Hemelvaart

Hemelvaart

Hemelvaart in december. Kan dit eigenlijk wel?
Zou het niet beter zijn in deze tijd van het jaar een
Kindje in een Kribbe af te beelden?

Traditioneel gezien natuurlijk wel, maar een frisse wind door oude energieën kan een verrassend heldere kijk op bepaalde zaken geven. Ineens kunnen belemmeringen oplossen en ruimte creëren om iets nieuws geboren te laten worden.
Vernieuwing vraagt nu eenmaal om omvorming. Dat betekent dikwijls ook totale afbraak.


Toen deze tekening klaar was en ik stil werd om een titel in mij op te laten komen, bleef het stil…!
Ik dacht: dan toch maar eerst even kijken welke datum het is, dan kan ik die er vast onder zetten.

Het was 20 mei 2004 en tot mijn verrassing drong het ineens tot mij door dat het Hemelvaarstdag was en… de titel was geboren!

Natuurlijk, deze afbeelding symboliseert een innerlijk gebeuren. Ritst de mens zijn hart open en durft hij te vertrouwen op zijn eigen schitterende liefdesvermogen? Heeft hij de moed om verantwoordelijkheid te nemen en de vastgezette goddelijke energie te bevrijden en volop in dit leven te laten stromen? Acht hij zich waardig om mee te gaan in eigen staat van ascension, van verlichting en te erkennen dat hij behalve
Mens, ook God is?

Wat betekent het in de praktijk van ons dagelijks leven als wij een overstap maken van de dualiteit in de Goddelijke wil? Dat is natuurlijk nog heel veel toekomst, waaraan wij net zijn begonnen.

Goed, dan spreken wij bijvoorbeeld over liefde,
Universele Liefde. Een liefde die wordt vormgegeven door schone nieuwe energie, gezuiverd van alle oude emoties. Een liefde zonder tegenstellingen, zonder voorwaarden, zonder dubbele agenda's, compleet, vrij en alles liefhebbend…, maar dan ook alles…! Alles? … Zelfs…! Ja, zelfs!

Stel je voor dat alle relatie in de wereld gebaseerd zijn op deze liefde, gewoon omwille van de Liefde.

Het is deze
Liefde die wij altijd al als zaad in ons hart hebben meegedragen en hebben gebruikt als een levenskracht vol verlangen om te experimenteren buiten de eenheid, buiten de enkelvoudige energie van de Bron.
Vanaf het moment dat wij de stilte van de Bron hebben verlaten, was dit Zaad onze drijfkracht vol ongekend potentieel.

De Eenheid van de Bron was uiteen gespat en duizenden lichtdeeltjes van het stille naar binnen gekeerde Leven-gevende-Licht (vrouwelijk) gingen hun weg de duisternis in. Het Leven-gevende-Licht keerde zich naar buiten, was uitgaand geworden. (mannelijk)
De eerste aanzet tot dualiteit lag daar al verborgen. Het in zichzelf besloten
Licht had zich gedeeld. Er was volop beweging en pulsering.

Wij waren -  zijn dat nog steeds - het
Levende Licht en konden energie creëren en genoten van het nieuwe vermogen, zonder dit te beseffen. We wilden alles meemaken van de hoogste tot de laagste trilling.

Een diep verlangen - de drijfkracht om te leren kennen, lief te hebben en ervaringen op te doen - stuwden ons voort, zonder dit te beseffen.Uiteindelijk wordt de Aarde onze nieuwe werkplek en groeien wij naar een uiterst belangrijke stap in de evolutie. Inmiddels hebben wij in steeds dichter en trager wordende energie op alle fronten ervaringen opgedaan, zonder het doel van dit alles duidelijk te begrijpen.

De sluier van vergetelheid is dicht om ons heen gedrapeerd en het gebruik van onze zogenaamde vrije wil lijkt ook aardig beperkt te zijn geworden. We verlangen steeds sterker naar de eens genoten vreugdevolle en vrije energie.

Waar komt dat verlangen vandaan?

We willen niet nog verder verdichten en de oproep tot een radicaal keerpunt echoot door het Universum.


Aldus begon een reis naar een nieuwe schepping. Het zou nog eonen duren voordat de verlangende liefdeszaadje, de Lichtvonkjes zich in stoffelijke omhulsels zouden wikkelen om de zoveelste totaal nieuwe levensperiode aan te gaan.
Dat is het sein voor vele zielen om - na de afbrekende tweede wereldoorlog - nieuwe energieën naar de aarde te brengen. Energieën van hoop en opbouw als voorbereiding voor de grote omwenteling, de Quantumsprong naar het Aquariustijdperk.

We kennen de gevolgen. In alle sectoren van ons leefgebied zien wij beweging en grote veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen. Een enorme groei van technisch vernuft op elk vlak reflecteert ons toegenomen bewustzijn.

De bewustwordingsgroeperingen zijn als paddestoelen uit de grond gerezen. We verzamelen ons en leren ons weer te buigen naar ons innerlijk en ontdekken dat daar nog steeds het
Zaad van Verlangen aanwezig is.

Weliswaar wat verschrompeld, maar toch met een beetje hulp van allerlei trucjes, foefjes en ontelbaar veel therapietjes is het ons gelukt vele vastgeroeste overtuigingen en ideeën in liters emotionele tranen op te lossen, waardoor het
Zaad heeft kunnen wellen en er een begin is gemaakt de volte van haar kracht weer naar de oppervlakte te brengen.

Vernieuwing van het Leven
De mensheid wordt sensitiever, zij is weer gericht op intuïtie.
Er wordt gewerkt aan een beter evenwicht tussen innerlijk en uiterlijk, tussen voelen en denken. Er wordt een geheim onthuld: wij zijn nog altijd het Levende Licht.

Het begrip karma valt onder een kosmische wet, die neutraal is en geen voorkeur of afkeuring kent. Het is eenvoudig een gevolg van ooit uitgezonden energie die eens naar het punt van ontstaan terugkeert.

Wanneer…? Nu! Waarom? Omdat het tijdperk van karma eindigt. Die wet wordt niet meer bekrachtigd. In het
Aquariustijdperk gaat de kosmisch wet van Liefde en Eenheid tot bloei komen.

Inmiddels zijn wij aan de grote klim begonnen, en wereldwijd is de Hemelvaart in gang gezet. Overal om ons heen gaan wij de gevolgen steeds duidelijker waarnemen, ook al lijkt het nu nog veel afbraak.
Vanuit onze lagere aard - gestuurd door emoties - is er weinig van te begrijpen, maar wanneer we bereid zijn eigen verantwoordelijkheid op te pakken en te werken met de nieuwe energie ontstaat al gauw een dieper inzicht.Weer komen er golven nieuw bewustzijn naar de aarde en de samenwerking met energieën uit vele gelaagdheden draait op volle toeren. De communicatiemogelijkheden zijn gigantisch, zowel horizontaal als verticaal en dat opent ongekende perspectieven.

Wij hebben voldoende draagkracht opgebouwd om de
Universele Liefdeskracht te kunnen dragen. We kunnen het Christusbewustzijn toestaan ons hart te vullen en uit te stromen.

Het dringt tot ons door dat wij scheppende wezens zijn, energiebewegers, energiewevers, energieomvormers en we hebben de moed om onze achtergelaten creaties in ons bewustzijn terug te halen en waar nodig te transformeren. De oude emoties lossen wij op in de vreugde van zijn, in de vreugde van de Eenheid: Mens en God.

Nu beginnen we te begrijpen dat de
Goddelijke Wil niet van buiten komt, maar een intense, bewuste verbinding is met ons innerlijk, de Geest, ons eigen Liefdeszaad.

We hoeven dus niet meer te wachten tot wij van buitenaf worden geroepen De sluier kan worden afgeworpen, de
Goddelijke Wil, dat innerlijk Licht, was er altijd, is nooit weggeweest.

Wat let ons dan nog om ons hart open te zetten en de
Liefde van de Bron op aarde geboren te laten worden. Wij als mens zijn de Gouden Goddelijke Hand van de Schepper.
Als wij onszelf de waarde geven en de moed verzamelen de dualiteit te overstijgen, kunnen wij vertrouwen dat het weten naar ons toe komt, omdat het een deel van ons innerlijk is. Wij zijn
Geest.


Laten wij blij zijn met onszelf. Het is gelukt, wij zijn een nieuwe levenscirkel binnengestapt.

Lijden is nergens goed voor, verhoogt onze vreugde echt niet. Het idee dat we moeten lijden om vreugde te leren kennen hoort bij de oude energie, is iets van het Vissentijdperk. Dat kunnen wij loslaten. Daaruit hebben wij nu juist onze wijsheid en begrip getransformeerd, om met de
Universele Liefde aan de slag te gaan. Deze liefde heeft niets met lijden te maken. Wij zijn begonnen aan het realiseren van een Gouden Eeuw.

De Witte Duif, de Geest, het Christusbewustzijn heeft het Zonnekruis aan de Aarde gehecht. Het gelijkbenige kruis, een heel hoogwaardig symbool. De verticale lijn is even lang als de horizontale:


Mens en God zijn gelijkwaardig.

Dit prachtige gegeven is lange tijd ondergesneeuwd geweest, omdat de kerken er een Latijns kruis van gemaakt hebben en de liefdeskracht er aan nagelden als een dode man. Maar de liefde is springlevend en hoort bij de opstanding, bij de hemelvaart, bij elke nieuwe geboorte.

Elke dag als een nieuwe schone bladzijde om te vullen met scheppingskracht. Haal diep adem, het is de goddelijke levenskracht, die wij kunnen uitbreiden en in alles activeren, maar nu bewust en met volle aandacht voor de
Heelheid.
De Gouden Eeuw
                Ik adem Licht in en ik adem Liefde uit…,

                          adem Licht in...Liefde uit…
!

Wij zijn scheppende wezens en alleen al door deze bewuste ademhaling kunnen we de vreugde voelen en vergroten wij het veld van Eenheid: Licht en Liefde.
Vertrouw je goddelijke verbeelding, jouw innerlijk gevoel!

Gea, dec. 2008

De Gouden Roos, transmutatiesymbool, heiligbeenchakra
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes