Toch is het leven Liefde

Toch is het leven liefde!


Wat lijkt het moeilijk om te voelen dat het leven liefde is, als je links en rechts de rampen aan je voorbij ziet trekken?

Nog lastiger wordt het als je heel dicht betrokken bent bij een aardbeving, een tsunami een grote brand, een treinongeluk of vliegtuigramp.

Maar wat te doen als je daarbij dierbare vrienden verliest of de reddingploeg kan niet bij je kind komen, terwijl je weet dat het onder het puin ligt.

Je geliefde blijkt na dagen van onzekerheid nog altijd spoorloos te zijn.
Alles waaraan je jaren hebt gebouwd is in fracties van enkele seconden totaal verwoest! Kun je dan nog steeds tegen jezelf zeggen:


                                    Toch is het leven Liefde!


Dit meisje op de tekening keek juichend achterom, krabbelde op en stampte met haar voetjes in het zand om de extra voorpret te benadrukken van de naderende reuzengolf… Ze kraaide het uit… Haar handjes gebaarden een supergolf… Ooh… jeeh… ooooeeh …! schaterde ze en dan… stil… heel stil... Een ongekend niets...

Alleen nog water…niets dan water… Eén grote watermassa …. Weg… alles weg, alleen water… Was dat de pret!… Was dat het ultieme spel met de golven!

* Dit was een beeld dat ik zag tijdens getoonde televisiebeelden van de tsunami in 2004.

Ik was destijds intens verontwaardigd, ook boos en een soort woede-verdriet vulde mij... Wat een vreselijke wereld... Wat een waanzin... Waar was dit in vredesnaam goed voor?

Overgave
Het merkwaardige was, toen ik er later met anderen over sprak, niemand dit beeld bleek te hebben gezien. Het begon tot mij door te dringen dat ik even in een andere wereld was geweest, een tafereel had waargenomen vanuit een ander dimensie.

Bovendien realiseerde ik mij natuurlijk, dat geen fotograaf dit op deze wijze zou vastleggen. Geen mens blijft rustig kiekjes maken, terwijl een gigantische watermassa het strand en alles er omheen aan het verzwelgen is.                                   Het leven is toch Liefde!


Inmiddels weten wij wel dat de uiterlijke verschijningsvorm die wij met onze fysieke zintuigen waarnemen slechts een
geprojecteerd tafereel is van een veel groter en dieper gegeven. Als zodanig is natuurlijk elke vorm en daarmee de hele schepping, ons hele universum een holografische weergave.

Dat betekent natuurlijk niet dat de vormen als minderwaardig beschouwd zouden moeten worden, ook al kunnen wij steeds duidelijker het illusionaire
gehalte ervan inzien. In tegendeel we worden steeds meer getrokken naar het wezen der dingen en willen onszelf en de wereld om ons heen vanuit een dieper perspectief kunnen begrijpen.


Als alles om ons heen, inclusief ons lichaam een hologram is, wie of wat veroorzaakt dan dit hologram? Waar komt de kracht vandaan om dit alles te creëren?

Als wij
God in ons zelf aanvaarden, zijn wij dus God. Zijn wij overal gelijktijdig aanwezig en beschikken wij over gigantische scheppende krachten.

Krachten die wij altijd aan een
God buiten ons hebben toebedeeld. Een almachtig wezen, waarmee niet viel te spotten.

Nu wij inzien dat wij zelf ook
God zijn, lijkt God niet meer zo machtig. God valt eigenlijk een beetje tegen en tot een dergelijke krachteloze God bidden om kracht, lijkt ook niet erg zinvol.
We vereenzelvigen ons met een mindere God, een God die wij op deze manier zelf in het leven roepen en waarvan je natuurlijk weinig kunt verwachten.

Is dit niet weer een slachtofferrol, maar nu met de naam God!

Zo’n mindere God zal natuurlijk met lede ogen moeten toezien hoe de natuurrampen hun eigen spoor trekken en dan moet hij maar hopen dat er achteraf nog iets valt te redden. Een
God als slachtoffer! Hier wordt pijnlijk duidelijk dat wij nog steeds niet in onszelf geloven en dat wij weer gewoon terugvallen in oude patronen.

Op deze manier overkomen de dingen ons en zijn wij als energiewezens overgeleverd aan de gebeurtenissen in en om ons heen. Alles lijkt zich buiten ons om te voltrekken. Van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor ons eigen leven is dan natuurlijk geen sprake, ook al vinden wij dat wij ons heel aardig schikken naar de situatie en ons in veel gevallen er best doorheen slaan.

Wij zijn zo aan onze levenspatronen gewend geraakt, dat wij eigenlijk niet eens door hebben dat we ondanks de vele spirituele boodschappen nog steeds op dezelfde voet leven. We weten wel veel meer, maar de informatie in ons leven toepassen en werkelijk oude gehechtheden loslaten door te kiezen voor
liefde, vreugde, vrijheid, waarheid en vervulling, blijft nog heel veel theorie. Kiezen betekent niet, afwachten tot de keus wordt gebracht.

Het is ook niet verwonderlijk dat wij met een dergelijk instelling niet de resultaten voelen of waarnemen, wanneer we werken met de
Symbolen.

Een simpele conclusie vanuit onze egogedachten is gauw getrokken: het is een prachtig
Symbool, maar het werkt niet…! Het zal wel niet de bedoeling zijn. Het zal wel niet in mijn Blauwdruk staan. Ik ben er blijkbaar nog niet aan toe.

Het
Symbool doet het niet voor ons. Het Symbool nodigt ons uit alert te zijn, volop aanwezig en actief. Het gekozen Symbool vraagt ons de inspiratie te zijn!         Het leven is toch Liefde!


Hoe kunnen wij als
Multi dimensionale Goddelijke wezens, co-creators, optimaal in actie komen om behulpzaam te zijn een hemel op aarde te creëren.

Veel eenvoudiger dan wij denken, dit gaat namelijk ons denken te boven. Stop dus maar met denken. Dit is niet het terrein waar ons denken een topfunctie kan bekleden.

Als wij Het Dubbele Gouden Hart verlevendigen, dan zijn wij één met het Hart en vertrouwen volledig op de creërende kracht, wetend dat deze kracht niet anders kan dan scheppen, omdat deze kracht wordt aangestuurd vanuit en door de Liefde. Altijd zal de intentie vanuit de pure liefdeskracht bekrachtigd worden.


Als je gaat twijfelen - een activiteit van je denken - breek je deze kracht weer af en zal je creatie er beslist ook anders uitzien dan je beoogde.

Creëren is een gebeuren vanuit ons hart, ons liefdescentrum, van waaruit wij verbonden zijn met het hart van alles en iedereen. Een gigantisch virtueel netwerk van Levenskracht en energie!

Wij zijn afkomstig uit
Leven, wij zijn Leven en baren Leven. Wij zijn bedoeld om de Bronkracht, de Levenskracht naar de aarde te brengen en de schepping tot een topleven maken.


Heel eenvoudig gezegd: je bent een kind van God, je bent zelf God en je baart God. Anders gezegd: je bent een kind van de Liefde, je bent zelf Liefde en je laat de Liefde geboren worden. Je bent de schepper, het geschapene en het proces van scheppen.


De goddelijke evolutie en de menselijke evolutie zijn één!Activeer deze zuivere krachten en haal diep adem, voel hoe deze levenskracht helemaal door je heen gaat, elke cel wakker maakt, alle chakra’s met elkaar verbindt en weet dat je essentie God is.

Vertrouwen en handelen vanuit deze liefdesintentie zal waarheid zichtbaar maken. Zet je intentie, jouw prachtige droom, jouw hartewens duidelijk neer en vervlecht dat in de matrix van je bestaan. Gebruik je bronkracht om de processen in liefde te begeleiden en noodzakelijke uitbarstingen te kalmeren.

Op dit niveau werken wij met ons bewustzijn, diepe lagen in ons gevoel. Een
dimensie, een hoger trillingsgebied, is niet ver weg. Een dimensie is een staat van zijn, waarin de waarnemer in ons - onze essentie, God dus - het vermogen ervaart om in eigen bewustzijn uitdrukking te geven aan een culminatie van vibratie en frequentie.

Met andere woorden: wij openen dimensies door heel bewust één te worden met de
Levenskracht, met de Bron in ons, om vervolgens deze staat van zijn tot expressie te brengen in ons daaglijks bestaan.


                                             Liefde is eenvoud!


Wij brengen onze liefdeskracht in beweging en de keuze van een
Symbool verbindt ons met het topvermogen van de dimensie, waarvan het Symbool de sleutel is. Wij beheren de sleutels om Poorten te openen, opdat de Liefde kan stromen. Kosmische Liefde is van nature scheppend, genezend, altijd gericht naar opgang en groei.


Juist omdat het een rumoerige tijd is, is het van cruciaal belang dat wij onze kosmische krachten gebruiken en de gebeurtenissen niet als makke schapen ondergaan, maar innerlijk tot actie komen, onze krachten bundelen.

Als kosmisch mensen kiezen wij voor samenwerken en uitwisselen met de onophoudelijke stroom van Licht en de liefdevolle hulp van vele
spirituele intelligenties.                                      Er is alleen maar Leven!Allerlei leefsituaties worden geschud en niets blijft bij het oude. De tijd van zachtzinnigheid en aantutten lijkt voorbij, gelet op de verwoestende uitwerking van aardbevingen, overstromingen, branden, vulkanische uitbarstingen, orkanen en dergelijke catastrofen.

Oude vetes worden weer aangehaald en waar een vermoeden van onrecht heerst, wordt werkelijk de onderste steen boven gehaald om helderheid te krijgen. Schandalige ongerechtigheden kunnen niet langer verborgen blijven. Er is een grote schoonmaak bezig in alle geledingen en aspecten van het leven.

Financiële instituten, economische en religieuze bolwerken storten in. Regeringen vallen uiteen en over heel de wereld komen mensen in opstand en rollen kopstukken van hun troon. Er heerst verwarring bij militaire machten en onderwijsinstellingen, opschudding in het medische circuit tot in wetgeving en rechtssystemen aan toe.

Relaties maken onverwachte wendingen en wat heel lang veilig en vertrouwd leek, blijkt plotseling niet meer te werken. De baan waarvan je jaren hebt genoten, kan je ineens niet meer bekoren.

Intuïtief voelen we, dat op alle fronten de trillingen van het veranderingsproces zich uitbreiden en we willen de geheimen erachter doorgronden.

Gelukkig en voor anderen helaas, dat kan niet vanuit ons kleine persoonlijkheid, dat is niet meer toereikend, dus vertrouw, erken en claim je afkomst, je bent leven, je bent liefde. Neem geen genoegen meer met minder. Stop met jammeren over rampen en allerlei misstanden, maar mobiliseer je kosmische kracht.


Zie elke gebeurtenis als een uitdaging, als een nieuwe kans om je goddelijke vermogens te oefenen. Dat is niet harteloos.

Klagen, jeremiëren, veroordelen horen bij een kleine geest die enkel oog heeft voor de buitenkant. Een dergelijk emotioneel gedrag hoort bij onze lagere aard.Wij kiezen niet meer voor dualiteit. Wij kiezen voor Eenheid, wij zijn heelheid.

Er is een duidelijk verschil tussen de energie die in beweging wordt gehouden door oude denkbeelden en de onbesmette, dus
pure Levenskracht, uit de Bron, die als neutrale fotonische en tachyonische energie door ons als scheppende Goden kan worden ingezet voor het creëren van een Aards Paradijs.

Dit lijken zulke grootse woorden gericht op een verre toekomst, maar de paradox is dat je eigenlijk niets hoeft te doen dan te zijn in de ruimte van je hart. Daar vind je het
Paradijs. Wat er ook om je heen gebeurt, blijf verbonden in jouw stilte. Vanuit jouw Liefdesgebied zul je geleid worden en de juiste situaties aantrekken. Blijf eenvoudig en vertrouw de Goddelijke Liefde, de leidraad die hemel en aarde verbindt, een Aards Paradijs.

Wij als
Goden kijken achter de schermen, achter de sluiers en weten dat de tijd van afwachten voorbij is. Heel veel zielen hebben in hun levensplan een overeenkomst gesloten om als groep betrokken te geraken bij een ramp, om de wereld rigoureus wakker te schudden, waardoor het roer wordt omgegooid.

                                        
Leven is bestaan in liefde!

Je bent
God, een schepper, een soeverein goddelijk wezen in een menselijke gedaante, die zijn eigen leven creëert, zijn eigen universum totaal kan herscheppen vanuit het centrum van zijn eigen liefdesveld. Lamenteren over alle misstanden brengt ons geen vreugde, verzamel deze energie en voeg die bij je kosmische kracht voor de opbouw van een Gouden Eeuw, een hemel op aarde.

Neem je verantwoordelijkheid en herinner je dat je speciaal in deze tijd naar de aarde bent gekomen om te helpen alle noodzakelijke veranderingen als opstap te gebruiken om een nieuwe realiteit neer te zetten.                                 
                                        Er is nog steeds een strijd gaande en de duistere machten zullen alles aanwenden om nog iets van hun hachje te redden. Tevergeefs! Wees heel waakzaam naar alle dramatische berichtgeving, weeg de informatie steeds weer in je hart om het waarheidsgehalte te verifiëren. Hoe venijnig en geniepig de vechtplannen ook zullen zijn, ze zullen hun geplande doelen missen. Hoe je ook geprikkeld wordt in je rechtvaardigheidsgevoel, laat je niet verleiden mee te gaan in de dramatiek.

De hervormingen zijn kolossaal en zijn onderdeel van een groot zuiveringsspel dat alle liefdeloze activiteiten bezig is te onthullen.

De
Overwinning van het Licht heeft al plaats gevonden. In ijle dimensies is dit heuglijke feit al breeduit gevierd. Het kan niet meer worden teruggedraaid. Het moet alleen nog in de stof worden gerealiseerd en wij maken dat zichtbaar door ons zelf te vertrouwen en ons te verbinden met de hoogste scheppende krachten.

Kies voor jezelf en wees de handen en voeten van het grote
Verlichtingsproces. Dit kosmische gebeuren raakt alles, er wordt geen plekje overgeslagen. Onze gevoeligheid is hierop afgestemd, niet om te weeklagen, maar om ons Godzijn te activeren opdat elk kosmische moment Gouden Vruchten zal dragen.

            
             Vertrouw, Leven is liefde, al het andere is illusie!
Gea, mei 2010


Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Kristallijnen Morgenster, creatiesymbool
Stel jezelf de vraag : wat is van belang voor de wereld en wat is van urgent belang voor mijn ziel om haar taak te kunnen vervullen. Kies steeds voor de vreugde, voor overvloed voor nieuwe avonturen. Kijk naar wat de natuur ons weer zo duidelijk toont. Nieuw leven, opruiming van al het oude dat vernieuwing tegenwerkt. Vanuit verhoogde frequentiekrachten weet je dat elke ramp, elke gebeurtenis, elke omwenteling het bewustzijn van het hele universum beïnvloedt, tot zelfs ver daarbuiten.

Leven is vertrouwen!