Oneindigheid van Leven
Cirkelgangen van Leven
De afgelopen maanden zijn wij weer door intense veranderingen  gegaan, die door elk mens op een geheel eigen wijze worden waargenomen.

Dit hangt natuurlijk nauw samen met ons bewustzijn.

Het is een duidelijk verschil of je in vol vertrouwen en overgave kunt zijn, ondernemend en levenslustig of dat je angstig afwacht wat het leven nu weer voor schokkende ervaringen over je heen zal storten.
Angst zorgt dat het Licht, de power om een winnaar te zijn, zich terugtrekt om ruimte te geven aan jouw 'gekozen'  minderwaardigheid: een gevoel van  slachtoffer, waardoor je geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor wat jij naar je toetrekt, dus overkomt het je en daar kan jij uiteraard niets aan doen, dat is overmacht!

Het leven hier op aarde lijkt er dan voor te zorgen dat alles mislukt, terwijl jij toch zo gevuld bent met goede bedoelingen!
Dat lijkt dikwijls zo bescheiden. Helaas, dat is valse schijn, het ondermijnt je heelheid, je kosmisch menszijn.


Het Licht is onze natuurlijke Bronkracht, kan onmogelijk doven, maar wil in alle vrijheid uitgenodigd worden om ons van top tot teen te bekrachtigen, juist om de beperkingen en de emoties van het aardse leven te overwinnen.
We zijn met dit doel naar de aarde gekomen. We wilden ons goddelijk potentieel, onze innerlijke creërende kracht leren kennen en - als stralende zonnen -  een vreugde van het leven maken, zoals is bedoeld. 
 
                                       

Het Ene,
dat nooit is opgehouden
Het Ene
te zijn,

niet toen Het
de Twee-in-Een werd,

maar ook niet bij het voortbrengen van
de Drie-in-Een,

zelfs niet bij het ontstaan van jou en mij en al het andere.


      
Het heeft zich gemultipliceerd, maar blijft Zichzelf,
Het Ene.

Door myriaden vormgegeven werelden is
Het Ene
verborgen in Zijn Veelheid.

Her-in-neren
is het geheim van ons bestaan.

VERBONDEN HARTEN
Er groeit een bloem
in jou en mij
gevoed door Dit Ene.

Overal ontstaan nu bloemen
en vormen kringen van liefde en licht.

Mogen deze heilige kringen sámen-léven als één wezen;
Eén grote Cirkel
Verbonden Harten
Het Ene.
Het is niet de bedoeling dat wij nog langer blijven hangen in de derde dimensie.    Je merkt om je heen vele veranderingen en ook voor jezelf is het goed om eens  rigoureus te breken met een gewoonte die je al jaren lang op een zelfde manier hebt laten verlopen, automatisch, zonder er even bij stil te staan. 

Vaste patronen zijn een kenmerk van de drie d-wereld waaruit wij ons nu aan het losmaken zijn. Neem alleen al de belangrijke factor tijd. Het is heel waardevol om eens na te gaan hoe de tijd je gevangen kan houden in bepaalde  situaties, maar ook plaatselijk. Waar en wanneer laat je je verplichten tot strenge regelmaat en traditie.

Tijd en ruimte zijn nauw met elkaar verbonden, De vijfde dimensie belooft ons vrijheid zonder een beperkende lineaire tijd. Al vast wat oefenen in het doorbreken van tijdsdruk en een steeds terugkerend vast ritme, zal  heel bevrijdend werken. We zijn al zo lang aan regels en systemen gebonden, dat wij het veelal normaal zijn gaan vinden. Maar bewustzijn en ontwikkeling vraagt voortdurend verandering.

                             
Universele liefde
is niet gebonden aan aardse regels, is vervullende vreugde en laat alles los wat niet hoort bij wie wij in essentie zijn.
Willen wij in overeenstemming met onze
Goddelijke Blauwdruk leven, kunnen wij niet anders dan onze eigen unieke zelfexpressie tot uiting brengen.

Het is een 'must' om jezelf te waarderen en zelfvertrouwen te kweken. Dat is de voorwaarde om een totale integratie met je zielewezen aan te gaan. Een heilige verbinding met zuivere liefde.  Dat is ook een kenmerk van leven in de
Nieuwe Energie.

De relatie met onszelf, wordt gereflecteerd in de wereld om ons heen. 

Liefdevolle evenwichtige relaties zijn gebaseerd op zelfrespect, vertrouwen, eerlijkheid en open harten, waardoor een gelijkwaardige wisselwerking kan plaats vinden, een echt ontmoeten stijgt boven ons ego uit, echt ontmoeten gaat  gepaard met hartenergie.

Op deze manier stralen wij het
Goud van de nieuwe Cirkelgang van Leven en ontmoeten het komende Gouden Tijdperk, dat wij zelf aan het creëren zijn.    
Op de tekening zie je de groene hartvormige klaver in het dal.
Groen is de traditionele kleur van het hartchakra en het dal symboliseert het afdalen in de diepten van de aarde om in de meest verdichte sferen het gouden
Bronlicht te brengen.

Waar de Groene Harten ze zich openen verschijnen
Witte Bloemen als  gezuiverde Liefde, klaar om het Goud te ontvangen.

Waar het Hart  zich op drie niveaus opent en de
Drie-eenheid zich verenigt, kan de vierde omvattende, voedende energie indalen om dit te completeren tot een Gouden Klaver Vier, lemniscaire energie, symbool voor Oneindigheid van Leven.
Goud is de hoogste kleur van Goddelijkheid.

De
Gouden Zonneschijven, als Cirkelgangen van de vele levens, verwijzen naar de illusie van tijd en de open ruimten naar het vormloze Ene, het Hart van al het leven en elke levenskring. De Schijven brengen ons de muziek van thuis, hemelse klanken die wij weer opnieuw verstaan.

Heel letterlijk kunnen wij met
Gouden Schijven het Zonlicht vangen en uitstralen, maar dat is niet het doel... Alle attributen in de wereld van vorm, waaronder talrijke dimensies kunnen een hulp zijn, maar is niet het doel.
De Lemurische en Atlantische Kristallen, de Zonneschijven met daarin de geprogrammeerde informatie en wijsheid is prachtig, maar beschouw ook deze als hulpmiddelen net als de schitterend Symbolen!

Het doel is
het Ene, je innerlijke Goddelijke Bron, een ontmoeting met wie je werkelijk bent:   
                                                                


                                                      Het Ene
                                      
                                             
De Bron van alle VormenGea, juni 2012.
Cirkelgangen van Leven

Uit een schijnbaar eindeloze leegte
stroomt de levenskracht.
Cirkelgangen
- leeg en stil vanbinnen -
eeuwen lang…beweging hier gebracht!

Nu weten wij van liefde
de grondslag van 't heelal.
Cirkelgangen
open en gesloten harten,
groene klaver in het dal!

Aan groei komt nooit een einde
er was ook geen begin.
Cirkelgangen
naar buitengeklapte harten
daalt Geluk als vierde in!

Een
Gouden Klaver Vier
de dubbele lemniscaat
Cirkelgangen
Oneidigheid van Leven
...
eeuwig je liefdesmaat!


Eindeloos veel cirkelgangen van leven hebben wij doorlopen. Steeds weer oude vormen laten sterven en opnieuw geboren worden. Afdalend, dieper en dieper in de materie, tot het diepste punt in het dal was bereikt en dat vormde het Keerpunt.

Hoe zouden wij onze onze nieuwe taken kunnen vervullen en ruimte kunnen geven aan de wijsheid van onze hartimpulsen, als wij het oude vasthouden.
Wij spreken dan over ware wijsheid, 
Bronwijsheid.
Witte Aronskelk, Symbool voor Creatie, hypofysechakra
Angst vertroebelt en doet krimpen
De grote diversiteit aan vormen hoeven niet langer te functioneren als scheiding om een individuele identiteit op te bouwen. De tijd is aangebroken dat wij onze harten openstellen om de versnippering, de verbrokkeling te helen en de grote verscheidenheid in uitdrukking en vormgeving van elkaar te aanvaarden als geschenken. Bescherming van eigen waardigheid is even belangrijk als die van de ander omwille van de balans. Ook in het contact met wezens uit andere dimensies.Vandaag 6 juni 2012  ontvangen  wij weer een geweldige lichtactivering vanuit de Kosmos door de
Transit van Venus. De vrouwelijke liefdesenergie schuift voor de mannelijke scheppende kracht van de Zon. Een grote impuls van Christusenergie straalt over de aarde en wij als menselijke goden en godinnen kunnen ons hierop afstemmen, waardoor ons bewustzijn gigantisch meer glans krijgt. Je hoeft alleen maar even naar de stilte te gaan en jezelf onder te dompelen in het vertrouwen dat jij dit leven hebt gekozen om het donker te overwinnen. 


                         
                             
Venus Transit

Dat doe je  door het donker te koesteren, door het donker jouw liefde te geven. Ga de moeilijkheden van dit aardse leven niet uit de weg, maar beschouw deze als oproepende kracht om je hartenergie te mobiliseren. Je zult merken dat dit steeds gemakkelijker gaat.

De
Liefde van ons hart is allesomvatten en vol mededogen. Een groter geschenk kun je jezelf en de wereld niet geven. Er heerst nog zo veel angst in en rondom ons, maar als je de liefde toelaat - jouw ware zijn, het wezen dat blijft als de vorm wegvalt -  zal daarmee een grote vrijheid voelbaar worden, die veel ruimte schept voor jezelf, maar ook voor de ander. Als je het vertrouwen in jezelf herstelt, herstel je ook het vertrouwen in de ander, eenvoudig omdat je vertrouwen uitstraalt en dat trekt vertrouwen aan.

Er wordt niet van ons gevraagd om de wereld te redden, of allerlei moeilijke oefeningen te doen om de
Bron in ons tot realisatie te kunnen brengen. Wij mogen in grote vrijheid helemaal zelf bepalen op welke wijze wij ons ascensieproces willen vormgeven. 

                   
                       De weg naar de Bron kent vele wegen
                       en we ontdekken overal schoonheid!Wij voelen een innerlijk
Meesterschap en dat laat zich niet definiëren door de fysieke zintuigen waarvan ons ego zich bedient om zich in de wereld van vorm te handhaven.   

* Op de tekening zien wij dat de integrerende, transmuterende krachten van het samengaan van  Zon en Venus nog flink kan uitdijen tot ook in de uiterlijke vormen een goddelijke gelijkwaardigheid helder weerspiegeld wordt.

Mannelijk en vrouwelijk, God en Godin, het vreugdespel in de dualiteit is begonnen! 

De
Meester in ons is onvoorwaardelijk liefde, Christusbewustzijn, dat  naar een niet te benoemen realiteit verwijst.

Het is soms sterk voelbaar, een innerlijke verbinding in stilte. Een weldadige rust   en vertrouwen valt dan over je heen en je weet: dat is waarnaar ik zocht; ik ben het zelf; ik ben helemaal goed zoals ik ben, ik draag alles in mij wat ik nodig heb; ik hoef alleen maar te zijn en te luisteren naar deze rechtstreekse verbinding met de
Eenheid.  
   ,
Er is een nieuw Circelgang van leven ingegaan en dat betekent dat je onderscheidingsvermogen zo is toegenomen, dat je je niet meer laat afleiden door uiterlijkheden en verwachtingspatronen. De oordelende labels heb je afgeknipt en verbannen, omdat je weet en voelt dat de Bron overal en voor iedereen toegankelijk is, ongeacht op welke wijze de Bron wordt benaderd.

Meditatie is geen doel, maar een middel; een Meester uit andere sferen is geen doel, maar kan natuurlijk een op jou afgestemde tijdelijke hulp zijn, een Kristal is geen doel, maar...... etc. Dat betekent natuurlijk niet dat er in groepsverband geen schitterend werk kan worden verricht. We kunnen juist tot zeer waardevolle uitwisseling komen door uit te gaan van elkaars kwaliteiten als gelijkwaardige basis. Een hoger groepsbewustzijn is zich aan het ontwikkelen.
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Informatie deelname
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Angst  zal alles doen om je klein te houden en  je Levensvlam in dichte mist te hullen. Gehuld in angst met het denkmonstertje op je rug, waardoor je Engelenvleugels stagneren in hun groei, is het onmogelijk de levensvlam en de vlinders in je leven waar te nemen.
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Innerlijke fluistering, een gesprek met de Witte Roos, de kracht van het Ene
Dat  is mijn innerlijke weg, de fluistering van mijn hart, de verbinding met de Bron,       het Ene.
Er is geen enkel limiet om daar zo vaak als je wilt naar toe te gaan, om je te herinneren dat je uit vrije wil de reis naar de aarde hebt gemaakt om de illusie van afscheiding te doorbreken, elke stagnerende energie te transformeren.
Om temidden van de vele uiterlijkheden je eigen wijsheid te laten stralen, je eigen
Hoogste Zelf te channelen, als een souverein wezen.
Onze focus is gericht op het Ene, dat zich op duizenden manieren openbaart.  Wij 'kiezen' een eigen manier die als maatwerk ons vervult, passend bij onze Blauwdruk. Wij gaan mee in de stroom van ons eigen innerlijk, het Ene.
Je kunt onmiddellijk stoppen met al die cursussen, therapieën en spellen om een snelle ascensie te bereiken of een beter mens te worden. Dat zijn allemaal  gedachtenpatronen van de mens die voorbij gaat aan eigenwaarde en eigen wijsheid.

Je bent geascendeerd op het moment dat je jezelf de volle waarde geeft, dan voel je vanuit een serene rust de flits van de levensvreugde door je heen gaan. Op dat moment zet je sluisdeuren open om de liefdesstroom haar weg te laten gaan.

Als je het denkmonstertje niet afschudt, blijft het voorwaarden stellen waaraan je nog moet voldoen om een volwaardig mens te zijn. Het monstertje bedenkt allerlei trucjes om je te overtuigen dat je nog lang niet klaar bent om je met de creatie van een Nieuwe Wereld bezig te houden.
Grote Onzin!
De werkelijkheid is het Grote Verbond, verbonden Harten, grenzeloze vrijheid,
Het Ene