De Gouden Condor en de Transparante Duif

De Gouden Condor
en de
Transparante Duif


De eerste weken van 2009 stonden geheel in het teken van de
Gouden Condor.

Een laatste verbeelding van een lange reeks schitterende symbolen, een
Condor van zuiver Goud, de energie reflecterend waarin Sonia afscheid nam van haar geliefden en haar intense werkkring.

Alles in haar relatief korte leven stond in dienst van een heel bijzondere aquariusmissie.


Ongelooflijk veel verborgen kennis heeft zij als mystica naar de oppervlakte gehaald en op vele fronten belicht, om de gigantische omwenteling naar een Gouden Tijdperk te vergemakkelijken.

Hoewel velen het inmiddels wel weten, vermeld ik voor de nieuwe lezer dat Sonia
op 11 januari 2009 rond 11.00 uur
zachtjes is weggegleden naar haar nieuwe bestemming.

Kosmisch gezien is deze nauwgezette tijdsmelding natuurlijk van weinig belang, maar vanuit het standpunt van de numerologie is het een interessant gegeven, zoveel enen bij elkaar, wat een verwijzing naar vernieuwing!
(11-1-11-11) In dit geval geldt 11 als meestergetal en wordt niet herleid tot het grondgetal 2.

Sonia heeft haar leven gewijd aan het initiëren van de Wetten voor het Aquariustijdperk en heeft daarmee een Gouden Wegwijzer in de wereld geplant, als uitnodiging voor de mens om mee te gaan naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Natuurlijk kwam er in mijn gedachten dat vanaf de aardse kant bekeken er een vliegende Condor getekend zou moeten worden. Ik voelde blijkbaar toch wat weerstand tegen het idee van komen en gaan, want een wegvliegende Condor botste met mijn gevoel, maar een naderende Condor strookte ook niet echt.

Via deze weg is er een majestueuze "Jonge Condor" - zo voelt het voor mij - ontstaan, die met haar stevige poten het Gouden Hart boven de aarde tilt als een verdiept (verhoogd) plateau voor een nieuwe aarde.

Vanaf dit niveau zal zij opstijgen en met een koninklijke vleugelslag - onder de hoede van de
Gouden Kroon - haar nieuwe werkterrein tegemoet gaan. Haar beschermende gouden vleugels spreidt zij uit en blikt terug naar het hele prille begin toen de Duif voor het eerst een twijg kwam brengen en nu in de gedaante van de Transparante Duif het Gouden Vaandel van de Overwinning.


De Gouden Condor en de Transparante Duif

"Luister Duif, jij kent mijn ware aard, de mensen rangschikken mij onder de roofzuchtige gieren omdat ze meestal uitsluitend naar de buitenkant hiervan kijken en dan vergeten dat ik op een diep niveau heel veel zwakte opruim. Juist door mijn scherpe blik en het kordate trefzekere optreden.

Ik ben een levende getuigenis van overgave en kracht.

Mijn spanwijdte van vleugels symboliseren mijn geestkracht en vormen een eenheid met de krachten van de natuur, de opstijgende wind.
Wat is wind anders dan geestkracht!
Zo stijg ik honderden meters en laat mij dragen tot hoog boven de rotsen en de wateren. Het overzicht is daar zo wijds en het inzicht dat ik opdoe is gigantisch…

Weet je Duif, ik heb ruimte nodig, heel veel ruimte om mijn ervaringen om te zetten in een efficiënter kosmisch hulpprogram.
Dit heb ik al opgesteld - lang geleden - samen met mijn kosmische vrienden. Ik geef jou, mijn kleine Transparante Vriend, de regie op aarde. Vertel de mensen dat onze samenwerking grootser zal zijn dan ooit en ik beloof je dat ik elke dag een Gouden Veer zal laten vallen."Uit het bovenstaande kunnen wij heel duidelijk afleiden en voelen hoe symbolen en het gebruik van metaforen ons het een en ander kunnen verduidelijken. We vergelijken dan een bepaalde overeenkomst en passen de betekenis of de naam van de ene voorstelling heel eenvoudig ook toe op de andere.

Terwijl wij over de
Condor spreken, over haar kracht, de spanwijdte van haar vleugels, haar indrukwekkende verschijning en zo hoog stijgen boven de rotsen en de wateren, worden wij vanzelf geleid naar ons innerlijk en brengen wij de beeldspraak over naar ons gevoel en wat het leven ons eigenlijk tracht duidelijk te maken.

Op deze manier refereren wij aan iets bekends, een sprookje bijvoorbeeld of een gegeven uit de dierenwereld, om daarmee een bepaald gegeven op een milde manier onder de aandacht te brengen.

In het voorbeeld hier denken wij natuurlijk aan
Sonia, hoe krachtig zij altijd stond voor haar werk, jaar in jaar uit…!
Hoe ze groeide in haar bewustzijn en alles er voor over had om dit te delen met haar medemens.

Ook voelen wij de overdracht naar de aarde, het
Gouden Hart als een nieuw startniveau, een flinke stap voorwaarts in de evolutie. Elk mens begint vanaf deze trilling zijn kosmische loopbaan. Er zijn geen gesloten deuren meer, de sluiers zijn niet meer dan wapperende gordijntjes, die elk mens zelf opzij kan schuiven.

De
Werkers (Lichtwerkers) worden op een uiterst liefdevolle wijze aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld.

De
Condor - de Meester - geeft de regie over aan de Transparante Duif en omringt daarmee de Werkers met het vertrouwen dat zij klaar zijn om diepere taken op te pakken. Daarna keert zij in zichzelf om haar koninklijke weg een vervolg te geven.

Ten overvloede - om haar afscheid een beetje te verzachten en als troost voor hen die het misschien nog niet zo goed begrijpen - wijst ze nog eens extra op de steeds grotere samenwerking tussen alle sferen, de ontelbare klanken en kleuren van het
Grote Licht.

De
goddelijke informatie zal blijven stromen, elke dag een Gouden Veer, opdat ook wij de energie van de Gouden Condor in onszelf en door het hele Universum kunnen verwezenlijken.

Dit verwijst naar onze overgave aan onze goddelijke ziel en het accepteren dat wij naast mens ook God zijn.
Kosmische Goddelijke Wezens die het Gouden Vaandel in ere houden om de Nieuwe Levensvlam overal aan te wakkeren.


Als wij de tekeningen binnen laten komen, de symbolen inademen en even laten oplichten in ons hart achter onze thymus, dan voelen wij dat alles met alles samenhangt. Wij kunnen dan niet meer precies aangeven waar het ene stopt en het andere begint.

Gaat de tekening nu over het proces rond Sonia, over een condor… de Condor, over een kwantumsprong… Lichtwerkers… engelenvleugels…
karaktereigenschappen… een nieuwe aarde...
nieuw leven… andere dimensies… een koninklijke liefde of verwijst de afbeelding naar alles wat ik hier heb genoemd...!
Is het mogelijk dat ieder zijn of haar eigen verhaal ziet weerspiegeld?

Dit laatste is het geval.

Op vele trillingen kunnen wij een verbinding aangaan, maar het is altijd een reflectie van ons innerlijk.

Hoe meer ruimte wij voor verandering en groei in ons bewustzijn toelaten, hoe ijler, hoe zuiverder onze waarneming, hoe minder er gedefinieerd en benoemd hoeft te worden. Het oordelen en etiketjes plakken wordt beduidend minder en ons mededogen en acceptatievermogen neemt toe.

Dat is in deze overgangstijd een heel belangrijk gegeven. Niet iedereen kan in één klap veranderen. Het zou een desintegratie van de wereld betekenen, terwijl wij juist werken aan harmonie en een liefdevolle wereldbalans.
In 1987 maakte ik een tekening met de titel 'Geef de wereldbalans een kans' en geniet van elkaars verschillen!

Het wordt steeds duidelijker dat een netwerk van onzichtbare draden de
Eenheid heeft vastgehouden en dat de samenhang der dingen groot is, dat het een het andere niet uitsluit, dat er ook van overlapping sprake is.

Omdat wij als
multidimensionele wezens dit vermogen nog maar weinig hebben geactiveerd en dus niet bewust een kijkje in meerdere dimensies tegelijkertijd kunnen nemen, lijken er - zeker oppervlakkig bekeken - ook in de sferen heel veel verschillen te zijn en de getuigenissen, de boodschappen, de channelings die ons bereiken zijn al even divers.

Voor elk wat wils... !
                             
        
         Elk vogeltje zingt en ontvangt naar het is gebekt!


Gaan wij naar de kern ervan, om een resonantie te voelen met onze eigen essentie, dan zal een klein partikeltje oplichten in ons hart en voelen wij een vreugdetrilling die nog niet zo gangbaar is op deze aarde.

Er is dus ook in de sferen een enorme levendigheid en in alle dimensies wordt heel hard gewerkt aan het realiseren van de
Wetten van Liefde, Licht en Eenheid. We bedoelen dan een Liefde die veel verder gaat dan onze aardse liefde, een Kennis die niet uit boeken is te leren en het weten dat Al-wat-is dit Lichtspectrum in zich draagt.
Zeker is dat wij de komende eeuwen deze theorie levend maken in de praktijk en daaraan nu al zijn begonnen -
NU - anders gedragen wij ons als ouderwetse sneeuwschuivers!

Natuurlijk is er ook veel misleidende informatie, meestal op angst en macht gebaseerd. Wij blijven ons onderscheidingsvermogen versterken en gebruiken ons innerlijk om de zuiverheid te toetsen. Een vreugdetrilling, kippenvel, een elektrisch stroomstootje, een schok of een vibratie in je hart, het zijn allemaal reacties van je fysieke lichaam, die ons iets vertellen.

Om twijfel en moeilijkheden te overbruggen zijn er
Universele Symbolen de mensen aangereikt.            De Witte Roos met in haar hart de Gouden Condor


verbindt ons onmiddellijk met de zuivere weg van een
Lichtwerker. Door dit symbool te belichamen, even een plekje in ons hart te geven, versterken wij de trilling die op dat moment voor ons passend en belangrijk is.

Eigenlijk richten wij ons met behulp van
Universele Symbolen op Lichtwezens en bijbehorende Lichtvelden in ons eigen totale bewustzijn.

Een symbool is als een sleutel en verbindt ons precies met het juiste reservoir, opdat wij de meeste kans hebben de informatie die wij zoeken ook daadwerkelijk te vinden.

  Lichtinformatie als reflectie van onze innerlijke bibliotheek.


Wij krijgen immers alleen dat naar ons toe, wat wij - bewust of onbewust - zelf uitzenden.

Misbruik maken van deze
Symbolen is onmogelijk, omdat ze alleen geactiveerd kunnen worden door de energie van ons hartcentrum, onze ziel en onze hogere geest, vrij en zonder egobelang.

Even terug naar de Witte Roos met daarin de Gouden Condor.
Dit symbool helpt ons de verbinding open te houden met de
Goddelijk Bron en symboliseert een super veilige route, voor de komende tijd.

We spreken hier natuurlijk over de voedende energie voor ons bewustzijn.


Dit wonderschone symbool helpt ons er zeker van te zijn dat de juiste trilling naar ons toe komt.
We activeren met dit symbool onze liefdestrillingen en geven de leiding aan onze Goddelijke ziel, waardoor onze afstemming steeds verfijnder wordt, steeds bewuster en ruimer.

Een mens is een soort magneet, een
biologische magneet die op gelijksoortige polen werkt. Wat wij uitzenden, trekken wij aan, net als een boemerang.

Als wij bepaalde
Symbolen in ons hart hebben uitgenodigd om ons behulpzaam te zijn, wees er dan zeker van dat die hulp onderweg is. Laat geen twijfel deze opgebouwde kracht weer afbrokkelen.

Ga ook niet onderhandelen met je ongeduld en oude pijn van mislukken of allerlei regels en oefeningen verzinnen om maar blijk te geven van je goede bedoeling.
Dan stap je gelijk weer in de oude energie, in de oude gewoonten en haal je juist dat naar je toe, waarvan je bevrijd wilt zijn. Je kan niet een lichtweg verwachten als je deze plaveit met oude schemerenergie.

Bezie jezelf met humor en geef jezelf glimlachend weer het geschenk van dit prachtige symbool.

Ieder van ons creëert zijn eigen werkelijkheid. Nooit kunnen wij een ander de schuld geven van onze problemen.

De zelfde waarheid geldt ook voor verlichting. Wij kunnen niet blijven verwachten dat er van buitenaf ons verlichting wordt aangereikt. Niemand komt ons dat brengen, geen Engel en geen God.
Wij dragen het al in ons, het is ons geboorterecht. We moeten onszelf ervoor openstellen om dit te activeren.

Het is tijd onze oude gedachten over wie wij zijn in te wisselen voor onze ware identiteit.
Wij kunnen energieën ervaren van alle mogelijke niveaus, alle mogelijke dimensies, maar wij zijn degenen die toestemming verlenen en bereid zijn nieuwe energie vorm te geven en nieuwe mogelijkheden te accepteren.

Geloof in jezelf als de
Bron van Licht en Liefde en straal dit uit. Stel je hart open voor alles en iedereen. Hoe meer je hiervan schenkt, hoe meer jouw weg als Lichtwerker zal oplichten en hoe groter de samenwerking zal zijn horizontaal en verticaal.

Je zult
Lichtwerkers ontmoeten die jou begeleiden, precies passend bij je eigen trilling, maar ook zul je steeds meer mensen naar je toe trekken die jou om hulp vragen, ook weer afgestemd op jouw vibratie, jouw frequentie.

                         Geven en ontvangen is op dit niveau één,
     maar kan zich op vele niveaus in vele vormen manifesteren!

Sonia, dank voor wie je was… een bijzondere episode in mijn leven.


Gea, feb. 2009


Transparante Roos, transmutatie miltchakra
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes