Verbonden Harten
VERBONDEN HARTEN

Het Ene,
dat nooit is opgehouden het Ene te zijn,
niet toen Het
de Twee-in-Een werd,
maar ook niet bij het voortbrengen van
de Drie-in-Een,
zelfs niet bij het ontstaan van jou en mij en al het andere.

Het heeft zich gemultipliceerd, maar blijft Zichzelf,
Het Ene.

Door myriaden vormgegeven werelden is
Het Ene
verborgen in Zijn Veelheid.

Her-in-neren
is het geheim van ons bestaan.


Er groeit een bloem
in jou en mij
gevoed door Dit Ene.


Overal ontstaan nu bloemen
en vormen kringen van liefde en licht.
Mogen deze heilige kringen sámen-léven als één wezen;
Eén grote Cirkel
Verbonden Harten
Het Ene.


De afbeelding in cirkelvorm noemen wij met een woord uit het Sanskriet een mandala.

Mandala kan onder andere vertaald worden door heilige cirkel, magische kring, wiel of centrum. Er is altijd een verwijzing naar de kern, het zaad, het wezen der dingen en als wij ons daarvoor openstellen, verklaren wij ons bereid de mystiek, de innerlijke kennis in onze persoonlijkheid toe te laten. Onze chakra's zijn ook draaiende energiewielen.

De uitdrukkingsmogelijkheden via een mandala zijn eigenlijk onbeperkt, omdat de cirkel model staat voor vol-ledig, hetgeen een verbintenis betekent tussen de ongemanifesteerde ideeën en vormgegeven mogelijkheden.
Een verbinding tussen het onzichtbare en zichtbare, tussen binnen en buiten of eenvoudig gezegd tussen geest en materie. De mandala vertegenwoordigt totaliteit, heelheid.
De vorm getuigt van harmonie en evenwicht.

Het
centrum, de kern verwijst naar een begin en een eind, dat eindeloos rekbaar is.

Het
veld - de ruimte tussen rand en kern- nodigt uit tot creativiteit om tot expressie te brengen wat uit onze innerlijke Bron omhoog borrelt. Elk gevoel is een trilling, een energie die weergegeven kan worden door licht, kleur of een lijnenspel van vormen.

De
cirkelrand is de begrenzing, maar daar houden de mogelijkheden natuurlijk niet op. Misschien is het zelfs heel spannend om de heersende wetten voorbij deze grens te leren kennen. Er is natuurlijk geen einde aan groei!

De cirkel als oervorm kan een
minuscuul celletje symboliseren, maar even gemakkelijk model staan voor een mega-cel, het heelal bijvoorbeeld.
Dat is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat er een directe relatie is met de volmaakte bolvorm, die heelheid symboliseert.

Neem een willekeurig punt in de bol en laat dit draaien ten opzichte van de kern, de afstand blijft gelijk, welk punt je ook kiest. Na een poosje draaien ontstaat een nieuwe bolvorm die er potentieel altijd al was, maar nu door de beweging uit haar latentie is gehaald.

De buitenste bol omvat en beschermt elke bol in zijn binnenruimte, maar kan zichzelf ook uitdijen door een punt buiten zijn eigen bol te projecteren en het draaiproces, het creëren weer te laten plaatsvinden.

Hoe dan ook,
de kern waar alles om draait blijft voor elke bol steeds gelijk. Daar ligt de hoogste werkelijkheid, de stilte die door beweging oneindig veel vormen kan aannemen en zich in alle gradaties kan reflecteren door middel van de drie-eenheid: licht, klank en kleur.

Bij de mens kunnen wij ook spreken van een kern, een binnen- en een buitenkant. Zo kan de mandala als geometrische vorm ons bewustzijn spiegelen. Hoe spontaner wij de opkomende impulsen durven uit te beelden, hoe meer wij ons bewust worden van een veel ruimer bestaan.

Een cirkelvlak is - zo iedereen weet - een doorsnede van een bol, vandaar dat ook hier dezelfde symboliek geldt en wij er fantastisch mee kunnen werken op een plat vlak. De cirkel stelt de godsvorm voor, eenheid en compleetheid dus.

In alle culturen, overal in de natuur, techniek of kunst, kom je de bol of cirkel tegen. Een oervorm, die appelleert aan ons hoger bewustzijn door zijn zuivere uitstraling, evenwichtig en harmonieus.

Bovendien staat er een schitterend voorbeeld van een leven gevende mandala aan de hemel.
Zon noemen wij hem. In onze taal is de zon mannelijk, maar zijn uitwerking is zowel mannelijk als vrouwelijk natuurlijk, een licht en warmte uitstralend hemellichaam waar alles om draait!

De cirkel, de zon is altijd geassocieerd geweest met goddelijke wijsheid en intelligentie. Het
transformatiesymbool behorend bij ons derde oog, het voorhoofdchakra - de hypofyse - is een Gouden Zon.

Zo draagt elke geometrische vorm haar eigen betekenis, haar eigen energie, en zingt haar eigen goddelijk lied. De driehoek, de ellips, het vierkant, de piramide, de spiraal, de ster en vele andere symbolen zijn coderingen als een hiëroglyfenschrift, die wij weer steeds dieper kunnen bevatten, waardoor wij ook de graancirkels zullen kunnen ontcijferen.

Het is de
Taal van Licht in meetkundige symbolen uitgedrukt. Zij verbinden ons weer met de essentie van het leven, met het oeratoom, de oerintelligentie, ons vol-ledige bewustzijn.
* De mandala Verbonden Harten is van binnen naar buiten tot stand gekomen. Vanuit de kern, de punt in het centrum worden naar vier richtingen harten gezonden als een groene klaver, die uitgroeien tot een bloemvorm. Bloemen duiden op liefde en zo wordt de verbinding gelegd naar het activeren van de engelenenergie. De lichtstralen van de engelenkring zorgen voor een krans van paarse harten.

* Er is een pauze waarin een sprong wordt gemaakt. Een overstap naar het bewustzijn van de kosmische mens, het bewustzijn van de aardemens heeft voldoende draagkracht opgebouwd.            Het bewustzijn van de kosmische mens is bolvormig!

en kan nu met een enorme groeikracht uitdijen naar alle richtingen tot een alomvattendheid met oneindig veel goddelijke mogelijkheden..

* De laatste ronden gaan over de kosmische mens, die zijn vleugels -geestkracht-benut in verbondenheid met de Violette-Gouden-Witte Levensvlam en zich bewust is van het kosmisch doorstromingschakra, De Witte Zwaan.
De verdiepte
Levensboom straalt haar Liefde en Licht.
Overal groeit de liefde en harten vormen vlinders van vernieuwing om kringen van
Eenheidsbewustzijn te creëren, zodat elk mens als een Morgenster kan schitteren.
Gea, juni 2008

De Witte Iris, transformatiesymbool, epifise
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname