onderste steen komt boven. Wij kunnen veel meer met onze liefdeskracht dan wij dikwijls denken.

Wij zijn niet per abuis in deze tijd naar de aarde gekomen. Wij hebben deze overgang vanuit liefde gekozen om onze heldere en krachtige vermogens opnieuw in te zetten als
transformerende cellen voor het hoogste goed van alles en iedereen!
Ook zijn er nog steeds mensen die denken dat alles zal gaan zoals het de bedoeling is in het goddelijke plan. Vanuit een zeer hoog overkoepelend bewustzijn verlopen de processen perfect, maar in onze aardse realiteit hoeven wij maar even het nieuws te volgen of om ons heen te kijken om te constateren dat hier de perfectie nog ver te zoeken is.
Het is al weer een paar jaar voorbij 2012, maar dat betekent eigenlijk dat we nog maar net aan een nieuw begin zijn begonnen, een soort keerpunt waarin een nieuw paradigma van meesterschap gemakkelijker kan worden vormgegeven, vanwege de toegenomen licht-vibratie.

Meesterschap
verwerf je niet van de ene dag op de andere. Dat leer je ook niet uit een boek.  Er komt heel veel  praktijkervaring bij kijken en dat vraagt oefenen en tijd.
Een meester laat zich niet meeslepen in emotioneel ego-gekreun en gejammer waardoor het probleem in dit negatieve veld alleen maar groter wordt, maar verbindt zich met de tegenkracht, het positieve liefdesveld, om het evenwicht in bewustzijn te herstellen. Een staat van Zijn, van waaruit hij kan transformeren en creëren .

In een polaire wereld blijft positief en negatief  bestaan, maar die krachten hoeven elkaar niet kapot te maken en te dwarbomen. Je kunt kiezen om de elementen te laten samenwerken, om situaties tot stand te brengen waar iedereen voordeel van ondervindt.
Water en Vuur kunnen elkaar tegenwerken maar ook bekrachtigen.
Het betekent ook niet, je verheven te voelen boven de liefdeloze uitwassen van onwetendheid en maar een andere kant op moet kijken. Dat is een soort misplaatste zelfverheerlijking.
Natuurlijk zijn allerlei spirituele omgevingen aangenaam om in te vertoeven, evenals het kijken naar prachtige beelden met fantastische beloften. Toch een kanttekening.
Je zou het negatieve  versterken als je daar aandacht aan schenkt, maar als wij  onze ogen blijven sluiten voor de andere kant, de lage trillingen - we leven namelijk nog steeds in een wereld van hoog en laag - weten wij ook niet waar wij onze transformerende kracht aan kunnen schenken om misstanden uit de weg te ruimen.
Het wordt tijd dat wij voelen, nu genoeg liefde en vertrouwen in onszelf te hebben om als tegenkracht op te treden. Daar hoef je geen cursus voor te volgen, maar wel te stoppen met de spirituele struisvogelpolitiek!

Je zou zeggen dat wij nu toch wel genoeg onderscheid kunnen maken om met ons allen door de
Gouden Poort te gaan. Te kiezen voor innerlijke waarheid, pure wijsheid, onze eigen Goddelijkheid en dus vol vertrouwen zijn om de situaties die zijn scheef gegroeid, met grote inzet recht te willen zetten!

Dat is ook wel zo, maar dat gaat niet vanzelf. Dit vraagt een reuze verandering in ons denken en de daarmee samenhangende vastgeroeste patronen. Er moet ontzetten veel worden opgeruimd wat in liefdeloosheid een eigen leven is gaan leiden, voordat er ruimte is gecreŽerd om iets nieuws op te zetten.
De Gouden Poort
Elk misstand, zowel in ons zelf als er buiten, kunnen we als
een uitnodiging beschouwen om het proces van transformeren
en transmuteren te activeren. Oefening baart kunst en we
hebben bergen oefenmateriaal verzameld de afgelopen
eeuwen! We hebben als het ware ons eigen werkterrein
gecreŽerd om nu als een God-mens het eenheidsbewustzijn te
realiseren!
Wij, als multidimensionale wezens voelen steeds
meer dat het van groot belang is, met een open hart
de samenwerking met alle Galactische werelden, als
ťťn grote kosmische samenwerking te omarmen.
Onvoorwaardelijke liefde voor de schepping  kan
niets buitensluiten. Onze evolutiereis kan niet
worden begrepen als wij de kennis van ons
universum laten stoppen bij de aarde.
Door de transmutatie van ons bewustzijn gaan wij
gelukkig ruimer waarnemen, de grenzen tussen  tijd,
ruimte, afscheiding en beperking verdwijnen
geleidelijk en vanzelf. Dat opent enorme
perspectieven voor het crecreŽren van een Nieuwe
Aarde in een Gouden Eeuw.
.De grootsheid en manifestatie van de
Goddelijke Schepping straalt op vele niveaus bemoedigende nieuwe impulsen uit. Ook al vind je misschien het leven nog een groot mysterie, als je begrijpt dat je altijd een verbinding bent met de  Universele Bron, kun je vol vertrouwen je grenzen verleggen. Je bent de Universele Bron, dat is je Godsvonk. Iedereen en alles dankt zijn bestaan aan dit Zijn, deze verbinding, of je nu een godsdienst aanhangt of dat je jezelf als atheÔst beschouwt, is van geen belang.
.

                           Open je hart voor de LIEFDE.

Dat is de grootste drijfveer om een
Paradijs op aarde te creëren, bovendien maakt deze kracht je ontvankelijk om de daarvoor bestemde impulsen op te merken en bewust toe te laten om er mee te kunnen werken.
Gea, 24 mrt. 2015
Sla je vleugels uit!
De Gouden Condor
Eenheid
 
Zo noem ik bewustzijnsdeeltjes ook graag Kristallijnen Schittervonkjes!
 
  
onze innerlijke Godsvonk,
De Vlammende Gouden Zon
De Kristallijnen Duif
**  Als extra tip bij dit geschrevene wil ik de lezingen van Martijn van Staveren van harte aanbevelen, als je meer wilt horen over de buitenaardse situaties, hoe wij ermee verbonden zijn en wat het grote belang ervan is om hier meer over te weten.
Martijn is een boeiend spreker, zijn thema's zijn gehuld in wijsheid, waarheid en liefde. Hij neemt iedereen mee in zijn vertelling, levensecht alsof hij het zelf allemaal heeft meegemaakt en dat is ook zo!
Op zijn site kun je zijn agenda volgen. Hij spreekt op vele locaties en zijn betoog is opklimmend in kennis, en getuigt van ontbrekende schakels als onderdeel van ieders bijdrage in de planetaire ascensie.
 
 
http://www.buitenaardscontact.nl/index.php
Als we geloven of weten dat het Albewustzijn onveranderlijk en tijdloos is, is ons bewustzijn -daaruit afkomstig- dat natuurlijk ook, omdat dit één en het zelfde bewustzijn betreft, hooguit in een andere hoedanigheid gehuld.
Tijd en ruimte wordt wel eens gezien als gestolde gedachte. Bewustzijn bevindt zich boven - of misschien beter uitgedrukt -  buiten tijd en ruimte en kan dus eigenlijk niet beperkt worden door de obstakels en beperkingen van de dimensionale werelden, die als gecreëerde vormgeving wel gebaseerd zijn op tijd en ruimte. De galactische werelden inbegrepen!
transmutatie!