Overwinning van het Licht

Overwinning van het Licht


De Nieuwe Energie van het Aquariustijdperk behelst Licht, gaat over bewustzijn, over Liefde en Eenheid en allerlei aanverwante variaties.

Deze grootse energie betekent ook vrijheid.
Vrijheid van geest die in fysieke vorm tot uitdrukking gebracht kan worden. Het weerspiegelt acceptatie en heeft absoluut niets te maken met de aardse machtsstructuren.

Opgelegde regels en dogmatische verplichtingen - of ze nu afkomstig zijn van politieke of religieuze leiders,
zullen in dit nieuwe bewustzijn, de nieuwe energie, niet werken.

van je moeder of de buurman -
Plicht klinkt aardig, maar is niet meer van deze tijd, blokkeert de vrijheid van liefde en staat tevens de vreugde in de weg.

Diverse vormen van macht waaraan men zijn vrijheid denkt te ontlenen, blijken naar mate de nieuwe energie toeneemt, steeds meer een illusie. We raken verstrikt in onze eigen regels, wat wij allemaal na moeten lopen en voelen ons steeds meer gevangen in onze eigen systemen.

                  
* De afbeelding toont ons een ander beeldÖ

                                  


* Als we deze tekening beschouwen voelen wij een innerlijke aanraking. De vibratie van een bepaalde frequentie. Een tinteling van vrijheid en vreugde. Vogels dragen deze symboliek, zij bewegen zich vrij door het luchtruim en verbinden hemel en aarde.
Zo ook onze ziel, een prachtige
Witte Duif, die een kosmisch huwelijk heeft gesloten met de Gouden Duif, het heilige huwelijk, een diepere laag in haar wezen, de toegangspoort tot een bron van nieuwe mogelijkheden.

* Wit hoort bij ons hart. Het is de 'kleur' die alle kleuren in zich draagt, gezuiverde liefde. Zij vertegenwoordigt het Christusbewustzijn, de hogere liefdeskracht in ons. De Witte Duif kennen wij natuurlijk al heel lang als vredessymbool. Daar komt nog bij het feilloos terugvliegen naar huis, nadat ze ergens in vreemde verre streken was achtergelaten.

* Goud hoort bij onze keel, het energiecentrum waar ons vermogen zetelt om het samengaan van ons menselijk en goddelijk zijn tot expressie te brengen. Deze samensmelting vertegenwoordigt de Nieuwe Energie.

* Het Aquariustijdperk gaat over deze samensmelting. Over de eenheid van Vader en Zoon, van God en Mens. Wit vermengt zich met Goud. Het Gouden Tijdperk wordt voorbereid.

* De Witte Duif stimuleert ons om de Gouden Duif te herkennen en als eenheid te weven aan een gouden hemel en gouden aarde. De perfecte energie om de Kristallijnen Duif en de Transparante Duif uit te nodigen voor een dans naar vervulling. In deze dans van vier wordt een uitgebalanceerde liefdesvibratie uitgedrukt, die haar uitwerking niet zal missen.

Vervulling is vrijheid!


* Het Kristallijnen Tijdperk zal het Aquariustijdperk opvolgen, waarna het Tijdperk van Vervulling haar intrede kan doen. Dan zijn wij uiteraard al een aantal eeuwen verder, tenminste naar onze tijdrekening gemeten.

* De ring verwijst natuurlijk ook naar het samengaan van yin en yang, vrouwelijke en mannelijke energie, godin en god.
De kleurtjes roze en blauw van de harten werken samen onder leiding van het hoger zelf, een lila tintje als uitdrukking van eenheid, gericht op het god-zijn in elk mens. In het Sanskriet heeft het woordje
Lila de betekenis van 'het spel van God'.

* Het Gouden Hart is het Alomvattende Bewustzijn. Onze bescherming tegen invloeden die niet tot deze zuivere liefdesenergie willen behoren, maar nog steeds trachten hun oude patronen te botvieren, met alle gevolgen van dien.

* Het midden toont een eenentwintig-voudige Ster en symboliseert dat ook buiten de aardse sferen vele leefgebieden opklimmen in hogere frequenties, omdat wij als kosmisch mens meer en meer taken van hogere orde kunnen overnemen. In De Morgenster worden steeds meer stralen geactiveerd door de krachtige samenwerking tussen God en mens, anders gezegd door de groei van het Christusbewustzijn op elk niveau.Zo beneden zo boven, zo binnen zo buiten!
Het wordt duidelijk dat wij samen met de aarde het dragende midden zijn voor vernieuwing van vele dimensies en dat er met spanning op ons wordt gelet om te kunnen samenwerken voor het welzijn van de hele schepping.


Even terug naar ons dagelijks leven.

De materiŽle rijkdommen lijken een doel op zich geworden en fungeren als statussymbool om elkaar te overtreffen en hun macht te etaleren. Het spel van de machtigste bank, de hoogste toren, de grootste fusie, de chicste auto, de duurste reizen, de grootste uitvinding en alles wat je kunt verzinnen om elkaar te overtroeven, werkt vanzelf misbruik in de hand.
Misbruik van energie, zo zijn wij dat gaan noemen.
Het Dubbele Gouden Hart
Door de groeiende wijsheid in ons, voelen we ons op een dood spoor geraken als wij deze tendens voortzetten. Vele mensen zoeken al jaren naar oplossingen om anders met deze kostbare energie om te gaan. Schitterende plannen worden er gelanceerd om even snel door tegenpartijen in de doofpot gestopt te worden.
Waar zo'n concurrentiestrijd heerst kan geen openheid, geen vertrouwen, geen uitwisseling van talenten plaatsvinden
en is liefde en vrijheid ver te zoeken.

Het tegendeel zelfs, men raakt verward in eigen bolwerken en de angst voor verlies maakt dat men zich afhankelijk en gevangen voelt, al zal dit in veel gevallen moeilijk zijn te erkennen.


Maar dat weerhoudt de Lichtwerkers niet hun ingeslagen weg te vervolgen. Zij - hun aantal groeit gestaag - weten dat Licht overwint.

De energie die voortdurend gericht wordt op uiterlijk vertoon, op materieel gewin, kan een bepaalde tijd voldoening geven. Er treedt tenslotte een zichtbare verandering op, een heuse transformatie.
Maar al gauw veroorzaken de energieŽn nieuwe botsingen en door de ontstane wrijving beginnen opnieuw verschuivingen van dezelfde energie zich af te tekenen.
Een heel natuurlijk proces. Elementen die tegenover elkaar staan veroorzaken fricties en daardoor ontstaat er verandering, groei, meestal gepaard met afbraak! Vergelijk onze eigen relaties.

Als dit zo door zou gaan, blijven we ons wentelen in onvervulde energie en dat zou onherroepelijk tot stilstand leiden. Wij zijn echter ingebed in het
Perpetuum Mobile van Opgang en Groei en dat betekent beweging en vooruitgang.


Een rigoureuze ommekeer, een gigantische Lichtinjectie zal de wereld in een nieuwe cirkelgang plaatsen, waarin het Gouden Hart van de schepping haar onvoorwaardelijke liefde kan uitstralen. Alle beperkende en knellende banden worden verbroken. Er wordt ruimte gecreŽerd om nieuwe energieŽn toe te laten en onze goddelijke macht terug te halen.

Grote groepen mensen voelen deze impulsen en aangedreven door eigen innerlijk weten - hun eigen opgebouwde bewustzijn, goddelijke wijsheid, gedestilleerd uit duizenden ervaringen in de dualiteit - gaan zij hun weg als voortrekkers, dragen hun steentje bij als leraren, om onze prachtige blauwe planeet een gouden glans te geven.

Op alle terreinen, in alle sectoren komt de onderste steen boven. We hoeven maar in ons zelf te schouwen en we zien de reflectie in het wereldgebeuren. Alles wordt geschud en geschift om de lichtenergieŽn te kunnen ontvangen en er in vrijheid en vreugde mee te kunnen werken.

Nieuwe vervullende energie verdraagt geen beperking of onderdrukking, maar is gebaseerd op innerlijke rijkdom, de werkelijke basis van overvloed. Niet voor kleine op macht beluste groepen, maar voor alles en iedereen.

Het is nu de tijd om onze rechtmatige plaatsen in te nemen en te gaan staan voor
vrijheid, gelijkwaardigheid, respect, samenwerken en al onze talenten benutten voor het grote geheel.
Elkaar weer ontmoeten op basis van
menselijke warmte, goddelijke uitstraling, huwelijken tussen de energieŽn, vrij en liefdevol.
Geld weer in ere herstellen zoals het eens was bedoeld, een waardevol ruilmiddel.Overvloed en vreugde voor iedereen!


De aarde en haar bewoners bereiden zich voor, rechtstreeks of via een omweg, maar alles en iedereen dient een zelfde doel: het settelen van een nieuwe aarde in een Gouden Eeuw.


Ik zou zeggen: kom we gaan, we verzetten ons niet langer. We laten ons niet meeslepen in de chaotische gebeurtenissen. We blijven vol zelfvertrouwen staan, hoe moeilijk de situaties ook kunnen zijn.

Vind gelijkgestemden om samen het grote onbegrip op te vangen en liefde te kunnen geven waar nodig.
Het verleden is voorbij. Terug verlangen is zinloos. De toekomst is er nog niet.
Maak van het nu een basis van vertrouwen, dat straalt door naar het verleden en is bepalend voor de toekomst.


Weet dat wij een eenheid zijn, een samensmelting van onze goddelijkheid en menselijkheid. Het samengaan van deze prachtige energie geeft altijd een goddelijk scheppend moment, gebaseerd op zelfbekrachtiging. We laten ons dan leiden door eigen goddelijke hand en deze zal alles aanreiken wat voor het leven gewenst is.
Met schaarste houdt deze hand zich niet bezig, maar wij zullen zelf haar werkzaamheid moeten activeren.Onze eigen Goddelijke Gouden Hand beheert de machtigste                                                  
                          
                              BeursÖde beurs van ons HartÖ!Gea, nov. 2008

De Witte Roos, transmutatiesymbool, basischakra
        Overwinning van het Licht!
* Misschien denkt u dat de duiven als engelachtige wezens heel devoot hun pootjes vouwen, dat is natuurlijk mogelijk, maar het is een gebaar van louter vreugde omdat het Licht overwintÖ..!

De
Engelenpoort is geopend, de datum 11-11-2008 toont twee maal elf, twee maal een meestergetal en een 1 als grondgetal van 2008. Dit biedt ons 5 enen en focust ons op eenheid, op ons soevereine, totale zelf, de engel in ons.

De God in ons is volop in beweging om herkend te worden - vijf maal ťťn - Dat is de waarachtige shift, die na aanvankelijke verwarring steeds meer stabiliteit zal brengen.

Terwijl ik dit schrijf, dondert het onweer om de enorme stortbui van hagel en pijpenstelen nog eens extra kracht te geven en meteen daarna schijnt een stralende zon alles te kalmeren...!

Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
 
 
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes