Ontvangend geven in stilte

Ontvangend geven in stilte


Op de tekening zien wij een lange rij mensen die elk een bloem vertegenwoordigen, met een heel eigen uitstraling.

Bloemen symboliseren altijd liefde en zijn verbonden met de
zielenakasha, het collectieve veld van zielenbewustzijn.

Ook de mens en al wat is in deze schepping is natuurlijk verbonden met het collectieve leven, maar toch accentueer ik de hier getekende bloemen extra, omdat deze ook nog

bepaalde lichtlichamen, bewustzijnsgebieden symboliseren.

Bloemen kennen geen terughoudendheid of angst om te reageren op hun kosmische impuls. Zij doen dat uitbundig en stralen hun eigen kracht en schoonheid, zuiver en puur.

Hun hele verschijning is een getuigenis van een giga-grote schakering aan vormen, kleuren en geuren.
Zij schenken hun liefde, troost en genezing, zonder oordeel.

De wonderschone wereld van bloemen vestigt de aandacht op de fijnstoffelijke energieŽn van de plant en reflecteren hun regenererend vermogen op vele niveaus.


Bloemen doen niet als bloem, zij zijn bloem!

Bloemen weerspiegelen eigenlijk onze kosmische opdracht; het beheer van het leven en de evolutie. Door heel bewust deze liefde te ontmoeten en toe te laten, voel je wie je werkelijk bent: een geÔncarneerde liefdesenergie die de strijdende rol van mens op zich heeft genomen om tot dit diepe doorleefde besef te geraken.

Eindelijk kan de mens bewust zijn liefdesenergie begrijpen en leren voelen dat hij werkelijk een engel is in menselijke vorm. Zo heeft hij alle ervaringen van het donker leren kennen en kan nu heel bewust voor Licht en Eenheid kiezen. Niet als iets abstracts, maar doorleefd en doorvoeld op alle fronten. Hij is zich zijn liefdesenergie bewust geworden, heeft zichzelf erkend. Hij maakt deel uit van de alles doordringende liefde, de scheppende levensenergie, ongeacht in welke verschijningsvorm.
De menselijke engel is onderdeel van dit grote collectieve leven, een gigantische liefdesboeket - nog niet overal en voor iedereen zichtbaar - maar weet dat elk mens zijn eigen bloem is en van binnenuit wordt gestimuleerd om tot volle bloei te komen, om oprecht en bescheiden, de intense liefdeskracht- de groeistof van elke bloem - te kunnen verspreiden.Laat ons 'ik-zijn', onze persoonlijkheid op vreugdevolle wijze de verbinding vormen met het geheel, om op eigen unieke wijze onze kostbare ervaringen aan de schepping toe te voegen. Blij en gelukkig, vol scheppingsdrang om een nieuwe stralende wereld te creŽren, een herboren Paradijs, waar bloemenvelden hemel en aarde verbinden.
Het is in dit licht heel leerzaam om met meer aandacht na te gaan hoe wij op bloemen reageren, of we met bepaalde bloemen een speciale band hebben, of mogelijk allergische reacties waarnemen. Waarom de een bij verdrietige gebeurtenissen bloemen toelaat en de ander elke bloem in zo'n situatie weigert.

Vergeet ook niet dat allerlei tincturen en essences van bloemen en kruiden als heilzame middelen worden ontwikkeld en hoe zuiver bloesemremedies kunnen inwerken op de geest van de mens.

* Genezing is een gevolg van liefdeskracht en dan zijn we weer bij de kosmische opdracht van de mens: het beheer van het leven en het beheer van de evolutie. Door in de liefde te gaan staan en actief te worden kan de mens het dramatische lot van de wereld keren naar geluk en werkelijke vrede.

Eigenlijk is voor elk mens de kosmische taak identiek: verlichting van de materie, de totale schepping met geest doorstralen om zo de
Universaliteit van het Leven te realiseren. Elk mens echter kent ook zijn eigen uniekheid en kan daarom op een heel eigen wijze uiting geven aan deze oproep.


* Op de tekening vervult elk mens een aspect van het geheel en het is van groot belang dat de mens zijn eigen plek durft in te nemen om zijn eigen specifieke opdracht te kunnen vervolmaken.


In het Aquariustijdperk gaan wij voelen en begrijpen dat er ergens een startpunt was, vanwaar wij de illusie lieten groeien afgescheiden te zijn van het geheel. We wilden als individuele zielen allerlei situaties meemaken die in de eenheid onmogelijk zijn.

Eenheid is ongedifferentieerd en niets meer, niets daarbuiten, uitsluitend eenheid! Daar is slechts ťťn ervaring mogelijk, maar die is niet te onderscheiden en dus ook niet te kennen.

Als alles om je heen helder kristal is en jij zelf ook, dan is niets, geen enkele vorm te onderscheiden en zelfs de naam helder kristal is nietszeggend. Door een vorm aan te nemen is geest, God, te leren kennen. Wij zijn duidelijk op weg onszelf te leren kennen, om onszelf overal in de schepping terug te vinden.
Ken uzelf Öen u zal God kennen!


Hoe zouden wij ooit tot een veelheid aan ervaringen hebben kunnen komen, als wij niet de moed hadden gehad buiten de Eenheid te stappen en ons van een enthousiaste individuele ziel te voorzien om werelden te scheppen, die we later terug zouden brengen naar de Eenheid.

Langzamerhand creŽerden wij als zielen onze ikjes en grote ikken die zich meer dan ooit afgescheiden waanden van de
Eenheid. De sluiers waren zo ondoordringbaar geworden dat zelfs de herinnering aan de Eenheid was gewist of ernstig vervaagd.

Natuurlijk is dit een schijnwerkelijkheid. De alles beherende levensenergie is niet uit te wissen, maar wel kan de schijn worden gewekt met behulp van een illusionaire sluier en ontelbare vormen.

Zo hebben wij de kans benut om onderscheid te leren maken en weten wij nu van arrogantie en macht, verdriet en angst, maar ook dat liefde veel omvattender is dan wij tot nu toe dachten.

Op deze manier draagt elk mens als een unieke
Godsvonk zijn steentje bij aan deze schepping en kan zo de Eenheid verrijken, uitbreiden met een doorvoeld begrip van geluk, vreugde en liefde.

Door de reis die wij als zielen hebben gemaakt, hebben wij gepokt en gemazeld alle wederwaardigheden in de dichtheid van de materie meegemaakt. Op alle niveaus hebben wij deze energieŽn doorleefd. Wijs geworden verlangen wij terug naar de
Eenheid, de Bron, het ťťn zijn met de God in ons, ťťn met alles wat is.

* Eenheid van het yin en yang, vrouwelijk en mannelijk, materie en geest, illusie en werkelijkheid.                                                                                                                     

                    
Eindelijk kunnen man en vrouw in liefde samenwerken!


De mensheid is begonnen haar hogere groepskwaliteiten te ontplooien, bewuste engelenliefde.
Overal in elk stukje maatschappij gaan bloemen bloeien, gevoed door de kosmische mens.

Er zijn natuurlijk altijd mensen geweest die een voortrekkersrol in dit scheppingsspel hebben vervuld. Zij werpen zich bijvoorbeeld op als leiders van een volk of schrijven wereldberoemde boeken. Dat betekent niet dat zij
verder of beter zijn dan de mens die in stilte werkt.

Ook onze meedogenloze omschrijving van de slechteriken op deze aarde of onderdrukkende regimes moeten wij ernstig onder de loep nemen.

Dit oordelen en labels plakken hoort niet bij begrip en compassie en getuigt zeker niet van goddelijke wijsheid die op oordeelloosheid is gebaseerd.
Juist door onze zeer uiteenlopende ervaringen kunnen wij rustig aannemen dat ook wij zowel slachtofferenergie als dader- en schavuitenenergie in ons dragen.


Respect, gelijkwaardigheid en openstaan voor Universele Liefde zal ons helpen onszelf en anderen te vergeven.
Dan kan de vreugde van ons hart een stimulans zijn om de zuivere liefde als een onophoudelijke levensstroom alles en iedereen te beÔnvloeden.

Naarmate een mens meer bewustzijn in zichzelf heeft ontwikkeld, zal hij zich meer inzetten voor de wereld.


Adeldom adelt!

Zo groeien wij door naar vele meesterschappen. Is het meesterschap over de persoonlijkheid eenmaal behaald dan vervolgt de weg zich vanzelf. Dat betekent niet dat er dan geen inspanning meer zal zijn. De weg wordt echter steeds liefdevoller en dat verzacht de moeilijkheden.Het mooie van dit alles is, dat de mens elk moment kan beginnen met transformeren en transmuteren en creŽren, ook al beheerst hij zijn meesterschappen nog niet. Juist door deze weg in te slaan en met de vrijgegeven symbolen te werken gaat de mens op weg om de meesterschappen in zich te realiseren. Ben je niet gecharmeerd van het werken met symbolen, dan vind je wel een eigen manier.


* De vrouw op de top schenkt haar bewustzijn uit de Graal. Zij zaait transformatie, genezende liefde. Langzaam maar zeker gaat de massa mee. Eerst nog in kleine groepen, maar die verdubbelen zich exponentieel tot het kritieke moment daar is en de totale omslag zal plaatsvinden. Dan wordt de rest van de bevolking vanzelf meegezogen in de trekkracht van het hart, van de Universele Liefde.


* De Graal symboliseert de sleutel van het hartchakra om zo de kelkbeker te vullen met het hierop aangesloten
bewustzijnsveld van de Schepper.

Met de
Graal wordt ons lichtwezen benoemd dat verbonden is met de christuskracht, met gevende liefde.


* De mens zal na elke behaalde hoogte steeds weer afdalen tot aan de voet van de berg om de diepe inzichten te kunnen doorleven, alvorens een nieuwe top te beklimmen, die dan weer een stukje verder naar de hemel reikt, weer meer bewustzijn zal brengen. De treden duiden de niveaus van de 'jakobsladder', de niveaus van bewustzijn.

* De Witte Zwaan is het kosmische doorstromingschakra. Het is de wachter van de ziel, de behoeder van de zielenakasha. Dit chakra voedt het zielengebied en transformeert de hoge kosmische energieŽn. Hier vindt de uitwisseling plaats van de geest naar het zielenniveau en omgekeerd. Via de Witte Zwaan is de verbinding naar onze hoogste lichtlichamen geopend.

* De vrouw met de Graal draagt witte rozen in het haar. De Witte Roos is het eerste transformatiesymbool waarmee elk mens het individuele karma kan oplossen. De Witte Roos is de Roos van Sharon, de Roos van de Bron.

* De Gouden Zonnebloem is een prachtig symbool dat het nieuwe leven aanroept. Een leven van opgang en groei. Een leven volgens de Blauwdruk van Aquarius, geregeerd door de wetten van liefde, licht en eenheid.

* De Gouden Roos symboliseert het eerste deel van de Universele Christus, een transmutatiesymbool.

* De Rode Papaver vertegenwoordigt de hercreŽrende kracht. Deze energie wordt natuurlijk altijd extra geactiveerd als in een tijdperk veranderingen moeten worden gerealiseerd.

* De Witte Lelie is de kosmische mens in ons. Een transformatiesymbool op het individuele niveau. Wij worden gevraagd als Lelies op het Veld te zijn. Dat zijn de universele werkers voor de aarde.

* De Witte Iris is de naam van het chakra dat verbonden is met de epifyse, een zeer gevoelig spiritueel orgaan. Hier ligt het mystieke vermogen van de mens, de verbinding met de Bron, de goddelijke akasha. Door regelmatig de Witte Iris te verlevendigen in samenwerking met de Witte Zwaan en de Kristallijnen Lotus activeert de mens de innerlijke mystieke verbinding, waarlangs de universele informatie aan de mens kan worden doorgegeven.

* De Gouden Lotus verwijst naar het realiseren van de christusenergie. We gaan een Gouden Eeuw tegemoet, waarin elk mens straks een blaadje van de Gouden Lotus vertegenwoordigt.

* De vlinder staat voor transformeren, omvorming naar liefde. Van de aan de aarde gebonden rups naar de gevleugelde schoonheid. Vleugels duiden op geestkracht, waarmee je de bindkracht van de materie kunt opheffen.Het focuspunt is niet langer de zonnevlecht maar het hart. Het hart symboliseert de ziel, is verbonden met de bezielende onbaatzuchtige liefde. De ziel focust zich op het God zijn in de mens.
* Op de voorgrond vraagt het jonge aquariuskind met zijn vergeet-mij-niet de aandacht voor zijn ontwikkeling. Hoge bewustzijns, kinderen van de zon, incarneren om het tempo van grote zuiveringen te versnellen. Dat betekent niet dat bij deze kinderen alles vanzelf gaat, ook al zijn zij heel wijs. Zij vragen een krachtige, liefdevolle begeleiding om hier op aarde ook werkelijk de moed op te brengen hun voorgenomen taken te verwezenlijken.

* Ook de dieren gaan hun nieuwe leven tegemoet. Als gevolg van de initiatie van de dertienvoud in de schepping zijn de dieren begonnen met hun ontwikkeling van een persoonlijk bewustzijn.

* De kleine viooltjes wijzen op bescheidenheid en tedere liefde nu de mens zo'n omvattende taak op zijn schouders mag nemen. Het Driekleurig Transparante Viooltje is het omvattende transmutatiesymbool op het hartniveau.

De mens is het wezen dat dit bewustzijnsvermogen tot grote bloei zal brengen. Dit ontvangen uit de hoogste Bron kan uitsluitend door geven worden vermeerderd.

                       Geven en ontvangen is ťťn geworden.

Door het laten stromen in oprechte bescheidenheid kan de liefde en het licht zich vermeerderen.

                Ontvangend geven in stilte is het geheim van bewustwording.

                  
                    Stilte, Eenheid is de hoogste openbaring
.

Gea, sep. 2008.
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Transmutatiechakra, Vlammende Gouden Zon, vervulling van alle levensvormen
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes