Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Top
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
 
Informatie deelname
Een nieuwe Hemel in een nieuwe Aarde
Een Nieuwe Aarde is geboren,                   
                    
                      vandaag
       
        
21 december 2013.

We noemen deze specifieke datum, omdat in onze lineaire tijdsbeleving ontzettend veel mensen gefocust waren op dit tijdstip. 

Uiteraard kunnen wij dit vanuit een veel ruimer perspectief beschouwen, maar dat neemt niet weg, dat het toch heel apart  en vreugdevol is, dat er zoveel energie is gebundeld en gericht naar deze maand december.

We kunnen rustig stellen dat wij wereldwijd een heel bijzondere maand december hebben gecreŽerd. Ongelooflijk veel liefdevolle berichten en kleurrijke foto's zijn er door de ether gegaan. 
Er waren natuurlijk ook voorspellingen die niet zo lichtend waren, maar die kunnen nu door dezelfde doemdenkers drastisch worden bijgesteld. Wie weet is dat nu juist de aanzet tot een groot aantal positieve veranderingen in het collectieve angstdenken. Dat betekent dan weer groei van het Lichtveld.
Ook al zie je niet direct veel verandering aan de buitenkant - in de wereld om je heen lijkt morgen het zelfde als gisteren en eergisteren-  maar vanbinnen voel je wel degelijk dat er iets gaande is. Bovendien leert de ervaring ons dat de uitwerking in de fysieke wereld altijd vooraf is gegaan in de wereld van Geest en daar is een andere beleving van tijd.

Ontelbare hoeveelheden bewegende deeltjes settelen zich in een nieuwe setting. Dat geeft natuurlijk wat rumoer en opwinding en kan ook leiden tot frustratie en verdriet. Ik druk mij heel bewust eufemistisch uit om de prachtige belofte hoog te houden
:
                                                 
                                                     
Lijden hoeft niet meer!


Ik houd mij maar vast aan ons geboorterecht om eindelijk weer te kunnen leven op een hogere vibratie van bewustzijn en kan enthousiast constateren, dat ondanks of liever dankzij wat zich allemaal afspeelt, steeds meer mensen voelen dat het gescheiden zijn van de
Bron echt niet meer is vol te houden in de nieuwe tijd.

Natuurlijk, elke dag worden grote en kleine blokkades opgeruimd om de hoge frequenties  te kunnen binnenlaten. Maar op zich wordt dat een steeds vreugdevoller gebeuren, omdat het ook steeds gemakkelijker gaat. Het
Lichtleger groeit ten koste van de duisternis! De transformatie is in volle gang.

De
Regenboogbrug of Anthakarana geeft ons een rechtstreekse verbinding en nodigt ons uit door de Poort te gaan als zielenwezens van een hogere vibratie met  vele dimensionele aspecten  - de staat van Ik Ben -  . Ieder op zijn eigen Nu-moment.
       
Aan de 
Nieuwe Mens, als  pionier en co-creator is de weg vrij gegeven om nieuwe dimensies te verkennen en de sluiers tussen ons en onze broeders en zusters in de hogere dimensionale frequenties te verwijderen. Wij zijn kosmische wezens en ons werkterrein kan zich nu onbelemmerd uitbreiden. Wij verbinden hemel en aarde.
De
Galactische Samenwerking is niet meer tegen te houden.

Het geeft een opgelucht gevoel dat onze goddelijke blauwdruk , weer meer toegankelijk is en dus ook meer voelbaar in onze persoonlijkheid.

                                          
Aceptatie
, overgave en vertrouwen blijven sleutelwoorden.


De kristallisatie van ons bewustzijn, de kracht van
Liefde en Licht, zorgt dat ook ons lichaam verandert van koolstof naar kristal. Dit vind ik zo'n fascinerend proces dat ik dit graag nogmaals noem.
Wij zijn immers degenen die nu onze chakra's verder activeren en deze vertegenwoordigen onze scheppende krachten, dus liefde en licht op diverse niveaus. 
 


                                             
         

                                                       


Levend Goud   2013
    Alle lezers wens ik fijne feestdagen
         als begin van een creatief jaar
      bomvol vertrouwen en acceptatie!
Hart en brein zijn nu weer samen,
bolwerk van een 'Hoog Bewuste Zon'
Vreugde, Wijsheid , Sterrennamen,
Kosmische Inspiratie uit de Bron'.
Eigen Lichtkern laat ons weten:
Kennis van een 'Gouden Droom'.
Laat los wat oud is en versleten,
creŽer de Nieuwe Levensboom!
De Condor en de Adelaar
- schitteren nu hun Goud-
stralen voor het komend jaar
Liefdeflitsen van Behoud!
De Condor en de Adelaar
- lang, heel lang geleden -
de ťťn het
Hart, de ander het Brein!
Gelijktijdig leren wij de reikwijdte van onze Lichtwezens kennen, onze Totaliteit.  Door het beoefenen van onze ontluikende nieuwe spirituele mogelijkheden worden onze slapende  DNA- strengen weer liefdevol gewekt.
Dit proces gaat samen met de activering van de
Atlantische Meesterkristallen, die de energiebanen van de aarde opnieuw verbinden en op de juiste frequentie laten vibreren.   
De Kristalvelden op de aarde zijn enorm en van een verbluffende kracht en schoonheid. Het zijn levende Kristallen en het Blauwe Kristal van Kennis is alleen al van een indrukwekkende omvang. De hoogte 14,6 meter en met een doorsnee van 3, 68 meter. Zij hebben de energie van het Gouden Tijdperk in de topjaren van Atlantis vastgehouden en in deze tijd worden zij weer in een verband van samenwerking opnieuw geactiveerd. Zo 1s het Robijnrode Kristal van Energie geactiveerd op de driedatum 12-12 '12. Verbind je er regelamatig mee. Hoe meer wij er gebruik van maken hoe groter de uitnodiging voor dit Kristal om op volle sterkte te kunnen stralen. Er ontstaat dan een levendige uitwisseling  via de Kristal-lijnen ter versterking van de bewustzijnsgebieden op alle niveaus.

We hoeven geen boeken meer te bestuderen, het leven zelf is onze leerschool. De Akasha is voor ons geopend.
Een nieuwe
Cirkelgang van Leven is begonnen en alles  wat wij hebben geleerd van levens her, zullen wij ons weer herinneren en de waarde ervan bewust worden. 
Vanuit het grote centrale complex, het 
Galactische Hartcentrum wordt onze wereld continu beademd met een weldadige levenskracht en energie, Kosmische Liefde en Licht
Dat is de grote
Waarheid die nu meer gerealiseerd gaat worden dan ooit. Wij als verlichte Zielen gaan aan de verlevendiging van dit proces meewerken. Heel eenvoudig als mensen onder de mensen.
Een schitterend vooruitzicht!
  
Gea
Het was een spel vol sensatie,
verdeeldheid en materieel gewin...
Ervaring bracht de transmutatie;
trillend Goud, een nieuw begin
In vertrouwen pionieren
-autonoom en soeverein-
samen het
Leven sieren,
opgaan in een zuiver
Zijn.
 
Als je alleen al even stil staat wat een enorme verandering het zal zijn als de mens eindelijk weer kan beschikken over zijn voltallige DNA-mogelijkheden. Vanaf de val van Atlantis hebben wij ons staande gehouden met behulp van drie strengen, waarvan eigenlijk maar twee echt actief werden gebruikt. Dat gaat nu uitgroeien tot weer twaalf DNA- strengen.
Dat betekent dat al onze goddelijke vermogens als helder weten, helder voelen,
- horen,- ruiken, kortom al onze fysieke zintuigen  zich gaan verdiepen tot  goddelijke hoogte. We kunnen dan weer samenwerken met de kracht van de
Kristallen en aan dit proces zijn wij begonnen. De weg naar  binnen, de weg van de Geest is voor ons begaanbaar.

Daar komt nog eens bij dat de Aarde op deze cruciale data op één lijn is gaan staan  met het
Galactische Centrum van onze Melkweg, dus ook fysiek zijn heel veel veranderingen in planeetstanden en sterrenstanden waar te nemen. De beïnvloedende verbindingen tussen alle hemellichamen en de Aarde zijn hierdoor toegespitst op de Galactische Hartsenergie, zuivere Goddelijke Energie, pure Creatiekracht

Zaken als  teleportatie, telepathie, telekinese en oneindig veel andere mogelijkheden gaan wij met onze creërende vermogens leren beheren, als ware
Goden, medescheppers van een Nieuwe Wereld.
Het quantumbewustzijn, ascensie is gestoeld op Universele Liefde voor het leven en de schepping. De waarheid dat elk wezen een stukje God is, durven wij toe te laten. Ieder mens is dus ook zijn eigen persoonlijke God, draagt alle mogelijkheden van de Bron in zijn eigen wezen, in zijn eigen Zijn. De mens is God in menselijke gedaante, is het kleinste en het grootste tegelijk. Universaliteit.

We kunnen stralen als de
Morgenster.(Christusenergie) Je hoeft nergens achter aan te hollen of je uit te sloven om iets te doen, omdat je denkt dat anders de Poort voor jou gesloten blijft. Je bent volledig uitgerust om mee te gaan in deze giga-verandering. 

Sterker nog, je bent speciaal in deze tijd naar de
Aarde gekomen om dit alles mee te maken en te verlevendigen. Als je niet voelt wat je hoopte of dacht te moeten voelen, maak je dan niet klein door bepaalde egogedachten toe te laten als:
zie je wel, ik ben niet goed genoeg; ik ben te klein voor dit grote gebeuren;  ik moet maar weer een cursus volgen en dergelijke onwaarheden meer. Ieder  voelt op zijn eigen wijze, naar eigen uniekheid, de veranderingen. Daar bestaat geen vergelijkingspatroon voor.  Niemand zal de bewegingen missen, dat is inherent aan de groei van ons bewustzijn.. 

Alles kent een overgangsfase en de processen gaan geleidelijk. Je bent altijd op de juiste plaats, als je het zelf maar voor waar aanneemt.  Alles is in jezelf aanwezig, vertrouw daar op. Weet dat je nooit alleen bent en het onmogelijk is te verdwalen. Je ben een autonoom multidimensionaal wezen die alle potentiëlen, zonder beperking mag leren gebruiken om de
Nieuwe Gouden Wereld te helpen creëren. Het einddoel is niet wat voor ons belangrijk is, maar het op weg gaan in vertrouwen, zonder oordelen, wetend dat er niets vast ligt en dat alles mogelijk is wat de Nieuwe Wereld ten goede komt.
Er ligt een blanco Gouden Levensboek voor ons. Wij verdiepen ons bewustzijn  om de integratie van Hemel en Aarde als een nieuw Gouden Tijdperk te manifesteren. Totaal nieuwe creatiemogelijkheden zullen wij ontdekken.

Besef dat '
Bewustzijn' niet gelijk is aan energie, maar de 'onstoffelijke grondstof' is om energie te generen op het niveau van jouw creatievermogen. Bewustzijn is Bronkracht, de Levenskracht die energie tot vormen kan omzetten en waar alles uit afkomstig is.
 
Liefde is de drijfkracht van de
                                                                      Nieuwe mens in de Nieuwe Wereld!