Vriendelijk verzocht.

Vriendelijk verzocht...!Laat de toon dan vriendelijk zijn, maar er is geen sprake meer van vrijblijvendheid.

De kosmische mens is de
Gouden Levensboom, stevig geworteld in de aarde. Zij heeft haar kruin geopend om het sprankelende Kristallijnen Licht via haar wezen de schepping aan te reiken.

'Vriendelijk' wordt de 'slang' (de hardnekkige lichtweigeraar) verzocht naar een schepping lager te vertrekken, om daar alsnog karmisch te incarneren.

Waar het gouden licht van
Eenheid straalt is geen plaats meer voor illusie. De Gouden Scarabee spreidt haar ragfijne vleugels om met de trilling van zuivere waarheid, een nieuw Bestaan te aarden.

Als straks de sluitsteen is gevallen kan de
Levensboom ongehinderd uitgroeien tot kristallijn met transparante bloemen van vervulling.

                            Waarom straksÖ ? Kies voor nuÖ !


De
Bron is elk moment beschikbaar, altijdÖ dag in dag uit, al miljarden jaren lang. De Bron van Leven duidt een innerlijke weg die via transformatie, transmutatie en creatie begaanbaar is voor elk mens. Hoe meer mensen zichzelf waardig achten om een heel mens te zijn, hoe sneller de sluitsteen het kwaad -de illusie- zal vergrendelen.

                            Waarom straks... kies voor NU...!
Dit kleine stukje tekst gold in 2002 als een korte verklaring bij de tekening. Ik dacht toen nog dat het wel een flink aantal jaren zou duren voor wij iets in de praktijk weerspiegeld zouden zien van al die prachtige beloften.

Vaak was het moeilijk om je als Lichtwerker te voelen en te blijven geloven, dat je uitstraling, je innerlijke vibratie werkelijk Verlichting zou brengen, vooral in een omgeving die absoluut niet meewerkte en soms zelfs vijandig reageerde.
De vrucht van samenwerking yin en yang
Nu ervaren wij dat er in ongelooflijk korte tijd heel veel verandert. Wij worden met ons allen krachtiger en moediger om ons hart te openen en duidelijk te kiezen voor het grote geheel. We gaan voelen dat al die jaren van voorbereiding ons gaan confronteren met heel onverwachte praktijksituaties.

Steeds worden wij door de energieŽn om ons heen geattendeerd op onze toegenomen mogelijkheden en uitgenodigd onze kosmisch krachten te gebruiken. Dit gaat dikwijls gepaard met een licht vreugdeschokje en een glimlach. We gaan spontaan vrijheid en vreugde uitstralen en voelen de samenwerking met vele Lichtwezens, ondanks vele verschillen.
Extra tussenvoegsel


Lieve lezers, zojuist kreeg ik een telefoontje: Gea wat heb je nu gedaan, dit is helemaal je website niet, waar zijn je prachtige geÔnspireerde teksten? Waar leen jij je kanaal voor?

Ik moet zeggen dat ik dit stuk - een gechannelde tekst van AA Michael, inmiddels weer verwijderd - erop zette, omdat deze tekst voor mij als een cadeau voelde en het mij zo'n liefdevolle zekerheid gaf, dat al die jaren waarin Sonia samen met een grote groep
Lichtwerkers de wetten initieerde om de doorgangen te openen naar de Nieuwe Energie - de Universele Cristuskracht - enorm werd bevestigd.

Ik dacht : weer een duidelijke inspiratieweg die de aquariusmystiek toont , wel een beetje anders..., maar toch!

Nu komt daarbij, dat voor het eerst mijn man een dergelijk stuk wilde lezen. Niet dat hij onder de indruk was, maar wel dat hij opmerkte: er zal best iets van waarheid inzitten. Toen ging er door mij heen, dat ik mogelijk meer mensen via dit spoor een richting zou kunnen wijzen. Inderdaad volkomen voorbijgaand aan de mogelijke dreiging en onrust die de tekst eveneens zou kunnen oproepen. (Waarschijnlijk toch nog een verdwaald restantje van bekeringsdrang!)

Ik had mij totaal niet verbonden met tijdsdruk of angst en zeker al helemaal niet met fysieke UFO's of wat dan ook. Ik heb daar zelfs om geglimlacht, vanwege de rust die ik voelde.

Wij kunnen ons verbinden met lage trillingen of hoge trillingen. Kiezen wij ťťn pool, dan kiezen wij voor dualiteit. Kiezen wij voor heelheid dan versmelten wij beide polen en brengen alles terug tot de energie van de Bron en kunnen met 'frisse, verse' energie, waarin
alle mogelijkheden in potentie weer zijn versmolten, tot heelheid zijn gebracht, nieuwe situaties creŽren. Dat is werken met scheppingskracht, de kracht van het christusbewustzijn radiŽren.

(Zie voor dit thema nog eens jan. 2009:
'
Sofia zonder Schaduw, Lichtuitstralende waarheid')


De themadag van jaren terug over het onderwerp buitenaardse wezens en UFO's kwam in mijn bewustzijn. Er waren destijds ook een paar mensen die boos de zaal verlieten, omdat zij niet te horen kregen wat zij hadden verwacht. Alles wat gegeven wordt kan op zoveel niveaus worden begrepen. Het enige wat je hebt te doen is alle boodschappen te wegen in je hart.

Ik plaats hier nogmaals het
Dubbele Gouden Hart. Dit symbool activeert ons Godzijn, ons ware zelf, maar ook hierin is ieder vrij om dat wel of niet te gebruiken. Als je hart niet naar een symbool uitgaat, vind je ongetwijfeld een andere weg die voor jou de juiste is. Het is een kwestie van innerlijk voelen.

Alle hulpmiddelen zijn inductoren (lichtgeleiders, stroomgeleiders) en helpen je op weg. Ook alle channelings zullen ophouden als ieder zijn innerlijke wijsheid heeft herkend. Uiteindelijk channelt ieder dan zijn eigen
Hogerzelf en spreek je natuurlijk niet meer van channelen. Een symbool is dan eveneens overbodig geworden.

Nu ik hoor van een trouwe lezer dat dit stuk veel onrust en angst oproept, zit ik mij af te vragen wat de diepe drijfveer was dat ik deze tekst heb geplaatst.

Angst zaaien is absoluut niet mijn bedoeling.

Wel weerkaatst deze praktijksituatie de energie, die in de tekening verscholen is en waarmee wij regelmatig weer in het reine dienen te komen. Het gaat om gelijkmoedig en standvastig te blijven in ons Zijn. De slang staat hier voor het weigeren in jezelf het
Gouden Licht toe te laten en dan blijf je in een beperkte energie ronddraaien, of wel de energie van het Vissentijdperk.

Transmuteer de
Slang en maak haar van Kristal zuiver Licht doorlatend, zoals is bedoeld!

Ik wil nogmaals benadrukken om eigen l
iefdeskracht de boventoon te laten voeren. Dit geldt voor alle berichten of er nu heilige namen bij staan of niet.

Wij kunnen het best behulpzaam zijn bij alle mogelijke situaties door in de stilte van ons hart te blijven, ons eigen centrum en ons niet mee laten slepen door angstige egotrillingen. Dat is op zich al transformeren, omdat de mens van nature een Lichtwezen is. Laten wij ons echter onderdompelen door de wolken van emoties, wekken wij zelf de illusie op dat ons licht niet toereikend is.

      
       Gewoon in ons Zijn blijven, wat er ook gebeurt, feest of ramp!


Vertrouw... en weet deze liefdeskracht is als een beschermende mantel. Er gebeurt niets voor niets. In alle voorvallen, alle situaties is een parel verborgen, ook al ontdek je die niet onmiddellijk. Licht en liefde haalt alles uit het verborgene.

Wij worden juist opgeroepen als
Lichtkracht te fungeren en daarvoor hoef je niets overhoop te halen. Je bent een scheppend wezen door te zijn wie je bent en dit neer te zetten in je dagelijks leven.

In je
Zielenwezen draag je de bronenergie, daar hoef je geen spirituele cursussen voor te volgen. Dat ben je gewoon, ook al heb je nog niet alles blootgelegd wat er aan kennis in je Godsvonk opgeslagen ligt.

De Parel van het Hart

Innerlijke wijsheid kenmerkt zich door zuiverheid van de hoogste orde. Dit is de
Bron-Kracht waaruit alles afkomstig is. Juist in deze tijd, waarin alles nogal warrig lijkt, leren wij deze scherp en raszuiver herkennen.

Op mij had dit stuk geen angstige uitwerking. Ik voelde mij krachtig en wilde de liefdesenergie van waaruit de tekeningen zijn ontstaan met deze tekst verbinden, als een samensmelting van alle trillingen. Dat is wat ik deed.

Achteraf, heb ik wel erg geklungeld met de teksten plaatsen. Dat had mij misschien aan het denken moeten zetten.

Mijn technische kant is niet de meest ontwikkelde, die ervaar ik dus ook niet direct als een alarmbel, maar door mij steeds weer te verbinden met de Bron, mijn hartenergie, is dit het resultaat geworden. Verwijdering van de tekst...!

Als ik met deze act veel stof heb opgeworpen, laat het dan een aanwijzing zijn dat wij krachtig bij onszelf moeten blijven. Voor mij is dit misschien de les dat ik een volgende keer weer heel gewoon uit mijn binnenste behoor te tappen, wat ik hier op dit moment al zit te doen.

Laat binnen, wat je voelt als hoogste goed voor de wereld. Zo binnen, zo buiten...zo boven, zo beneden!
                    Weet: Universeel Licht overwint
                en brengt een duidelijk onderscheid
                        tussen illusie en Waarheid.
Laat ons leven ťťn meditatie zijn. Dat betekent dat wij alles mogen ervaren vanuit ons eigen zijn, verbonden met Universaliteit.


Vanmorgen werd ik vroeg wakker en mijn eerste gedachte was: ik haal het stuk eraf. Deze tekst is niet van mij en hoort niet op mijn site. De beller heeft gelijk.

Ik laat dit extra tussenvoegsel staan omdat het aangeeft dat elk warrig patroon ook weer gladgestreken kan worden.
Elke vergissing of fout of welk label wij er ook aanhangen, kunnen wij ervaren als een opstap naar een nieuwe tree.
Ik doe dat in dit geval en laat de trilling van het
Dubbele Gouden Hart vrij.
Gelukkig, kan ik weer met humor en vanuit stilte naar het hele proces kijken en dat maakt alles anders. Ieder neemt waar zo zijn binnenste aangeeft. Omwille van de duidelijkheid moet ik even iets van mijn voorgeschiedenis vertellen.

Mijn man heeft heel duidelijk een totaal ander levensritme dan ik. Wij zijn een boogschutter en tweeling en staan niet zelden lijnrecht tegenover elkaar wat onze levensopvatting aangaat.
Het kosmische huwelijk
Het heeft een flinke tijd geduurd voor ik zonder tegenwerkende kracht van zijn kant mijn weg kon volgen en omgekeerd ik hem vrij liet in het vinden van zijn waarheid.
Achteraf allemaal heel herkenbaar, maar als je er middenin zit niet en zeker niet als emoties meespelen.

Ik moet zeggen dat ik de laatste jaren nauwelijks nog een poging deed om hem een of ander spiritueel stuk te laten lezen of iets anders op dit gebied met hem besprak.

Ik dacht dat ik daar zo langzamerhand wel klaar mee was en was zelfs begonnen om ook in hem
God te zien. Ik moet toegeven dat dit mijn beeldvorming van God ook wat heeft bijgesteld... !

Maar bij dit nieuwe
Godsbesef - de God in ons - hoort natuurlijk dat ieder mens het middelpunt is van zijn eigen universum. Dat zet onvermijdelijk ook een vraagteken bij de oude stelling dat God alwetend is. Ik hoef maar naar mijn eigen innerlijke God te gaan en ik kan onmiddellijk concluderen dat God groeiende is. Door ervaringen groeit mijn zielenwezen, de innerlijke God. Anders gezegd de Universaliteit.

Nu kom ik bij de ervaring van de afgelopen dagen.
De tekening toont de slang die haar macht voelt afnemen en moet wijken voor het
Kristallijnen Licht dat door de Gouden Levensboom - de kosmische mens - wordt uitgestraald.


Mijn overgave aan het leven, de stroom van mijn hartenergie die vanzelf (uit het Zelf, de God in mij) haar weg vindt, werd even overgenomen door een manipulatief trekje van de slang. Een bijna onzichtbaar spelletje van het ego. Zo'n laatste stuiptrekking, een oprisping van het laatste restje wat toch nog was achtergebleven en zich nog even wilde laten gelden voordat de sluitsteen haar totaal zou hebben afgescheiden.

Overgave aan de levensstroom, aan je
Hogerzelf, je Godzijn, is een spel tussen je persoonlijkheid en je ziel, tussen licht en donker.


De overwinning staat al vast. Dat is buiten kijf: het Licht!


Maar het proces er naar toe moet nog in de stof, in ons aardse leven worden uitgespeeld.

Juist door de wat sensationele en aan tijd gebonden boodschap die duidelijk in de channeling aanwezig was, voelde ik mijn kans naar de oppervlakte komen.
Dit keer zou mijn lieve man toch wel toehappen en iets van de komende voorspellingen willen lezen. Hij stemde toe en las het hele stuk.

Zo bewust en gedetailleerd als ik het hier verwoord is het niet gegaan. De bewustwording van dit ogenschijnlijk onbeduidende voorval komt pas achteraf. Was het spel hier geŽindigd, was het partikeltje bekeringsdrang mogelijk weer weggezakt om zich bij een volgend gunstig moment weer te laten gelden.
Heelheid kan alleen maar zijn als de volledige ruimte kan worden ingenomen, oude rommel moet worden gezuiverd.

Het venijn zit in de staart en dat had bij deze enorme kronkelslang nog al wat gevolgen kunnen hebben.

Er kwam een plannetje: deze channeling zou inderdaad misschien wel meer 'weigeraars' kunnen lokken. Ik zet dit stuk op mijn site en de naam aartsengel Michael zorgt voor de aantrekkingskracht. Bovendien verweef ik als extra ook nog eens de energie van bepaalde tekeningen erdoor.
Wat een samenwerking, zowel horizontaal als verticaal en ik zou ook nog wat sneller klaar zijn. Wat dit keer heel welkom was. (Hoe aards gedacht!)

Opgewekt en vol verwachting begon ik aan het plaatsen van de teksten. Ik vond het al gauw een erg lang stuk en elke keer ging er iets fout. Teksten raakten door elkaar en na twee dagen zat ik met een rood hoofd de laatste stukjes te ordenen. Wat nog nooit was gebeurd, ik moest drie maal de technische man opbellen om zijn hulp.

Er ging bij mij geen lichtje branden dat deze energieŽn niet strookten met mijn energie en telkens verbond ik mij met mijn hartenergie om de obstakels uit de weg te ruimen. Ik moest en zou doorzetten, geheel volgens de energie van het stuk.
Dit schrijf ik om te accentueren dat bij iedereen dergelijke energieuitwisselingen en fricties plaatsvinden, maar dat wij ook heel vaak de signalen negeren. Het zijn aanwijzingen die wij zelf uitzenden en weer gereflecteerd (terug)krijgen.

Nu is werken in de Nieuwe Energie vloeiend omdat je je laat leiden door je innerlijke meester. Er is geen dwang, geen plicht en al helemaal geen plaats voor opgelegde leringen of theorieŽn die angst oproepen als een stok achter de deur. Dat is oude energie.
Dergelijke richtlijnen vinden wij in onze achterhaalde godsdiensten, waar de God zijn macht botviert om zijn onderdanen in bedwang te houden.


Wij worden gevraagd autonoom te zijn en niet klakkeloos de grote hoeveelheden informatie voor zoete koek te nemen. Ook niet als er namen van Maria, Jezus, Michael of wie dan ook mee gemoeid zijn. Jouw innerlijk, de stilte van je hart, is altijd de test.

Natuurlijk mag je luisteren naar geascendeerde meesters en als jij door hun boodschappen je blij en vrij voelt, raakt dit je wezen en bevordert de groei van je bewustzijn.

Er is echter geen God buiten je die jouw richting bepaalt, jij bent de maatstaf van je eigen leven.

Als je vindt dat God jou dwingend iets aanraadt, wees er dan van overtuigd dat jij zelf de dwingeland bent.
God dwingt niet, God is vrijheid. God kan alleen maar vrijlaten omdat dit een heel natuurlijk gevolg is van Liefde. Dat is de kracht van scheppen. Elk plan vanuit deze liefde uitgezonden zal haar weg tot vervulling gaan, vrij en vreugdevol.

Ik hoef mijn lieve man en alle verdere geliefden geen angstboodschappen of dwangvoorspellingen te laten lezen om toch maar spiritueel te worden. Ook kan ik ze niet de liefde en het geluk geven.

Het grootste geschenk dat je kunt geven aan de wereld is:

         jouw Licht uit te stralen door te zijn wie je bentÖ. een Engel!


Ieder mens bepaalt zijn eigen leven en elke ervaring hoe onbeduidend ook, is waardevol, dus geen oordeel, noch goed noch kwaad. Voelt iets voor jou als juist, dan is dat jouw weg, ook al vinden anderen het slecht.

De verwijderde informatieve tekst van Michael bevat ook prachtige inlichtingen, voor mij een hemels geschenk.
Hemels is voor mij niet gelijk aan het etiket zoet en prachtig, maar vertegenwoordigt ontdekken van de Waarheid.Ik was niet angstig en verward, maar ook niet voldoende alert op de diepe bedoeling die vanuit mijn goddelijk hart wil worden vormgegeven en wat een impact dat zou kunnen hebben op de totaliteit, de heelheid in de schepping.
Een Lichtend Hart
Ik voel de noodzaak dat de mens zich weer eigen goddelijke waarde teruggeeft en vol respect met zichzelf en de hele schepping omgaat. Ik weet vanuit mijn hart dat elk mens is uitverkoren door de Liefde toe te laten.

De slang op de tekening wordt vriendelijk verzocht niet langer de nieuwe energie te blokkeren, maar blijft vrij om mee te gaan met de flow, of wel een treetje lager zich te profileren.

Er wordt op alle fronten gewerkt aan een Nieuwe hemel en een Nieuwe aarde, daar is geen plaats voor oude blokkerende angstenergie.
De frequentie van trilling, de uitstraling van het
Christusbewustzijn lost elke angst op.

Ga niet mee in het verdriet van de ander. Je versterkt het leed.

Het is niet wreed als je in je eigen geluk en vreugde blijft als de ander pijn heeft.

Juist door jezelf groot te maken, bewustzijn en onafhankelijkheid uit te stralen, help je elk leed verzachten.Een nieuwe aarde in een nieuwe hemel
Gea, aug. 2009
Gouden Eenhoorn, creatiesymbool
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes