Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
 
Informatie deelname


Top
Ik ben er zeker van dat er grote veranderingen gaan komen en verwacht deze omkering al ruim dertig jaar.
De eerste helft van deze periode sprak ik er heel veel over en mijn site weerspiegelt deze belofte tot op de dag van vandaag. De intuïtieve tekeningen straalden mijn innerlijk gevoel en ik gebruikte deze als spiekbriefjes tijdens de cursussen en lezingen die ik met heel veel vreugde gaf.
Bij mijn directe omgeving, kinderen en vrienden viel mijn enthousiaste uitleg                over de innerlijke wereld veel minder in de smaak en ik werd  zwijgzamer over deze prachtige beloften. "Dat zeg je nu al zoveel jaar en we merken er niets van!"

Toen de eerste berichten over Corona de ronde deden, was mijn reactie: eindelijk, eindelijk gaat de omkering zichtbaar beginnen en ik voelde mij heerlijk opgelucht. De opgestapelde doemscenario's gingen langs mij heen en in mijn gevoel en in mijn omgeving was niets van enig onheil te bemerken. Het kwam bij mij niet als gevaar binnen!
Toen de scholen dicht gingen en IBBO-Chalcedoon dus ook - het onderwijs waar ik al weer vijf jaar aan verbonden ben -  en de winkels de opgelegde regels gingen invoeren, voelde dit voor mij als puur bedrog en ik zocht naar invloedrijke personen die nu eens de echte waarheid boven tafel zouden krijgen. 
Ik merkte al gauw dat vanuit de mainstream media super vreemde - voor mij valse - angstberichten werden vrijgegeven en dat heel veel mensen deze bombardementen als enige mogelijkheid aanvaarden.                                                                      
Helaas mijn verontwaardiging groeide en van de liefde voor al die andersdenkende was niet veel over. Ik wilde het liefst iedereen waarschuwen dat er heel andere plannen achter deze schijnvertoning schuil gingen.
Toen er met hemelvaart voor het eerst weer vrienden bij ons kwamen logeren, barstte er een bommetje. Ze hadden van te voren gemeld dat ze het fijn vonden te komen, omdat ik hun ruimte kon bieden voor de anderhalve meter regels, een eigen slaapkamer, eigen badkamer en een heerlijke tuin om  buiten te kunnen eten enzovoort.
Ik vatte dit op als grap en bereidde zo goed mogelijk alles voor om lekker veel tijd te kunnen doorbrengen om samen al onze ervaringen en gevoelens te kunnen delen.
Daar kwamen ze en ik stapte naar buiten om ze met een omhelzing te begroeten. Als bij een donderslag aan heldere hemel veranderde het 'welkom ritueel' totaal: handen vooruit gestoken als afweer en een soort Chinees buiginkje vervingen de traditionele omhelzing!

Dat sloeg in als een bliksemschicht! Dit was geen grap dit was bittere ernst! Mijn vrienden die wij al zo'n veertig  jaar kenden, deinsden achteruit of ik melaats was en de verontwaardiging in mij culmineerde tot een piek in een hutspot van boosheid en verdriet....!
In de donkere wolk die ik over deze verbaasde twee uitstortte, was niet veel meer terug te vinden van enige tolerantie voor een andere mening!  Hoe was het mogelijk... in mijn huis... de dwaasheid van de leugens... en wel door mijn vrienden binnen gebracht! Een enorme prop van verdriet en miskenning vulde mijn borst en keel. Mijn vrienden stonden natuurlijk heel verbouwereerd te kijken: ze hadden toch van te voren gezegd dat ze de Corona regels wilden handhaven!
Natuurlijk hebben wij het weekend verder samen doorgebracht, maar ik ervoer heel duidelijk dat er sprake was van een wig en ik voelde mij gefaald te hebben, dat ik niet bij machte was geweest deze wending te voorkomen, er een liefdevolle draai aan te geven. Ik ervoer de verbazing en het onbegrip dat tussen ons in was gaan staan.   
Het voelde voor mij op dat onverwachte moment dat mijn vrienden afvallig waren  en mijn oprechte gevoelens achteloos verkruimelden om te kunnen voldoen aan geprogrammeerde leugens van een stelletje machthebbers, die elke dag de ellende verkondigden. Nu waren die stomme regels al in mijn huis doorgedrongen en nog wel over de drempel getild door mijn vrienden!
Het ergste van alles was het intense gevoel op de dagen er na. Ik vond dat ik gefaald had en kon dat gevoel niet zo maar van mij afschudden. Ik overdacht dat ik mij van talloze andere scenario’s had kunnen bedienen, maar dat was niet gebeurd, dus ook niet relevant.  Of toch wel…?
Toen ik duidelijk had dat aan de basis van deze emotie, eigen  miskenning van mijn diepe weggestopte gevoelens ten grondslag lag, een soort machteloosheid, drong het tot mij door: jouw eigenwaarde en verontwaardiging is niet afhankelijk van een ander, zelfs niet van je beste vrienden, dus ook niet van je echtgenoot of kinderen. Jijzelf bent de enige verantwoordelijke! 
Het werd helemaal duidelijk toen ik een halve week later een telefoontje kreeg van mijn vrienden met de hoofdvraag of ik wel begreep wat mijn verontwaardiging bij hun teweeg had gebracht, wat ik hun had aangedaan, terwijl zij juist de veilige regels in acht hadden genomen en ik de roekeloze was in dit patroon! Dat zijn de gevolgen van spiegeleffecten waarin ieder zijn eigen aandeel kan ontdekken. Dat vraagt om eerlijkheid en waardering naar je zelf.
We zijn weer ruim een maand verder en ik begrijp steeds meer de verborgen mogelijkheden in het wereldgebeuren, die achter de Coronahype en in mijzelf schuil gaan en dus de diepere bedoeling van deze grote opschudding duidelijk maken.  Natuurlijk heb ik ook nu nog het enorme verlangen dat de eerlijkheid van alle regels openbaar wordt gemaakt, maar ik begrijp ook dat elke dag weer een praktijkles is in vertrouwen en geduld.

Al  de leerervaringen die juist in deze tijd zo veelvuldig naar ons toekomen, leggen voor mij de achtergebleven restjes van toegedekte emoties bloot, zodat de energie kan worden omgevormd, getransformeerd tot oprechte gevoelens waardoor ik herkenbaar mijzelf kan zijn. Dat wil ik natuurlijk ook de ander gunnen en zeker mijn vrienden. Ieder op zijn eigen wijze en in eigen tempo.
Stel je voor dat na deze warrige periode mensen werkelijk zichzelf kunnen zijn met eigen ideeën en meningen, geboren uit een zuivere trilling van liefde voor alles en iedereen. Dat zij zich kunnen uiten, ongeacht uiterlijke vorm of afkomst.
Dat zij gewoon in liefde voor en van elkaar leren, door echt naar elkaarte te luisteren
omdat ze intens voelen en weten:

                                                                      Wij zijn één :
                                                                                                                                                                                      
Liefde, Licht, BRON!
Door de grote opschudding is het mogelijk opruiming te houden in het groot -wereld wijd-  en in het klein  -heel persoonlijk- en de fundamenten neer te leggen voor een Gouden Eeuw.
Hier openbaart zich de wet: '
het kleine verhoudt zich tot het grote, als het grote tot het geheel'. Wij zijn de bouwers, de architecten van een prachtig nieuw begin!?
Was er ooit een begin... of is elk moment een nieuwe kans? Is het begin en het eind identiek, eeuwig?!
Het is maar hoe je het bekijkt…!!!
Jayagea... een ervaring en verwerking naar wie wij werkelijk zijn; mede
creators als super belangrijke puzzelstukjes in een grandioos geheel!
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Niet opzienbarend, maar vergis je niet...!
Eigenlijk wil ik nergens lid van zijn, maar ik geniet van het samenzijn met gelijkgestemde zielen, dat wil zeggen die naar elkaar luisteren, ook al hebben ze verschillende meningen. Wat ik steeds probeer is mensen te begrijpen die oprecht voor hun waarden en ideeën uit komen, zelfs als deze mijn waarheden lijken te ondermijnen. Ik dacht dat ik daarmee al aardig uit de voeten kon...