Houden van het Leven

Houden van het Leven


De energie van het
Dubbele Gouden Hart , beschreven in de maand februari, gaat ook de tekst van deze maand vormgeven.

Het
Gouden Hart is een symbool voor creatie en behoort bij het keelchakra, het energiecentrum waarmee de mens zijn totaliteit tot expressie kan brengen.

Werken met deze creŽrende energie betekent dat je ego ruimte geeft aan jouw God-zijn.

Op dit moment is mijn schrijfpapier nog blanco. Ik zit achter mijn computer en kijk in de tekening. Als vanzelf glimlach ook ik.

Natuurlijk ik voel mij ťťn met deze verbeelding en weet dat mijn ziel - mijn dieper wezen - tijdens het tekenen de leiding nam. Weer verbind ik mij bewust met mijn innerlijk en inviteer de creŽrende energie behulpzaam te zijn zo eenvoudig mogelijk de energie van de tekening te verwoorden.

Terwijl de media verslag deden van de strijd in het Middenoosten en beelden vrijgaven van onderdrukking en geweld, zat ik hier met mijn potloden de
Liefde van het Leven kleur en vorm te geven in symbolische taal. Helaas is ook nu de berichtgeving weer verre van rooskleurig.

Een oppervlakkig mens zou kunnen zeggen: heb je niet iets beters te doen? Lees de krant, dan sta je tenminste met je voeten op de grond. Waar houd jij je mee bezig, nog steeds in je sprookjeswereld? Doet het jou dan niets, dat duizenden mensen in opstand komen tegen een doldwaze machtswellusteling die geen schroom lijkt te kennen om het zwaarste geweld in te zetten?

Voor mij was het heel
weldadig om juist nu zo intens en bewust in deze scheppende energie te zijn. Ik gebruik expres het woord wel-dadig als tegenwicht, tegenhanger van geweld-dadig!

Door het tekenen van de symboliek is er een sterke verbinding met zuivere bewustzijnsvelden, waarop ons innerlijk is aangesloten. De opgeroepen specifieke bewustzijnstrilling is gemakkelijk vast te houden, omdat mijn aandacht heel geconcentreerd is om mijn gevoel te kunnen verbeelden in een eenvoudige vorm.

Eigenlijk ben ik mijn gevoel dan aan het verdichten, maar de verbeelding die ontstaat moet wel die zuiverheid kunnen terug kaatsen. Je laat je ogen op zielensterkte kijken. Dat maakt iets tot kunst, dat is creatie.Wij mensen zijn Lichtbronnen, scheppende wezens, die voortduren wisselend Licht uitstralen. Licht is een ander woord voor bewustzijn en bewustzijn is een creŽrende energie.
Hoe bewuster wij ons hiermee kunnen verbinden, hoe krachtiger onze potentiŽle mogelijkheden worden geactiveerd. Mijn tekenen is een vorm van meditatie, een innerlijke verbinding met de Bron, waarin eindeloze scalaís aan latente mogelijkheden aanwezig zijn om bewust door ons verlevendigd te worden.

In de stilte van de
Bron, ook wel nulpuntveld genoemd is alles in het niets aanwezig. Niets staat hier voor eenheid, stil en bewegingloos. Het ongeschapene, nog onbewust van zichzelf ontwikkelt een verlangen om tot leven gewekt te worden, opdat Alles uit dit Niets tot aanzien kan komen, geschapen kan worden.

Even komt een gedachte in mij of ik misschien afdwaal van mijn tekening, maar dan spreek ik mijzelf toe: vragen om innerlijke leiding, verlangt overgave aan je creŽrende levenskracht , de Godsvonk gesymboliseerd als de Vlammende Gouden Zon. Vertrouw er dan ook op, dat de gevoelens en de woorden passend zijn op dit moment, ook al denkt je persoonlijkheid soms iets anders. Laat deze gedachte gaan en verbind je opnieuw.

De opperste Scheppende Kracht heeft in ťťn oogopslag , Zijn allesomvattende goddelijke inprent , ĎAllesí genaamd in het 'Niets' afgedrukt en Zichzelf gefragmenteerd om in de hoogste en laagste regionen het Niets tot leven te kunnen brengen. Het Niets zal zichzelf kunnen waarnemen, het zal leren onderscheiden door reflecties van zichzelf in oneindig veel manifeste levensvormen.Steeds als ik weer het scheppingsverhaal op een bepaalde manier verwoord, komt het proces van zwangerschap in mijn gedachten. Er is een grote overeenkomst in het verloop van elke nieuwe incarnatie. Als je bewust de lijn volgt van vůůr de conceptie tot en met de geboorte en er na, ben je steeds met het scheppingsverhaal bezig op microniveau. Dit zal je inzicht, jouw gevoel voor het onbeschrijflijke gebeuren op macroniveau vergemakkelijken.

De kracht van leven zet dus tot bewustwording aan en dit proces geeft weer extra sturing aan de wijze waarop er met de Levenskracht, de Bronkracht wordt omgegaan.

De
Levenskracht is een voortdurend scheppende activiteit die meer of minder bekrachtigd kan worden vanuit vele niveaus. Gedurende de lange periode van ontwikkeling heeft de mensheid diverse transmutaties ondergaan en vandaag aan de dag beschikt de mens over zelfbewustzijn.

De lagere natuurrijken kennen een
soortbewustzijn en reageren heel meegaand op de kosmische impulsen, instinctmatig. De dieren zijn wel begonnen om eveneens een individueel bewustzijn te ontwikkelen, maar de mens heeft duidelijk de leiding in deze vooruitgang. Wij voelen en weten van onze individualiteit en daardoor kunnen wij een heel eigen creativiteit tot uiting brengen.

Het woord creativiteit verwijst naar
scheppend zijn. Wij kunnen als ontwikkelde mensen onbewuste lagen in ons activeren, uit het Niets halen. Ons diepe zelf, de God in ons, tot expressie brengen. Dat is dus een hoogwaardige vorm van kunst, zuivere Levenskunst.


De Gouden Appel en het Gouden Hart zijn prachtige gereedschappen om ons hierbij te helpen. Het zijn Symbolen voor Creatie die de poorten openen naar de krachtvelden van onze thymuschakra en ons keelchakra.

Scheppen in nieuwe energie is natuurlijk alleen mogelijk als we onze aangeleerde gewoontes, onze ideeŽn uit de oude doos kunnen omvormen.

Dit scheppende vermogen op een hogere trilling kent geen herhaling of gesjoemel, is niet vatbaar voor manipulatie, oneerlijkheid of enig ander limiet, maar is altijd gericht op vreugde, expansie, vrijheid zoals ons leven is bedoeld, evenwichtig en harmonieus op elkaar afgestemdÖ

Al onze collectieve instinctmatige karaktereigenschappen zullen botsen met onze nieuwe versie van
Zijn. Niet om ons te plagen, maar om ons ergens op te attenderen.


Het prachtige Driekleurige Viooltje is het hoogste Transmutatiesymbool op het hartchakra-niveau en helpt ons de laatste stap te zetten in de overgang naar de creŽrende niveaus. Laat dit Viooltje bloeien in jezelf en straal haar kracht uit. Maak aanspraak op haar muterende kracht.

Onze nieuwe dimensionale ruimte vraagt om totale vernieuwing vanuit
Universele Liefde. Wij zijn op weg gegaan om al het leven heel bewust met onze liefdevolle aandacht en verlangen uit hun latentie te halen, uit hun onbewuste staat.

Eindelijk kan de mens gelijktijdig
goddelijk en menselijk zijn: een God-mens. Onderschat deze mogelijkheid niet. De mutatie naar een dertienvoudig chakrasysteem en bijbehorende universele symbolen maken het voor de kosmische mens een stuk eenvoudiger zijn Lichtweg in vreugde en vrijheid te gaan. Ontkennen van deze nieuwe mogelijkheden is jezelf buiten de aquariusbestemming plaatsen.

Wij zijn van oorsprong (het oer sprong) deeltjes
Scheppende Kracht! Wij waren heel lang oerdeeltjes, fungerend als Lichtjes in de duisternis, onbewust van onze prachtige en moedige taak.

Nu is het tijdperk aangebroken om
Lichten in het Licht te zijn. Niet langer op weg naar verlichting, maar op weg in verlichting. Dit onderscheid is heel wezenlijk en mogen wij onszelf toestaan als een geschenk .

         Zijn betekent Licht, verkondigt een nieuw bestaan.

Wij zijn Licht en daarmee kunnen wij elke cel in ons lichaam voeden om onze uitstraling krachtiger en kristalhelder te laten zijn. Op deze manier zijn wij eveneens de transformerende cellen van het Leven.

De bewuste ontwikkelingsweg is altijd nieuw en verfrissend en zal de schepping tot bloei brengen. We vereenzelvigen ons niet meer met moeilijkheden, maar vertrouwen op onze verbinding met de scheppingskracht en transformeren de eventuele obstakels. We zijn overwinnaars.

Al doen wij ogenschijnlijk niets, onze uitstraling van deze bewuste trilling zendt genezende energie die heel harmoniserend werkt. Precies wat wij en de aarde nodig hebben. Wij zijn rentmeesters van het Paradijs. Wij brengen een hemel op aarde door ons over te geven aan wie wij werkelijk zijn:


                                Goden van Universaliteit* De lichtende kleuren en de Symbolen stralen de Kracht van het Leven op een uiterst subtiele wijze en zijn werkzaam op vele lagen, heel voelbaar.
De stroom van liefde kiest de weg van de minste weerstand en vult alle leemten op, te vergelijken met water. Wij moeten ons er wel voor openstellen, dus willen ontvangen!

* Er is een stroom van Harten zichtbaar. Dertien harten. De grootste drie verwijzen naar de komende drie tijdperken. Aan het Gouden Tijdperk zijn wij net begonnen. Dat zal overgaan in het Kristallijnen Tijdperk om de menselijke evolutie af te sluiten met het Transparante Tijdperk.

Het Gouden Hart zijn wij nu aan het verkennen, maar de zevenvoud, de zeven hoofdchakraís van de aardemens worden natuurlijk geheel geÔntegreerd in het dertienvoudige bewustzijnssysteem van de kosmische mens.

* De Appel herinnert aan het metaforische verhaal van de slang die Eva verleidt om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. We hebben er heel veel van gegeten en de Appel in Goud getransformeerd. De giftige slang is hier getransmuteerd in een kleurige slang van Harten, met elk eigen mogelijkheden, eigen energieŽn, maar het blijven harten. Eenheid in verscheidenheid afkomstig uit de Kern het zaad van de Appel. Alle opgedane kennis gaan wij nu gebruiken om werkelijk een Paradijs op Aarde te creŽren.

De
Witte Vogel, de christuskracht heeft haar Gouden Kroon verdient en haar invloed zal exponentieel groeien tot elk mens een volwaardig christusbewustzijn heeft ontwikkeld.* De Gouden Kroon is een symbool voor creatie op het basisniveau. Natuurlijk hoef je je geen zorgen te maken op welk chakra-niveau een bepaald symbool zal werken en of je het wel goed doet. Als je spontaan een affiniteit voelt met een symbool, is dat voor jou een stimulerende hulp om die kracht op te roepen in betreffende situaties.

Ik heb tijdens dit tekenen geen moment bedacht welk type symbool ik zou gaan verbeelden of op welk niveau ik bezig was mijn potloden te slijpen. Nu tijdens het schrijven ben ik verrast dat er wel degelijk een prachtige lijn in aangebracht is, maar dat is intuÔtief ontstaan. Dat is een spontane vrije manier om met deze symboliek te werken. Je ego wil weten en controleren of het wel juist is en blijft zich ermee bemoeien op denkniveau, maar je ziel creŽert op een dieper niveau, zonder twijfel .

* De Witte Roos het eerste transformatiesymbool. Hier met groen opgewerkt om de kleur van hartchakra van de Aardemens ťťn te laten zijn met zuiverheid van de Witte Roos.

* De groene vlinders, vernieuwing, zijn geheel afgestemd op deze energie.

* Het Driekleurige Viooltje is het hoogste transmutatiesymbool en vormt een overgang naar de Symbolen voor Creatie. De Gouden Kroon, De Gouden Appel en het Gouden Hart.

De hier getekende symbolen vertegenwoordigen het hartniveau. De
Witte Duif neemt deze energieŽn mee in haar vlucht naar het keelniveau.

In deze tijd van evolutie zijn wij begonnen om het bewustzijnsniveau van hart en keel tot eenheid te versmelten.
Avatars van Synthese!Wat doen wij met onze verdiepte capaciteit als wij dikwijls niet eens in de gaten hebben hoe wij ons in een bepaald patroon hebben geperst. Wij geven nog steeds onze macht weg aan de directeur, aan onze partner, de religie of een channel. Hoe kunnen wij ooit vrijheid voelen als wij gehoorzaam zijn aan krachten buiten ons.

Vrijheid vraagt een innerlijk vertrouwen, werken met onze goddelijke vermogens, onze scheppende regenererende kracht.

Wij zijn soevereine wezens, dus kunnen onafhankelijk van opgelegde regels en oude gewoonten aan onze nieuwe taken beginnen. We hoeven ons niet langer in een keurslijf te passen en allerlei goede daden te verrichten om een plaatsje in de hemel te verkrijgen, dat is oude energie. Andermans goedkeuring is aardig, maar daar is onze zelfwaardering niet van afhankelijk.

Kijk naar de wereld en voel wat het in jou teweeg brengt. Realiseer je dat alles om je heen een uiting is van een bepaalde energie en dat er nu een wereldwijde beweging aan de gang is om zich vrij te maken.

Natuurlijk gaat dat gepaard met ontzettend veel wisselende energieŽn en de nodige gevolgen die hun weg zoeken om de onvermijdelijke veranderingen in deze tijd te laten plaats vinden of er een begin mee te maken. Je leert onderscheiden en voelen dat je alles in je draagt, dat je
God en mens bent. Met het God-zijn kun je het mens-zijn in jezelf ascenderen en dat vraagt om eerlijkheid en liefde voor jezelf.

                 Vertrouw... je gevoelens zijn je graadmeter.

Het maakt niet uit wat voor soort gevoelens, de God in ons (onze liefde voor onszelf) zal ze koesteren als wij onze gemoedsbewegingen tenminste accepteren. We oordelen er niet over, ook al voelt het onprettig of zwaar.

Ook wij zijn bezig onze vrijheid te heroveren, eigen verantwoordelijkheid te dragen, soeverein te zijn of te worden, zonder een of andere grote
Meester te aanbidden, ook de Engel buiten ons vraagt niet om een devote knieval.

De grote
Meester in onszelf wil herkend worden. Dan is ook respectvolle samenwerking op basis van gelijkwaardigheid mogelijk en ontstaat een goddelijke vorm van eenheid gebaseerd op onafhankelijkheid.


Je ziet het in de wereld, overal roept men om vrijheid, maar dat betekent natuurlijk niet dat ook iedereen ŗ la minuut voelt wat daarvan de diepere betekenis is.

Een onderdrukkend regime kan alleen bestaan als het volk onderdanig en gehoorzaam is aan de despoot. Heel veel mensen willen wel vrijheid, maar verwarren dat met een soort welvaart. Zij worden ontevreden en boos als het gebraden kippetje niet meteen het geopende venster binnenvliegt.

Vrijheid houdt ook in: geen beschuldigende vinger om je heen wijzend als iets een beetje tegen zit.

Daarnaast komen wij veel mensen tegen die eigenlijk niets willen veranderen. Zij vinden het veilig dat elke dag voorspelbaar is.

Reik de mensen de mogelijkheden aan waarmee zij zelf verder kunnen. Een liefdevol hart doet wonderen. Een
Witte Roos is zo verzachtend en helend. Vrijheid vraagt verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leven en dat geldt voor ieder ander. Er is weinig voor nodig om in te zien dat een flinke portie geduld ook heel welkom is.

De tegenstelling lijkt heel groot: De kracht van het Gouden Hart en het wapenarsenaal van Ďeen Kadhafi en zijn vriendjesí.
Toch ligt dit er maar aan vanuit welk perspectief wij de wereld waarnemen.
De drang om vrij te zijn is een uiting van de
Levenskracht die vanuit de liefde voor het leven wordt gevoed.

Wij kunnen kiezen deze taferelen steunen met eenzelfde energie, waardoor de gebeurtenissen nog pijnlijker worden uitvergroot. Dat is niet echt een helpende hand bieden.

We kunnen onszelf klein wanen en beweren dat wij er toch niets aan kunnen veranderen. Een soort passief afwachten tot het noodlot zich voltrekt.

Een kosmisch mens volgt niet meer de verplichte paden en zeker niet van een vooropgezet plan. Hij kiest voor creatieve oplossingen. Als een autonoom mens gebruikt hij zijn nieuwe creŽrende mogelijkheden om oude sleurpatronen te doorbeken.
Hij spreekt de taal van
Universele Liefde en bekijkt de situaties met ogen van zijn ziel. Hij bemiddelt tussen de Bron en het aardse leven als een transformerende, creŽrende cel.

In
Alles is bewustzijn aanwezig. De zelfbewuste Aquariusmens gebruikt dit om zich te wapenen tegen de angst.

Liefde voor het leven, betekent ook liefde voor de materie. Er zijn vele voorbeelden te noemen. ik noem hier een klein voorval. Ik wilde de tekening naar de computer scannen, maar tot mijn schrik brandde de lamp van de scanner niet. De bovenkant van de tekening was rose, de onderkant groen. Nog een keer proberen, diep zuchten Ö wat nuÖ !


Na enig proberen schoot er door mij heen, waar heb je nu al die tijd over getekend?Ik begon opnieuw, legde heel bewust de tekening op zijn plaats, boog mij over de scanner, omarmde deze om mijn innerlijke verbinding te bekrachtigen. Mijn aandacht ging naar mijn hart en ik claimde als het ware een samengebundelde kracht, waarmee ik het euvel tegemoet trad. Ik beschouwde de apparatuur als bewustzijn.

Nogmaals wilde ik de scanoperatie uitvoeren, maar voelde een aarzeling. Wat als het mislukte!
Daar stak het oude patroon zijn kop weer op. Ik haalde een paar maal diep adem en voelde de rust terugkeren. Ik gaf mij over zonder aan het resultaat te denken. Het maakte niet uit wat er te voorschijn zou komen. Ik had de oplossing in werking gezet, dus nu vertrouwen, welke weg die ook zou volgen.

Met mijn handen op de scanner en gesloten ogen volgde ik het zachte geluid. Ik vond het super spannend om het resultaat te bekijken en merkte dat ik glimlachte om mijn eigen gevoelens die zo gemakkelijk van de hak op de tak sprongen.
Ik had in dit ogenschijnlijk simpele voorbeeld de angstimpulsen opgelost, geÔntegreerd in mijn creatiekracht.

Het eindresultaat ontlokte mij een dankbaar Ďoohí. Het groen en rose was verdwenen.

Omdat ik een scanner heb die heel vage kleuren weergeeft, moet ik altijd nog het een en ander experimenteren tot ik tevreden ben over kleur en helderheid.
Na dit voorval heb ik mijn scanner niet meer getest.

Een dergelijk verhaal kan iedereen vertellen, doch meestal wordt eraan voorbij gegaan of gesproken over toeval en het hebben van geluk.Met mijn computer werk ik al langer op deze manier. Mijn man was het beu dat ik bij elke wissewas hem om raad vroeg en vond dat ik de problemen voortaan zelf maar moest oplossen. Voor hem was het duidelijk dat mij op gebied van techniek niet veel is bij te brengen.
Zo ben ik eigenlijk mede door toedoen van mijn lieve partner begonnen aan het beoefenen van mijn Quantumbewustzijn in de praktijk, achter mijn computer.
Als je dat eenmaal gaat voelen breidt dit werkterrein zich naar alle kanten uit. Je bewustzijn expandeert en passeert de grenzen van de oude vormen. Het meest belangrijke is dat je angst vemindert.

Onze grootste vijand is angst, deze dwarsboomt elke vorm van harmonie, dus ook onze gezondheid, ons God-zijn.

Wij kunnen ons bewapenen op een geheel nieuwe wijze. Overgave aan het Leven betekent de goddelijke wil in onszelf activeren.

                                                Leven is God.

        Houden van het leven is niet te scheiden van houden van onszelf,
                             God is niet te scheiden van de mens
.


                                Ď
En zie, God maakt alle dingen nieuwíGea, mrt. 2011

 
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
 
 
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
De Gouden Lier, creatiesymbool, hartchakra