Inwijdingsritueel
InwijdingsritueelDeze maand plaats ik - heel verrassend, ook voor mijzelf - een tekening, waaraan ik jaren niet heb gedacht. Ergens in een lade lag hij opgeborgen tussen een stapel papieren van allerlei ‘bewaardingen’ waar je vervolgens jaren niet naar omkijkt.

Dit had zo nog lang door kunnen gaan, maar…

                          Het Onverwachte bepaalde anders.

Kort geleden las ik een prachtige ‘Youniversal’ geschreven door Nelleke Lips. Zij verhaalt over
Neptunus en gelijktijdig kwam mijn tekening terug in mijn geheugen.

Ik heb er lang in gekeken en kon daarmee eigenlijk onmiddellijk terughalen wat zich destijds in mijn bewustzijn afspeelde. In die tijd was ik bezig met astrologie en ik weet nog goed, dat ik heel erg speurde om zoveel mogelijk
Neptunus-invloeden in mijn horoscoop te ontdekken. Dat betekende voor mij een verbondenheid met de onzichtbare wereld, waarnaar ik destijds intens verlangde en daardoor ook dikwijls zeer geraakt werd in mijn emoties.


Nu voelde ik een rust en met een stille glimlach liet ik mij vooral door de kleuren meenemen.
Er was een heel drukke oranje onevenwichtige rand om dit geheel getekend en ik wist: dat is voorbij, die emotionele buitenkant verwijder ik, dat karma is opgelost.

* Een korte verklaring van de symboliek die in oktober1993, vanuit mijn zielenniveau, op een eenvoudige wijze werd weergegeven, voeg ik hierbij.

Hier verbeeldde ik destijds mijn gevoelens in de vorm van Neptunus die met zijn Drietand het hart van de mens (mijn hart) beroerde om het ego van de mens (mijn ego) de bereidheid te laten voelen zich over te geven aan het stille gevoel onder de emoties, Meer Min, blank en gezuiverd door het water van de Zee.

Als
Zee-meer-min ben je de grote hulpkracht van Neptunus, de God van oceanische gevoelens, diep en groots.
Na deze inwijding sta je op het pad van de
Meer-Min - de liefhebbende - en weet je dat het Zwaard van Gerechtigheid je de krachten schenkt, om op het scherp van de snede jouw weg te volgen.
Natuurlijk kun je zeggen: wat een fantasie!


Ik noem gevoelens die met
intuïtief tekenen naar de oppervlakte komen, een stukje geopenbaarde zieleninformatie. Daarin huist een grote kern van waarheid, die op duizend manieren, in oneindig veel kleuren en klanken kan worden weergegeven, naar eigen intense verbeelding.


Een vorm van de Vlammende Gouden Zon - het symbool van onze Goddelijke Kern - is ook hier al enigszins zichtbaar en je kunt de Vleugels waarnemen als engelenvleugels, Geestkracht.

Het meisje op mijn tekening heeft ook een meerledige (-delige) betekenis.

* Klein, als je denkt enkel mens te zijn.

Op het diepste punt in de grootste overgave, vind je het hoogste, de violette kleur. Je opent je voor de tegenkracht om de
harmonie terug te vinden.

De
transmutatie is daar, als je de aanraking toestaat om verder te gaan als een Lichtende Meer-Min.

* Het menselijke egootje sterft, lost op in de Universele Wil.

We verkennen het
blauwgroene zielenmeer en maken op een nieuwe wijze kennis met prachtige meesterenergieën.
Blauw en groen de kleuren van het keelchakra en hartchakra.We hebben op het diepste punt de hemelkleur van de Violette Vlam herkend
en tillen nu de rode aardekleur naar de hoogte om weer tot
Eenheid te versmelten. Het maakt niet meer uit wat onder of boven is. Het is allemaal waardevol en goddelijk. Meer en min in de betekenis van vermeerderen en verminderen heeft eveneens de waarde van goddelijk neutraal.


             * Mens en God worden weer als Eenheid erkend.

Nu geniet ik van de kleuren en plaats deze prachtige bol als eerbetoon aan het leven, dat al weer zoveel meer geheimen heeft prijsgegeven. Ons bewustzijn groeit elke dag en met grote verwondering ontdekken wij steeds meer facetten van de oneindige mogelijkheden, die wij uit het
Goddelijke reservoir naar de oppervlakte kunnen halen.

Als lezer kun je ook even een twintig jaar terug in de tijd gaan en jezelf voor de geest halen hoe je toen het leven ervoer en hoe dat na een relatief korte tijd enorm is veranderd.

            

               
Verbind de Kristallijnen Lotus met je Hartruimte
Voor ik verder ga dit onderwerp weer dichter naar ons toe te halen, plaats ik de volgende wijsheid, overgenomen uit het werk van Nelleke.


Meester
Par Lanto van de Tweede Straal van de Witte Broederschap:                      “
Als U nog steeds gelooft in een God
die aanbeden dient te worden of die buiten U bestaat
kunt U
kosmisch gezien
Uzelf niet verruimen
.”De oneindige hoeveelheid mogelijkheden die nog niet door ons tot uitdrukking zijn gebracht, behoren tot ons potentieel. Er is namelijk op vele verschillende niveaus voor ons energie beschikbaar, waarmee wij als creërende soevereine Wezens mogen werken.


Als wij met een liefdevolle intentie, door ons eigen liefdesvermogen, ons weten te verbinden met het
nulpuntveld - de opslagruimte van eindeloos veel potentiëlen - kunnen wij vele realiteiten creëren.

Het
potentieel kun je misschien beter begrijpen, als je dit als pure levenskracht beschouwt met een inherent latent creërend vermogen. De onuitputtelijke Bronkracht, die wij als menselijke Goden met ons lichtend bewustzijn op alle niveaus leren activeren.

We hoeven niet bang te zijn voor misbruik van onze toegenomen mogelijkheden. Deze vallen onder de
Beschermende wetten van het Universum.

In de huidige overgang naar een hogere frequentie is de grootste gift die je aan de wereld en jezelf kunt schenken, bewust te zijn van deze
potentiëlen en deze vervolgens voortdurend tot uitdrukking te brengen. Deze uitbreiding van onze vooruitzichten, schenkt ons oneindig veel nieuwe kansen. Heel praktisch in je dagellijks bestaan.

Niet vanuit je ego, gedreven door vrees of hebzuchtige gedachten, maar vanuit jouw hoger wezen, jouw ziel met haar goddelijke liefde. Dat betekent voortdurend transformeren, bewust creëren van het ene niveau naar het andere.

Het is nu de hoogste tijd om vol vertrouwen en met begrip deze nieuwe taak in praktijk te brengen. We zijn gegroeid in ons liefdesvermogen en dat zenden wij uit als een
expanderend bewustzijn.

Het gewaarzijn, het voelen van ons creërend vermogen gaat gepaard met onze kosmische opdracht. De kosmische mens is een ‘
Inwijder’ van het Leven. Het leven dat zich op elk niveau bewust wil worden.
Kalmeer het woelige water van je emoties. Alleen in de stilte kun je de fluistering van je Hart verstaan en de Lotus laten bloeien.
De potentiëlen wachten om geactiveerd te worden, om door ons tot expressie gebracht te worden in een nieuwe realiteit.

Een reflectie van onze hoogste lichtenergie, dat zich van moment tot moment kan uitbreiden. Je begrijpt dat in dit hele proces de ontplooiing van ons bewustzijn steeds een duidelijke maatstaf is.

Inmiddels zijn wij samen met vele andere groepen heel bewust een nieuwe tijd aan het inluiden.
Gestimuleerd door de geweldige groei in communicatiemogelijkheden gaan wereldwijd groeperingen zich verbinden om hun krachten te bundelen.
Het dringt steeds meer tot ons door dat wij werkelijk
Multidimensionale Wezens zijn en dat al onze Lichtlichamen zijn aangesloten op een uiterst krachtig en intelligent communicatiesysteem. Hier worden wij weer volop geconfronteerd met de Taal van het Licht, die het gebruik van woorden terug brengt naar oorspronkelijke geometrische vormen van Licht, Klank en Kleur.


Symbolen en vele archetypische beelden, waar onze denkgeest, ons mentale vermogen dikwijls geen raad mee weet, blijken een opening te zijn naar onze onbewuste regionen, de vele dimensies waar onze Lichtlichamen actief aanwezig zijn, maar ons fysieke wezen heel lang geen verbinding mee leek te hebben.

Onze kleurrijke dromen en onze verbeelding zijn gevoelskwaliteiten en als zodanig veel dichter aangesloten op de
Bron - het nulpuntveld - dan je ooit kunt denken.

De scheppende kracht van het Woord
Het is tijd voor het volgende niveau. Stap uit de illusie, ga over de illusionaire grens.

Voel je één met de kring van soevereine wezens, zielenmensen die met grote inzet energie willen creëren, behorend bij de 5e dimensie. Mensen die bereid zijn de derde en vierde dimensie achter zich te laten en met hart en ziel te werken voor het hoogste goed voor allen.                                    Er is alleen maar winst!

We hoeven het immers niet meer alleen te doen. Van alle kanten stroomt de hulp naar ons toe, als wij stoppen met het verzinnen van excuses, kunnen wij
volmondig JA  zeggen!

Vertrouw op je dromen en weet dat jouw gevoel innerlijke communiceert met elke cel door middel van de
Taal van het Licht, de Goddelijke Bronkracht.

Vul je woorden bewust met scheppingskracht en ga mee in de

                            
                                  Overwinning van het Licht.


Jij bent het Licht dat lang genoeg was opgesloten in de Goddelijke bescherming van je eigen omhulsel. Nu is het tijd om je te openen en je creërende kracht te activeren.

                   
                         Maak een feest van het Nieuwe Leven!
Gea, maart 2010.


Het Gouden Anker, creatiesymbool


               
..................
Vrijheid, vreugde, vervulling
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes

*
Wil je de prachtige ‘Youniversals’ van Nelleke ontvangen kun je haar een
e-mail zenden: artliving@zeelandnet.nl