Opstanding

De aarde is een levend wezen. Al wat in, op en om haar leeft, geef zij geborgenheid en voeding. Voor ieder mens, elk dier, iedere plant en elke steen is een plaatsje gereserveerd, om een eigen taak te realiseren voor het grote geheel.

De hoogste frequentie - zuivere geestkracht - kan het best tot uitdrukking gebracht worden in de vele vormen van het intuïtieve mededogen van pure
moederliefde.


Zuivering der Aarde, opstanding
meestal in stilte, als een geheim in haar hart.
Deze hersenhelft is ons behulpzaam bij het herkennen van informatie van hoge vibratie. *


De aarde zelf - een levend dienstbaar    wezen - maakt dat  onderscheid  niet. Zij kent aan geen enkele energie een meerwaarde toe. Zij is vrouwelijk en mannelijk in balans.

Zij is heel gevoelig, liefdevol en geduldig, met een groot vermogen tot aanpassen en genezen. De mineralen, de kristallen, de plantenwereld, de dieren, kortom alles werkt nauw met haar samen om het scheppingsplan te vervolmaken.
* De aarde is daarom weergegeven als een moeder, de Grote Moeder, die - ondanks alle onderdrukking - toch haar rechter hersenhelft tot op de dag van vandaag is blijven eren,                
Waarom is er dan zoveel mis gegaan? Dat weten we nu…

     Samenwerken vraagt verbonden harten!
Kijk naar de onbevangenheid van het kind dat vol verwondering Moeder Aarde omhelst en zich veilig koestert in haar wezen.
Verwondering opent het oog voor de schoonheid van de wereld en geeft respect en eerbied voor de processen die mens en aarde meemaken. Verwondering geeft vleugels aan een liefdevol hart en opent contactmogelijkheden met de spirituele werelden.*

De
Gouden Eeuw is geïnitieerd. Goud verwijst naar goddelijkheid en geeft het keelchakra een extra dimensie, opdat de mens zijn goddelijke persoonlijkheid tot uitdrukking kan brengen. Mens en God zijn één en met ontelbaar veel levensvormen op ontelbaar veel bewustzijnsniveaus wordt gewerkt aan de realisatie van een Goddelijk Plan, het ontwaken van de christusenergie, het Christusbewustzijn.


Het is aan de mens om deze vernieuwing in alle zachtheid te laten verlopen. Er ligt nog onnoemelijk veel werk voor de aquariusmens te wachten. Hoe meer mensen zich bij de 'lichtwerkers' voegen, hoe effectiever het leed zal worden verminderd.

Het noodlot van de wereld wil worden omgezet in een gelukslot. Een leven in geestelijke vrijheid. Het wachten is op de mens die in zichzelf zijn
menszijn en godzijn erkent.
God komt niet met een toverstafje om alle rommel even op te ruimen.

De verhoogde aard van de slang brengt genezing. Denk maar aan de esculaap, waar de slang de betekenis heeft van energie

De opgerolde slang als kundaliniekracht - onder aan onze ruggewervel - ligt ook te wachten tot wij haar vanuit de basis laten opstijgen. De hier getekende slang beschikt al niet meer over een giftong. Laten wij ook nog die giftanden van de dualiteit op non-actief zetten.*
Elke kleur kent een eigen energie.
Gea, nov. 2007.
Omhelzing in roze en lila
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Een Goddelijk Plan ontvouwt een nieuw tijdperk. Het zelfregenererend vermogen treedt overal in werking. Dagelijks doen zich veranderingen voor, alles ondergaat een aanpassing om de versnelde frequenties optimaal te kunnen inzetten voor de transformatieprocessen.

Het grote
Lichtwezen, het hogere zelf, het vrouwelijk aangezicht van God
radieert haar lichtpartikels naar de aarde. *

Wanneer deze evoluerende kosmische kracht wordt opgevangen in een nog zeer ik-gericht zonnevlecht-mens met een zevenvoudig aardebewustzijn, veroorzaakt dit explosies. Vanuit het onbewuste van de mens komen allerlei emoties boven en door de vaak heftige opschudding vinden nieuwe rangschikkingen plaats.

Vergelijk oorlogslanden of onderdrukkende regimes, daar veroorzaakt de kosmische kracht - die op zich neutraal is - veel explosieve destructie. De bolwerken, de kernen worden gesplitst en de delen (mensen) vluchten over de aarde en vormen nieuwe samenstellingen. Wanneer de macht van het ego de hegemonie blijft voeren, kan veel overbodig leed aangericht worden.

Wordt deze hoge geestkracht opgevangen in belangeloze liefde, dan vindt er een kernfusie plaats. De onzelfzuchtige liefde verbindt, brengt eenheid.

Zo brengt het verdiepte verbond -  de
Gouden Kroon van het Behoud - een enorme intensivering van het bewustzijn.*
Ook de mens is al eeuwen lang verweven met de aarde, naarmate de aarde haar trilling verlaagde tijdens aeonen van verdichting, ging de mens mee in datzelfde proces.
De
geestvonken, die eens in lichtlichamen verbleven, gingen ooit ook over tot het bewonen van fysieke lichamen om de zielen hun aardse ervaring op te laten doen en te kunnen genieten van de rijkdommen der aarde.
Het is nu de hoogste tijd dat wij de uitersten gaan integreren, dat wij de beide hersenheften gaan verbinden en ons bewust inspannen om tot een harmonieuze samenwerking te geraken. Dat wij de polariteit in onszelf en de wereld overstijgen. We kunnen nu ons denken en voelen op een diep kosmisch niveau brengen. Alle verbindingspoorten (kosmische chakra's) zijn geopend. De universele liefde kan verbonden worden met universeel licht om een universeel leven te waarborgen.

Gedachten zijn uiterst krachtig, die je ook nog eens exponentieel kunt versterken. Wat denk je wat er gebeurt als je de moed hebt jezelf waardig te achten en je
godzijn te activeren?
Je stelt je open voor
Eenheidsbewustzijn!
De tijd van afscheiding is voorbij. Schenk je hart aan de kosmische krachten opdat een hoger groepsbewustzijn manifest kan worden. *

Mensen zijn goden,
godsvonken in een biologisch fysiek omhulsels. Mensen zijn zielen die verbindingen kunnen maken met Lichtbronnen vol creërende kracht. Ook de zielgerichtheid is bijgesteld, niet meer mensgericht, maar gericht op het goddelijke in de mens.

                                        
Zielen zijn multidimensionale lichtwezens,
      evoluerende cellen die samen het grote evoluerende scheppingswezen vormen!


Als je van plan bent uitsluitend je linker hersenhelft te blijven volgen, beperk je jezelf en de wereld enorm. Je lijkt een speelbal van willekeur te worden. Neem verantwoordelijkheid, open je hart voor de nieuwe mogelijkheden.


De laagste frequentie - enorm verdichte geestkracht -kent eveneens velerlei vormen, die wij als slecht zijn gaan duiden, maar gewoon neutrale geestkracht is, lager vibrerend, dat wel, een ander trillingsgetal met andere mogelijkheden. Dit niveau wordt op de tekening vertegenwoordigd door de slang.*


De vuurkracht van de lagere geest (verstand) viert hoogtij en wordt door de onevenwichtigheid niet meer getemperd door het water (gevoel, liefde) dat
Moeder Aarde toch rijkelijk uit haar wezen laat stromen om alle leemten op te vullen.*

Hoe anders is de invloed van de natuur op ons zenuwgestel vergeleken met het drukke stadsleven. De weldadige rust en stilte is veelal verdrongen door het lawaaierige verkeer en de verleiding van het schreeuwerige aanbod van zogenaamde 'welvaart-hebbedingen'.

Eeuwen lang hebben wij ons door geslepen tongen en giftanden laten inpakken. We lieten ons keer op keer verleiden door haar kruiperige, kronkelende, gladde en 'sneaky' manier van bewegen en hebben uiteindelijk onze goddelijke intelligentie gereduceerd tot een mechanisch, lineair en analytisch denkvermogen, een kwaliteit beheert door onze linker hersenhelft.

Dat heeft ons veel ervaring en aardse kennis gebracht, maar de overwaardering bracht ook veel lawaai en geweld. De gevolgen van deze onbalans raken mens, aarde en Al-wat-is in het hele universum.*

Er is een natuurwet die iedereen zo langzamerhand wel heeft leren kennen: alles wat te sterk benadrukt wordt, slaat op een gegeven moment om in haar tegendeel. Het leven heeft zich eeuwen en eeuwen afgespeeld in uitersten: te nat - dan weer te droog, te warm - dan weer te koud, te yin - dan weer te yang! Deze verkenningstochten hebben ons veel geleerd, ook dat op deze wijze geen blijvende harmonie of vrede valt te verwachten.

Wij mensen spreken van goed of slecht, al naar gelang het gebruik van deze energie ons leed of vreugde bezorgt. Dat is tamelijk relatief, wat de een toejuicht, keurt de ander af.
De Witte Lelie, het Universele Leven
* De sterretjes zijn een aanbeveling om je even extra te verbinden met
de tekening en een moment je eigen diepte in te voelen.