Geef jezelf de Ruimte

Geef jezelf de ruimte


Deze titel heb ik de afgelopen dagen in mijn gedachten gehad en er naar gehandeld.

Begin vorige week dacht ik: "O, ik moet weer een nieuw thema bij een tekening schrijven."

Ik merkte tegenzin en dat woordje moeten gaf ook al een duidelijk signaal. Allerlei uitvluchten passeerden de revue. Zelfs vroeg ik mij af of ik niet beter zou kunnen stoppen met dit hele gedoe.
Als een ander dit 'gedoe' zou noemen, zou ik toch even mijn wenkbrauw hebben opgetrokken.


Het oude riedeltje liet zich weer horen. Wat heb jij nu eigenlijk nog toe te voegen aan de onnoemelijke hoeveelheid informatie die iedereen overal kan verzamelen. Lijkt dit nu niet een beetje op water naar de zee dragen? Is het niet zinniger om door de natuur te wandelen in plaats van die uren krom te zitten achter je computer?

Is dit echt wat ik voelů, of sluipt hier een vaste gewoonte in, een routine die belemmerend werkt, terwijl ik juist vrijheid wil voelen. Ik wil niet vervallen in steeds weer een zelfde energiepatroon, zodat ik weer verstrikt geraak, gelijk een prooi in een web.

Starre patronen kennen wij maar al te goed vanuit het verleden. Deze nieuwe tijd vraagt nu juist mee te gaan in nieuwe avonturen.

                                         Alle grenzen open

De mens geworden
God, die Ik ben, draagt toch een eindeloze rijkdom aan mogelijkheden in zich om deze in de aardse sfeer te brengen. Is, wat ik nu voel, een voorbode om iets totaal anders te doen?

O, ik weet van mijn sterk verlangen geheel mee te gaan in de expanderende energie, die zichzelf elk moment vernieuwt. Daarin hoef je de toekomst niet te plannen en het verleden niet met je mee te torsen, maar elk moment biedt een nieuwe kans.
Hoe kan ik telkens een beschrijving bij een tekening maken, alsof het mijn eerste keer is? Hoe houd ik dit patroon sprankelend vers?

Stroomt mijn liefde nog genoeg of trek ik deze terug en krijgt daarom mijn tegenzin een kans?

Toen ik mijzelf weer wat had geordend en in de stilte duidelijk hoorde dat een ieder uniek is en wordt geacht zijn eigen talenten in te zetten voor het grote geheel, wist ik natuurlijk dat ik even weer in de oude energie was teruggevallen. Een duidelijke scheiding had ik aangebracht tussen vreugde en vrijheid aan de ene kant en sleur en drang aan het andere uiteinde.

OkÚ, dat kan waar zijn, maar waar komt ineens die tegenzin vandaan en de term sleur en drang? Tot nu toe voelde ik nooit iets dergelijks als ik achter mijn computer kroop om een nieuw thema op te diepen.

Eerst maar contact maken met mijn eigen
Licht, mijn Centrum, dat geen verplichting of beperking kent. In dit Licht zijn beide polen ge´ntegreerd, samengesmolten tot een nieuwe balans vol ongekende mogelijkheden. In deze nieuwe hoedanigheid kan de energie zich gelijktijdig naar alle kanten, zowel naar buiten als naar binnen onbelemmerd uitbreiden en door het samensmelten, het integreren, sterk in vermogen toenemen.

Als wij hier gebruik van leren maken, kunnen ook wij gelijktijdig op meerdere niveaus bewust aanwezig zijn. Overal waar deze
expanderende energie actief is, wordt haar transmuterend vermogen merkbaar, omdat ze is teruggebracht in haar natuurlijke staat en zich niet laat beperken door de dualiteit, door tijd en ruimte en zeker geen label op laat plakken van goed of kwaad. Alles is God, dus alles is goed genoeg.

Ook deze overdenking bracht niet het enthousiasme om een onderwerp te laten opborrelen.

Wanneer wij kiezen voor het meest natuurlijke authentieke bewustzijn, alles in zich dragend, zonder oordeel, stralend en vrij, spontaan en vreugdevol, zijn dat kenmerken, talenten en kwaliteiten van ons hoger bewustzijn en die liggen opgeslagen in ons chakrasysteem, de energiecentra waar we ook onze
Godsvonk, het kleinste zelfstandige stukje God of Bron aantreffen.Verstrikt in een web van gedachten, leggen je vleugels lam.
Hier ligt de essentie van ons wezen en het Christuszaad, de Nieuwe Energie is begonnen aan een enorme creatieve expansie, zonder stagnatie van allerlei duale conflictsituaties, gebaseerd op wantrouwen, macht en conditionering.

Wij mensen zijn de energiebewegers, transmuterende cellen. Door de Nieuwe Energie binnen te laten en ermee te werken, te laten expanderen, is aan een gigantisch transmutatieproces begonnen. Wij zijn de hoofdrolspelers
.

Ark van Liefde en Licht
Ik besloot naar mijzelf te luisteren en koos om rustig af te wachten wat zich zou aandienen.
Toch genoot ik nog niet direct van mijn eigen toegestane vrijheid.
Een mengeling van plichtsverzuim en schuldgevoel drong zich naar voren en dat maakte weer dat ik grote vraagtekens zette bij het idee van een vrij en soeverein mens, scheppend en experimenterend in evenwichtige energie. Plicht en schuld horen immers bij de oude energie.

Wel werd weer superduidelijk dat ik mijzelf aan banden legde en in deze beperkende energie wilde ik geen tekening bespreken. Ik kreeg trouwens ook geen enkele ingeving welke tekening voor deze maand mei geschikt zou zijn en dat klopt, want als je jezelf beperkt is er geen ruimte om te bewegen, te dansen of te stralen en kunnen er ook moeilijk nieuwe verruimende impulsen binnen komen.

Na een paar dagen waarin ik totaal andere dingen deed, zoals auto wassen, met mijn oude moedertje een tocht door de natuur maken, boeiende artikelen lezen en dergelijke, voelde ik de rust terugkeren.
Ik kreeg een wat baldadig gevoel en genoot van het idee dat ik pas weer achter een afbeelding zou gaan zitten, als ik ook werkelijk een impuls daartoe zou voelen en niet omdat de kalender een bepaalde datum aangaf. Ik liet de tijdsdruk los en vergat zelfs dat de maand mei al was begonnen.

Vanmiddag, 4 mei, werd zonder aankondiging ineens duidelijk welke tekening paste bij het doorgemaakte proces. Ik was kennelijk al bezig met het nieuwe stuk, maar in een iets andere vorm.
Geef jezelf de Ruimte


Sta jezelf het openen van je bewustzijn toe en integreer alles, sluit niets buiten. Jouw liefde brengt alles naar het Licht. Wees vol vertrouwen en geopend voor binnenkomende informatie, ongeacht in welke vorm het zich aandient. Dat kan alleen maar God, dus goed zijn. Ik ben, het Zijn.
Liefdevol in het leven aanwezig zijn, wil zeggen het leven accepteren met alles erop en eraan! Niets wegmoffelen, maar alles in
Liefde dompelen opdat alles in Licht kan neutraliseren.
De
Nieuwe Energie geeft je nieuwe inzichten en het werkt eigenlijk super eenvoudig en gemakkelijk, mits je met de stroom meegaat en je er niet elke keer vanuit je denkniveau obstakels tussen plaatst.

Het betekent dat de oplossing van elke probleem in de
Nieuwe Energie aanwezig is, wat blijft er dan van een probleem over? Niets! Die is 'terug' versmolten met de oplossing, tot een ander niveau.


Het betekent dat elk antwoord er al is en de vraag dus overbodig is geworden. Eenvoudig omdat deze energie de dualiteit overstijgt. Vraag en antwoord bestaan in de dualiteit afzonderlijk, maar worden in de Nieuwe Energie weer ge´ntegreerd tot een neutraal weten.

Het probleem en de oplossing ge´ntegreerd, vormen weer een oorspronkelijke neutrale energie.

Natuurlijk wel met een inherente ervaring: het overstijgen van de afgescheidenheid, een meerwaarde ten opzichte van het oorspronkelijke ÚÚn zijn, vˇˇr het experiment van de scheiding.
Deze Nieuwe Neutrale Energie heeft aan vermogen gewonnen en kan door ons eveneens toegenomen bewustzijn, fantastisch worden gebruikt om te scheppen en te creŰren. Dit zijn kwaliteiten die horen bij de vijfde dimensie, waar wij als mensheid in overgaan.

De vierde dimensie is vooral om te wennen en veel te werken met je verbeelding. Meditatie en visualisatie zijn natuurlijk ook hulpmiddelen, maar daar is dikwijls nog je mentale vermogen bij betrokken. Leren vertrouwen op je eigen soevereiniteit, jouw
Godzijn en je ook zo voelen om de samenwerking tussen de vele sferen te kunnen uitbreiden, vraagt verbeeldingskracht die je verstand te boven gaat.


Dit is werken met je neocortex in samenwerking met je hartcentrum, de hypofyse en epifyse om zo de multidimensionele werelden terug te brengen in je herinnering.
Let in dit proces ook sterk op je dromen, dan is immers je dagbewustzijn voor een groot deel uitgeschakeld.

Weten dat wij mensen, de goden zijn die alle verschillende niveaus willen ervaren om onze totaliteit te leren kennen en wij alle antwoorden en oplossingen als eenheid in ons verruimd bewustzijn dragen, wil nog niet zeggen dat wij ineens alles kunnen omdraaien en al die pas verworven kennis ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Het is, zoals altijd, een proces van onderweg zijn.


Ons fysieke brein - het menselijk verstand - kan uiteraard al die binnenwerelden, die onzichtbare ruimten niet bevatten. Het gaat natuurlijk wel meegroeien, maar zal zich toch ondergeschikt en dienstbaar moeten opstellen aan ons evoluerend bewustzijn.

Deze positie van ons verstand was eigenlijk altijd al de bedoeling en op deze wijze staat het een goede samenwerking met ons bewustzijn natuurlijk niet in de weg, maar schept juist helderheid en inzicht hoe je plannen volgens de aquariusblauwdruk kunt realiseren.

Misschien wil je nog graag geloven dat er een God in de hemel is die alles begrijpt en voor jou regelt. Die op al je vragen antwoorden weet en ze jou geeft wanneer het Hem goed dunkt.

Het kan een beetje teleurstelling geven, boos maken of voor verwarring zorgen, maar er is buiten ons geen God die onze zaakjes zal behartigen. Wij zijn zelf die God. Dit geschenk, dit geboorterecht moet je jezelf toestaan, anders blijf je een soort slachtoffer van je eigen onvolwassenheid.Je bungelt dan maar wat, niet happy in de oude energie, die niet meer bekrachtigd wordt, maar werken met de nieuwe mogelijkheden van jouw Godzijn, kun je ook niet, omdat je weigert deze energie te accepteren.

Op dat punt kan het
''
Denkmonstertje met al zijn emoties"
zich aan je vastklampen en heeft vrij spel zich te laten gelden en zijn hele programma van manipulatie ongestoord uit te voeren.
Bovendien zit hij bij voorkeur precies op de plaats waar je
Vleugels wensen te groeien.
Je laat met je sollen, neemt geen verantwoordelijkheid voor je hogere taken en je raakt steeds weer geŰmotioneerd, omdat God of de engelen het toch niet voor jou oppakken, hoeveel je ook bidt en hoe goed je het ook bedoelt.

Zo verval je in een slachtofferrol. Je geeft je 'gekregen'
Godzijn, je grote Lichtbron uit handen.

Dus ga je met je vinger wijzen en alles en iedereen krijgt de schuld van jouw niet gelukkig zijn. Het leven zelf spiegelt voortdurend jouw ingenomen standpunten, jouw overtuigingen, niet om te plagen, maar om je wakker te schudden, opdat je je bevrijdt van je kleinmakende gedachten.

Je verstand is een geweldig attribuut om te deduceren, rubriceren, analyseren, te beoordelen, waarden te bepalen als kwantiteit en kwaliteit, volume en dergelijke dingen meer.

In de
Nieuwe Energie echter wordt je gevraagd een verbinding te openen naar de non-fysieke sferen en de energie van de Kristallijnen Lichtsferen via jouw bewustzijn over te brengen naar de aardse sferen.

Om dit te beoefenen moet je wel aanspraak maken op jouw
Godzijn, jouw creatieve essentie. Hoe wil je anders een totaal nieuw niveau van levenservaring naar je toe te halen?

Je verstand ondergaat dan natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingen. Al die nieuwe informatie zal het helpen opslaan en vasthouden om op een bepaald moment het juiste eruit te kunnen pikken.
Het verstand zal de teugels wat moeten laten vieren en leren luisteren naar onze
essentie als Goddelijk Wezen, dat zich laat ontdekken door een soort engelentaal, die in vele variaties ons kan bereiken, maar absoluut geen onderdeel is van de dualiteit.

We zullen ons moeten openen voor
Nieuwe Informatie in nieuwe vormen en onszelf toestemming verlenen om te zijn wie wij werkelijk zijn:
Mens en God ge´ntegreerd.Wees wie je bent!
Kan het eigenlijk nog eenvoudiger?

Was het gebeuren op Koninginnedag niet ook een reflectie van dit hele proces?
Aan de ene kant ('s morgens) stralende vreugde en aan de andere kant
('s middags) intens verdriet en onbegrip. Toch bleven de mensen in beide situaties hun liefde tonen en niet alleen naar de slachtoffers en de Oranjes. Er was ook mededogen met de dader dat vooral tot uitdrukking kwam in de liefde naar alle nabestaanden.

We waren allemaal getuige van het tot stilstand komen van dit bloedige drama door de frontale botsing met de ' Naald ', het monument dat hemel en aarde tot verbinding brengt.

Deze symbolische gebeurtenis nodigt uit tot diepe bespiegeling. De ge´ntegreerde hemelse en aardse energie transmuteerde en zorgde voor een totale wending. Deze Nieuwe Energie is niet poezeligroze, maar uiterst krachtig en efficient...! Bij het opruimen van oude energie kan dit schokkende neveneffecten geven.
Probeer toch altijd weer je even terug te trekken in het
Stille Hart om van hieruit diepere belichting te kunnen ontvangen.

Door de
Universele Liefde, het Christuszaad, de Nieuwe Energie in ons te laten groeien, leren wij de fysieke gebeurtenissen ook vanuit een non-fysieke kant te beschouwen.

Elke gebeurtenis kent vele lagen. Ons bewustzijn geeft aan welke lagen wij gelijktijdig kunnen waarnemen en bepaalt eveneens hoe wij reageren.

Reageren als een
Godmens is hier op zijn plaats en brengt diepe spirituele inzichten aan de oppervlakte, ook als je verstand het even niet kan bevatten.
Gea, mei 2009.

Het Kristallijnen Zwaard, transmutatiesymbool
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
 
 
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes