Wings

Wings


Een Engels woord voor vleugels om duidelijk het internationale, maar vooral het universele karakter tot uitdrukking te brengen en direct na deze titel kwam er in mijn gedachten het zinnetje '
Sla je vleugels uit en om'.

De gevleugelde figuur symboliseert vrouwelijke energie, waarmee op grootse wijze gewerkt kan worden. Geestkracht gestuwd door het innerlijk weten en vast besloten de
Gouden Eeuw te vestigen.

Het vrouwelijke, de
Universele Liefde gaat het topleven beheren en vele mensen voelen dat er een tijd is aangebroken waarin de mens zijn soevereiniteit, maar ook zijn universaliteit weer wil herkennen.
De jonge vrouw gehuld in een energiespiraal van liefde en licht - wat aangeeft dat haar ziel de leiding in dit leven heeft overgenomen - zit op de top van een Gouden '
Zonne-aarde'.

Het aardebewustzijn verdiept zich richting het bewustzijn van de zon. De
Zonnehiërarchie, het rijk van de engelenenergie. De mensheid en vele andere levensvormen, wezens uit energievelden van andere Sterrenstelsels zijn begonnen aan een intensieve samenwerking om de planeet Aarde boven haar dualiteit uit te tillen.


Wings,sla je vleugels uit en om
De wakkere mens gaat zijn goddelijke aard weer herkennen en weet dat hij voor een nieuw avontuur staat. Hij wil niet langer een gevangene zijn van manipulatie en machtsmisbruik.
Geen slachtofferrol meer, maar zelfstandige winnaars…! Soevereine scheppers van eigen realiteit, vrij en geleid door ware zielenwijsheid.

Wat komt er terecht van mensenrechtenorganisaties als de hulpbehoevende mens zich blijft opstellen als afhankelijke nietige wezentjes.
Wat een betutteling als er na een 'misstap' weer een nieuwe verplichte regel wordt opgesteld, waar ieder zich weer braaf achterschaart. Hulp is natuurlijk fantastisch, maar men zal toch verantwoordelijkheid moeten nemen voor zijn eigen levenswandel, eigen levensplan en op zijn minst heel wat vraagtekens moeten plaatsen bij al die zogenaamde ware berichten die ons via de media worden voorgeschoteld.

Ook kun je jezelf nog eens extra onder de loep nemen en mogelijk het zelfde patroon ontdekken, dat je in je omgeving waarneemt. Stel jezelf nog eens een paar vragen, natuurlijk met een beetje humor.

Neem ik, als bewust wezen de leiding over mijn lichaam of laat ik mij nog steeds beheren door mijn emotionele pijntjes? Voed ik nog voortdurend mijn fysieke ongemakken?

Laat al die knellende banden en beperktheden gaan. Je hebt er zelf in toegestemd dat al die oneffenheden zich konden nestelen in jouw leven. Waarom zou je ze nog langer in stand houden als je weet, dat ze je belemmeren. Je bent nu toch zo bewust geworden dat je jouw eigen patronen kunt herkennen! Je weet dat jouw lichaam voortdurend jouw emoties en gevoelens reflecteert, evenals jouw omgeving een weerspiegeling is van jouw geloofsovertuiging.

Zolang je al deze knelpunten steeds weer in diverse vormen toelaat, houd je jouw mentale cyclus natuurlijk ook in stand, je bent dan niet alleen slachtoffer van je omgeving, maar ook nog eens van je eigen kleinmakende gedachten. Meestal zijn deze patronen zo ingebakken dat je het niet eens in de gaten hebt.

Gedachten, vooral emotionele kunnen zo stagnerend en versnipperend werken, steeds maar herkauwen en om de brei heen draaien, tot je eindelijk denkt iets gevonden te hebben om je ego van alles vrij te pleiten. Even lijkt het probleem te zijn opgelost. Helaas… van korte duur, dan begint het weer opnieuw…herhaling van het oude proces!

De denkkracht aangedreven door emoties lost geen problematiek op, neemt wel graag je ego in bescherming, waardoor er hooguit wat verschuiving van energie plaatsvindt en het probleem een wat ander aanzien krijgt.
Even denk je: zie zo, dat is geklaard, maar het heerlijke opgeluchte gevoel is er nog niet en dat is weer een duidelijke indicatie.

Op deze manier houd je zelf de sluiers in stand, waarachter jouw authenticiteit verborgen blijft. Eenvoudig omdat je geen aanspraak maakt op je diepe vermogens, jouw goddelijkheid, je liefde.

Originele vrije gedachten zijn verbonden met de kern van jouw wezen, zijn sprankelend en vol liefde, steeds vernieuwend en enthousiast om veranderingen aan te brengen ten gunste van het hoogste goed voor allen. Deze gedachten zijn op gevoel gebaseerd en gerelateerd aan je bewustzijn, los van emoties.De Kristallijnen Ster
Ons uniek goddelijk Zijn kan alleen maar bestaan, werkzaam zijn door ons hart te openen en de essentie ervan uit te stralen, door onszelf waardevol te vinden, opdat we kunnen schitteren als sterren aan de hemel. Wij zijn Zonnewezens, Sterrenkinderen, Avonturiers, Engelen, Energiewevers, Transformerende Cellen, Goden en nog veel meer en we kunnen elk moment weer kiezen wat wij tot uitdrukking willen brengen.

Het dringt eindelijk tot ons door dat ons lichaam een drager voor het bewustzijn is, een Al-omvattend-bewustzijn en dat wij onze ware natuur - liefde, vreugde en vrijheid - nooit kwijt kunnen raken. Zij is de signatuur van ons geboorterecht.

Open je hart
Als wij echter aan onze ware natuur voorbij gaan, krijgen de cellen van de drager (ons lichaam) niet de juiste voeding en kunnen ze niet optimaal hun taken verrichten. Er treden mankementjes op.

Laten wij niet steeds onze ongemakken benadrukken, ook niet voor de grap of uit misplaatste bescheidenheid, maar gebruik deze energie om je hartkwaliteiten te activeren. Dat maakt van ons
Universele Genezers, scheppers van originele goddelijke gedachten, die waarheid uitstralen.Persoonlijheid: basis-, heiligbeen-, zonnevlecht- en miltchak
ra
Als wij iedere cel in ons activeren om mee te bewegen in de opwaartse spiraal en luisteren naar de resonantie van ons hart, versterken wij onze groeikracht. Evolutie is voortdurend veranderen, om opgang en groei te kunnen creëren. Energie houdt niet van stilstand, maar wil bewegen en zich in alle mogelijke vormen tot uitdrukking brengen en wij als bewuste wezens bepalen de kwaliteit. Energie is een middel om onze gedachten te veranderen en ons bewustzijn uit te breiden, als zelfstandige autonome wezens onze creaties laten expanderen, vrij en onbegrensd.

Verbind je heel bewust met jouw
Kern, met jouw diepste Bron, het Hart van alle dingen. De noodzakelijke veranderingen die nu wereldwijd aan de orde zijn, begeleid je dan met jouw zuivere liefdestrilling en alles wat in Universele Liefde wordt gehuld, wordt opgenomen in Universaliteit en de illusie van afgescheidenheid lost op.

De tijd van nu, waarin wij onze innerlijke
Bronkracht op een afgezwakt niveau naar buiten projecteren en met behulp van ons mentale vermogen allerlei materiële hulpmiddelen in elkaar knutselen om het gemis aan innerlijke scheppende kracht te compenseren, nadert zijn eind.

Ik spreek van knutselen maar er zijn natuurlijk gigantisch vernuftige hulpmiddelen gecreëerd, de meest geavanceerde hightechnische apparatuur, ongelooflijke staaltjes van bouwkunst en knappe chemische samenstellingen en wonderbaarlijke ontdekkingen en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De ene uitvinding is nog maar net op de markt of de andere dient zich al weer aan. Verandering na verandering.

Ook hier is natuurlijk sprake van reflecterende vermogens al of niet door diepere inspiratie tot stand gebracht. Als wij dit allemaal al ongelooflijk spectaculair vinden, hoe magnifiek groots zullen dan de werken zijn die verricht worden vanuit
Eenheid met ons Hogerzelf, ons Godzijn in connectie met onze Zielenfamilie, de Lichtmeesters, de Engelenenergieën en al de wezens die ons behulpzaam zijn in dit gigantische verlichtingproces.

Zo'n samenbundeling van kosmisch wijsheid zal haar uitwerking zeker niet missen, maar wij moeten de eerste stappen zetten. Wij moeten uitnodigen en tot interactie overgaan en onszelf bereid verklaren de liefdevolle wijsheden, de vreugde en alle kenmerken van het nieuwe vrije C
hristusbewustzijn in ons toe te laten, te leven en uit te stralen. .

Als wij werkelijk de moed oppakken en onze scheppende vermogens uitbreiden met een totaal nieuwe vorm van waarneming, gegrond op de helderheid en het één zijn van onze zintuigen, dan vervalt onze fysieke zintuiglijke afgescheidenheid.Het heldere spirituele voelen, ruiken, horen, spreken, weten is inherent aan ons toegenomen kosmisch bewustzijn en laat ons de Eenheid van alles ervaren.

We nemen dan niet meer waar via aparte hokjes, maar er ontstaat een innerlijke gewaarwording van totaliteit, van verbonden eenheid.

Op dit niveau is alles teruggebracht tot de zuivere staat van Licht, de taal van ons hart, onze ziel.
We weten dat het gesproken woord in onze fysieke wereld van nu, nog een heel belangrijk en krachtig instrument is.
Ziel: hart-, thymus-, keel-, en ascentiechakra
Ons keelchakra voorziet onze stem vancreatieve energie om ons zielenwezen tot zuivere expressie te brengen.

Om deze weg te vergemakkelijken zijn de mensheid Universele Symbolen aangereikt, die een harmoniserende uitwerking op de chakra's hebben en tevens als sleutels dienen om de toegangspoorten te openen naar de corresponderende bewustzijnsvelden.

Ook kun je de
Symboolnamen gebruiken als aanduiding van jouw Lichtwezens, jouw Lichtlichamen behorend bij de Kosmische mens. Wij houden immers niet op bij de grens van ons fysieke lichaam, maar zijn op vele niveaus aanwezig. De overstap van Aardemens naar Kosmisch mens is aangezet door een mutatie en onmiddellijk volgden de eerste leringen tot het integreren van een zevenvoudig in een dertienvoudige bewustzijnsstructuur.

Hiermee is de mensheid een nieuwe fase binnengegaan en zal zich ontwikkelen als de
Hogere Mens behorend tot het zesde Wortelras, de mens van het Aquariustijdperk. Elk mens zal zijn hoger groepsbewustzijn open leggen en ontdekken dat hij een innerlijke kosmische afstemming heeft op multidimensionaal niveau.

Het bewustzijn van de
Hogere Mens zal intens toenemen en uitgroeien tot de Goddelijke Mens van het zevende Wortelras. Maar dan zijn wij al in het Kristallijnen Tijdperk aangekomen. Groei gaat altijd door!

Misschien denk je, wat heb ik aan deze informatie die pas over een paar eeuwen gerealiseerd zal zijn. Maar in deze schepping gebeurt alles geleidelijk. Aan de kwantumsprong van nu zijn ook eeuwen voorafgegaan ter voorbereiding.

Er zijn altijd mensen geweest die als pioniers de eerste stappen zetten in een nieuwe fase en eigenlijk de weg effenen voor de grote massa.

Aardse tijd gaat natuurlijk steeds minder een rol spelen, nu wij door de toename van ons bewustzijn, de lineaire tijdslijn overstijgen en ons gaan begeven in de kosmische tijd. Ook zal elk mens steeds vrijer en bewuster zijn eigen tempo kunnen regelen als een soeverein wezen met gigantische scheppende vermogens.

Deze kennis zou niet in de mens aanwezig zijn als hij er niet mee mocht werken. Bewustzijn kent geen limiet en alle energie mag zonder enige terughoudendheid volop ingezet worden voor Al-wat-is.
Transformeer, transmuteer en creëer zoveel je wilt… !

Het enige dat je niet moet vergeten, de
Nieuwe Energie, de Christusenergie is gebaseerd op hartenergie, zuivere Liefde, onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk, zonder egobelang. Je geeft je creaties jouw zegen en laat deze verder vrij. De uitkomst is een natuurlijk gevolg van de zuivere liefde waarmee het proces in gang wordt gezet. Daarop kun je vertrouwen. Laat dus geen opening voor je twijfel en controledrang.


Geest: hypofyse-, epifyse-, kruin- , en transformatiechakra
Goddelijk creëren is een proces van Vreugde waarin Liefde, Licht, en Vrijheid hun eigen schoonheid uitbreiden.

De tekening toont de
Hogere Mens die zijn kosmische taak in dit aardse leven heeft geaccepteerd. Hij communiceert met zijn Lichtwezens via de Symbolen.

De Lichtwezens communiceren - beter nog verbinden zich - met de goddelijke bewustzijnsvelden, waartoe zij qua frequentie behoren. Op de tekening is dit weergegeven door elk Lichtwezen in zijn eigen baan te plaatsen. De kleine spiraaltjes accentueren dit nog eens extra.

We zien dat elk vierde symbool als een omvatting, een overkoepeling de drie energiebanen (velden) ervoor, omvat. De
Ark, de Witte Zwaan en de Gouden Zon met daarin een Witte Iris. Deze drie chakra's fungeren als wachters en stemmen zich nauwkeurig af op de Drie-eenheid in de mens. Op deze manier kan niets overbodigs worden doorgesluisd.

De
Vlammende Gouden Zon, onze Godsvonk, omvat en voedt het geheel, de totaliteit van deze drie maal vier chakra's van onze persoonlijkheid, ziel en geest.

Chakra's vormen en verbinden het energiesysteem dat ons bewustzijn weer uit zijn latentie haalt, uit zijn slaaptoestand, zijn onbewuste staat. Eigenlijk is hier sprake van
symbiose. Zo gauw wij als mens weer wat meer bewustzijn tot onze beschikking hebben, beïnvloeden wij onze chakra's waardoor deze weer meer lichtenergie kunnen verwerken.

We zijn dus de creator en de bouwers tegelijk, de regisseur en de spelers. Ons ervaringsveld is de Aarde, maar dat wordt nu enorm uitgebreid. We gaan het
Universum, de Kosmos, het Heelal en alles wat daarbuiten is weer in ons bewustzijn binnenbrengen. Groei gaat altijd door!
Er is geen begin en geen eind, dus ook geen midden.

Geboorte als begin, dood als einde en ons aardse leven daartussen, getuigt van een wel héél beperkte visie.

Ik kan hier nog bladzijden vol typen, maar wat hebben wij aan al die theoretische informatie als we dit niet testen in de praktijk. Er is een duidelijk verschil tussen
informatie en inspiratie.

Je kunt jezelf een geweldige
inspiratiebron bezorgen door jouw Lichtwezens heel bewust in je lichaam en in je aura te plaatsen. Je geeft dan toestemming een open verbinding aan te gaan met alle bewustzijnslagen, alle ervaringen van het totale dertienvoudige bewustzijnssysteem met een totale reikwijdte gelijk aan de Godsvonk op elk niveau.

We noemen dit wel een
Lichtwezenhealing, maar er hoeft natuurlijk geen Lichtwezen geheeld te worden. De Symbolen zijn transformatoren en dragen de vrije energie, de kracht die elke dualiteit tot eenheid brengt. Het helen doelt op aanspraak maken op de genezende kracht die de blokkades in en rond onze chakra's oplost.


Experimenteer zelf, verbind de symbolen met je hart en breng ze in je wezen op de juiste plaats, waardoor ze jou weer kunnen dienen.

Ik geef hier een voorbeeld, maar: kies je eigen vorm, je eigen kleur en laat je niet afleiden door oude vormen, oude paradigma's. Voel je vrij om je eigen innerlijke impulsen te volgen.Zoek een rustige omgeving en verplaats je naar je innerlijke stilte. In deze stilte ligt een oneindig potentieel aan creativiteit.


Open  de
Galerij waar je elk symbool apart kunt aanklikken en even op je netvlies kunt vastleggen.

Zeg nu duidelijk hoorbaar terwijl je elk symbool vergezelt van een diepe ademhaling:
Ik ben… (bewust inademing) …symboolnaam uitspreken… (uitademing)

Ik ben, Ik…..,……, (op de plaats van de stippeltjes, jouw naam of al je namen die je in dit leven draagt) ben.
Ik Ben die Ik Ben...


Gouden tip
Ik ben…(inademing) De Witte Roos (en adem uit)
Ik ben…
De Kristallijnen Diamant
Ik ben…
De Witte Lelie
Ik ben…
De Ark

Ik ben…
De Graal
Ik ben…
De Kristallijnen Kroon
Ik ben…
De Kristallijnen Lotus
Ik ben…
De Witte Zwaan

Ik ben…
De Gouden Zon
Ik ben…
De Witte Iris
Ik ben…
De Dubbele Gouden Ster
Ik ben…
De Gouden Zon met daarin een Witte Iris

Ik ben…
De Vlammende Gouden Zon         De totale mens is een lichtend kosmisch wezen

              met een gigantisch scheppend vermogen!


Gea, juli 2009

De Witte Eenhoorn, creatiesymbool
Aquariussymboliek
Menu
Aquariussymboliek
De Gevleugelde Roos
Het tekenen verstaan
Quantumsprong
 
Vrijheid, vreugde, vervulling
Samen verdiepen
Kies bewust
Wie is gajael
Wisselwerking, reactie
Links
Galerij
Jongste Beschouwing
Zinne(n)beeld Juweeltjes
Contact
Informatie deelname
Top
Zinne(n)beeld, Juweeltjes