Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
 
Informatie deelname


Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Top
Het Zielenleven openbaart zich, wereldwijd
Een kleine bemoediging, met een gigantisch vermogen, te midden van veel geweld.
De kracht van opgang en groei is niet tegen te houden, deze komt van binnenuit.
Blijf vertrouwen op jouw creërend vermogen en kies voor heelheid, voor

Kwantumenergie
:

het kleine verhoudt zich tot het grote als het grote tot het geheel.

De foto van dit kleine ontkiemende plantje raakte mij en zorgde voor de volgende inspiratie.
Het is natuurlijk heel treffend hoe de overeenkomst met de afbeelding van de    
Witte Zwaan,
het
Kosmisch doorstromingschakra, in één oog opslag is gelegd.
De planten en bloemenwereld vertegenwoordigden altijd al het zielenniveau en dan hier deze gelijkenis met de
Wachter van de Ziel, de doorgang naar de hogere kosmische gebieden.

Augustus, 2014
Er gebeurt nooit iets voor niets!


Hoewel de media ons dikwijls anders wil laten geloven, groeit toch gestaag het gebied van mogelijkheden om elkaar te stimuleren in het praktisch hanteren van de ascensie-energie. We herkennen steeds duidelijker het gevoel om de leiding over te laten aan ons zielenwezen en te vertrouwen dat wij heel zijn en vol-ledig uitgerust om waardig en bewust onze bronkrachten, onze Goddelijke Vermogens te erkennen en ons er totaal voor te openen.
Vanuit de Leegte  komend, zijn wij ons gaan vullen. Dermate vol dat wij de Leegte, onze afkomst bijna waren vergeten. Op de langde duur werd deze vulling  propvol van steeds hetzelfde, in een iets andere verpakking, om de schone schijn nog een beetje op te houden. Na vele tijdperken stapelden de denkbeelden, geloofsystemen en gewoonten van buitenaf zich op, maar dat bracht tevens een keerpunt. Wij weten nu meer dan ooit, waarom wij de keus maakten om in deze tijd op de aarde te kunnen zijn.
Zelfs onze genen en onze cellen lijken voor het overgrote deel besmet door de vele misleiding, waarvan wij nog steeds de gevolgen ervaren, blokkades en ziekten. We hebben eeuwen lang heel veel ervaringen opgedaan in het klein maken van ons ware wezen, in het weggeven van onze kracht, dat het eigenlijk een ’van-Zelf-sprekendheid’ is, dat er een omslag is gekomen. Het is een natuurwet, dat iets wat te lang en te zwaar belast is, omslaat in het tegendeel.

De verdichting in ons bewustzijn werd zo extreem, zo zwaar en donker dat de gigantische druk de tegenkracht activeerde en gelijktijdig met het keerpunt kwamen vanuit de diepte vele vragen bovendrijven.
In korte tijd is het verlangen naar  juiste antwoorden enorm toegenomen. Het is natuurlijk zo, wanneer je oprecht een vraag stelt, maak je tevens een verbinding met het antwoord.
Vraag en antwoord zijn één, horen bij elkaar, vormen een heelheid. In  een duale polaire wereld echter, lijken de uiteinden gescheiden, maar dat is schijn! Die opvatting zijn wij nu aan het doorbreken. Bijgestaan door ons toegenomen onderscheidingsvermogen, breidt ons bewustzijn zich uit tot achter vele grenzen.
Wij weten dat alles met alles in verband staat, dus als hier een vlinder haar vleugels laat trillen veroorzaakt dat een kettingreactie die opgemerkt kan worden aan het andere einde van de wereld, ja… beïnvloedt zelfs hele universum. Zo ook heeft onze bewustwording een effect op de Leegte, de Bron, die wij eens achter ons lieten, maar
Oneindig veel latente mogelijkheden zijn aanwezig in het Veld van Potentiëlen en wachten om bekrachtigd te worden door een liefdevolle trilling van ’Onze Vleugels’, de vleugelslag van de Heilige Geest, onze vrije wil, ons zielenbewustzijn, ons engelenbewustzijn.
Wij spreken van nieuwe energie omdat wij nu een hogere frequentie in ons zelf aanboren, een trilling van zuivere Liefde. Dat betekent dat alle handelingen, alle gedachten en woorden via ons hartcentrum worden geactiveerd. Voor ons  brein  zit er niets anders op dan zijn dominante controlerende rol in te leveren ten gunste van de scheppende Liefde. Natuurlijk is dat even wennen, maar wie eenmaal is begonnen met zijn gedachten te vullen met liefde, voelt zich gedompeld in een bijzondere trilling van rust en vertrouwen. Een trilling van zijn.

Bedenk wel:
Liefde is geduldig en de materie is traag. Laat je niet afhouden van jouw taak omdat het resultaat niet onmiddellijk zichtbaar is. 
We maken dan kennis met de 5D-wereld. Dat is de zelfwerkzaamheid van de scheppingskracht die heel gangbaar is in de 5D-wereld en hoger. Daar hoeft ons mentale vermogen weinig aan toe te voegen. Trouwens ons denken is doorgaans resultaatgericht.
                                                  
Niet dat wij ons brein nu totaal op non-actief moeten stellen, maar een tandje lager, een stapje terug in ons ego, is gunstig voor ons zielenbewustzijn en voorkomt stagnatie van de stroom van liefde, een zielenkwaliteit.
Ons zielenbewustzijn werkt via de liefde van ons hart en is
verbonden met de Grote Centrale Zon en het Kosmische Hart van de Schepping.
Dat is wat deze Liefde beoogt, verbinding en overvloedig expanderen. Daarin kunnen kleinmakende gedachten van schaarste en limieten niet bestaan, dus al die kwellende ideeën van ‘ ik moet nog dit en ik moet nog dat, ik ben te klein, ik kan het niet’ verdwijnen, lossen eenvoudig op. Moeten oplossen, anders kan je ziel niet werken. Zij beweegt zich namelijk  in de frequentie van een hogere realiteit.

Aan ons de keus, laten wij ons meeslepen door de kleinmakende versnippering van angst en emoties of blijven wij in onze heelheid om onze goddelijke intentie te bekrachtigen en als co-creators te bouwen aan een nieuwe wereld in samenwerking met de geascendeerde MeestersEngelen, Sterrenwezens, de Rijken van de Elementalen en alle mogelijke Natuurwezens.

Heelheid, ziel en persoonlijkheid.
De keus is niet moeilijk. Liefde en Licht overwint, maar de grote zuivering die momenteel de onderste steen bovenhaalt en ook alle liefdeloosheid uitvergroot kan ons doen twijfelen, waardoor boosheid en verdriet even de overhand lijkt te krijgen. Weet dat zowel de positieve - als negatieve krachten onderdeel zijn van het grote ontwaken over de gehele wereld.

Er kan geen zaad ontkiemen op giftige grond, hoe meer licht hoe duidelijker de verborgen complotten zichtbaar worden. Blijf in je eigen kracht gehuld. Haal diep adem en zeg tegen jezelf: het is afgelopen met de leugens en bedrog. Ik heb geleerd onderscheid te maken.
                                               
                                                 IK
ben een LICHTDRAGER


Er zijn veel therapieën van uiteenlopende disciplines en de cursussen, workshops en alle mogelijke handreikingen geven duidelijk aan dat in elk mens een genezer schuil gaat. De liefde van het hart is scheppend, genezend, heel makend en het aantal genezers neemt wereldwijd toe.
De mens die zijn  hart open zet en de liefdesenergie laten stromen werkt als een reflector, is als het ware een holografische projector. De ontvangen liefdestrilling wordt bewust geprojecteerd, gedoceerd en afgestemd op de situatie. Je kan misschien niet bevatten hoe ongelooflijk belangrijk je werk kan zijn, terwijl je stil en alleen in je achtertuintje zit.

Geest en materie moeten weer in balans gebracht worden, de harmonie tussen hemel en aarde zijn wij immers aan het herstellen.

                                          
Hoe kunnen wij behulpzaam zijn zonder ons mee te laten slepen in de emoties van het geweld en de verdrietige gevolgen van de vele rampen. Niet door onze ogen te sluiten voor de kracht van afbraak, maar juist door onze goddelijke intenties, ons creërend vermogen in ons energiesysteem te brengen en te manifesteren, levend te maken in ons dagelijks bestaan. Krachten van afbraak kunnen ook heel liefdevol worden geleid om ruimte te maken voor vernieuwing.

Ons DNA is van nature een
kwantum, is gebaseerd op uitwisseling. Als wij de kwaliteit van de liefde in onszelf verlevendigen, vergroten wij ons God-zijn, ons creatorschap.

Alle liefdeloze obstakels worden opgeruimd. Daartegen kan geen terrorist zich verzetten.
Natuurlijk is deze eigenschap bij de een duidelijker en meer geprononceerd dan bij de ander. Er zijn mensen die in stilte werken en mensen die grote bekendheid verwerven door behoorlijk aan de weg te timmeren. Niet iedereen is geroepen om een praktijk te openen of een wereldleider te worden.
Weet dat elk mens  even belangrijk is voor de compleetheid van het grote geheel. De Heelheid bestaat juist door een veelheid aan verscheidenheid.
Ieder kan daarin zichzelf zijn, in vrijheid zijn
eigen rol vervullen.

Dat is tenminste de bedoeling en daarom wordt er schoonschip gemaakt. Natuurlijk hoeft afbraak niet te ontaarden in wreedheid en verdriet, maar bepaalde machthebbers voelen hun macht afbrokkelen en dat is bedreigend voor hun aardse rol, omdat zij deze liefde nog niet herkennen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen!
Kracht van liefdeloze afbraak, is onnodig bloedvergieten.
Ook de angstvelden worden uitvergroot, niet om te overwinnen, maar om zichtbaar te worden. Er wordt steeds meer duidelijkheid geschapen, wie van de machthebbers spreekt waarheid, wie kun je werkelijk geloven.

Steeds duidelijker wordt dat de veiligste weg is, de weg naar binnen naar jouw eigen goddelijke kern, jouw heelheid, waar alle mogelijke scenario’s wachten om door jouw trilling van liefde geactiveerd te worden.


Wij zijn de rentmeesters van een Nieuw Paradijs, die wij als hulpscheppers begonnen zijn te bouwen. Deze mededeling wordt niet door de gangbare media verspreid. Dit is iets wat je van binnenuit voelt als een drijfveer van jouw bestaan. Het lijkt soms een eenzaam gebeuren, maar daar komt verandering in.
We gaan meer en meer onze zielsverwanten ontmoeten, een logisch en natuurlijk gevolg van de alles omvattende
Ascensie.

Ook in onze zielenfamilies is uiteraard geen mens gelijk, maar er is wel sprake van gelijkgestemdheid en de wil tot samenwerking. Daardoor ontstaat juist een groot aanbod van uniekheid op de vele levensgebieden. Iedereen die zoekt zal zijn weg in deze ogenschijnlijke chaos vinden.

                                                            
                                                   
Geen ziel gaat verloren!

         
Ieder mens kan onder het aanbod van hulpverleners wel een richting vinden die bij hem past om een poosje  mee op te trekken. Je voelt gauw genoeg of er een samenwerking is, die jouw leidt naar eigen verantwoordelijkheid, te herkennen  aan de vrijheid waarmee de hulpverlener jou bij je eigen Kern laat uitkomen, onafhankelijk en vrij.
Het collectieve zielenleven ontwaakt
Gouden Klaver Vier, eeuwigheidssymbool
ons persoonlijk ontwaken raakt ook de totale mensheid, het collectief.
Geest zonder materie is bewegingloos, dat is de

Grote Leegte.

   
Materie zonder Geest is levenloos,
        daar is geen opgang en groei. 
Het Licht dat wij ontvangen en uitzenden draagt spirituele kwaliteiten en is van een zuivere Liefdesintelligentie. Het is de trilling die elke blokkade en alle sluiers laat verdwijnen. 
Niet iedereen kan meteen de volle lading licht en liefde verdragen. Het
Universum straalt ook naar ons exact wat wij kunnen verdragen, gedoceerd en op maat!
De ogenschijnlijk winnende machtstructuren zijn uiteindelijk hun eigen vijand en zullen aan eigen angstenergie ten onder gaan. Ook deze groepen worden gebruikt voor het hoogste goed. Niet dat de Meesters de donkere praktijken creëren, maar nu ze zich manifesteren op de aarde, zijn deze lage trillingen wel een onderdeel van  het wereldproces geworden om de verhoogde frequentie te helpen vestigen.
Er zijn veel groepen die zich bezig houden met gezonde energiebeweging zoals bijvoorbeeld Tai Chi of vele vormen van Yoga. Een andere vorm van holistisch lichaamswerk is Amanae, waardoor op een spirituele liefdevolle wijze emoties worden losgelaten. Het aanbod in variatie groeit nog steeds.
Heerlijk wandelen in de natuur geeft natuurlijk ook rust, of naar de vogels luisteren. Mogelijkheden te over!

Er is wereldwijd een gigantische behoefte aan vertrouwen en rust. Mensen herkennen dit niet altijd in zichzelf en draven maar door. Dit proces is heel duidelijk af te lezen aan de warrigheid van het weer, een duidelijke reflectie van onze emoties.

Maar juist vanuit de
Stilte, de Grote Leegte worden alle nieuwe creaties geboren. Het Licht uit deze ruimte draagt alle Regenboogkleuren, alle wijsheid van de laagste tot en met de hoge frequentie.
Goddelijke Wijsheid
         
projecteren,
is scheppend voor het welzijn van het grote geheel,                       
                           
hemel en aarde.
Gea, aug.2014
Wil je graag een keer mee doen met een intensive Amanae lichaamswerk, klik dan op de volgende link voor meer informatie
http://www.casgebbink.nl

Een reactie die ik ontving plaats ik hier als prachtige aanvulling                                         op het beschreven thema.

Lieve Gea,

Dank je wel voor je verbinding. Rustig zullen we aanschouwen wat
De Grote Geest in gedachten heeft met deze uitbreidende kringels.....

Mooie foto! Een thema dat er in mijn beleving ook in zit:
De groei die het zaadje/de kern doormaakt ziet er prachtig uit...
langzaam verandert het ronde ‘dingetje’ in een prachtige plant/bloem.
Wanneer je echter nauwkeurig kijkt naar het proces van groei, zie je dat ‘het donker/de schaduwzijde’ ook een noodzakelijk onderdeel is van de groei. De bast van het zaadje barst en scheurt, de steel breekt door het schild heen, buigt en kraakt en verandert in hout. De schellen vallen van de kern.
Alle groei-stappen zijn slechts mogelijk doordat het zaadjes-wezen volledig accepteert dat donker/pijn/schaduw een onderdeel is van groei. Zonder donker geen licht.
Dit proces is waar ik mijn klanten toe uitnodig...ervaar je donker/schaduwzijde en beleef het in liefde. Zo breng je licht in het donker en zal het donker oplossen in het licht....
De vleermuizen-totum van de Sjamanen zegt het ook: Je kan pas transformeren tot sjamaan, wanneer het oude sterft in aandacht. Het universum vraagt altijd dat je groeit en je toekomstige zelf wordt. Om dit te kunnen doen, moet je de dood van een sjamaan sterven.


Cas.

 
Wij zijn de grenzen aan het verwijderen om de Eenheid te herstellen. Er is alleen maar Leven, een leven van opgang en groei, de vrijheid van ons hart. Kosmische Liefde voor het welzijn in deze schepping.
 
Ik ben uitgerust voor deze speciale tijd. Ik heb gekozen om de liefdeskracht naar de aarde te brengen en mee te helpen het lijden een halt toe te roepen. Ik ben niet alleen en samen met vele zielen vormen wij een Lichtfamilie.