De Drie-eenheid

Drie-eenheid
De vrouwelijke figuur op de voorgrond heeft haar schoot vol bloemen, haar lagere aard is gevuld met liefde, zelfloze liefde.

De symboliek van de lagere aard is gericht op de chakra's van het individuele leven:het
basischakra, het heiligbeenchakra, de zonnevlecht en het miltchakra.

Zo gauw wij ons verbinden met de
Bron, het Absolute of het eerste Godsatoom (kies een eigen invulling) voeden wij onze chakra's met Liefde, Licht, Leven en Zijn op universeel niveau.

De chakra's fungeren als transformatoren en zo krijgt ieder de spirituele energie  aangeleverd in exact de juiste
maat, evenredig aan eigen

De universele krachten zijn doelgericht en houden niet van verspilling of overbodigheid, nietwaar!
ontwikkeling op dat 
Meesterschap verwerven over onze lagere aard betekent niet langer als speelbal van onze emoties fungeren.

Je kunt de chakra's de namen geven van de transformatiesymbolen. Voor je persoonlijkheid, je lagere aard zijn dat:
De Witte Roos, De Kristallijnen Diamant, De Witte Lelie en De Ark. Je hanteert dan deze symboolnamen als sleutels om de verbinding tot stand te brengen met de bewustzijnsvelden - jouw eigen Lichtwezens - die aangesloten zijn op de trilling en frequentie van het Aquarustijdperk.

  Universele Liefde, Universeel Licht, Universeel Leven en Universeel Zijn.


Een kenmerk van
universaliteit is het overstijgen van egobelang. Ons zijn is dan verbonden met het Universele Hart van de schepping, de Bron.
moment.

Terug naar de tekening.
*  De vrouw heeft haar lagere aard en daarmee de angst met haar duistere drijfveren overwonnen.
 
Zij heeft een dermate gedisciplineerdheid verworven dat zij zich waardig acht haar meesterschap over de persoonlijkheid beschikbaar te stellen aan
het dienaarschap voor het leven, het beheer van de evolutie en de sferen
.


Zij voelt het contact met haar hogere aard, haar zielenwezen en in het steeds meer versmelten met haar ijler wezen, het herkennen en toelaten
van meer geest (bewustzijn), worden de sluiers afgenomen
.
De filters, de scheidingen tussen de bewustzijnsvelden worden transparant om geheel te kunnen verdwijnen.
We gaan ontdekken dat het ons eigen materiŽle bewustzijn is, dat eeuwen lang de illusie heeft gekoesterd van scheidingen tussen vele dimensies.


De nevelen van Avalon lossen op!


In de mens komen wij ook de Drie-eenheid tegen in de vorm van persoonlijkheid, ziel en geest. Door de uiterste polen, in dit geval de persoonlijkheid en geest naar elkaar toe te brengen, worden wij het midden, een zielenmens, een mens die leeft vanuit zijn centrum van liefde en licht.

Een mens die hemel en aarde in zich verbindt.
Zo creŽren wij een andere realiteit, waarin hogere meesterschappen voor ons bereikbaar zijn geworden.
De drie omvattende handen tonen de bescherming van het omvattende Scheppingswezen - het totaal-bewustzijn - waarin wij werkzaam zijn en Wiens bewustzijn wij tevens in ons bewustzijn kunnen omvatten.

De kosmische mens weet dat de drie akasha's: zijn
persoonlijkheids-akasha, zijn zielenakasha en zijn goddelijke akasha in open verbinding met elkaar staan.
Ook daar zijn de sluiers verdwenen. Het is aan de kosmische mens om deze eenheid in de komende drie tijdperken tot realisatie te brengen.


De hoogste Geest kan volledig het wezen van de mens doorstromen, waardoor hij het bewustzijnspad van christus-worden naar christus-zijn en vervolgens god-worden naar god-zijn waarheid mag laten worden. Hogere Bronnen zullen zich dan weer kenbaar maken.
Natuurlijk kunnen wij voor de naam God ook
Allah invullen of Krisna, net gelijk waar een mens affiniteit mee heeft. Het gaat om onze eigen intentie, dat wat het innerlijk met het uiterlijk verbindt.

Als de hoogste drie-eenheid in elk mens is verwezenlijkt, gaat de mensheid de goddelijke evolutie binnen. Dan is ieder mens boven zijn menszijn uitgestegen en kan hij eindelijk het beloofde land, Utopia, binnengaan.

De drie wijze koppen onder de grote eenheidsvleugel duiden de komende tijdperken: het
Aquariustijdperk, het Kristallijnen Tijdperk en het Tijdperk van Vervulling. De Roos op de voorgrond weerspiegelt de verdieping van onze hartenergie.

De
Witte Roos - de Roos van Sharon, de Bron - straalt haar Universele Liefde. Het is de basis van waaruit onze traditionele zeven Stralen der Waarheid zich verdiepen tot de dertien kosmische Stralen van Wijsheid. Alle chakra's en daarmee alles in de schepping schuift een plaatsje op naar meer licht, Universeel Licht, dat veel meer inhoudt en sneller is dan wat wij doorgaans onder licht verstaan. Dit Licht is constant, overal en altijd.

De drie gevleugelde '
Wijsheden' staan eveneens voor de drie aartsengelen: GabriŽl, MichaŽl en RafaŽl. De Drie-eenheid van de schepping, net als Vader, Zoon en Heilige Geest.
Het gabriŽlische, michaŽlische en het rafaŽlische aspect wordt op onnoemlijk veel niveaus gereflecteerd en verenigd om steeds hogere trillingen in het leven te kunnen radiŽren.

We zijn aan een stralende toekomst begonnen. Ook al is deze stelling niet altijd zichtbaar in de buitenwereld, weet dat elke wezenlijke verandering haar begin kent in het bewustzijn van de mens, op energetisch niveau.
Verleden, heden en toekomst kunnen wij als een drie-eenheid laten versmelten in het Nu.

Alles in de schepping kan zich bewust worden. Elk materieel celletje mag een spiritueel celletje worden, waardoor het leven steeds meer vrijheid, vreugde en vervulling zal kunnen uitstralen!


Gea, mrt. 2008
Kristallijnen Lotus, Universeel Leven op collectief niveau.
Het schimmige poesje verwijst nog naar het tobberigeverleden.
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname