Inwijding

Inwijding

De tekening toont onze ware aard en afkomst: een Lichtwezen uit de Bron van Leven.

De aardse kwaliteiten zijn zodanig ontwikkeld dat de druk van steeds compacter wordende materie de oorzaak is geworden van een grote disbalans, waardoor het omslagpunt is bereikt.

De mens hoeft zijn lichaamsbewustzijn niet langer te ontwikkelen om nog beter bestand te zijn tegen nog meer grove trillingen van de materie. De Ďbodemí van de afdaling is bereikt. Het door de eeuwen heen opgebouwde Ďmaskerí scheurt en tot ieders grote vreugde komt eindelijk Het
Ge-Heim tevoorschijn. (Door ge of gij word je aangesproken op je hogerwezen en heim beduidt huis.)

Het wonder heeft zich geopenbaard: de mens blijkt zelf
De Graal te zijn. De zoektocht kan worden gestaakt. Het feest van inwijding kan beginnen. Alle wezens uit aardse en hemelse rijken worden uitgenodigd deel te nemen aan het grootste festijn aller tijden.

Een hoger bewustzijn daalt in. De
Engel afkomstig van de ZonnehiŽrarchie integreert en schenkt de mens opnieuw zijn lang verborgen gereedschappen om een nieuwe taak te beginnen.

Een kosmische taak: Het vrij maken van de weg, opdat alles - heel de schepping - een tree hoger op de
jakobsladder kan gaan existeren.
Het grote kosmische werk is begonnen, alle oude rommel en scheefgroei wordt opgeruimd om plaats te maken voor een
Goddelijke Ascentie.

Om dit innerlijk weten in te passen in de huidige wereldsituatie maak ik weer een reis naar binnen, achter de paarse bergen, naar de innerlijke Bron,
het
Absolute Bewustzijn.

Het
Eenheidsbewustzijn, dat vormloos en stil is - het Kosmische Licht - een schitterende benaming voor het leven zelf, dat natuurlijk niet te definiŽren is.

Ze identificeerden zich met hun eigen creaties en negeerden uiteindelijk de impulsen van het Kosmische Licht.

De herinnering aan
thuis - de Bron - vervaagde en het oorspronkelijke Plan werd geheel naar de achtergrond verbannen.


Het Kosmische Licht - het alles doordringende Absolute Bewustzijn -bleef voor een groot deel in de lichtende sferen om het uitgaande deel als een soeverein wezen te laten experimenteren met de meegegeven creŽrende vermogens.

EnergieŽn van allerlei vibraties werden gecreŽerd en er werden vele sferen geschapen.


Door de versnippering groeide een steeds breder kloof tussen de Bron en de werelden er buiten. Er ontstonden energieŽn die ogenschijnlijk geen verwantschap meer hadden met de Bron. Het kleinzielige aftreksel dat op den duur overbleef, leek in niets meer op Het Kosmisch Licht.

Het ego daarentegen ondervond weinig hinder van dit proces, in tegendeel groeide tegen de klippen op.Alleen op geheime plaatsen waren nog flarden van de Stilte te beluisteren en via deze verbinding vond overleg plaats met de Lichtwezens in vele sferen.

Er werd geconstateerd dat het verlangen naar de Bron - dikwijls nog onbewust - toch voldoende energieŽn had gecreŽerd om als draagkracht te fungeren voor een vervolgdeel van het
Grote Plan.

Er ging een decreet uit van het Kosmische Licht: de tijd is aangebroken, dat Ik als Kern van al Mijn vormen, Mijn ware Licht niet langer onder de korenmaat zet.
Alle gecreŽerde energieŽn worden opgeroepen zich aaneen te scharen om de volle omvang van het
Kosmische Licht weer in eigen kern te herkennen.

Om dit plan te doen slagen werden extra energiebronnen -
chakraís - geopend, om te zorgen dat elke levensvorm in deze schepping de juiste hoeveelheid Licht zou kunnen ontvangen. Niets en niemand mocht buitengesloten worden om deel te nemen aan de grote verlichting.

De basiskracht voor deze bewustzijnssprong is
goddelijke Liefde, het fundament voor ware grootheid.


Een nieuwe weg naar onszelf - vol nieuw perspectieven - is geopend. Tot onze stille verwondering ontdekken wij, dat wij al liefde waren voor wij pijn leerden kennen, dat wij vreugde waren voor wij kennis maakten met verdriet.
Dat wij
Bron waren voor er afscheiding plaats vond. Dat wij onsterfelijk waren voor de dood zijn intrede deed.
Kortom vanaf het prilste begin was alle
Kosmische Kennis met een oneindig scala aan mogelijkheden latent in ons aanwezig. Ons ware wezen is dus verbinding, Eenheid en dat kan niet verdwijnen.

Bewustzijn is!


En wat constateren we nog meer als grote eyeopener, dat alles wat wij kennen en waarnemen in de ons omringende duale buitenwereld een geprojecteerde splitsing is van onze binnenwereld.

We beseffen nu ook dat ons bewustzijn de vorm creŽert en niet andersom.

Als je nu nog steeds denkt slachtoffer te zijn van jouw omgeving, zou ik zeggen: lieve mensen doe er iets aan, oefen het gebruik van je scheppingskracht. Je hoeft het alleen maar te activeren door jouw verlangen, jouw intentie, vertrouwen en overgave.
In de
Bron was geen mogelijkheid tot onderscheid en reflectie. In de Bron konden wij niet bewust worden van dualiteit. Daartoe werd dit hele kosmische bewustwordingsspel opgezet.

Wij zijn overal aanwezig
multidimensionele wezens, Kosmisch Licht, het Hart, de Kern van alle dingen. Het verleden en de toekomst worden weer ťťn geheel, de illusie van afgescheidenheid is voor de groei van ons bewustzijn niet meer nodig.


Als zielenmens, gaan wij nu onze essentie verkennen en beseffen dat het idee van een tijdelijke verschijning als mens met een begin en een eind heel drastisch herzien moet worden.

Verstevig het weten dat je een prachtige verschijning bent van het
Licht, van God en dat je mag stralen zoals je voelt dat God zou stralen.
Maak het goddelijke in jezelf krachtig door te vertrouwen dat jij de verbinding bent tussen hemel en aarde, tussen waarheid en illusie.

Alles wat je denkt te zijn en alles wat je denkt niet te zijn, is niet wie je bent!. Jij bent in je ware wezen de Goddelijkheid zelf en daarin is het hele Universum vertegenwoordigd.

Onze bovenste chakraís staan in open verbinding met het
Licht van de kosmos en onze onderste chakraís vormen een sterke verbinding met de lichtende aardekrachten.
Natuurlijk zijn alle krachten te rangschikken onder kosmische krachten, maar de aardekrachten zijn van iets andere orde, meer vormgericht en verzorgend als een
Moeder.
Hoe bewuster wij ons bezig houden met dit thema, hoe meer wij onze geloofsovertuigingen onder de loep nemen en ons afvragen tot wie of wat bidden wij nu eigenlijk! Wat is de drijfveer achter mijn bidden... Is mediteren anders of alleen maar in naam...
Wij zijn scheppers die al konden scheppen nog voor wij scheppels waren en dat vermogen ligt in ons te wachten om heel bewust weer geactiveerd te worden.

Ook de aarde is een levend wezen dat voortdurend aan verandering onderhevig is en haar opwarming staat in nauwe relatie met haar expanderend bewustzijn waarin alle vormen -
de mens in het bijzonder - een eigen aandeel hebben.

Vandaag plaats ik alsnog mijn reactie op de beving in HaÔti op deze site, hoewel de kans groot is dat je deze spirituele benadering inmiddels hebt gelezen.
Was het niet in eindeloos lange schuifregels dan wel in dansende lettervorm, groot en klein, heel onvoorspelbaar.

Maar goed, uiteindelijk was het toch leesbaar en mogelijk heb je ook weer de grens gevoeld waar je irritatie en ongeduld optrad.

Waarom ik toch het origineel hier ook nog plaats heeft te maken met de verschuiving van energie die zo voelbaar is in deze tijden. Er lopen zoveel lijnen naar wat ik hierboven heb beschreven.

Zoín gigantische ramp en dan schrijven: laat je niet meetrekken in emoties... Heb je daar dan zeggenschap over als je midden in zoín chaos verkeerd? Moet je daar niet een heel kil en bijna gevoelloos persoon voor zijn?

Het antwoord is Nee. Als je voelt dat sterke emoties omhoog komen, in welke situatie dan ook, laat het gebeuren en verbind ze met je hart, met de bron in jou. Dat is tevens de verbinding met de overkoepelende
Bron, ook in jou.

Je zult merken dat er een kalmte over je heen valt en dat is precies de stuwkracht om het intense gevoel van mededogen een heel ander
Licht over de situatie te laten werpen.
Als vanzelf maak je contact met een geweldig transformerende en transmuterende energie vanuit jouw
Stilte.
Op datzelfde moment ben jij de verbinding tussen Hemel en Aarde en jouw prachtige werk als
Lichtbrenger is in volle gang, heel practisch.

Je ego met zijn houvast aan oude gedachten zal roepen dat je nu wel heel gemakkelijk je afwendt van dit grote leed. Je ego is ook heel lang de leider geweest en verbonden met een karmische drijfveer, waardoor je eigenlijk niet anders kon, dan maar te gehoorzamen aan de wetten van oorzaak en gevolg. Je leek een speelbal van de grillige keus die het noodlot voor jou bepaalde.


Maar zodra je het karma hebt losgelaten en de vrijheid van de Nieuwe Energie toelaat, ontdek je een scala aan keuzes waarmee je aan je leven een nieuwe richting kunt geven.

Je voelt de enorme verruiming in jezelf om situaties vanuit diverse standpunten te beschouwen en je leert waar te nemen vanuit verschillende dimensies.

Ook daar moet je misschien weer aan wennen. Er wordt een appel gedaan op je intuÔtie en je verantwoordelijkheid.

Niet de invloeden van de buitenwereld zijn voor jou bepalend, maar de fluistering van jouw innerlijk, jouw zielenwezen is maatgevend bij het inrichten van je leven. Dat kan wel eens iets heel ongewoons zijn, een ommekeer waar geen ego mee uit de voeten kan.

Een ramp zoals in HaÔti veroorzaakt een heftige beroering op individueel en collectief niveau. Alles wat oud en vastgeroest is, wordt met geweld van zijn plaats geschud of onherkenbaar verwoest. De leegte, die ontstaat zuigt andere energie aan en in deze tijd van ascentie laat het
Kosmische Licht geen kans voorbij gaan om dat vacuŁm te vullen. Duidelijk merkbaar aan de vele hulpverleners en de giften.


Nog een paar
Gouden Veren als geheugensteuntjes die steeds korter worden, tot wij geen woorden meer nodig hebben:


* Het Kosmische Licht liet veel Licht achter, omdat Het wilde weten hoe het zou voelen om een aards lichtje te zijn.


* God camoufleerde vele goddelijke vermogens om ook mens te kunnen worden.


*
Het Kosmische Licht baart voortdurend lichtjes .


* Kosmisch Licht is.


Gea, feb. 2010

De Kosmische Lichtjes genoten van hun vrijheid en overtroefden elkaar in de prachtigste vormgegeven creaties, die zo uitdagend werden dat zij er zelf door werden verleid.
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes

* Nu ik deze website geheel heb overgenomen en opnieuw geplaatst, verplaats ik eveneens het geschrevene naar aanleiding van de ramp in HaÔti  naar een volgende pagina.


De Gouden Kroon, creatiesymbool