Een Hoger Paradijs

Een Hoger Paradijs


Wat gaan de dagen toch razendsnel. Nu herhalen ze zich al weer in de maand november, maar toch een beetje anders.

Terwijl ik dit schrijf, gaat er door mij heen: dat is precies wat er gebeurt, steeds maar herhaling. Oude energie herhaalt zich keer op keer en als wij niet alert zijn, blijven wij gevangen in oude gewoonten en structuren en gaan wij door met het voeden van de energie om zich steeds weer in een zelfde vorm uit te drukken.

Levens lang hebben we dat lekker veilig gevonden, een beetje doorsudderen op oude vormen en gebruiken.
Een soort aangekweekt automatisme dat we nauwelijks bij onszelf signaleren, maar dat onze vrijheid en vreugde behoorlijk kan dwarsbomen.

Hoewel wij nu meer en meer gefocust zijn op onze innerlijke weg
- hartenergie - gevoel in plaats van energie gestuurd door ons mentale hoofd, lijkt het toch dikwijls, dat wij een sterke kracht van buiten nodig hebben om ons wakker te schudden, om onze oude patronen te verlaten.

Het lijkt dan of een ongeluk, het verlies van een baan of de dood van een geliefd persoon ons als een plotselinge schok overkomt, zonder daar ook maar iets van zeggenschap in te herkennen.
Doch het effect hiervan, blijkt later een geweldige stimulans te zijn om het roer om te gooien. Oude banden worden rigoureus verbroken en er is ruimte gecreŽerd voor iets nieuws. Na verloop van tijd hoor je in dergelijke gevallen heel dikwijls, dat er letterlijk sprake was van een geluk bij een ongeluk. Een nieuwe koers werkt als een helder Licht, doet een beroep op je creativiteit, activeert bewustzijnsgroei.

We weten dat er geen toevalligheden of plotselinge veranderingen plaats vinden. Alles gaat heel geleidelijk. Op een dieper niveau, in een andere dimensie was de hele scŤne al in gang gezet en voor onze goddelijke ziel
- ons Hoger Zijn - dus op een subtiel niveau, kwam het gebeuren echt niet als een verrassing met een schokgolf.

Door het negeren van de signalen die wij krijgen - bewust of onbewust - lijkt het ons te overrompelen, maar wees er zeker van dat wij de creator zijn van ons eigen leven. Dat wil niet zeggen dat wij door deze aanname ineens alle facetten van ons leven doorzien, maar wel dat we duidelijk waakzaam worden en meer opmerkzaam zijn wat er zich allemaal in en om ons afspeelt.

Het zijn reflecties die door onszelf in gang gezet worden gezet. Okť, oude energiepatronen kunnen wij al aardig herkennen, maar dat laat ons ook ontdekken hoe gemakkelijk wij ons toch weer mee laten slepen en weer vervallen in de oude sleur die wij nu juist vaarwel wilden zeggen.Een voorbeeld is voor mij deze site.

Heerlijk een totaal nieuwe stap, jubelde ik een kleine drie jaar geleden. Computer leren kennen, tekeningen digitaliseren en bewerken. Mensen laten meegenieten door beschouwingen te plaatsen passend bij de tekening. Vanuit deze energie heb ik gewerkt en de afgelopen jaren diverse 'Juweeltjes' geplaatst.

In de maand september werd ik heel duidelijk geconfronteerd met kleine angeltjes, die ergens zijn blijven steken en dan nog voor flinke opschudding kunnen zorgen.

Het gevoel van vrijheid waarin ik mij zo heerlijk kon hullen tijdens mijn vakantie leek bij thuiskomst ineens te worden opgeslokt door de tegenoverliggende energie. Ik realiseerde mij heel goed, dat ik zelf degene was die mijn gevoel van vrijheid ineens weer liet krimpen door wat ik thuis aantrof.

Mijn oude moedertje lijdt aan ernstige botontkalking en er komen steeds meer slecht geheelde botbreuken en ingezakte ruggenwervels bij. Haar rug is inmiddels als een hoepeltje en ze gilde en kreunde bij elke beweging. Ze was gevallen en nu speelden de gevolgen haar parten.

Daar kwam nog een flinke lekkage bij, in haar woongedeelte- zij woont als een jong in de buidel van de kangoeroe (ons huis)- de dakgoot, de muren en de vloer moesten door de opgelopen schade gerepareerd worden. Ook haar kast werd door het opgezogen water total loss verklaard.

'O jee... en nu moet ik ook nog een beschouwing plaatsen voor de maand september.' Dit, terwijl niemand ooit een opdracht heeft gegeven maandelijks een thema te plaatsen. Toch voelde ik mij niet vrij om zo maar een maand over te slaan.

Er was blijkbaar al iets dwingends ingeslopen!
De vreugde van eigen vrijheid dreigde te worden opgeslokt in een plichtsgevoel dat ik mijzelf oplegde. Ik verweet mijzelf dat ik mijn vrije gevoel van de vakantie niet kon vasthouden.
Vrijheid betekent ruimte voor liefde en dat zijn grote kansen voor bewustzijnsgroei.

Ik liet mij meeslepen in het drama en dat kost energie. Je geeft je kostbare energie aan ellende en je krijgt ellende terug.
Ik wist dat mijn moeder heel veel pijn had en voelde ook dat ze in haar angst rondwentelde. Ik voelde intens medelijden met dit brosse vrouwtje, waardoor mijn hart niet meer kon stralen. Overmand door onmacht, boosheid en tegenhoudende tranen voelde ik mijn
hartenergie stagneren en kreeg het gekerm van mijn moeder de schuld van mijn onbehagen.

De dwang van plicht -hoe nobel het idee ook is - blokkeert je hart en laat je liefde een beetje krimpen en dat is geen goede trilling om
Juweeltjes te schrijven, maar ook niet de juiste energie om zonnige hulp te bieden.
Deze energie is kleinmakend en uitputtend. Zonder hartenergie kun je geen weerstand bieden aan de opslokkende krachten van het emotieveld. Je laat je beÔnvloeden door kleinzielige gedachtevorming in je brein.


Alleen in de stilte van je hart vind je de oplossing voor dit soort situaties. Je ontdekt voor de zoveelste keer dat het leven moeilijk wordt, als jij jezelf afsluit voor de liefde, voor de overgave aan de levensprocessen, in welke vorm dan ook.

Mijn moeder die zich geheel identificeerde met haar pijn en ellende en ik, die daar nog een schepje bovenop deed door mee te trillen vanuit mijn persoonlijkheid, terwijl ik deze situatie ook als uitnodiging had kunnen oppakken en vervolgens mijn creŽrende kracht te mobiliseren om daarmee ons te verbinden in Eenheid en ons vertrouwen in de verzachtende en helende Liefde te versterken.

Het oude worstelpatroon van liefde, plicht en schuldgevoel had zich weer even heel duidelijk getoond. Ik zou mijzelf verwijtend kunnen afvragen, waarom ik mij niet kon verbinden met mijn
Hoger Zelf en dan concluderen dat ik toch eigenlijk nog maar heel pieterig klein ben, maar dan maak ik de kloof van afscheiding nog breder en dieper.

Accepteren zonder oordeel geldt ook voor en naar onszelf. Ik hoef mijzelf geen etiket om te hangen van mislukkeling of zwakkeling. Dat is tegen de
Liefde, God oordeelt niet, dus...!

Ik kan dit als een ervaring accepteren om zo de energie van dit hele proces te neutraliseren en aan mijn bewustzijn toe te voegen. Als je op deze manier jezelf weer een beetje meer hebt leren kennen en met een zekere relativering hebt omarmd, kun je tegen jezelf zeggen: ja dat ben ik. Dit is mijn weg, speciaal door mij uitgekozen om ervaring op te doen op mijn specifieke manier en te werken aan mijn zelfrealisatie. Zo verkrijg ik weer extra inzichten, om vol vertrouwen het volgende traject van mijn incarnatieopdracht aan te gaan.


Misschien kom je in de komende tijd onverwacht bepaalde angsten tegen, waarvan je denkt dat je ze niet meer zou mogen hebben. Laat ook die er gewoon zijn. Ze horen op dat moment even bij jou. Vecht er niet mee, maar constateer gewoon dat er een energie van angst is, meer niet.

Je schenkt er geen extra energie aan. Laat je leven er verder niet door bepalen, maar kies voor het vertrouwen en haal diep adem terwijl je tegen jezelf zegt: ja er zijn golven van Licht en golven die zich voordoen als Donker en beide zijn afkomstig uit dezelfde Bron en hebben een functie. Daar verandert mijn IK BEN niet door. Niets brengt mij uit mijn evenwicht.

Er is niets dat we niet zijn. De natuur van
IK BEN is zuiver bewustzijn en dat is in alle vormen aanwezig. Een overtuiging, een ziekte, een ramp, een vreugde, liefde, pijn verdriet en wat je ook wilt noemen, zijn geÔsoleerde aspecten uit de Alles doorstralende Eenheid, IK BEN, een Oneindig Wezen dat we ook heel eenvoudig Bron kunnen noemen.

Deze bewustzijnsaspecten, die wij afscheiden door ze in een begrensde ruimte te persen en ze dan een eigen leventje te laten leiden, verworden maar al te vaak tot vormen van lijden.

De begrensde ruimte noem ik onze persoonlijkheid en de afgescheiden aspecten zijn vervormd tot emoties.

Als ik mijn teleurstelling, mijn onmacht en mijn boosheid niet meer in een kleine ruimte prop, maar vrij laat in het
Oneindige Wezen - het Grote Bewustzijn - wordt alles teruggebracht in de Eenheid. Er vindt een grote versmelting plaats in de Bronenergie. Zo heb ik weer de heelheid, de integratie van mijn Engelwezen extra benadrukt. Dat geeft een gevoel van vreugde en inspireert mij om mijn creativiteit vrij en onbevangen opnieuw te realiseren.

De Nieuwe Energie - het Christusbewustzijn in ons - stijgt ver boven ons verstand uit en de reactiepatronen onderscheiden zich ook totaal van de voorspelbare trillingen gevormd door oude energie van oorzaak en gevolg.

De uitdijende hartenergie kent geen beperking, geen probleem van dualiteit, oordeelt niet, is medevoelend, eert en respecteert.

Onze
Goddelijke Geest, onze goddelijke intelligentie houdt zich niet bezig met lineaire logica. Ons goddelijk bewustzijn - de God in ons - is doorstralend en omvattend, scheppend, kan niet anders dan beschermen en behoeden.
Kan niet falen en is niet afhankelijk van afkeuring of succes. Is soeverein, vervullend en deze energie van
Meesterschap ligt in ons klaar om voortdurend aangesproken te worden. Dat is onze werkelijke essentie. De oude potentiŽlen zijn niet meer bruikbaar, zijn afgesloten, worden niet meer bekrachtigd.

Vertrouw op jezelf en kies ervoor om in elke levenssituatie jezelf te mogen zijn. Jouw
Goddelijke Geest, de God in jou kan dan heel eenvoudig integreren. Honderd procent aanspraak maken op je Goddelijkheid betekent natuurlijk geen inmenging van je persoonlijke egogedachten en oude camouflage technieken.

Het is de
Bron - jouw eigen Meesterschap - die zich in het aardse leven wil uitdrukken en dat wacht op jouw toestemming. Dat kan alleen als je jezelf op alle fronten accepteert en je jezelf de vrijheid geeft, zodat het leven opgang kan zijn.Ik vat dit intens belangrijke gegeven nog een keer samen met andere woorden. Juist in deze tijd, nu de energie wordt opgestuwd naar een hoogtepunt om in het spel van Licht en Donker klaarheid te brengen, is het van het grootste belang dat je jezelf verbindt met het veld van Authentieke Soevereiniteit.
Dat je herkent of het je eigen beslissing is, of dat je toch weer gemanipuleerd wordt door de trucs van machthebbers.

Dit inzicht -
Goddelijk Inzicht - ontstaat als wij onszelf totaal liefhebben. Alles in onszelf accepteren. Donkere en lichte kanten. Gewoon durven stellen: Dit BEN IK, IK BEN. Ik ben een aspect van de alles doordringende en omvattende Liefde.

In elk minuscuul partikeltje is deze onvoorwaardelijke liefde aanwezig.

Zo ontwikkelen wij, dat wij boven de dualiteit, boven tijd en ruimte ons verheffen. Alleen op deze wijze kunnen wij ons staande houden, zonder oordeel en met een open hart, neutraal in onze eigen stilte, hoe donker en pijnlijk de eigenschappen of situaties zich ook kunnen voordoen.

Onze kijk op aspecten en gebeurtenissen verdiept zich dan tot waarlijk
Inzicht. We gaan heel scherp voelen dat alles van hoog tot laag een eigen bedoeling kent en door ons - persoonlijk of collectief - wordt opgeroepen om onze weg van ascentie te vergemakkelijken.

Dit lijkt heel onlogisch en dat is het ook, want we verlaten de weg van onze logica. We kunnen niet een nieuw bestaan binnengaan als wij ons op dualiteit gebaseerde verstand niet vaarwel zeggen.

Vertrouwen en overgave aan je
Hogere Zelf is een zonnige weg, die zichtbaar wordt als je oude rommel opruimt. Niet door alle onbruikbare vormen los te laten of weg te vegen of moeizaam containers vol te stampen, maar heel simpel door acceptatie. Heel eenvoudig door met liefde en mededogen naar je zelf en anderen te kijken.

Jouw eigen creaties,
steeds weer een periode mens zijn, hebben jou al eeuwen gediend om ontelbaar veel aardse ervaringen op te doen. Wees dankbaar en eer jezelf en geniet van de vreugde en humor waarmee je jezelf kunt gadeslaan als je weer even in oude illusies van kleinheid vervalt.

Het is eenvoudig je
Goddelijkheid vast te houden, terwijl je wandelt op een zonnig strand en alle dualiteit heeft zich teruggetrokken. Je wordt omringd door ruimte en je voelt de verbinding met de stralende Liefde die je even boven je persoonlijkheid uittilt. Je weet dit is een reflectie van de innerlijke Bron. Weet dan ook, dat niets deze verbinding ongedaan kan maken, ook al zijn de fysieke omstandigheden van een andere orde.

Als je in een situatie geraakt die ogenschijnlijk helemaal in niets vergeleken kan worden met het zonnige strand en jij het verdriet en de pijn weer voelt binnendringen, kies dan voor liefde,
Universele Liefde.

Haal diep adem en laat in die ene ademtocht de verbinding bekrachtigd zijn met jouw essentie, de
God in Al wat Is.

Door te zijn wie je bent en jezelf volledig te aanvaarden als een wezen van
Liefde, breng je automatisch Licht in de aarde en wordt het leven weer eenvoudig, gemakkelijk en vredig.

Zij die dit lezen zijn uitgenodigd om mee te gaan op de weg van
inwijding, de weg van ascentie, naar een Hoger Paradijs.
* De Symbolen op deze schitterende tekening kun je naar hartelust gebruiken om je weg te vergemakkelijken. Ze zijn dragers van zuiver Licht, bewustzijn, waarmee ons creŽrend vermogen wordt versterkt.

* Het Hypofyse-chakra:

* De Witte Aronskelk geeft verbinding met ons Goddelijk Inzicht.
Wees een
Witte Kelk en verbind je met elkaar tot het veld van Eenheid. Houd je kelk geopend opdat de gouden creŽrende kracht onbelemmerd kan indalen.

* Het Epyfyse-chakra:

* De Gouden Bazuin (Trompet) brengt door zijn zuivere toon de verbinding met diepe spirituele vermogens. Blaas met jouw Goddelijke Adem op de Bazuin opdat de klank van licht en zuiverheid als een wekroep door het Universum ijlt:

        Wordt wakker, de tijd van expansie is aangebroken...!


* Het Kruin-chakra:

* Het Gouden Roer kent maar ťťn doel: de Bron. Laat dit Roer jouw richting bepalen. Het Goddelijk Roer van de Gouden Ark kan niet anders dan de goddelijke route varen. Het draagt deze programmering in zich opdat je veilig aankomt.


* Het Transformatie-chakra:

* De Gouden Adelaar verscherpt jouw diepe inzicht en vliegt ongehinderd door vele dimensies. De goddelijke helderheid laat je uitstijgen boven elke illusie en maakt op uiterst subtiele wijze de weg vrij, om de stralende Engel die jij bent in vol ornaat te realiseren.
Gea, november 2009
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
De Transparante Eenhoorn, creatiesymbool