Transmutatie
Transmutatie
Transmutatie

Op de tekening ziet u het karma hangen dat uit het goddelijke systeem wordt geduwd, om voor eens en voor altijd geklaard te worden. Er is geen plaats meer gereserveerd in de akasha's (het kosmische geheugen, de ether) voor de bergen karma die in de loop der eeuwen zijn opgebouwd.

Het gaat hier om negatief karma, de gevolgen van onwetendheid en daardoor dikwijls liefdeloos handelen. Er is natuurlijk ook positief karma, gevolgen van liefdevol handelen
.
Karma op zich betekent het verrichten van daden, heel neutraal. De gevolgen van onze handelwijzen worden door ons betiteld met goed of kwaad, al naar gelang ze vreugde of leed veroorzaken.

Omdat wij de laatste eeuwen ervaringen opdeden in de lagere aard van de schepping en de verdichtingsgraad van ons bewustzijn daaraan was aangepast, is het niet zo moeilijk je voor te stellen dat deze lage egotrillingen nogal wat leed en puinhopen hebben achtergelaten.

Dit moet allemaal worden opgeruimd en weggepoetst, voor je weer met een schone lei kunt beginnen. Die tijd is nu aangebroken. Grote schoonmaak dus!

Het karma geregeerd door de wetten van oorzaak en gevolg hoeft niet langer de leidraad van bewustwording te zijn. Het louterende aspect van lijden wordt uit de zonnevlecht gehaald. Het liefdesaspect, de hartenergie krijgt nu het accent en is de spil van bewustwording geworden.

Op alle niveaus in de schepping worden de resten karma - de gevolgen van liefdeloos handelen - verwijderd en teruggespiegeld naar daar waar ze eens ontstonden. Niet om te straffen, maar om opgelost te worden.

Nu de hele schepping vanuit een hogere trilling gaat existeren - vanuit het hartniveau - moet al dat karma gezuiverd worden, anders kunnen de
wetten van Liefde en Eenheid - passend bij de nieuwe frequentie - niet functioneren.
                Waar liefde heerst, is liefdeloosheid afwezig.

                  Waar licht is krijgt duisternis geen kans.


Aan de mens is in dit proces een enorm belangrijke rol toegekend. Het middel is bewustwording, niet meer via de weg van lijden, maar via de weg van transformatie en transmutatie. Vele inwijdingen zullen de mens begeleiden naar eenwording, zowel horizontaal als verticaal.

De Gouden Roos is een symbool van universeel zijn.

Door dit transmutatiesymbool te gebruiken mag de mens de scheppingskracht leren hanteren om de wordingsprocessen in de materie te verlichten en zo de wordingsprocessen in de geest te helpen bevorderen. Zo
boven, zo beneden!

Door de energie van de Gouden Roos uit te stralen wordt de Blauwdruk van Aquarius gestimuleerd, de wetten van Liefde en Eenheid worden zo geactiveerd. Een nieuw hoofdstuk uit het Plan van de Schepping wordt aan de mensheid prijs gegeven. De mens wordt geroepen om zijn levenstaak als aardemens te verdiepen door zijn kosmische taak te gaan vervullen als zielenmens.


Het schild van Gouden Rozen, gevormd door de 'werkers' - zij die kiezen om met de scheppingskracht te werken-  voorkomt rampen. De Gouden Roos is het symbool van de Universele Christus; het Universele Zijn, eenheid van Vader en Zoon.
Deze energie werkt enorm verzachtend en geeft vertrouwen ook al lijkt de omgeving - de buitenkant - van het tegendeel te getuigen. In de lagere regionen hebben wij natuurlijk ook met de factor tijd te maken, het kan mogelijk even duren voor transmutaties zich als zichtbare vormen herkenbaar maken. Ook speelt in dit proces het willen ontvangen van de liefde een grote rol.


Het schild van afweerraketten, een plan van heer Bush en zijn vrienden, heeft alles te maken met angst en niets met liefde en zal in de toekomst dus ook niet werken. Alles wat niet is gefundeerd op liefde heeft geen bestaansrecht en zal vroeg of laat instorten, verdwijnen.

De Gouden Kroon straalt haar Gouden Rozen naar de mens, pure scheppingskracht, transformerend en transmuterend. De Gouden Kroon is het symbool van de Ark van het Behoud, de Liefde, een trilling van creatie. De doornenkroon van het Vissentijdperk is vervangen door de goddelijke kroon van liefde.

Lijden hoeft niet meer,

maar het is aan de mens om deze slogan concreet te maken.

De jongeman wordt via zijn zielenwezen - het vrouwelijke - de engel in hem aangeraakt en uitgenodigd ook de Kosmische Poort door te gaan, om als kosmisch mens zijn hartenergie te gebruiken in dienst van het collectieve, de schepping.

Het mannelijke, het yange in de mens komt onder andere tot uitdrukking door doen, vormgeven, naar buiten gericht zijn,
Dit principe is het sterkst geaccentueerd in de man.

Een vrouwelijk principe, het yinne in de mens is zijn, naar binnen gericht, zich verbonden voelen met het wezenlijke, de kern der dingen, om de essentie van het leven te benadrukken.
Deze gerichtheid is meer de geaardheid van de vrouw, omdat haar aard overwegend  vrouwelijk is.

Natuurlijk dragen zowel man als vrouw individueel de volledige blauwdruk van het goddelijke in zich en zijn zij volkomen gelijkwaardig.
Om optimaal de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen te doorleven is er ergens in het wordingsproces een splitsing ontstaan en hebben zij als polariteiten, dus gescheiden van elkaar een enorme ontwikkelingsgang doorlopen.

Om tot eenheidsbewustzijn te komen zal het mannelijke en het vrouwelijke zich weer gaan verenigen, zal elk mens de innerlijke verbinding met het hoger zelf weer moeten herstellen.

Het Aquariustijdperk wordt immers door de
Wetten van Liefde en Eenheid bekrachtigd. Dat zijn vrouwelijke principes, het vrouwelijk aangezicht van God wil zich leren kennen.


Zolang er nog sprake is van een duidelijke splitsing zal de vrouw de impulsen van haar hoger zelf in haar zijn van alle dag tot uitdrukking brengen en trachten de man op een liefdevolle manier - ik zou haast zeggen te verleiden - zijn eigen hogere zelf de regie te laten nemen.

Op deze wijze activeert de vrouw haar mannelijke kracht, zij gaat staan voor haar geaardheid en de man zal dit als vormgever in de wereld tot realisatie kunnen brengen. Een prachtige samenwerking tussen man en vrouw op weg naar eenheid. Dit is een klein tipje van het proces van omvormen, van verdichting naar verlichting
.

Er zijn natuurlijk nu ook al mensen die beide principes op een grootse manier in zichzelf hebben geÔntegreerd. (verticaal, meer individueel)

Als meerdere mensen gelijktijdig de intentie hebben hun ego te vullen met liefde en dit uit te stralen naar elkaar, zal een wezenlijke, een innerlijke ontmoeting plaatsvinden, een diepe herkenning. (horizontaal, meer collectief)


Daar ligt ook de betekenis van het bekende gezegde:

            Waar twee of meer in Mijn naam tezamen zijn,
                                      ben Ik aanwezig
.

Horizontaal en verticaal, dan is binnen en buiten geÔntegreerd, eenheid


*Goed, terug naar mijn afbeelding anders dwaal ik te veel af.

In de Gouden Schaal - de schepping, de goddelijke hand - ziet u links een klont vechtende ego's geheel verward in de dualiteit - slangen -. Hier wordt het onwetende deel van de mensheid gesymboliseerd.

Rechts van de
Gouden Roos is de mens weergegeven die wel wil veranderen, maar niet weet hoe en haast verdrinkt in alle pijn van drugs, ziekten, lege portemonnee, het geknakte leven enzovoort.

Lijden is een gevolg van niet opgeruimd karma.


De vrouw is zich van haar kosmische opdracht bewust en activeert haar innerlijke Bron om de scheppingskracht met haar menselijk hart te verbinden.
Zij gebruikt haar wezen om zowel de sferen als de aarde aan te raken met haar goddelijke liefdeskracht. Om dit proces op een eenvoudige manier te leren, maakt zij gebruik van een van de universele symbolen: een Gouden Roos.


In deze tijd van overgang naar het Aquariustijdperk wordt een duidelijk appel op de bewuste mens gedaan. De veranderingen zijn niet tegen te gaan. Al het karma komt als een fall-out over de aarde en brengt bergen lijden met zich mee. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien een wreed gebeuren, maar de mens heeft gelijktijdig de gereedschappen aangereikt gekregen, om deze bergen karma op te lossen, nog voordat zij tot een lijdenssituatie zijn ontwikkeld.

Er zullen nu eenmaal grote veranderingen plaats vinden, alles in deze schepping zal vanuit een hoger bewustzijn gaan leven, vanuit een dimensie met een hogere frequentie, waar de drijvende kracht
onvoorwaardelijke liefde is.

De mensheid heeft een
mutatie ondergaan om als kosmisch mens zijn hogere taken te kunnen dragen en uitvoeren. Zijn menselijk vermogen is door zijn verdiepte chakrasysteem enorm toegenomen en opent de weg naar innerlijke goddelijkheid. Alle kwaliteiten behorend bij zijn ziel en geest mag hij tot ontwikkeling gaan brengen.

Hoe meer mensen opstaan om als transformerende 'cellen' hun genezende kracht, hun positieve scheppingskracht in al het negatieve te radiŽren, hoe sneller de bergen lijden geneutraliseerd zullen zijnen de zuiveringsprocessen beŽeindigd kunnen worden.

                           Als wij het heden, het NU veranderen,
                      verandert het verleden en de toekomst mee!


De Gouden Eeuw zendt haar belofte vooruit: een leven zonder lijden zal wortelen in elk deeltje van de schepping, daarbij is
                                        
                                       
de mens een instrument van liefde.

Deze tekening is een oproep aan elk mens - ongeacht zijn uiterlijk of geaardheid - om vastberaden een
schild van liefde te bouwen door de scheppingskracht, de onvoorwaardelijke liefdeskracht te verlevendigen. Het samengaan van yang (mannelijk) en yin (vrouwelijk) in overgave aan het hoogste zelf, dat deel in ons dat zich van eigen god-zijn bewust is.


Gea, dec. 2007.

De Ark, het Universele Zijn, miltchakra-niveau
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname