Durf te zijn wie je werkelijk bent

Durf te zijn,
wie je werkelijk bent!Als je dit leest is natuurlijk een van de gedachten die in je opkomt, dat je dan wel moet weten wie je werkelijk bent.

Maar wat als je van mening bent dit niet te weten, wie kan dan zeggen dat je niet bent wie je werkelijk bent?

Is het Łberhaupt mogelijk niet te zijn wie je bent.

Hoe kun je dat verifiŽren, waaraan valt dit te toetsen?
Misschien probeer je nog steeds een ander te zijn, omdat je niet zo happy bent met hoe jij in het leven denkt te staan.

Dit soort vragen en ideeŽn zijn er nog steeds, maar wij zijn inmiddels wel begonnen met een totaal andere interpretatie. Onze geloofsovertuigingen gaan wij steeds beter herkennen. We voelen dat er toch een nieuw Ďsysteemí in werking is gezet. Een heel flexibel en zichzelf steeds vernieuwend systeem zou ik zeggen. Ik weet even geen woord voor dit fluctuerende transparante systeem, maar telkens als ik weer een stukje sluier heb opgelost, voel ik het dichterbij.

We horen nu al jaren dat wij ook God zijn. Steeds weer herhaal ik hetzelfde thema in andere bewoording om deze prachtige stelling steeds gemakkelijker in ons bewustzijn toe te laten. We moeten nu eenmaal ruimte scheppen, korte metten maken met energieŽn die ons niet meer dienen, nu wij een kosmisch niveau aan het verkennen zijn.

Hoe kan God tot uitdrukking worden gebracht als we blijven vasthouden aan het idee van karma uitwerken of elke dag maar weer verzoeken of bidden om een beter mens te kunnen worden. Het lijkt allemaal zo nobel, maar zo kunnen wij lang blijven sudderen in valse bescheidenheid, terwijl wij van top tot teen zijn toegerust om een heel ander experiment aan te gaan.


Ieder mens is uiteraard werkzaam op zijn eigen niveau en wij hoeven voor een ander niet uit te maken of hij op het treetje ego, hart, ziel of hoogste geest aan het manoeuvreren is.

Elk trede van de jakobsladder wordt schoon geschrobd om gevuld te kunnen worden met
Liefde. Oordelen over onze buurman doen wij ook niet meer, ook al is het overduidelijk dat de Ďarme stakkerí nog van top tot teen in zijn karma is verwikkeld.

We weten dat wij zelf nog dikwijls even terug vallen, waardoor we weer op het plateautje staan, waarvan we dachten dit al lang te zijn gepasseerd.

Zie dit als een onderdeel van ons groeiproces en een aanmoediging om ons opnieuw te verbinden met onze goddelijke kennis, onze innerlijke wijsheid. Een appel aan onze nieuwe mogelijkheden, om onze creatiekracht te beoefenen. Dit gebeurt op individueel niveau maar in het groot op wereldschaal.

Vergeet niet, dat wij zelf degene zijn die een terugval creŽren, om het nieuwe spel met verve te leren spelen.Gisteren (30-03-2011) kreeg ik een paar maal de oproep van Masaru Emoto, zowel in het Engels als in het Nederlands."Stuur deze gebeden van liefde en dank aan het water bij/in de nucleaire kerncentrales in Fukishima in Japan!"

Ik voelde een blijheid door mij heen gaan, die absoluut niet passend is bij het leed dat Japanners en betrokkenen in deze tijd meemaken, maar wel een snaar van
Eenheidsbewustzijn aanraakte.

Ik besloot onmiddellijk deze mail door te zenden naar alle adressen die zo langzamerhand in mijn lijst zijn terechtgekomen. Een kleine verklaring van waaruit ik op deze oproep reageer, voegde ik erbij.

Eenheidsbewustzijn verbindt
Lieve lezers,

Na een tijd van zeer selectief zijn in het doorzenden van allerlei berichten, gaat deze mail naar al mijn adressen. Mocht deze dubbel in je mailbox komen, kun je het uitleggen als een signaal van groot belang.

Emoto, als Japanner nota bene, is al lang bezig de wereld te tonen hoe de waterkristallen op Liefde reageren. Water is onmisbaar voor het Leven. Water staat voor gevoel, het bewustzijn.

De mensheid wordt op alle fronten geÔnformeerd, dat er grote verschuivingen plaats vinden, in de uiterlijke wereld, maar vooral in het bewustzijn individueel en collectief.

De immens grote ramp is eveneens een oproep aan de wereld, aan alle mensen om hun heelheid, hun creŽrend vermogen te aanvaarden en dit in te zetten voor het hoogste goed van allen. Het Japanse volk schudt de wereld wakker op een ongelooflijk indringende manier. Dit volk zal voorop gaan om nieuwe veilige energieopwekkende methoden te introduceren, maar de grootste energiedrager is de mensheid als geheel.Wij, mensen, zijn scheppers van energie. Elk mens schept energie, ongeacht welke rol en bijbehorende status hij heeft aangenomen. Elk mens is een schepper van energie, onze buurman net als de bankdirecteur, maar ook de terrorist of jij in jouw rol van kosmisch dienaarschap. Dit laatste is niet iets verhevens, maar beoogt een verbrede en verdiepte manier van leven, die niet altijd aan de buitenkant meteen zichtbaar is, maar de uitwerking zal zeker niet gemist worden .

Wij kunnen creŽren en wij hebben de vrijheid om
Licht of duisternis te creŽren. Om even in oude termen te spreken: wij hebben de vrijheid om goed of kwaad te scheppen. Deze dualiteit maken wij werkzaam door energie te geven aan ťťn onderdeel van het geheel. Zo bestaat het ene door afwezigheid van het ander.Transformatiechakra: Gouden Zon met daarin een Witte Iris
Hoewel beide hoedanigheden door energie worden gecreŽerd, is er behalve de uitwerking nog een opmerkelijk verschil, dat ik nog maar een keer accentueer: het Licht kan door haar uitstraling duisternis doen verdwijnen. Dat noemen we transformatie. Het duister mist dit uitstralend vermogen en kan dus geen beÔnvloeding uitoefenen waar Licht de heerser is. Licht daarentegen kan juist eindeloos veel duister absorberen zonder ook maar een spatje eigenheid te verliezen.

                                       Licht blijft altijd Licht!

Duisternis kan geen
Licht in zich opnemen. Als duisternis dat gaat proberen, wordt deze opgelost door het Licht.

                                  Licht is duidelijk superieur!


Voor
Licht kunnen wij natuurlijk bewustzijn invullen en voor duisternis onwetendheid. De kern van de mens is Licht, bewustzijn. Het is de bedoeling dat de mens zijn Licht, zijn bewustzijn aanwakkert en laat schijnen in deze wereld. Daartoe is hij gemachtigd en dat is wat wij voelen. Wij voelen dat wij het grote verschil maken tussen een duistere wereld en een Lichtwereld.


Als dit Licht, dit Goddelijke Licht aanwezig is in onze Geest binnen onze menselijke energie, moet het wel heel erg samengebald zijn geweest om zich zo lang stil en klein te houden.

Ik stel mij een piep klein engeltje voor dat zich niet langer wil verstoppen om in het geheim te werken als ons geweten, maar wil gloren in haar grootsheid, omdat ze voelt dat de menselijke energie sterk genoeg is geworden om het
Licht te dragen en uit te stralen.

Eindelijk kan het engelendeel van de mensheid naar buiten treden en de weg vrij maken om de Goddelijkheid van de mens overal geboren te laten worden en zich in het allerhoogste Zijn verbonden te weten.


De Graal - het symbool voor ons collectief bewustzijn - is lang genoeg in de aarde begraven en verstopt geweest, totaal versluierd door verdichting, een benauwend zelfs soms verstikkend karma.

De
Graal is opgegraven, uit het verborgene gehaald en kan zich nu continu vullen met de alles omvattende Universele Liefde.

De kosmische mens heeft zijn bewustzijn voldoende ontwikkeld en geopend voor het hoogste Zijn, de
Bron van Leven. Hij kiest voor werelddienaarschap. Hij laat zijn Licht, zijn Goddelijkheid werkzaam zijn voor de wereld.

De Graal: hartchakra
Overal waar nog duistere energieŽn een bepaald scenario opwekken, kunnen wij met ons bewustzijn Licht uitstralen.

Eenvoudig door er niet in mee te gaan, er geen zelfde energie aan te schenken, maar bewust in de tegenkracht te blijven, jouw eigen
Zijn.


Er wordt niet van ons verlangd dat we meteen opereren als volleerde Goden. Wel de bereidheid om van angst naar moed te gaan, van kleinheid naar grootheid.

Wij zijn wereldvernieuwers , medewerkers in het evolutieproces, maar zonder oplegging van wil.

Ieder is vrij om te kiezen, ieder mag leven zoals hij wenst. Geen enkele verplichting of dwang kenmerkt deze weg.
Wees als een stralende Ster, durf naar je intuÔtie te luisteren, het Kristallijnen Licht toe te laten en in overeenstemming hiermee te handelen. Je ontvangt nooit meer dan je kunt dragen. Het universum reflecteert precies wat jij uitzendt, niet meer en niet minder.

In deze tijd zijn overal de ervaringen behoorlijk schokkend. Als wij ons in Japan wanen en tot ons door laat dringen wat de mensen daar doorstaan, is het niet te bevatten.

Er komen zoveel krachten vrij. Wat tot voor kort alles leek te zijn, is ineens niets meer. In alle gradaties worden emoties en gevoelens catastrofaal uitvergroot.

Wij kunnen alleen maar diep respect hebben voor de moed waarmee de getroffenen en hulpverleners alles op alles zetten en hun leven geven om te redden en te herstellen.

Niet iedereen is in de gelegenheid fysiek zijn hulp aan te bieden, maar wel kan iedereen het
Veld van Eenheidsbewustzijn in zich zelf activeren. Meeleven en mededogen in een gevoel van dankbaarheid naar de duizenden die hun aardse leven hebben verlaten om de mensheid de broosheid van hun fysieke en materiŽle macht te spiegelen.


De mens is zelfstandig genoeg geworden, voldoende onafhankelijk en bewust om de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen lichtende liefdeskracht.
Engel-expansie
Het Veld van Creatie kan door elk mens worden ingezet, daar heb je in wezen geen symbool voor nodig.

Een symbool kan je behulpzaam zijn, maar het blijft jouw keus of je daarmee wilt werken.

De
Creatiekracht is de Levenskracht, vormt de Kern van alle materie.

De mens echter kan deze
Bronkracht bewust laten expanderen om de grens van het menselijke te kunnen te passeren.

Slechts ťťn Druppel voor een oceaan
Hartenergie is als een druppel zuiver water, een Kristal uit de Bron, de drijvende kracht achter het creatieproces.


                                 
                                           en kan
fuseren tot een

                                      Tsunami van Liefde!
                  Een druppel pure Bronkracht is het begin van een kracht-explosie
Door uitsluitend naar jouw ware gevoel te luisteren, leer je wie je werkelijk bent. Ontken niet langer de impulsen die je vreugde schenken. Elk niveau is goed en wil gevuld worden met liefde. In alle gelederen van de wereld zal de Universele Liefde haar invloed laten gelden, maar de mens zorgt voor het vervoer! De mens brengt dit Licht over de aarde.

Een zelfbewust mens bepaald vrijwillig of hij betrokken wil blijven bij wereldse aangelegenheden en niet omdat het door zijn omgeving wordt opgelegd.

Dit leven is bedoeld om ervaring op te doen, om in grote vrijheid en vertrouwen het nieuwe groeiproces aan te gaan, het verkennen en uitbreiden van ons
God-zijn. Natuurlijk kunnen wij ons groeperen om elkaar te steunen, maar in dat proces volgt ieder een eigen unieke weg.

* De
Gouden Adelaar staat symbool voor de engel in ons. Haar scherpe blik overbrugt grote hoogten. Zij verwerft door haar vluchten een ruim overzicht en inzicht, brengt het Dubbele Gouden Hart, Liefde en Eenheid naar de aarde, het werkterrein van de mens.

Goud is de kleur van goddelijk Licht, kennis van Waarheid. Het Licht draagt de Liefde in zich en transformeert vanzelf in zuivere Wijsheid als je dit verweeft in je dagelijks bestaan. Goud symboliseert de verdieping van je communicatiechakra, waarmee je jouw zielenwezen, je Kern, tot expressie brengt.

Het
Dubbele Gouden Hart symboliseert Universaliteit. Het Driedubbele Gouden Hart verwijst ook naar de driedeling in het leven, het lagere, hogere en hoogste zijn van de mens en activeert ons verbindend liefdescentrum. Het is nu de tijd om grenzen op te lossen.

In ĎHouden van het levení schreef ik dat het zo wezenlijk anders voelt op weg te zijn in verlichting.

* Dat is ook wat de tekening aangeeft. Hul jezelf in Liefde en ga je Lichtweg. Je bent ook God, dan kun je jezelf toch in alle eenvoud, volwaardig noemen.

God-mens ; Een-voud ; Vol-waardig!

Vertrouw hierop, het is je kosmische bescherming. Leef je bereidheid om vol-waardig in het leven te staan en vanuit eenvoud te handelen, omdat je ook God bent. Dat is je uitgangspunt en de nieuwe weg van Universaliteit zal zich bij stukjes en beetjes ontvouwen, precies op het juiste moment!

Om dit nog iets te verhelderen, vooral voor de mensen die beeldend denken, heb ik deze tekeningen samengesteld om uit te drukken, waarmee wij in ons hart dagelijks bezig zijn. De tekeningen stimuleren onze verbeeldingskracht. We komen dichter bij de liefdeskracht noodzakeijk voor onze creaties.

We hoeven ons geen zorgen te maken, alles is goed. Overgave aan ons innerlijk - de
God in ons - betekent dat het universum ons kan geven wat wij nodig hebben op de nieuw ingeslagen weg. Of we het vanuit ons ego nu aangenaam vinden of niet, we weten dat wij de creator zijn van alles wat het universum ons aanreikt. Het universum reflecteert!


Van dit laatste zal ik nog een recent voorval verhalen.

Het zijn voorbeelden waaraan je voorbij zou gaan door de beslommering van elke dag, maar die juist in deze tijd van overstappen naar een totaal ander beheer van energie, herkend zouden moeten worden.


Ik had nog maar net de oproep van Emoto met mijn kleine eigen toevoeging verzonden of de telefoon ging. Het daarop volgende gesprek kwam er op neer, waar ik de arrogantie vandaan haalde om zoiets te schrijven en ook nog rond te zenden.

Dat zijn niet de leukste complimentjes, je wilt blijven vertrouwen op je innerlijk gevoel en je zou willen dat dit begrepen wordt in jouw omgeving, vooral als de ander een heel geliefd persoon voor jou is, maar ook de mening van de ander wil je respecteren.

Je wilt geen egostrijd meer. Je kent het mechanisme van projectie en dan gaat er razendsnel door je heen: Is dit een test? Zend ik dit zelf uit? Is dit echt arrogant?

Was het een vreemde geweest, was er misschien door mij heen gegaan: jammerÖ het zij zo, maar zo heel dichtbij voelt anders en worden heel gemakkelijk verborgen emoties aangeraakt.

Juist omdat ik heel bewust met de energie bezig ben, om steeds duidelijker te zijn wie ik werkelijk ben. Ik was opgewekt dat ik een paar rigoureuze beslissingen had genomen en mijn foto zelfs had durven plaatsen in het
Gouden Hart, voor iedereen zichtbaar! Staan voor wie je bent.

Je brein weet niet van de diepe achtergronden wat er allemaal gaande is in de wereld, daar kwam deze impuls om dit te schrijven ook niet vandaan. De vraag is wel: blijf je staan voor wie je bent in liefde voor jezelf, maar ook in liefde voor de ander.

Er zijn zoveel niveaus, elk niveau heeft zijn specifieke waarde. Oordeel niet, nodig ook de ander in jouw
Gouden Hart en laat vervolgens het gebeuren vrij.

Werken aan een hoger doel is leven in
Waarheid en dat vraagt eerlijkheid en respect.


Gea, apr. 2011

Hoe weet je of het jouw individuele energie is, die van een ander of van een groep?
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
De Gouden Appel, creatiesymbool thymuschakra