Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
 
Informatie deelname
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Top
Het Wonder van de Graal
De oorspronkelijke beker van de  Graal werd eens geschonken als huwelijkscadeau aan Maria Magdalena en haar geliefde  Jezus.

In deze tijd  wordt er veel kennis in ons geactiveerd om in een nieuw daglicht geplaatst te worden
.
Mijn eerste Graal tekende ik 1993. Een beker gevuld met engelenliefde. Het was voor mij duidelijk dat de Graalridders een waardevolle schat hoopten te vinden, iets mystieks, misschien wel een bepaalde chemische formule die uitsluitend te vinden was in hogere sferen.
Januari 1996 ontstond een Etherische Graal, een soort kosmische baarmoeder waarin de zon afdaalde en het Levenslicht geboren werd.

Gelijktijdig maakte mijn zielenwezen zich kenbaar in mijn persoonlijkheid. Deze tekening kreeg de titel ‘
Inwijding’.
Het Wonder van de Graal 2003
Beker van de Graal uit 1993
Het bijzondere van deze tekening was, dat na het dubbelvouwen de Engelfiguur in het midden, geheel wit was gebleven en ik deze enkel hoefde om te trekken om mijn Engel geboren te laten worden, op papier tenminste..!
Het masker waarachter de duale pers00nlijkheid  zich heerlijk kan verschuilen, wordt liefdevol door de zielenenergie verwijderd om de Graal te leren hanteren. 
Inwijding 1996
Mijn hoger wezen had zichzelf afgedrukt. Dat was tevens het begin van de tekening, die nog helemaal uit het verborgene gehaald moest worden.
In 2001 werd deze afbeelding opgevolgd door een met Licht gevulde Gouden Beker. De kristallijnen lichtversiering in zacht groen, bleu en lila versterkte ik met een volle druiventros om de vruchtbaarheid te accentueren. Het werd voor mij een goddelijke beker die stralen van Kosmisch Licht uitzond, genezend en heel makend.
De Graal raakte mij en ik kreeg het gevoel dat ik mogelijk te beperkt was om haar te tekenen. De Graal had iets mysterieus, dat ik dacht niet te kunnen uitdrukken met mijn kleurpotloden en ik besefte dat ik net als de Graalridders eigenlijk ook op zoek was naar een diep verscholen geheim van deze wonderbaarlijke Graal. Een geheim dat blijkbaar heel moeilijk is te ontrafelen, maar ons blijft bezighouden. 
Er gebeurt nooit iets zonder zin
                                                                                                  
alles is al aanwezig in een bepaalde dimensie als mogelijkheid om
gecreëerd te worden.

Het Veld van de Graal heeft zich inmiddels uitgebreid. Van verschillende kanten worden steeds meer berichten verwoord, die als een harmonieuze trilling  rechtstreeks uit het hart van de Graal zelf lijkt te komen.
Een levende wijsheid die expandeert evenredig met onze eigen diepe gevoel. Dit is waarlijk goddelijke symboliek die ons bewustzijn reflecteert en gericht is op heelheid, op transformatie naar totaliteit.  

De getekende
Graal in 2003 is een samensmelting van de voorafgaande  vormen. De levende kracht straalt als een heilig weten Stralen van Lichtcirkes, met een reikwijdte die de bekervorm ver teboven gaat. Het Wonder van de Graal, hoe meer je ervan neemt, hoe overvloediger zij stroomt!
De Graal van 2001
De Graal is gevuld met levend water, letterlijk het vruchtwater van de onsterfelijkheid, de alles doordringende en omvattende Levenskracht.  De Eenheid, het Licht van wijsheid. Niet verwonderlijk dat de Graal als huwelijkscadeau werd geschonken aan Maria Magdalena en Jezus. Als ik over  Tweelingzielen denk, komt deze eenheidsverbinding als grote zuiverheid in mij boven en kan ik versterkt de term innerlijke geliefde voelen.
De verhalen over het leven van Jezus, vertellen ook dat Zijn Bloed als levengevend in de Graal werd opgevangen, Levensbloed!  Nu begrijpen wij iets meer van dit grote geheim. Jezus was en is het levende voorbeeld van de Opstandingsweg en toonde ons onsterfelijkheid, een hoedanigheid die wij als aardemens voor het grootste deel waren vergeten. We creëerden ontelbaar scenario’s rond het thema dood, in plaats van ons te richten op LEVEN. Eindelijk voelen wij de mistige sluiers oplossen.
Tot op de dag van vandaag, 23 juli 2014, stroomt het bloed, de levenskracht ook door onze aderen, de prana in stoffelijke vorm. Op een dieper niveau weerspiegelt dit de heelheid van onze ziel. Wij zijn niet te beperkt om de Graal uit te beelden. Die gedachte hoort bij oude patronen. We gaan nu  een flinke stap verder:
                                                         
Wij  zijn de Graal!

Wij kunnen de
Graal belichamen op een steeds dieper niveau.  Ieder op eigen unieke wijze en toch als Eenheid.
Ons fysieke omhulsel als de vorm heeft ruim tweeduizend jaar de tijd gehad om uit te groeien tot een Goddelijke Graal waarin de zuiver Godendrank, het levengevende water, de christuskracht gegoten kan worden. Overgave aan dit hoge bewustzijn, deze goddelijke wijsheid  kent geen beperking, geen afgescheidenheid, maar is werkelijk oneindig en totaal.
                                                    

Eenheid

Deze eenheid vertaalt zich op elk gebied in onze aardse realiteit. In het samengaan van onze linker en rechter hersenhelft, in het opheffen van de scheiding tussen mannelijke en vrouwelijk, hemel en aarde, God en mens, kortom het harmoniseren van de polaire wereld. De kracht die dit bewerkstelligt, is de Liefde van ons Hart, het heilige huwelijk in onszelf, de Creatiekracht van de Heilige Graal, de Ark van het Behoud.  
Laten wij ons wentelen in de Graal van levend Licht en werken aan een Nieuw Tijdperk, waarin de verbindende Liefdeskracht  de wereld verenigt. Deze
                                                                  
                                                                   LIEFDE                                                                                                                                              
                                      
  God-Godin-Mens
IK BEN ALLES WAT IS
    grenzeloos en eeuwig,
             
  LEVEN
Gea, juli 2014
sluit niets en niemand buiten, kent geen grenzen tussen het hart van
Vandaag,  23 juli 2014, waren wij getuige van veel emoties, maar ook werden wij meegenomen in stromen van liefde en compassie. De schrijnende pijn en grofheid van het oorlogsgeweld, de vreselijke vliegramp stak schril af tegen de massale liefdeskracht. Mensen steunden elkaar waardig en vol respect.

                                          Vandaag straalde de kracht van de
                                                             
Heilige Graal,
                                                   het
Kosmische Hart van
                                                                    
EEN
                                                            via vele mensen
. 
Lieve Gea,
Dank je wel voor deze prachtige verdieping van de symboliek van de Heilige Graal !
Dinsdag 22 juli, feestdag van Maria Magdalena.
Ik vroeg haar welke boodschap voor ons allen nu belangrijk is en zie het antwoord kwam via jou.

In alle eenvoud voeg ik hier de troostende boodschap aan toe die ik een paar jaar geleden kreeg toen ik op de Camino Frances
in de kerk op de O Cebreiro een prachtige graal mocht fotograferen.
Je vindt het in de bijlage die ik begin dit jaar schreef.  De Roos van O Cebreiro.
In de pateen boven de graal zag ik destijds 3 harten onderling verbonden, maar ook het hart, de kern van de levensbloem.

Nu teken jij in de graal de goddelijke geliefden en een gouden roos !

Hoe wondermooi passen deze liefdesboodschappen bij elkaar.
Moge ze heel heel veel mensen tot troost zijn en hen sterkte geven door de Liefde die heen en weer stroomt over de Regenboogbrug heen.

Dank je wel Gea voor je wondermooie helende tekeningen !

Warme hartegroet,
Hilda

Hieronder plaats ik een reactie die ik toegezonden kreeg. Het synchronisme is betekenisvol en het schrijven een prachtige aanvulling.


De Roos van O’Cebreiro.

Deze prachtige graal met pateen staat in de doopkapel van de kerk op de O’Cebreiro
in Spanje op de Camino Frances naar Santiago de Compostela.

De energie die ervan uitging was onnoemelijk krachtig.

Toen ik later op deze foto mediteerde kwam de naam, “ De Roos van O’Cebreiro’.

Dit symbool herinnert ons aan de Liefde over de dood heen.
De Liefde die ons optilt boven onze angsten
omdat we voelen dat er onnoemelijk veel van ons wordt gehouden.

Dit is wat Jezus ons wilde zeggen toen Hij zei : “Doe dit tot mijn gedachtenis.”

Telkens als wij aan een geliefde overledene denken, stroomt onze liefde naar hen toe
maar er komt oh zo veel liefde naar ons terug wanneer wij ons hart ervoor openen.

Heel de graalbeker in ons hart wordt dan gevuld en stroomt over zodat heel ons wezen gevuld wordt met pure universele liefde.

Dit is het geheim van deze liefdeskracht, het geheim dat “de Roos van O’Cebreiro”
mij onthulde.
© Hilda Cardinaels
05-02-2014

De Roos van O Cebreiro.
© Hilda Cardinaels
Juli 2009

Zaaien en transfomeren