Vrijheid is vreugde

Vrijheid is vreugde: oneindige eeuwigheid


De titel verwijst onmiddellijk naar een immens groot gegeven. Hoewel wij de diepte hiervan nog maar matig kunnen bevatten, weten we dat met de val van de 'muur' in 1989 er een grote ommekeer werd ingezet.

Kort na dit gebeuren verbeeldde ik mijn gevoelens op de wijze zoals de tekening aangeeft. In vele steentjes had ik woorden geschreven als:
liefde, vrijheid,vreugde, eenheid, vertrouwen, vrede, mededogen, geluk, respect, tederheid, licht, groei, humor en dergelijke energieŽn meer. Eindelijk zouden deze stenen hun inhoud, hun ingemetselde informatie volledig kunnen vrijgeven en benutten voor vernieuwing in de wereld, gebaseerd op een hogere trilling, universele liefde.

We zien dat de gebroken muur de weg opent naar een nieuwe lichtende wereld: een
Vlammende Gouden Zon, waarin twaalf engelen aanwezig zijn.
De symboliek van de twaalf niveaus, gehuld en beschermd in een omvattende en voedende stralenkrans, de
Vlammende Gouden Zon, het dertiende niveau, het dertiende symbool.
Dit geeft de structuur aan van deze schepping en het bewustzijn van de kosmische mens: dertienvoudig; dertien gelaagdheden; dertien scheppende krachten; dertien lichtwezens; dertien hoofdchakra's!


                   Het getal dertien wordt weer erkend als geluksgetal!


De
Vlammende Gouden Zon verwijst naar de bron in ons, onze Godsvonk.
Engelen zijn wezens die bij de zonnehiŽrarchie behoren. Wij zijn aan de ontwikkeling van ons engelenbewustzijn begonnen en worden ťťn met de trilling van de zon.

De mens heeft een mutatie ondergaan en daarmee is het dertienvoudig bewustzijnsstelsel in de mens aangezet. De beperktheid van een zevenvoudig chakrasysteem van de aardemens uit het Vissentijdperk kan worden opgeheven. De ommekeer van
involutie naar evolutie kan tot uitdrukking worden gebracht door een verdiept energiesysteem, dat door elk mens in het Aquariustijdperk kan worden verkend.

In 1989 kon de spirituele
evolutie (revolutie) beginnen. Onze eigen innerlijke muur scheurde en brak, we doorbraken onze kleinheid en wensten onze heelheid te verkennen. De verbinding naar onze hogere en hoogste lichtwezens werd opengelegd. De doorbraak naar een kosmisch bewustzijn was niet meer tegen te houden.

In het jaar 2000 op hemelvaartsdag zou het Aquariustijdperk worden ingeluid. Dan zou de bekrachtiging van de nieuwe
Blauwdruk, waarin de werkzaamheid van de dertien chakra's van de hele schepping was opgenomen, een feit geworden zijn.
Dan zouden de wetten van
Liefde en Eenheid volop kunnen worden ingezet.

Inmiddels is het zover! Er is al weer bijna twintig jaar verstreken sinds de val van de muur.

Niets hoeft de mens nog te weerhouden om mee te gaan en zich te laten leiden door de
universele liefde en het universele licht. De weg naar universaliteit is geopend.
We mogen als mens de scheppende krachten leren hanteren en de trilling van de aarde laten versmelten met de trilling van de zon, van het universum, van de kosmos enzovoort.

Op de tekening is duidelijk zichtbaar dat de boom achter de muur - toen deze nog gesloten was - slechts matig kon groeien en veelal door onwetendheid nog verwrongen ook.

Nu het licht van
universaliteit weer vrij spel heeft, zie je dat de kruin van de boom zich volop tot de zon wendt en de lang verborgen schoonheid openbaart zich.

Onze hogere energiecentra winnen dagelijks aan kracht. Onze chakra's behorend bij ons zielenwezen en onze hogere geest zullen enorm in werkzaamheid toenemen. Alles wordt nieuw, alles wat niet het etiket van liefde kan dragen zal ophouden te bestaan.Eindelijk wordt de mens wakker om de mysteriŽn van het leven te gaan begrijpen. De vijfde dag van de schepping is aangebroken en de verlichting van de materie is begonnen. De exodus uit de zwaarten van de dualiteit is in gang gezet! De mens ontdekt zijn uiterst belangrijke rol hierin en het is de voorhoede van de mensheid die al volop met deze scheppende en genezende krachten werkt.

In het zuiverende water van Aquarius bloeit een
Witte Iris als symbool dat de mens de mystiek kan ontvangen via zijn eigen mystieke kanaal, de verbinding met de innerlijke bron. De Witte Iris symboliseert het epifysechakra, de weg van het innerlijk schouwen. Dit innerlijk weten zal de impulsen van de verleidelijke materie overwinnen.De hebzuchtige graaimens - de materie gebonden mens - met zijn opgeblazen ego, krijgt hier pijnlijk de stenen van zijn eigen liefdeloze bouwwerken op zijn kop.

Het eindeloze lijden tot nu toe bracht de mens toch bij het bewustzijn: 'zo kan het niet langer'. Zijn koppigheid brak en de overgave aan zijn hoger wezen kon beginnen en
is begonnen.


De bewustzijnstrillingen die zolang in de aarde waren vastgehouden, kunnen eindelijk
worden bevrijd.
De
Graal, het universele symbool voor het hartchakra - ons liefdescentrum -
is ten slotte gevonden en de verbinding met de zielenkwaliteiten wordt zichtbaar.
Door schade en schande is de aardemens toch wijs geworden.
Heeft hij zijn draagkracht zodanig sterk gemaakt, dat hij zijn verdiepte taken
durft aan te gaan.
De vogel op de onderste tak kwettert en rebbelt voortdurend. Hij toont de oppervlakkige buitenkant van de aardemens, die direct met zijn door emoties en hartstochten gestuwde oordeel klaarstaat: 'Eigen schuldÖ, dacht ik altijd alÖ, snap je dat nu..., bla bla bla!'

De andere vogel, de stille zielenvogel, het diepere wezen van de aquariusmens kan nu ook haar energie naar buiten brengen. Dit facet in de mens laat zich niet afleiden door uiterlijke impulsen, maar verbindt zich met de goddelijk kern om zonder oordeel liefde uit te stralen.


De Witte Zwaan verwijst naar ons kosmisch doorstromingschakra. Dit chakra transformeert de kosmische energie en verhoogt de trilling in ons meridianenstelsel, waardoor ons bioritme uit het lijden getild kan worden.

De Witte Zwaan - de wachter van onze goddelijke ziel, onze innerlijke kosmische meester - nodigt ons uit mee te gaan naar de Gouden Eeuw, een wereld zonder lijden, waar liefde de leiding overneemt van angst.

De Gouden Kroon op haar kop vertelt dat de nieuwe wetten beschermd zijn door de Ark van het Behoud: een verdiept verbond met de Goddelijkheid.

Wie meegaat laat zich leiden door de evoluerende kracht van Aquarius, een bewustzijnsweg gevormd door
transformatie, transmutatie en creatie.

Sommige stenen zijn door de plotselinge vrijheid even de weg kwijt en drijven de verkeerde richting uit.
Andere stenen plompen in het water en dreigen ten onder te gaan in de zuiveringsprocessen van het karma.

Hoe kronkelig de weg ook lijkt te zijn, ieder mens wordt geroepen! Er zijn geen uitverkorenen, dat zou tegen de liefde zijn.

Helaas hoort niet iedereen onmiddellijk duidelijk zijn innerlijke stem, omdat hij nog niet de moed en het vertrouwen heeft aangeboord zijn emoties te stillen en naar de lokroep van de
Bron te luisteren.

Het is namelijk geen schreeuw of por, maar een zachte impuls zonder dwang.
Deze innerlijke trilling, dit weten, schreeuwt niet, dwingt niet, respecteert nog steeds de vrije wil van de mens en kondigt zich daarom aan als een stille fluistering.
De mens zal een zekere gedisciplineerdheid opgebouwd moeten hebben, een bepaalde mate van beheersing wil hij de innerlijke lokroep verstaan.

Zoals de lotus uit de modder is opgeklommen en gezuiverd door het water, haar bloem onaangetast de verbinding tussen hemel en aarde laat zijn, zo mag de mens met zijn gezuiverd bewustzijn de hemel in de aarde integreren. Dat betekent steeds meer geestkracht in zich opnemen en een beroep doen op eigen genezende kracht. Dit zelfgenezend vermogen van de mens is gigantisch en gaat veel dieper dan het symtoom bestrijden door moeilijke ingrepen en allerlei chemische medicijnen, maar we moeten het wel zelf activeren.

Dat dit geen overbodige luxe is, bewijst het groeiende aantal mensen dat gebukt gaat onder kwalen en allerlei ziekten en de steeds maar stijgende kosten in de gezondheidszorg.

De kosmische mens - de mens van het
zesde wortelras - is een heel mens, die ook zijn hogere bewustzijnslagen erkent en wenst te ontplooien. De hogere mens staat op. De involutie - verdichting in de materie - heeft plaats gemaakt voor de evolutie, verlichting door geest. We gaan onze vrijheid en vreugde tegemoet, op naar de Gouden Zon!


Gea, mei 2008

De Gouden Zon, vervulling individueel leven
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
 
Informatie deelname