Sterrenkinderen
Dertien koningskinderen, kinderen vanuit het Hoge Licht, als baby's weergegeven en verbonden door het levenskoord.

Sterrenkinderen
Natuurlijk verwijst dit naar de dertien chakra's, maar ook naar het gegeven, dat niet slechts ťťn Christuskindje een Kroon mag dragen, maar dat elk kind een kind van koninklijke komaf is.

Elk kind is een kind van het Licht en geniet de goddelijke bescherming, is onaantastbaar als een goddelijk sterretje, een godsvonkje.

Een christusje.
Elk stoffelijk omhulsel - door de ziel zelf gecreŽerd- biedt deze vonkjes, deze zielen gelegenheid ervaring op te doen om zo een stukje van de weg naar vervulling af te leggen en uiteindelijk het menszijn te kunnen overstijgen.

Het maakt niet uit of we spreken over
Kristalkinderen, Regenboogkristalkinderen, Indigokinderen, Sterrenkinderen of Zonnekinderen, het zijn allen kinderen van deze tijd, met een eigen taak en eigen graad van bewustzijn.


Zij kiezen om nu geboren te worden, om via het Rad van Liefde en Eenheid hun lichtende geestkracht naar de aarde te brengen. Het Aquariustijdperk is immers ingegaan en dat
betekent dat de tijd rijp is deze trilling te ontvangen.
Velen voelen de lokroep en wagen een duik in het diepe ,om nu en voor altijd grenzen en afscheidingen te kunnen doorbreken
.

De gevorderden onder deze nieuwe generatie kinderen herkennen al vroeg hun kosmisch taak en de oplettende volwassen mens kan veel van hen leren.

Maar als wij even om ons heen kijken is het niet zo moeilijk in te zien dat heel wat dogmatische instellingen en machtsstructuren niet zitten te wachten op deze '
Eigenwijze Nieuwelingen', op deze kleine grote meesters, die met hun bewustzijnstrillingen gefocust zijn op gelijkwaardigheid, vreugde, harmonie, vrijheid, eerlijkheid, kortom allerlei energieŽn die zichtbaar worden als de basis van waaruit wordt gehandeld, Universele Liefde is.

Met de komst van onze aquariuskinderen wordt de verbondenheid met de vrouwelijke energie intens verstevigd en duidelijk voelbaar als je let op de impulsen van je hart.

Het
Eenheidsbewustzijn wordt zo een extra push gegeven.

Natuurlijk vraagt het voorbereiding om deze geboortegolven van bewustzijn te verwelkomen en hebben al deze kinderen recht op een liefdevolle opvoeding waarbij ze volop kind kunnen zijn en zich gesteund voelen om zelfstandig en vrij hun taken aan te gaan als het moment daarvoor is aangebroken.
Voor het echter zover is zullen ook deze kinderen de moed en het vertrouwen moeten opbouwen, dat hun intuÔtieve vermogens en het op meerdere frequenties gelijktijdig aanwezig zijn, juist hun hoogste goed is om tot expressie te brengen, ook al wordt dit in de wereld van vandaag matig of dikwijls helemaal niet gereflecteerd.


Door hun grote gevoeligheid, diepe inzichten en heldere contacten met de niet fysieke werelden, stralen zij zo'n idealisme uit, dat er heel gemakkelijk botsingen ontstaan met de gevestigde orde, die juist is ontstaan dankzij vastgeroeste patronen en mentale structuren.

* De vorm van de Gouden Kroon is hier geÔnspireerd op het Civitas Dei. We gaan het Duizendjarig Rijk (Koninkrijk Gods) tegemoet en als voorbereiding hanteren wij het Driekleurig Transparante Viooltje als dagelijkse energie: baren en scheppen; liefde en licht. Het Viooltje - kracht van de Schepper -, het omvattende transmutatiesymbool, is hier een Moeder, die in eenheid met de Vader (Kroon) dertien scheppende krachten baart. De Gouden Kroon, de Kroon van het Behoud,  duidt een verdiepte creŽrende kracht.

Het gaat hier over het Heilige Huwelijk;  Godin en God; Moeder God en Vader God, de volkomen gelijkwaardigheid van het vrouwelijke en het mannelijke, de Tweelingstraal als ťťn Vlam.
* Het getekende Viooltje ziet er uit als een elfje of een engelachtig wezentje en ik was blij verrast dat ik hierin de  innerlijke Grote Moeder en daarmee alle moeders zag weerspiegeld.
Zo kwam de inspiratie binnen van een barende, scheppende liefde, een hogere moederliefde. Een intens liefdesproces, waarop de voortgang van ons aards bestaan is gefundeerd. De kracht van de evolutie.

Het wezen van de
Universele Christus doorstraalt het nieuwe bewustzijn en behoedzaam wordt het kind van de kosmos begeleid om een menselijke vorm aan te nemen en straks als dit prille leven zich weer her-innert zal een kosmisch bewust Sterrenkind zijn meesterenergie, het christusbewustzijn, uitstralen door te Zijn, zoals in zijn Blauwdruk staat beschreven..

Toch hoeft de mens niet eerst zijn lichaam te verlaten om vervolgens in een nieuwe incarnatie dit bewustzijn in te voeren. Er zijn over heel de wereld vele mensen - en hun aantal groeit gestaag - die in zichzelf deze trilling ontsluiten. Zij activeren hun innerlijke zintuigen en voelen dat zij multidimensionale wezens zijn in een menselijke vorm, met een groot scheppend vermogen. Het zijn juist deze energieŽn die als oproepende kracht de liefdevolle kosmische energie naar de aarde laat stromen.


* Het Gouden Levenskoord -  de kosmische navelstreng -verwijst naar het incarneren en geeft aan dat alles met alles in verband staat en in harmonie dient samen te werken. Dat er geen dood is, alleen maar leven in diverse dimensies, evolutie!
Ons aardse bestaan is eigenlijk een vonkje uit het veld van Licht, tijdelijk versluierd, dat wel.

Door de liefdevolle aandacht van de Bron hadden we de moed ons wezen steeds weer te omhullen met materie, om op deze wijze iets aan de aarde te kunnen schenken vanuit het veld van Liefde en Licht, het veld van Eenheid.
Tot nu toe deden wij dat tamelijk onbewust, dat wil zeggen op het niveau passend bij onze lagere aard, de materiŽle mens. We beschikten over slechts zeven chakra's, voldoende voor dit niveau. We leefden - merendeels ook nu nog-in het lager zijn van de schepping. (Schepper)

Inmiddels is het vermogen van de aardemens aangezet tot de mogelijkheid een kosmisch mens te zijn, dus ook het leven in de hogere en hoogste frequenties worden wij ons weer bewust
.Het menselijk bewustzijn wordt daarmee allesomvattend. De mens kan zijn chakra's, zijn energietransformatoren bewust dienstbaar maken aan het leven. Zijn chakra's werken als mini-scheppingswielen. Voortdurend worden hier vibraties van heel ijle bewustzijnsfrequenties bruikbaar gemaakt voor de Aarde en met nieuwe belevenissen teruggezonden. Iedere ervaring draagt bij aan de verruiming van zowel ons persoonlijk als het collectief bewustzijn. Er is uiteindelijk toch maar ťťn bewustzijn, nietwaar! Ik zou haast zeggen:

     ťťn Eenheidsbewustzijn!

Elke nieuwe geboorte, welke vorm dan ook, stoffelijk of geestelijk helpt bij het realiseren van de nieuwe mogelijkheden passend bij het nieuwe tijdperk. Een Gouden Eeuw waarin de hogere aard van de schepping beleefd zal worden.

* De Aarde en de Zon versmelten hier, zichtbaar aan de aura. De scheppende kracht, het licht wordt in de aarde opgenomen om tot realisatie te komen. De trilling van de zon wordt door de aarde via haar kruinchakra, de Kristallijnen Lotus opgenomen en verstoffelijkt.

Universele bewustwording is groeiende. In dit proces is de mens van onschatbare waarde.

Steeds meer dringt het tot ons door dat wij transformerende cellen zijn, ingebed in een ingenieuze biologische structuur met uitwisselingsmogelijkheden die veel verder reiken dan dit zonnestelsel.

De kosmische mens van de aarde openbaart de scheppende kracht via het keelchakra -
Kristalijnen Lotus - in samenwerking met het kosmisch doorstromingschakra -Witte Zwaan-  en de epifyse -Witte Iris-. Deze drie-eenheid in de mens, het 'praktische' contact met de Bron, laat het kleed van de aarde bloeien als een Witte Roos, waarin voor elk kindje, voor elke geboorte, een plaatsje is gereserveerd om hun eigen specifieke plan te kunnen uitvoeren. Veel Sterrenkinderen komen om de aarde in een Liefdesgewaad te hullen -blaadjes van de Witte Roos- . Laten wij hen opvangen en begeleiden om samen de aarde te verheffen tot een goddelijke klank.

Vergeet nooit: Gedachten hebben kracht, hoeveel meer uitwerking zullen onze gedachten hebben als wij ons los maken van de opgelegde tijd en ruimtebeperking. Goddelijke gedachten boven tijd en ruimt.


Laat je gedachten groots zijn, creŽer als goden en godinnen, dan werk je met
Kristalenergie.
Dit is de energie waarin onze '
aardse Sterrenkinderen' zichzelf kunnen herkennen en wij onszelf in het Sterrenkind...!


Gea, apr.2008.


De Witte Zwaan, het collectieve Zijn
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname