De Gouden Appel

De Gouden Appel


Zie daar de 'moderne Eva'. Zij is bereid de mystiek van het leven
- het innerlijk weten -
te ontvangen en te laten stromen.

Zij offreert de vrucht van haar bewustwording aan de wereld, haar 'spirituele' involutiereis, gevuld met ervaringen van hoog tot laag:

'
De Gouden Appel'.

Zij kiest voor vervulling van het leven.
De Gouden Zon is het symbool voor het goddelijk inzicht, het derde oog, het voorhoofdchakra verbonden met de hypofyse.

De Gouden Zon is het transformatiesymbool om het individuele leven tot vervulling te brengen.
Het kosmische doorstromings-chakra, gesymboliseerd door een Witte Zwaan, geeft de verbinding met hoger geestelijke Lichtwezens, hogere geestgebieden in de mens, bewustzijnssferen van zeer ijle trilling.
Dit chakra zorgt voor kosmische lichtinformatie en voedt daarmee het meridianenstelsel, waardoor het hele bioritme van de mens extra wordt geactiveerd.
Het is de innerlijke meester in de mens en verlevendigt het god-zijn, de goddelijke ziel. Het is de verbinding naar de holistische mens, de lichtmens, een menselijke engel.We gaan even terug naar een oude versie van dit het verhaal, gegoten in oude energievorm.

Eens liet Eva zich door de slang verleiden om van de 'boom der kennis goed en kwaad' te eten, ondanks het verbod van God.
Na dat zij ook Adam had overgehaald toch vooral een hapje van deze bijzondere vrucht te nemen, volgt de uitzetting van het
Paradijs.
Voor het eerst voelen ze vrees voor God. Ze voelen zich van Hem gescheiden.

Een
Lichtwezen bewaakt de toegang met behulp van een flikkerend zwaard om te voorkomen dat het paar voortijdig terug zou keren en van de 'Boom des Levens' zou eten.


Slechts twee hapjes... en dan...!
Dit is dan het begin van een zeer lange verdichtingreis. Vertrokken vanuit het Paradijs, de Eenheid of het Nulpuntveld, waarin de totale schepping en alle mogelijke potentiŽlen van dit universum aanwezig zijn, Het Absolute.
Allemaal namen voor een zelfde begrip.
Wij zijn afkomstig uit dit
Nulpuntveld, sterker nog wij zijn dragers van dit veld, deze Bron van Levenskracht en expansiemogelijkheden.

Het
Nulpuntveld is een ander woord voor de Eerste Oorzaak, het Eerste Godsatoom, de Primaire Lichtpartikel waaruit de relatieve wereld is ontstaan, dit universum, onze schepping.

Dit scheppingsproces is nooit ten koste gegaan van het
Absolute, de Goddelijke Bron. In tegendeel zelfs. Door invloed van nog verder dan deze schepping kwam een super intelligent kosmisch expansieplan tot leven en wij als Bron, als Energiebewegers werden door onze eigen intense verbinding meegezogen, dit lumineuze plan tot uitvoering te brengen.

In het
Absolute, de Bron was geen uitwisseling mogelijk, geen ervaring, geen beweging, geen vormen, geen tijd, geen individualiteit, helemaal niets waaraan De Bron (let wel: wij in potentie) zich kon meten of kenbaar maken. Wat nu voor ons als een realiteit in de fysieke wereld wordt waargenomen, is in de Bron bewegingsloos, zonder aanschijn.

Je zou kunnen zeggen een neutraal iets totaal geÔntegreerd in niets, een leegte gevuld met alles, volledig in zichzelf gekeerd, boordevol potentie. Je voelt wel dat wij eigenlijk geen woorden hebben dit te beschrijven. Het is niet voor niets dat we spreken over
Het Onnoembare.Onderdeel van dit Grandioze Plan is dat De Bron zichzelf wil leren kennen, juist in de laagste trillingen, de diepste hellen en krochten. Ontdekken welke latente talenten ook hier verlevendigd kunnen worden.

De
Goddelijke Bron, het Goddelijk Chakra opent zich en op dit tijdloze, super intelligente niveau is de creatie daar, onmiddellijk, geheel in overeenstemming met de goddelijke verbeelding. Gelijkend naar Zijn beeld geeft de Primaire Lichtpartikel het Leven de vrijheid zich bewust te worden en zelfstandig een bestaan op te bouwen op vele niveaus en in alle frequenties.
Kristallijnen Morgenster
In dit stadium, nog zo dicht bij de Bron, is de Eenheid, de ongedeeldheid nog volop aanwezig.

Volgens dit ingenieuze
Plan van Schepping waren wij natuurlijk niet direct mens! Het scheppingsplan van zeven dagen gaat over Zeven Kosmische Tijdperken.

Eonen verstrijken en wij als levenspartikeltjes zijn vanaf het eerste levensmoment buiten de Bron, betrokken bij het ontstaan van dit heelal. Natuurlijk alleen nog maar als trilling en pulsering. Van gedachten of gevoelens is nog lang geen sprake.

Kosmische Tijdperken gaan voorbij waarin verdichtingprocessen ons omvormen tot grijze dampen en grauwe nevelen die zich vervolgens gaan verbinden, waardoor wij onze inherente kleurrijke energieŽn steeds meer kunnen openbaren, kunnen laten oplichten.

Zo naderen wij uiteindelijk het moment van een nieuwe cirkelgang: om het proces van delen, dat begon met de tweesplitsing - binnen en buiten de Bron - voortgang te laten vinden.

De immense donkere 'buitenruimte' heeft dan inmiddels een metamorfose ondergaan. De grauwgrijze massa is veranderd in een kleurrijk organisme met een prachtige dominante
Gouden Uitstraling.

Merk op, hoe intiem wij als Leven uit de Bron vanaf het 'prilste begin ' betrokken zijn bij de hele opbouw van dit universum. Natuurlijk totaal onbewust, geheel volgens impulsen vanuit het
Oppermachtige Schepperwezen.

De tijd is aangebroken dat de
Supermanager van dit Grote Plan besluit, dat het kleurrijke organisme in deze eenheidsvorm, een gigantische Kernmassa met gouden uitstraling in deze hoedanigheid niet verder kan groeien en besluit tot splitsing van de compacte massa, een giga Kernsplitsing stel ik mij voor.

Triljarden deeltjes maken zich los van deze Kernmassa om als zelfstandige kleurrijke delen van het geheel het Gouden Licht verder te brengen en te scheppen naar hun eigen 'Kernmerk'. Elke kleur draagt een eigen klankinformatie en straalt deze uit, gestuwd door het Witte Licht, de heelheid van het totale kleurenspectrum.

Er volgen nog vele verdichtingen, splitsingen en verbindingen en heel wat ingenieuzer dan ik hier verbeeld. En al die processen van kernfusie en kernsplitsing, aantrekken en samenvoegen, afstoten en uiteenvallen leiden uiteindelijk tot het vormen van onnoemelijk veel hemellichamen, sterrenstelsels en de ons bekende planeten natuurlijk.

Als eindelijk de zon als vuurbol rustiger is geworden, het klimaat wat is opgewarmd en alle heftige krachten in de kosmos wat zijn geluwd, kan aan een heel specifiek onderdeel van de schepping worden begonnen


Het ontstaan van de mens. Ook hier gaan weer biljoenen jaren overheen voor het eerste individuele celletje samen met miljoenen andere celletjes, als een soort super ijle nevelstof hun leven aanvangen en ontwikkelen, om eens als menselijke vorm te kunnen verschijnen.

Hoe minuscuul het celletje of hoe mega kolossaal het organisme ook is, altijd is de
Primaire Lichtpartikel, die ene Lichtvonk als scheppende levenskern met een eigen energetisch patroon van heelheid, aanwezig en overal treffen wij het principe van samensmelten en splitsen.

Als wij nu even terug gaan naar het begin, waar wij de Bron verlieten, kunnen wij ons al een beetje voorstellen dat wij in vele hoedanigheden als scheppende krachten, overal in alle uithoeken van dit universum aanwezig zijn geweest, uitvoerders van het
Grote Plan. Onbewust reagerend op de Kosmische Impuls die altijd in ons was en is gebleven. Overal hebben wij energieŽn van bepaalde trilling achtergelaten om verder te kunnen involueren, verder te kunnen verdichten tot we eindelijk als mens een aards lichaam aannamen.

Zoals wij weten is het geboorteproces van de mens - in het klein - identiek aan het gigantische scheppingsproces. Hier spreken wij dan van het versmelten van een eicel en een zaadcel. Ook de menselijke vorm is ontstaan door celdeling en samenvoegen van cellen tot weefsel en organen. In elke celkern is de informatie opgeslagen waarvoor hij is bedoeld, maar ook het genetische patroon van het geheel. Vandaar dat cellen elkaars functie ook gemakkelijk kunnen overnemen.

Ik maak weer even een grote stap.

We werden mens en aanvankelijk konden wij als goden ongehinderd en moeiteloos van het ene trillingsgebied overgaan in het andere. We konden eenvoudig naar gelieven ons lichaam verlaten of een andere vorm aannemen. Wij wilden onszelf als goden door en door leren kennen in elk facet van de schepping. Overal in de verste uithoeken van dit universum deden wij onze ervaringen op en verkenden wij de vele lagen van bewustzijn in alle dimensies.

We voelden ons nauwelijks nog verwant aan de
Bron en hadden weinig of geen herinnering meer aan de transparantie van de Absolute Stilte. We gedroegen ons als eigenmachtige goden en experimenteerden op alle fronten, ons niet afvragend of onze keus van handelen geleid werd door onze innerlijke bronkracht.
Er is dan ook heel veel fout gegaan, waardoor het beoogde resultaat niet werd behaald, met alle gevolgen van dien. Daders en slachtoffers wisselden elkaar af.

We hebben zo ontzettend veel van de 'boom der kennis goed en kwaad' gegeten, zijn zo dikwijls heen en weer geslingerd in de materie, dat wij door de versluiering van onze eigen gecreŽerde wereld in totale verwarring zijn geraakt. De
val van Atlantis is mede hieraan te wijten.

Door de enorme verdichting herinneren wij onze ware paradijselijke afkomst niet meer, laat staan dat wij weten eens een 'keus' te hebben gemaakt om deel te nemen aan het
Grote Plan.
Een megaplan om tot onderscheid te komen door een leven in de materie, om het verschil tussen geest en materie te leren doorgronden en vervolgens deze weer bewust tot eenheid te brengen.


Eindelijk is de mens zo ver bewust geworden dat hij dit grote mysterie van de schepping kan toelaten in zijn bewustzijn. De beloofde kennis van de 'verboden vrucht' is aan het doordringen.

Als wij beide polen integreren in ons centrum, creŽren wij ťťn vrucht en die is van de
Boom des Levens. Dan is er noch goed, noch kwaad, dan is er alleen (al een) maar ťťn.
Eenheid van een hogere frequentie.

De Gouden Appel
Uit de goed-kwaad-vrucht is ťťn grote gouden vrucht ontstaan.
Een groot goud goddelijk bewustzijn:
De Gouden Appel, een creatiesymbool behorend bij de het thymuschakra, de poort naar de hoger geest.


De mens kan dit eenheidsbewustzijn dragen. Hij begint zich zijn afkomst weer te herinneren, zijn paradijselijke staat van zuiver transparant licht. De vrees voor God verdwijnt, de herinnering aan de Bron wordt weer voelbaar en het verlangen om weer Eťn te zijn met deze scheppende liefdeskracht wordt herkend. Een nieuwe cirkelgang van de mens als Avatar is ingegaan.


Het is voor de bewust geworden mens niet meer nodig een wachter met flikkerend zwaard 'de boom des levens' te laten bewaken. Hij is begonnen aan het leerproces van scheppen en creŽren als een echte God, gedreven door eigen liefdevolle intentie, geheel in overeenstemming met de Blauwdruk van het Grote Plan.

Aan de vrucht herkent men de boom

Er is licht
binnenin een lichtmens
en hij verlicht de gehele wereld.

Als hij geen licht uitstraalt
is er duisternis
binnenin een lichtmens
en hij verduistert de gehele wereld.

Er is een Levensboom
van kennis goed en kwaad
binnenin een lichtmens
en daaglijks groeit het onderscheid.

Er is een bijzonder vermogen
binnenin een lichtmens:
hij kan de wereld en al-dat-is beheren
al het duister naar het licht toekeren.

Er is toch LICHT...
binnenin een lichtmens...!

En met zijn goud-glanzend licht
verlicht hij de gehele wereld...!De Gouden Levensboom
Gea, apr. 2009
Het Gouden Zwaard, transmutatiesymbool
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes