Vreugde van Zijn, Gouden DolfijnVreugde van Zijn
Vreugde van Zijn, Gouden Dolfijn
Deze tekening is bedoeld als een ode aan de cetaceeŽn, de walvisachtige dieren in onze oceanen.

Deze
Gouden Dolfijn toont ons het spel in de grote wateren.

We weten dat water voor gevoel staat en de oceaan
symboliseert het overkoepelende gevoel - het bewustzijn - waaruit elke druppel afkomstig is en uiteindelijk in terugkeert.

De
Dolfijnen behoeven geen verklaring omtrent de geheimen van hun leven. Zij zijn zelf de uitdrukking van het goddelijke levensspel. Hun wijze van zijn is een uitnodiging voor alles wat leeft om met het bewustzijn - de energetische en metafysische geometrische energieŽn - een vreugdespel aan te gaan.

Zij balanceren in samenspel met de dansende bewustzijnsbollen op de toppen van de golven en springen even gemakkelijk naar de lichtende hemel, als dat zij zich bewegen naar het meest donkere en ondoordringbare water. Ongehinderd door gehechtheden of beperkende gedachten genieten zij de vreugde van elk moment. Gestroomlijnd en soepel als zij zijn, beantwoorden zij aan de kosmische impuls, telkens opnieuw in het nu, in het nu, in het nuÖ!

Deze imposante dieren zijn dragers van de
MichaŽlenergie - de onvoorwaardelijke liefde - en zijn bedoeld hun taak te vervullen in de bewustwordingsprocessen van de watermassa's op deze aarde.

Ook wij als mens bestaan voor het grootste gedeelte uit water en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de
Dolfijnen met hun speelsheid en sonore klanken de vibraties van ijle bewustzijnsvelden kunnen beÔnvloeden en verlevendigen, waardoor een rustgevende en genezende werking door ons als mens kan worden ervaren en worden waargenomen.

In dit kader heeft Masaru Emoto prachtige experimenten gedaan met het zichtbaar maken van enorme verschillen die optreden in kristalvormen. Water dat wordt blootgesteld aan negatieve vervuilende energie - kwaadaardige woorden of vreselijke disharmonische geluiden - tonen zeer vervormde en onvolmaakte kristalpatronen, terwijl melodieuze muziek of andere liefdevolle benadering het water ertoe bracht schitterende volmaakte kristallen te creŽren.

Kortom water beschikt over informatie en kan worden geactiveerd om haar geheimen, haar oerherinneringen aan ons mensen prijs te geven.
Liefde, dankbaarheid, vreugde, universaliteit vormen een sleutel en als wij ons verzoenen en verweven met de dolfijn- en walvissenenergie, leren wij heel anders met tijd en ruimte om te gaan. Bewustzijn is immers niet aan tijd en ruimte gebonden, maar stijgt daar bovenuit. De beperkende lineaire en materiŽle denkgeest heeft dan geen vat meer op ons.
(Denk aan het verhaal en kinderliedje: Toen Jonas in de Walvis zat!)

Wat kan de
Dolfijn anders dan haar ingeademde liefde verdubbeld uitademen! Haar hele wezen is een uitdrukking van mateloze vreugde. Er is weinig fantasie voor nodig om je een voorstelling te maken, hoe groot de harmoniserende werking kan zijn van deze vrije-energie-explosies, pure creatiekracht. Zij creŽren niet, zij zijn dragers van deze energie. Zij zijn creators. Zij zijn hun taak.

Op de tekening zie je een
Kristallijnen Engeltje dat in liefde en vol respect samenwerkt met de Gouden Dolfijn.
Kristal legt een verbinding met het veld van oneindig potentieel aan scheppingskracht. Wij spreken niet voor niets van kristalhelder water als wij verrukt zijn over de kwaliteit.
Dit tafereel is een verwijzing naar de
Kristalkinderen die met hun bewustzijn vanzelfsprekend ťťn zullen zijn met de vibraties van deze goddelijk bewuste dieren. Dit bewustzijn realiseert het hoogste zijn van de schepping.

Ook u, die dit leest en niet als een
Kristalkind is geboren, kan besluiten dit bewustzijn nu in uzelf te activeren.

De Gouden Dolfijn licht een tip van de sluier op,.
                         Zij nodigt de mens uit tot interactie!


Eindeloos veel cirkelgangen van leven hebben wij doorlopen. Steeds weer oude vormen laten sterven en opnieuw geboren worden. Afdalend, dieper en dieper in de materie, tot het diepste punt in het dal was bereikt.

Nu is er een wet die wij allen vele malen hebben meegemaakt. Alles wat het zwaarste, diepste, dichtste of welk uiterst punt ook heeft bereikt, slaat om in het tegendeel. Zo ook met ons bewustzijn, dat de toelaatbare grens van
verdichting had bereikt en daarmee de aanzet creŽerde tot een gigantisch Keerpunt naar verlichting.

Al onze cellen hebben eeuwen de liefde en vreugde moeten ontberen omdat ons bewustzijn geen hoge liefdestrillingen meer kon toelaten. Ons DNA,  onze hersencapaciteit was inmiddels gedegenereerd tot slechts een schijntje van de oorspronkelijke mogelijkheden. Van
Lichtvoeding uit de Bron was nauwelijke nog sprake.

Dat gaan wij nu veranderen, gemotiveerd door de gigantische berg ervaringen in onze  lagere klinkt de roep om verandering.

We gaan al onze ingedutte cellen wakker maken. De sluiers, de membramen willen wij oplossen om weer vrij en vreugdevol de impulsen uit de
Bron te kunnen ontvangen. We gaan ons herinneren, samen met onze cellen wie wij werkelijk zijn om helderheid te krijgen hoe wij ons kunnen inzetten voor een leven in vreugde en vrijheid. In gedachten plaatsen wij onze
Gouden Zon achter onze thymusklier, gesymboliseerd door een Kristallijnen Kroon, de poort naar de Universele Mens. De thymusklier was lange tijd een slapend,  'verschrompeld' orgaantje, omdat de erachter liggende eeuwigheidscellen aangesloten op de Kernenergie nauwelijks nog aangesproken werden. Daar is nu verandering in gekomen.

We verbinden het innerlijk weten, het derde oog -
Gouden Zon - met ons hart, ons individuele liefdescentrum en trekken een gouden stroomdraad naar onze kleine en grote hersenen, gelegen in het achterhoofd en middenhoofd boven bij onze kruin en vandaar weer naar ons thymuschakra.
Er ontstaat zo een
Gouden Driehoek.

.

Vergelijkbaar brengen wij onze rondcirkelende gedachten in een baan door ons hart waardoor deze worden aangevuld en omgevormd door de gezonde, alles doordringende en omvattende Kernenergie.

 

Het is de energie waarvan de
Dolfijnen een getuigenis zijn en dat willen zij delen met de mens.

          

De Gouden Zon brengt vervulling van het individuele leven.
Nu weten wij van onze afkomst en wensen niet langer onbewuste scheppers te zijn. We maken een verbinding met het leven gevende licht, het diepe inzicht, de Gouden Zon in ons. Dit is ons hypofyse-chakra, gelegen in het voorhoofd.

We maken aanspraak op ons verdiept immuunsysteem,
de thymusklier. Deze harmoniseert indringende lichaamsvreemde stoffen.
Door deze om te zetten in de vibratie die het lichaam eigen is, kan veel schade worden voorkomen.

         Vrije vreugdevolle vervullende energie,
een lichtend spel van oneindig

     LEVEN!Gea, feb. 2008.

Deze taak is weer extra aangezet sinds de aquariuschakra's zijn geactiveerd, maar al deze
energiecentra, transformatoren moeten gevoed worden door energie, gegenereerd door ons bewustzijn. Sombere, negatieve gedachten zijn niet echt bevorderlijk voor het optimaal laten werken van de aquariuschakra's, die vragen een zonniger vibratie.

In de  kern van elke cel ligt de informatie opgeslagen waarvoor zij dient, hoe meer dat wordt geactiveerd - dus bewust wordt gevoed met liefde-  hoe zuiverder de cel haar taak kan verrichten. Op deze wijze is de weg geopend om disbalans op te heffen en zullen de ziekten verwijderd worden uit ons leven. 

Door onze materiŽle gedachten, onze egogedachten  op te nemen in het bewustzijnscircuit van de
Gouden Driehoek om een in samenwerking aan te gaan met ons dertienvoudig chakrasysteem, maken wij ons vrij van beperkende gehechtheden en leren onbevangen en vol vertrouwen in het leven te staan. We krijgen inzicht hoe uiterlijke vormen tot stand komen en leren vanuit een breed perspectief de levensprocessen waar te nemen.

Telkens als wij merken dat onze gedachten zich weer afscheiden om de macht van ons ego te etaleren, leiden wij deze vliegensvlug door onze kern, ons liefdescentrum en transformeren de trilling van beperking in zuivere liefdeskracht. Dit is spelen met energie.

In de Kern is alles en iedereen gezond en vreugdevol nietwaar!

We verbinden
De Gouden Zon in ons met de Solaire Zon aan de hemel en de Grote Centrale Zon achter onze zon aan hemel..

In deze verbinding voelen en weten wij ons
Scheppers met een hoofdletter, bewuste scheppers, Lichtscheppers. We zijn Lichtzuilen met een gigantisch scheppend potentieel. Daarmee mogen wij werken, beschermd door de Gouden Driehoek, de Drie-eenheid in ons.

Het kost niet veel moeite deze
Goude Driehoek om te klappen naar de lagere gebieden in ons lichaam, opdat wij ook daar bewust onze slapende cellen beÔnvloeden en activeren door de gouden stroomd van ons bewustzijn.

Op allerlei manieren kunnen wij ons bewustzijn verruimen om toegang te krijgen tot de kosmische bibliotheek, het
oergeheugen van de Kosmos, de Akasha's, waarin ons geheugen als goden is ingebed.

               Als de druppel in de Oceaan
                                            
                                        of het zonnetje in de Centrale Zon

De Kristallijnen Kroon, Universeel Licht op collectief niveau.
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Vrijheid, vreugde, vervulling
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname