Het Dubbele Gouden Hart

Het Dubbele Gouden Hart

en de briefwisselingDit levende Gouden Hart weerspiegelt een diepe werkelijkheid die oppervlakkig beschouwd niet direct te herkennen is in onze maatschappij.

Het
Hart is het grote Liefdesreservoir, gevuld met zuivere Levenskracht, waaruit alles wat een vorm heeft aangenomen afkomstig is.

Het is zo eenvoudige, liefde kan alleen maar liefde voortbrengen.


Liefde is onveranderlijk, kan dus nooit worden aangetast.

Onze
Kern, onze Levensvonk is Liefde.

Ik schrijf het hier ook nog maar een keer:

Wij zijn een kind van de
Liefde, wij zijn zelf Liefde en wij geven geboorte aan Liefde.

Wij zijn een
kind van God, wij zijn dus zelf God en wij baren God.

Nog anders gezegd: wij zijn de
Schepper en het Geschapene en het Proces van Scheppen.
Dit
Hart vertegenwoordigt de Drie-eenheid op elk gebied. Of dit Dubbele Gouden Hart nu tweevoudig, drievoudig of duizendvoudig zou zijn, als symbool vertegenwoordigt het de Goddelijke mens of menselijke God en alles wat daaruit voort vloeit...Universaliteit, alles is ťťn!
Bloemen zijn liefde. De Gouden Duif is liefde. De eenheid van yin en yang weerspiegelt liefde. Het Aum-symbool is liefde. De afdruk en weerspiegeling in het water straalt liefde. De meeldraden strooien licht en liefde. De Gouden Lotusbloem in het water toont haar liefde.

Er is geen verschil in liefde, of we nu het kleinste hartje of het grootste hart beschouwen. Ze zijn beide even onmisbaar en belangrijk. Liefde is, kent geen meer of minder. Liefde is het hart van alles, van elke vorm, van alle materie, maar is er niet aan gebonden, is en blijft eeuwig vrij.
Het is duidelijk dat het hier om een heel bijzondere liefde gaat. Een liefde die in de stilte van ons hart te vinden is en die een verbinding maakt met het hart in ons hoofd, met het hart van elk chakra, met het diepste punt in de aarde en het hoogste punt in het universum.


Hoe er met de liefde wordt omgegaan, in welke mate de liefde werkzaam wordt gemaakt, daarin ligt een grote verscheidenheid, maar dat betekent niet dat de liefde meer of minder is.


Ons verstand kan deze allesomvattende en doordringend liefde niet bevatten.
We schuiven onze mind een beetje ter zijde om dieper te kunnen voelen en dan blijkt dat ons bewustzijn ons kan meenemen om iets van deze intense liefdeskracht waar te nemen.

De universele symbolen die hier in de aquariusmystiek worden genoemd zijn dragers van deze zuivere liefde, vrij en ongebonden.

Het
Dubbele Gouden Hart is gericht op, groei, vreugde, vrijheid, vervulling, zoals leven echt is bedoeld. Het bekrachtigt de creŽrende, expanderende levenskracht in dit nieuwe tijdperk.CreŽren met het Dubbele Gouden Hart
Onthoud dat dit prachtige symbool in vrijheid is aangereikt en haar werkzame kracht exponentieel zal toenemen door gebruik in vrijheid.


Dat is het

openbare geheim

van de liefde.

Het is een inductor waar de mens heel intuÔtief en geÔnspireerd mee mag oefenen, zoveel hij wil. Het gaat om de zuivere intentie en die kan zich in oneindig veel creaties uitdrukken.

Vertrouw de scheppingskracht.
God twijfelt niet aan haar creatie, de God in de mens ook niet.

Inspiratie vanuit het
Gouden Hart is niets geheimzinnigs, is werken met meesterenergie, engelenenergie en berust op samenwerking met de God in alle wezens -in alle dimensies- die hun energie in dienst stellen voor het hoogste goed.

Een open interactie vanuit de liefde heeft altijd een optimale uitwerking, ook al lijkt het in de materie in eerste instantie niet op wat wij beoogden. Op een diep liefdesniveau heeft de creatie al plaats gevonden, maar in de materie moet dan dikwijls eerst nog iets worden opgeruimd om ruimte te maken voor deze nieuwe creatie. Ruimte is een noodzaak voor bewustzijn. Het oordelen is een kwestie van ons ego. De
God in ons oordeelt niet, kent geen ongeduld.

De mensen die bewust met hun
Gouden Hart werken ontvangen hun eigen weerkaatsing terug en die is te herkennen aan de gekleurdheid van de eigen persoonlijkheid. Daardoor ontstaat verschil in woordkeus, begrip, expressie, tekening, cultuur enzovoort.


De mate van versluiering is een kwestie van bewustzijnsontwikkeling en lijken verschillen te projecteren, maar daaraan kan juist heel veel inzicht worden ontleend. Dat geeft nu juist verscheidenheid en nodigt uit om tot een dieper inzicht te komen. Op deze wijze zien wij onze intentie, ons vertrouwen naar onszelf terugkeren.

Niet om dan maar weer de moed te laten zakken, zo van: zie je wel, het werkt toch niet!
Dat zijn kleinmakende ego-gedachten. Dat is bij uitstek de energie om de creŽrende kracht te remmen. Scheppingskracht, creŽrende kracht werkt altijd. Het is juist de eigenschap van deze kracht, maar de aandrijvende motor is altijd ons hart met de goddelijke liefde, zonder oordeel.
Er kan geen creatie uit de mens komen als hij zijn God-zijn ontkent, als hij geen vertrouwen heeft in zijn eigen goddelijk liefdesvermogen, als hij geen aanspraak maakt op zijn eigen heelheid. Het totale bewustzijn is voor elk mens beschikbaar, maar wij moeten onszelf er voor openen. Het is onze inspiratie, heel letterlijk.

Elk mens zendt en ontvangt licht in overeenstemming met zijn bewustzijn.

Ook de mensen die niet bewust in het leven staan worden geÔnspireerd en werken onbewust toch mee aan de uitvoering van het
Kosmische Plan. Ook hier geen oordeel, maar een bewuste werker kan met transformeren en creŽren heel veel pijnlijke situaties naar liefde tillen.

Hier is geen plaats voor mentale spiritualiteit, waarin ons egootje nog zo graag op de oude vertrouwde manier zijn invloed wil laten gelden. Onze menselijke mind komt dikwijls met oude ideeŽn aanzetten om ons in de oude sleur te houden. Lekker veilig! Helaas, het zal niet meer werken...

De tijd van armoede-spiritualiteit is oud en absoluut onwaardig in deze nieuwe tijd. Hoe wil je jouw ziel, jouw God-zijn ontwikkelen als je overvloed afwijst. Het is alsof je
God uitnodigt in de stal en dat doet mij aan iets denken, zoín tweeduizend jaar geleden...!

Het gaat om het leren samenwerken met de inspiratie van ons eigen hoogste zijn. Heel vrij en onbekommerd onze eigen uniekheid durven accepteren en de uitwerking van onze creatie over laten aan de levenskracht van de Bron,
ons
God-zijn.
Dat is de manier om de rol van een schepper, van een creator te leren.


Het is tijd voor de bewuste mens in alle eerlijkheid voor zichzelf te kiezen.
Dat heeft niets met egoÔsme of egotisme te maken, maar alles met het vinden van onze diepere levenstaken, die altijd extra ten goede komen aan alles en iedereen. Wij weten dat wij hier niet alleen pro forma zijn. Wij zijn ons bewust geworden dat wij eeuwen hebben geleefd naar opgelegde regels van buitenaf. Wij zijn daardoor steeds verder verwijderd van onze Kern, onze Levensvonk. Nu ontdekken wij dat juist in deze Kern een reservoir van oneindig veel mogelijkheden aanwezig is, een veld van potentiŽlen die door ons actief gemaakt kan worden.

                
                    
Universele Liefde zal extra stromen door samenwerking

                                    een transparante wisselwerking.Maakt je huidige invulling van je leven jou blij - dus zonder de zwaarte van verplichting - dan werk je vanuit je hart, dan is het prima.
Is dat niet het geval, ga dan kiezen voor jouw zelf, jouw hoger zelf die handelt niet uit plicht, maar haalt blijheid, vreugde en vervulling naar zich toe.
Wenst zielenkwaliteiten tot uitdrukking te brengen, wil zijn ziel tot realisatie laten komen. Alleen dan kan je tot expressie brengen, waarvoor je in deze tijd naar de aarde bent gegaan.

Hoe willen wij anders oude patronen doorbreken om plaats te maken voor iets nieuws. Zo geef je bovendien ook weer kansen aan een ander die graag en met sprankelende frisheid jouw werk als nieuw taak overneemt.

Luister naar je hart en even niet naar al die verstandelijke adviezen, waardoor je intuÔtie weer weggedrukt wordt. Neem je gevoel heel serieus, dat is jouw graadmeter, ook al is een ander het er niet mee eens. Het is echt tijd om vanuit jouw eigenheid het leven vorm te geven.In de sferen schuiven de Meesters ook door naar nieuwe taken, gewoon evolutionaire vooruitgang in heel de schepping en zo gaat het dus ook op de aarde. Dat kan alleen vloeiend gaan, als wij ook bereid zijn nieuwe lagen in ons aan te boren.
Gea, feb. 2011

Hoorn van Overvloed
Gouden Scarabee, creatiesymbool, een nieuw bestaanIn dit kader vind ik het waardevol om te vertellen hoe eenvoudig creŽrende energie haar weg vindt. Al lange tijd had ik door allerlei gebeurtenissen niets op deze site geschreven. Het leek of mijn passie om vanuit liefde mijn weg hier te vervolgen een beetje aan het wegsijpelen was. Ik kreeg weinig of helemaal geen ingevingen en voelde mij een beetje nutteloos worden.  Cre

Begin januari vulde ik mij met het Gouden Hart en legde een verbinding met mijn Gouden Zon (de hypofyse), de zon aan onze hemel en de grotere centrale zon Alcione. Ik bracht deze krachten samen in mijn hart en ademde deze lichtende energie naar de kristallijnen diepte in de aarde. Daarna herhaalde ik dit een paar keer, vergezeld van diepe bewuste ademhaling en sprak de creatie uit dat ik alert zou blijven om de binnenkomende impulsen haarfijn te onderscheiden.
Exact te weten waar ik gehoor aan moest geven en wat ik als oud kon oplossen in nieuwe bruikbare energie.
Oud hier in de betekenis: mij niet meer dienend.

Een paar weken verstreken. Net toen ik mijn situatie begon te accepteren en ik eigenlijk ook wel genoot van deze ingelaste rustige periode, bleek deze stille rust de juiste bedding te zijn voor een wending.

Er was een onverwachte korte correspondentie...

Het schrijven van Niekie boeide mij gelijk. Ze was enthousiast dat zij mijn site had ontdekt en ze gaf een oprechte reactie. Haar lieve woorden waren natuurlijk een compliment voor mijn werk, maar ik voelde iets extraís, net of elke regel nog een geheime subregels in zich verborg.
Lieve Gajael,

bedankt voor het delen van je wijze woorden en inspirerende tekeningen! Hoewel ik ervan opkijk dat je zelf zegt geen 'spectaculaire specialiteiten' te hebben ontdekt - ik ben niet vaak zo geroerd geweest als ik van jouw tekeningen en vertellingen wordt. Hoe je precies de nagel op zijn kop slaat: niet om anderen jouw waarheid te verkondigen, maar omdat uit alles blijkt dat JIJ die tekeningen BENT. Het brengt me terug naar een herinnering die ik me niet echt herinner. Waar ik wist dat iedereen van me hield, en ik van iedereen. Waar ik elke stap in volle vertrouwen kon zetten, en waar een ieder die op mijn pad kwam mij zou helpen mijn richting, mijn vervulling te vinden.
Kinderen van een nieuwe tijd
Ik heb je website bij mijn favorieten opgeslagen!

Ik wil graag twee schrijfsels met je delen, een over Jezus Christus en een over het begrip nieuwetijdskinderen.

Verder wil ik je nog het beste wensen voor het nieuwe jaar 2011, met veel liefdevolle ontmoetingen!

liefs,
NiekieLieve Niekie, dank voor je prachtige bijlage. Heerlijk om een dergelijk eenvoudig en helder schrijven te ontvangen, dat gelijktijdig een diepe lering is met een uitstraling naar binnen en naar buiten. Ik zit hier met een blijde glimlach en word door jou weer herinnerd dat het leven in de Nieuwe Energie - zoals wij dat noemen - super eenvoudig zal zijn, als wij ervoor kiezen.

Wat hebben wij een ingewikkelde constructies bedacht om overal verklaringen voor te vinden die eenvoudig een gevolg zijn van zuivere Liefde, een creŽrende kracht die door ons kan worden geactiveerd om zich vervolgens zonder gedwongenheid te ontvouwen in schoonheid. Daar hoeven wij met ons egootje en kleine gedachtekronkels geen bemoeienis meer mee te hebben. Dat is de power van de levensenergie, altijd opgang en groei. Vertrouw jezelf want in deze stroom bestaan geen labels van goed of fout. Het is zoals het is! Wij gaan kosmisch volwassen worden en de Nieuwetijdskinderen zijn een gigantische steun in het verdiepingsproces. Samenwerking en uitwisseling is de sleutel.

Ik ben heel blij met jouw grote compliment, want ik voelde een impuls om toch weer verder te gaan met het schrijven van stukken op mijn site. Zo je ziet heb ik een poos niets concreets toegevoegd. Ik voelde van jou zo' n oprechte waardering en herkenning van mijn gevoel dat elke tekening een stukje van mijn innerlijk naar buiten brengt.

Mag ik eventueel jouw brief (of een gedeelte) op mijn site zetten als aanleiding om weer iets te schrijven. Dit was de impuls en als je dat goed vindt, geef dan ook een contactadres, opdat mensen meer van jouw schitterende gevoelens kunnen lezen. Als je dat wilt natuurlijk.

Niekie, wat is er nog veel werk voor jou te doen, maar je kan het, want je hult het in een liefdevolle energie. Je bent jezelf.

Liefs en lichtende twinkeltjes zend ik met dit berichtje mee.

Gea (GayaŽl, gajael, Jaya, Geesje)
Leuk! Eigenlijk wil ik niet meer woorden typen maar het gewoon zien of zijn - gewoon een vibe uitstralen, en dan volgen wat er komt.. Dan zou het ook gemakkelijker zijn elkaar te volgen
Maar Rome is niet in een dag gebouwd, en ook de sluier doorzien gaat in fases.

Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe wendingen, en ik zou het hartstikke leuk vindt als je onze correspondentie gebruikt ter illustratie! Ik had niet de neiging om je een mail te sturen namelijk. Maar toen dacht ik: Niek niek, wel genieten en energie opdoen op haar website, maar dan niet iets teruggeven? Het kan zo klein zijn als een virtueel Word-bestandje met een paar woorden vol gevoel... En kijk wat we ervoor terugkrijgen!

Een diepe zucht want je herinnert me aan mijn vrolijkheid.. ik ben inderdaad een zonnestraaltje, maar in/op werk ben ik vaak mee een onheilspellende donderswolk hihi Ik ben heel serieus en een streber.. ik ga vol voor mijn verantwoordelijkheden, en ook al weet ik dat ik dat niet van anderen mag verwachten, het stelt me soms wel teleur...dat er gewoon helemaal geen teamspirit leeft. Het is tijd voor mij om mijn willetje en werkdrang op de achtergrond te laten en meer gewoon mijn licht te laten schijnen. Moeilijk om die omschakeling te maken, maar gelukkig is ook dat iets wat per dag kan groeien en niet in een keer hoeft.

mijn energetische vrienden hebben een heel mooi plaatje voor me geschept;
ons kantoor is een hoekpand, op de eerste verdieping in een uithoek van de stad.. Als ik achter mijn bureau zit heb ik links naast me en voor me langs de hele wand ramen, en een aardig uitzicht op een stukje dijk met weiland, en een sloot met veel vogels enz. Op zich, voor de 'stadsmens' stelt het niks voor.


Maar voor niek de padvinder is het een weldaad om na het gekwebbel van de collega's even lekker naar buiten te turen en de vogels te zien dansen met elkaar (de laatste weken komen er zo'n 200 roeken of kraaien bijeen, aan het eind van de middag, en maken er een groots dans en vliegfeest van!) en ook zijn de zonsondergangen heel mooi, met diepe kleuren paars, blauw, roze en geel. Ja, dat geeft de ziel rust. Niet om te weten dat we een mooie omzet hebben gedraaid. Of dat we een nieuwe grote klant hebben. Gewoon om een blik naar buiten te werpen en mee te gaan in de natuur en haar vele schoonheden!


Deze week is er veel op me afgekomen (heb ik veel naar me toe getrokken) onder andere een grappige droom: ik was met mijn moeder, er waren veel gebouwen met hele lage balkonnetjes, echt maar een halve meter boven de grond! Opeens was er paniek, en bleken er KOEIEN uit de hemel te vallen! en niet hier en daar eentje, maar alsof het regende... een waarheid als een koe -- en ze vallen! En de volgende dag kreeg ik inderdaad behoorlijk heftige uitbarstingen van collega's en mijn vriend. Niet zozeer om mij of tegen mij, maar ze konden zichzelf niet helpen: het moest eruit! Vannacht droomde ik over een klein meisje, een peuter. Ik tilde haar op en zette haar op mijn schoot maar ze was zwaarmoedig en wou niet lachen. Ik vroeg haar vader: waarom niet?
Haar vader zei: omdat jij niet lacht. Je glimlacht wel, en je mond doet alsof het lacht, maar je energie is zwaar en niet vrolijk... Toen liet ik alles los, want ik wou niets liever dan dat dit kleine engeltje zou lachen, en zowaar: ze begon te giechelen en van een iel, ziekelijk meisje kreeg ze opeens ene blos op haar wangen, een volle bos haar, een vitaal gezicht!


En terug naar kantoor:
voor de deur (letterlijk voor de deur!) staan gigantische hijs en takelkranen: er wordt een windmolen neergezet.. En ik moest lachen: alsof de lichtwereld een lichtje hierop schijnt: niek, je zit nu op kantoor, en je moet het eerst zelf doen. Inderdaad, je vrolijkheid laten leven en erop vertrouwen. Vertrouw er ondertussen maar op dat wij, net als de mannen die deze machtige machines bedienen om een nieuwe energiebron aan te boren, ook hard aan het werk zijn en de 'nieuwe energie bron' mogelijk maken.
Ik werk in het fysieke met de mensen om me heen, en onze energetische vrienden zijn ondertussen ook de nieuwe wereld aan het klaarmaken... Prachtig om te weten dat je samen werkt, dat je deel bent van zo'n groot team en dat je nergens voor hoeft te kwalificeren. Dat je je nergens officieel hoeft in te schrijven en een rekeningnummer hoeft op te geven. En vooral dat je weet: dit team heeft allen hetzelfde doel voor ogen en de overwinning hoeft alleen nog gemanifesteerd te worden..

lieve Gea, je maakt heel wat in me los!
dikke knuffel van NiekieDe Vlammende Gouden Zon
CreŽrende energie vindt haar eigen weg
Niekie, net iets voor ik jouw mail las, ontving ik een telefoontje. Daarin kreeg ik de vraag of ik weer een tekening zou willen bijdragen voor een nieuw boek. Ik gaf als antwoord dat ik even wilde invoelen en kijken wat ik zo al nog heb. Dat betekent dat ik ook nog niet direct op mijn site werk, maar wel, dat er nieuwe stroompjes zich aankondigen om uit te groeien tot stromen.

Ik denk dat ik onze onverwachte correspondentie gebruik als illustratie, hoe de levensstroom zelf uitnodigt om met de Flow mee te gaan. Mogelijk volg ik deze inspiratie om een (voor)bericht te plaatsen als aankondiging van nieuwe wendingen in de praktijk.
Ik hoef onze spontane reacties naar elkaar maar te plaatsen en er is al een flink stuk sluier opgelost, waardoor er een aardige glimp - een doorkijk - voelbaar en zichtbaar wordt, hoe gemakkelijk dingen tot stand kunnen komen, juist door ongecompliceerd met de energie mee te gaan. Je voelt het duwtje in je rug.

Stop je vrolijkheid ook in je werk. Er kan nog heel wat stoffigheid opgefleurd worden en als jij dit niet doet, wie dan wel? Jij bent er speciaal voor naar de Aarde gekomen, omdat je gevoeld hebt dat er lopers voor jou zijn uitgelegd. Er zullen bloemen gaan bloeien om jou steeds weer aan je kracht te herinneren, vooral als je tegen een enorme zwaarte aanbotst van starheid en geloofssystemen. Natuurlijk kom je die tegen. Twijfel niet, de overwinning van het Licht heeft in ijler sferen al plaats gevonden.
Er kan niets meer mislukken! De buitenkant is lang niet altijd wat het lijkt. Elke vernieuwing vraagt opruiming van wat niet bijdraagt in dit proces.

Een bloemengroet,

Gea.

Lieve Gea,

ik zit dan wel op werk in de alledaagse zakelijkheid, maar ik ben nog nooit zo vrolijk geweest! Hoewel alles op dezelfde voet doorgaat is er binnen in mij iets zo fundamenteel veranderd, niets zal ooit nog hetzelfde zijn... En waar we eerst huiverig waren onszelf te laten zien, bang voor afwijzing, beseffen we nu dat dat de enige manier is waarop we onze vrienden kunnen vinden en kunnen wakker schudden. En dat het degenen zijn zoals jij en ik, die de roep uit de kosmos al voelen en horen, dat het aan ons is om deze roep door te geven.. want zien we niet genoeg vrienden en bekenden om ons die niet weten dat ze zoeken, die niet weten dat ze willen horen?

Ik zou graag zien dat je de woorden die ik aan je gegeven heb op je website zet, dat zou me heel erg blij maken.
Ik heb wel een blog, en de laatste dagen wordt me duidelijk dat ik deze wel mag gaan gebruiken. Heb hem tot nu toe eigenlijk alleen voor mij eigen plezier bewerkt! ik zal je nog een mailtje sturen met de link! Ik wil eerst nog even het een en ander voorbereiden.


De vreugde die de laatste dagen in mij is gaan leven beschrijf je precies met je woorden: hoe wonderlijk! Hoe leuk :) hoe SPANNEND!

Zou ik op mijn blog misschien ook een tekening van jou mogen zetten met jouw woorden erbij en een link naar je website?

Ik ga ook voor eenvoudig en rechtstreeks! Vanuit het hart - het andere hart in :)

liefs en bedankt voor de vrolijke twinkeltjes;Lieve Gea,

ik heb mijn woorden gevonden en ik heb een boel te vertellen... ik nodig je graag uit op mijn blog: www.cosmicpilgrim.wordpress.com

Fijne dag vandaag, dat je ondanks de bewolking toch in het Licht mag zijn ;)

liefs,
Niekie


Spreken vanuit het hartLieve Niekie, ik weet dat je heel veel hebt te vertellen. Ik dank je ook voor je mail die ik hiervoor ontving. Ik ga zeker wat op je site lezen. Nu staat het reageren via de computer even op een laag pitje, omdat ik zit te tekenen. Ik heb inmiddels een ontwerp, maar dan nog tekenen, dat kost veel tijd, omdat ik met kleurpotloden werk. Ik heb net even op je site gekeken. Dat vraagt wel meer aandacht dan een korte blik, doe ik nog.

We krijgen het nog heel druk, dit jaar. Er gebeurt zoveel in de wereld, maar er zijn ook heel veel mensen die het niet begrijpen, of er niets van willen horen omdat het hun angstig maakt. We zijn nu eenmaal niet uitsluitend geboren voor de vorm, maar juist om een balans te vinden met onze innerlijke weg. Er gaat van alles veranderen. Dat kan heel rigoureus zijn. Jij kan de mensen helpen in hun vertrouwen te blijven om hun innerlijke kracht te activeren als tegenwicht voor de lage trilling (angst) te fungeren.
Meegaan in emoties vergroot het veld van angst. Er is niets ter wereld wat niet kan genezen door de Liefde.

Je zult ook merken dat je precies de juiste mensen naar je toe trekt.

Liefs Gea.


Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
 
 
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
* Als jullie denken dat Niekie en ik elkaar kennen, dan is dat mogelijk op zielenniveau, maar in dit aardse leven hebben wij elkaar niet ontmoet, elkaars stemmen niet gehoord.

Het is heel vreugdevol elkaar zo onbevangen te ontmoeten. Deze briefwisseling reken ik tot de lichttwinkels die onverwacht de stroom van Liefde heel voelbaar maken!

Het is waarschijnlijk belangrijker te luisteren naar wat iemand zegt, dan te willen weten wie het zegt!                         Wat er ook gebeurtÖ leven is Liefde!


                                           Leven is eenvoud !